Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Home >> Aktuality 
Vybrané zásahy HZS
Zelená informační linka Hejtmana Jč. kraje
novější
starší
V průběhu 29. týdne roku 2011 zaznamenaly statistiky HZS Jihočeského kraje celkem 146 událostí. Naše jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovaly u 97 technických zásahů, 27 dopravních nehod a 8 požárů.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 18. do 24. června -  zde


Požár dílny v Kralovicích – 21. července 2011

Krátce po půl deváté byl na Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje ohlášen požár dílny v obci Kralovice. Jednalo se o objekt dílny u rodinného domu. Na místo události se jako první dostavila jednotka SDH obce Kralovice, která započala s likvidací požáru s pomocí stříkačky PS 12 s přívodem vody z místní požární nádrže. Dále byly k požáru vyslány jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Prachatice a SDH obce Lhenice, které se k likvidaci požáru připojily s pomocí 3 cisternových automobilových stříkaček a další mobilní požární technikou.

V 09:22 hod velitel zásahu nahlásil lokalizaci požáru a v 09:33 se požár podařilo zcela zlikvidovat. Rodinný dům těsně navazující na objekt dílny se hasičům podařilo uchránit. Škoda na objektu zasaženém požárem je předem odhadována na 1,5 mil. Kč, uchráněné hodnoty pak na 3 mil. Kč. Při požáru došlo ke zranění dvou osob, které se nadýchaly zplodin hoření. Tyto osoby si na místě převzala do péče ZZS. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Lenka Křížová

HZS Jihočeského kraje

Kralovice Kralovice
Kralovice  

Rekordní počet týdenných událostí (474) evidují jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje za 28. týden roku 2011. Většina těchto událostí jsou technické zásahy, při kterých hasiči likvidovali následky bouřky a silného větru, které se několikrát přehnaly přes území Jihočeského kraje.

Úplný přehled událostí v týdnu od 11. do 17. července 2011 - zde


Bouřky, silný vítr a krupobití, které se několikrát přehnaly v prvním prázdninovém týdnu přes území Jihočeského kraje, výrazně navýšilo počet událostí, u kterých zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. V našich statistikách evidujeme celkem 209 zásahů. Největší podíl na celkovém počtu mají technické zásahy, kam spadají výjezdy jednotek spojené s odklízením následků nepříznivého počasí - 147. V 24 případech pak hasiči zasahovali u dopravních nehod a 22krát hasili požár.

Kompletní přehled událostí 27. týdne 2011 - zde


Celkem ke 147 událostem vyjely v průběhu 26. týdne roku 2011 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Nejčastěji naše jednotky řešily technické zásahy (81), ve 26 případech likvidovaly následky dopravních nehod a 28krát hasily požár.

Kompletní přehled událostí za týden od 27. června do 3. července 2011 - zde

 


Ve středu 6. července na státní svátek Mistra Jana Husa proběhne tradiční zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. V přesné poledne se rozezní sirény 140vteřinovým nepřerušovaným tónem.
„Útok versus obrana“

Strakoničtí profesionální hasiči se zúčastnili v úterý 28. června ve Volyni jedné z posledních akcí tohoto školního roku. Tři dny před zahájením prázdnin připravila a organizovala SŠ a JŠ Volyně pro žáky volyňských škol a veřejnost akci, která se tematicky týkala sebeobrany a bojových umění.

Již od samého rána proudily do prostoru parkoviště v samém sousedství centra města skupiny volyňských dětí. Po deváté hodině se rozběhl zajímavý program, jehož součástí byla ukázka činnosti 25. PLRB Strakonice. Jak již z názvu akce vyplývá, předvádělo se v podání příslušníků Armády ČR zejména bojové umění MUSADO. Na své si rovněž přišli i milovníci dávných časů a středověku. Skupina historického šermu Markýz připravila pro diváky vystoupení s ukázkou šermířského umění a dobových zbraní.

V rámci doprovodného programu byl pro děti rovněž připraven propagační stánek HZS Strakonice, kde děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet některé technické prostředky PO. Pro ty nejmenší byl připraven papír a pastelky, takže za malou chvilku vzniklo i několik velmi zdařilých obrázků, které byly oceněny.

Na rozdíl od 18. října minulého roku, kdy se tato akce konala poprvé, bylo volyňské náměstí tentokrát zalito hřejivými slunečními paprsky, takže k chuti přišla i chladivá zmrzlina. S vidinou blížícího se konce školního roku se po desáté hodině školáci rozcházeli vstříc blížícím se prázdninám. 

Za HZS Strakonice zpracoval: plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice.

Volyně 28.6.2011 Volyně 28.6.2011
Volyně 28.6.2011 Volyně 28.6.2011

Taktické cvičení složek IZS

„Mercury centrum 2011“

Dnes v ranních hodinách proběhlo v Mercury centru v Českých Budějovicích taktické cvičení složek IZS, jehož účelem byla příprava složek integrovaného záchranného systému na řešení likvidace požáru osobního vozidla ve druhém podzemním podlaží podzemních garáží, záchrana a evakuace osob. Do cvičení byly zapojeny základní složky IZS, tzn. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje a zúčastnili se ho i zaměstnanci Mercury centra a. s. a ČSAD JIHOTRANS a. s..

Simulovaná událost vznikla ve chvíli, kdy ve druhém podzemním podlaží garáží obchodního centra postihla řidiče projíždějícího motorového vozidla slabost a ten zkolaboval za volantem. Vozidlo pak v malé rychlosti havarovalo do zdi a začalo hořet v motorové části. Spolujezdec byl lehce zraněn, ale zaklíněn ve vozidle. Další osoby v prostoru garáží ztrácí orientaci kvůli silnému zakouření.

Operační středisko HZS Jihočeského kraje na místo vyslalo 2 cisternové automobilové stříkačky a rychlý zásahový automobil. Všechny osoby, které byly evakuovány s pomocí vyváděcích masek vč. zraněného řidiče auta, hasiči následně předali do péče ZZS.  Požár uhasili pomocí jednoho útočného proudu C napojeného na zavodněný suchovod Mercury centra a následně provedli odvětrání prostoru garáží pomocí přetlakového ventilátoru.

Cvičení takového charakteru nebylo v Jihočeském kraji doposud realizováno. Na místě bylo bezprostředně po jeho ukončení provedeno vyhodnocení, které bude v písemné formě zpracováno do konce července 2011.

 

28. června 2011

mjr. Bc. Lenka Křížová

Cvičení v Mercury centru Cvičení v Mercury centru
Cvičení v Mercury centru  

Souhrn událostí za 25. týden roku 2011, tj. od 20. do 26.6.2011 naleznete zde.


MLADÝ ZÁCHRANÁŘ V ČESTICÍCH - Hasičský záchranný sbor Strakonice připravil v dopoledních hodinách dne 22. června v areálu ZŠ Čestice jednu z akcí na úseku ochrany obyvatelstva. Proběhlo zde místní kolo soutěže „Mladý záchranář“. Stejně jako v roce minulém byl tento den pořádán ve spolupráci s Klubem svazu CO a Oblastním spolkem ČČK.

Stovka dětí z této základní školy prezentovala svoje znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva a první pomoci. Sedmnáct pětičlenných soutěžních družstev plnilo disciplíny, které jsou voleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti dětí z 1. až 8. tříd.

Krásné teplé letní počasí jen podtrhlo radostnou soutěžní atmosféru, která ve středu panovala v okolí čestické školy. Největší úspěch u dětí měly bezesporu dvě ruční džberové stříkačky, které poháněné pažemi zručných školáků, bez přestání chrlily kolem sebe litry chladivé vody. Ušetřeni sprše nezůstali ani přítomní strakoničtí hasiči.

 

 Plnění úkolů na stanovištích:

 

 1. První pomoc
 2. Improvizované prostředky individuální ochrany
 3. Hod granátem na cíl
 4. Topografie
 5. Požární příprava
 6. Střelba ze vzduchovky
 7. Stříkání ze džberové stříkačky na cíl
 8. Evakuační zavazadlo
 9. Dopravní výchova
 10. Zakládání ohně

 plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE "PO OČIMA DĚTÍ - 2011" NA STRAKONICKU - 960 … přesně tolik žáků mateřských a základních škol strakonického okresu se zúčastnilo se svými výtvory letošního ročníku tradiční literárně-výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Je to o 130 více než v roce minulém.

V polovině dubna měla porota opravdu hodně těžký úkol z takového množství vybrat ty nejlepší. Celá akce pak vyvrcholila v úterý 21. června na stanici HZS Strakonice, kde se konalo slavnostní vyhodnocení a předání cen dětem, které se umístily na předních místech v jednotlivých kategoriích okresního kola této soutěže.

Výkresy a literární povídky byly zaslány z 16 mateřských, 10 základních škol a od 5 kolektivů mladých hasičů. Soutěže se rovněž zúčastnili klienti Domova PETRA Mačkov a DOZP Osek a dále děti ze ZUŠ Blatná.  Výborných úspěchů dosáhly děti ze Strakonicka i v rámci krajského kola, kde obsadily se svými pracemi jedno první, čtyři druhá a dvě třetí místa. Těší nás, že ani v celostátním kole se Strakonice neztratily a dvě třetí místa jsou toho jasným důkazem.

Vyhodnocení, které bylo v režii odborných rad prevence a žen OSH ČMS, se zúčastnili kromě zástupců územního odboru Strakonice i hosté z  Města Strakonice. Vyhodnoceny byly 2 kategorie literární a 7 kategorií výtvarných, celkem tedy 23 dětí. Čestné uznání za kolektivní práci obdržely MŠ Bavorov a Lidická, ZŠ Povážská a SDH Poříčí.

O kulturní část doprovodného programu slavnostního odpoledne se postarali mladí hudebníci a tanečníci ze ZŠ Povážská. Dále následovala prohlídka strakonické hasičské stanice a ukázky činnosti HZS - vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a dále ukázka činnosti lezecké skupiny.

Soutěž má mezi dětmi na okrese každoročně velkou popularitu a z jejich výtvorů je patrné, že je jim záchranářská tématika velmi blízká. O kvalitě prací svědčí i úspěchy dosažené ve vyšších kolech této soutěže.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice

  

 

 


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE "POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ - 2011" NA PRACHATICKU - V úterý 21. června 2011 proběhlo na požární stanici ve Vimperku vyhodnocení dětí základních a mateřských škol okresu Prachatice, kteří se umístily na „medailových“ pozicích okresního kola výtvarné soutěže „PO očima dětí“. HZS Jihočeského kraje územní odbor Prachatice ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Prachatice pro děti připravil ocenění v podobě medailí, diplomů, hodnotných cen a malého občerstvení. Navíc si děti včetně jejich doprovodu mohly prohlédnout prostory a zázemí požární stanice Vimperk. Na závěr úterního odpoledne byla pro děti připravena ukázka zásahové techniky nejen Hasičského záchranného sboru, ale i Zdravotnické záchranné služby Vimperk s velmi zajímavým výkladem sestřiček ZZS. Výsledky soutěže - zde

plk. Ing. Milan Raba, ředitel ÚO Prachatice


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE "POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ - 2011" NA TÁBORSKU - V sobotu 25. června 2011 v 10 hodin proběhne na stanici v Táboře - Měšicích slavnostní vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí - 2011". Soutěž organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení v Táboře ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor. 

V rámci soutěže byly hodnoceny výtvory za jednotlivce i celé základní školy. Ceny obdrží první tři v každé z devíti kategorií. Výsledky soutěže - zde 

 


HASIČI V BAVOROVĚ - Profesionální hasiči z HZS Strakonice se v sobotu 11. června zúčastnili oslavy 130 let založení SDH Bavorov. Součástí oslav tohoto výročí byl i doprovodný program, ve kterém složky integrovaného záchranného systému, působícího na okrese Strakonice, předvedly svoji zásahovou činnost.

Před šestnáctou hodinou zhlédli diváci nejprve ukázku činnosti příslušníků HZS Strakonice v podobě lezecké skupiny. Dvojice lezců předváděla dvacet metrů nad zemí záchranu zraněné osoby z požární výškové plošiny.

Dopravní nehodě byla věnována druhá ukázka, kterou zajistili vodňanští profesionální hasiči. Byl připraven scénář dopravní nehody dvou vozidel, při níž došlo ke zranění osoby, která zůstala zaklíněná uvnitř jednoho z nich. Hasiči pomocí hydraulické vyprošťovací soupravy vystříhali zraněného řidiče ze zdeformovaných plechů. V této ukázce se spolu s HZS představily i další složky IZS v podobě Policie ČR a ZZS Strakonice.

Závěr programu patřil místní jednotce dobrovolných hasičů, kteří za pomocí těžké pěny likvidovali náhlý požár jednoho z havarovaných vozidel.  

I když počasí oslavám příliš nepřálo a bavorovské náměstí skrápěl ustavičný odpolední déšť, ukázky měly spád a dramatičnost a přihlížející veřejnosti se určitě líbily.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice

  

  


Déšť, bouřky a silný vítr, které se přehnaly přes území Jihočeského kraje, navýšily v průběhu 24. týdne roku 2011 počty zásahů, u kterých bylo třeba profesionálních či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Zaznamenali jsme celkem 142 výjezdů našich hasičů, z toho nejvíce bylo technických zásahů (81), dále pak dopravních nehod (24) a požárů (20).

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 13. do 19. června - zde


VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DRUŽSTEV HZS JIHOČESKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM SPORTU - Krajské kolo soutěže v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se letos konalo v pátek 17. června. Organizátorem klání byl územní odbor Písek.

Soutěž byla koncipována stejným systémem jako v předcházejících letech - každý územní odbor HZS kraje byl reprezentován jedním družstvem. Sportovci všech sedmi přihlášených týmů bojovali ve čtyřech disciplínách: výstup na cvičnou věž pomocí hákového žebříku, který probíhal přímo na požární stanici, běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok, jež byly absolvovány na atletické dráze fotbalového stadionu v Písku.

Aby celé zápolení bylo pro závodníky i diváky zajímavější, byli hodnoceni a na závěr oceněni, nejenom celá družstva, ale i jednotlivci ve výstupu na věž, v běhu na 100 metrů s překážkami a v kombinaci obou disciplín, tzv. dvojboji.

Jednotlivci:

1. místo: běh 100 m s překážkami

 Ivan Pěnča – ÚO Strakonice, čas 17,55 s

1. místo: výstup na cvičnou věž

Radim Švehla – ÚO Jindřichův Hradec, čas 15,89 s

1. místo: dvojboj

Radim Švehla – ÚO Jindřichův Hradec, součet časů z běhu na 100 m a věže 34,08 s

 

Družstva:

1. místo: štafeta 4 x 100 metrů s překážkami (v družstvu 4 závodníci)

ÚO Jindřichův Hradec, čas 60,50 s

1. místo: útok (v družstvu 7 závodníků)

ÚO Tábor, čas 26,70 s

 

Celkově družstva (v družstvu 13 závodníků):

1. místo           ÚO České Budějovice

2. místo           ÚO Jindřichův Hradec

3. místo           ÚO Tábor

Kompletní výsledková listina - zde


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR vyhlašuje pod záštitou generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána 3. ročník soutěže v rámci projektu „DÁVAJÍ ZA NÁS RUKU DO OHNĚ“ soutěž pro všechny nadšené fotografy na téma: Hasiči v cizině.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak pracují hasiči v jiných zemích? Jaké mají uniformy           a jakou techniku? Liší se výrazně jejich automobily od těch našich? Viděli jste zajímavé hydranty?Jak vypadají požární stanice jinde ve světě? I na tyto otázky by ráda odpověděla nová fotografická soutěž, která je určena pro všechny, kteří rádi cestují, poznávají nové země, kultury a způsob života, a samozřejmě rádi fotí.

 Průběh soutěže:

 Zahájení: červen 2011

Ukončení: 26. srpna 2011(nejpozdější termín zaslání fotografií)

Vyhodnocení fotografií odbornou porotou: do 5. září 2011

Ocenění vítězů: září 2011 v Expozici požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu

Vítězové jednotlivých kategorií budou pozváni na slavnostní akci konanou v první polovině září 2011 v Expozici požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu, odkud si kromě věcných darů odnesou i krásné zážitky, protože si budou moct vyzkoušet práci hasičů a projedou se v požárních automobilech.

Soutěžní témata a kategorie:

I.       Požární technika

Viděli jste v cizině zajímavé požární automobily nebo jinou požární techniku?

II.     Hasiči při zásahu

Viděli jste v cizině hasiče zasahovat?

III.   Hasičské uniformy

Jak se hasiči v cizině oblékají?

IV. Hydrant

Zaujal vás zajímavě zpracovaný hydrant v ulicích města?

 V.    Hasičská zajímavost

Zajímavá skutečnost, situace, na které nemusí být přímo hasič nebo technika, ale nějakým způsobem s hasiči souvisí.

 

Podmínky účasti:

 • zaslání fotografií o velikosti maximálně 2 MB v elektronické podobě,
 • soubor  fotografií je nutno pojmenovat jménem autora a číslem kategorie,
 • na každé téma můžete zaslat maximálně dvě fotografie,
 • vyplněná přihláška musí obsahovat všechny informace (kde a kým byla pořízena, co je na ní znázorněno, čím autora zaujala),
 • souhlas s poskytnutím autorských práv (součást přihlášky)

Vše zaslat pouze elektronicky nejpozději do 26. srpna 2011 na adresu:

nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

V případě dotazů kontaktujtekpt. Mgr. Nicole Zaoralová, nicole.zaoralova@grh.izscr.cz,              tel.: 602 215 142


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - DOKAŽ, ŽE UMÍŠ" - V areálu Výstaviště, a.s. v Českých Budějovicích se dne 14.6.2011 uskutečnilo krajské kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš", kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje za finanční a organizační podpory Jihočeského kraje.

Cílem soutěže bylo ověření, získání či doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě a druhým v případě mimořádné události. Soutěž praktickým a zábavným způsobem doplňuje výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných situací", která je prováděná na všech základních a středních školách ve smyslu pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž byla připravena pro žáky základních škol ve dvou věkových kategoriích žáků 1. - 5. ročníků ZŠ a žáků 6. - 9. ročníků ZŠ.

Soutěže se zúčastnilo 14 pětičlenných smíšených družstev z celého Jihočeského kraje. Děti soutěžily v 9 soutěžních disciplínách - možnost hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími přístroji, prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, správné sbalení evakuačního zavazadla, test odborných znalostí, uzlování, topografie, reálné používání linek tísňového volání, hod na cíl granátovou atrapou a srážení plechovek proudem vody ze džberové stříkačky.

Dále měli soutěžící možnost vyzkoušet a ověřit si své znalosti v mimosoutěžních disciplínách - ukázka hasičské výstroje a hasičské techniky, znalostní testy v rámci projektu „Záchranný kruh“ a v neposlední řadě praktická ukázka paintballu a střelby ze vzduchovky. Tyto mimosoutěžní disciplíny zajistila Policie ČR.

V závěru dětské soutěže proběhlo vyhodnocení a předání cen. V mladší kategorii zvítězilo soutěžní družstvo ze ZŠ a MŠ Brloh, v kategorii starší družstvo ze ZŠ J. Husa Písek. Obě tato družstva byla oceněna vítězným pohárem, medailemi a dárky od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje.

(mjr. Mgr. Kamila Mráčková, oddělení ochrany obyvatelstva)

   


V průběhu 23. týdne roku 2011 zaznamenaly statistiky HZS Jihočeského kraje celkem 146 událostí. Naše jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovaly u 99 technických zásahů, 20 dopravních nehod a 14 požárů.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 6. do 12. června - zde


MEMORIÁL JUDr. JOSEFA BLAŽKA - Dne 9. června 2011 proběl již pátý ročník atraktivní soutěže v disciplínách požárního sportu – výstup do čtvrtého nadzemního podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami „Memoriál plk. JUDr. Josefa Blažka“. Soutěž se konala v areálu stadionu Sportovního klubu policie na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 116 závodníků z celé České republiky.

Memoriál zahájil ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského plk. Ing. Lubomír Bureš, který při této příležitosti uvítal přítomné hosty – paní Ludmilu Blažkovou, manželku zesnulého plk. JUDr. Josefa Blažka a pana Václava Žižku, starostu Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  

Poté byla soutěž zahájena prvním rozběhem - běh na 100 m  s překážkami. V této disciplíně nakonec zvítězil David Grůza z SDH Březová. Ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže vyřazovacím způsobem zvítězil Jakub Pěkný z Ostravy, který vybojoval první místo i v hlavní disciplíně závodu – dvojboji a odnesl si tak pohár za celkové prvenství v této soutěži. Pohár vítězi předala paní Ludmila Blažková, manželka zesnulého ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. JUDr. Josefa Blažka, na jehož počest se tato soutěž již tradičně pořádá.

(kpt. Bc. Lenka Křížová)

 
Vyřazovací pavouk finále výstupu na věž

Kompletní výsledková listina

Kompletní stránka včetně série fotografií

 

 


Konference „Požární ochrana hmotného kulturního dědictví“

Jak již bylo avizováno v tiskové zprávě z 1. června 2011, dnes byla v Českém Krumlově zahájena mezinárodní konference na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví, jejímž pořadatelem je Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Hasičským záchranným sborem České republiky.

Konferenci zahájil starosta Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda, který uvítal všechny zúčastněné a zdůraznil historickou důležitost Českého Krumlova ve vztahu k požární ochraně. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán následně ve svém projevu zdůraznil aktuálnost tématu konference ve vztahu k faktu, že ochrana kulturního dědictví patří ke kultuře národa. Podle jeho názoru by cílem mělo být zlepšení požární ochrany ve specifických podmínkách národních památek.

Podle slov ředitelky Národního památkového ústavu Ing. Arch. Nadi Goryczkové si Národní památkový ústav velmi dobře uvědomuje svou zodpovědnost za zachování národního kulturního dědictví. 

Zahájení konference završil prezident Profesní komory požární ochrany Ing. František Kregl, který u této příležitosti ocenil generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána medailí za dlouhodobou spolupráci a přínos pro činnost Profesní komory požární ochrany.

Hlavním cílem mezinárodní konference je výměna názorů a zkušeností se zabezpečením hmotného kulturního dědictví tak, aby se pravděpodobnost vzniku takových neštěstí snížila na minimum. O své praktické zkušenosti s vlastníky a správci historických objektů se podělí zahraniční odborníci včetně prezidentů požárních komor z osmi evropských zemí, hasiči, výrobci a dodavatelé protipožárního vybavení.

Tématem diskuze je především skloubení tohoto moderního vybavení s památkovou ochranou historických budov a původních interiérů. Na programu konference je také prezentace výsledků auditu stavu požárního zabezpečení historických budov u nás, na kterém spolupracuje Národní památkový ústav a MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. O výsledcích podobného auditu se s účastníky konference podělí i kolega ze Skotska, který se touto problematikou zabývá již několik let. S dalšími příspěvky vystoupí i profesoři např. z Maďarska nebo Itálie.

Konference požární ochrany Konference požární ochrany
Konference požární ochrany Konference požární ochrany

Děti se staly záchranáři 

Mezinárodní den dětí neušel pozornosti ani profesionálním hasičům ze Strakonic, kteří připravili v areálu své stanice na Podsrpenské ulici III. ročník akce pod názvem „Dětský den se záchranáři“. Letos opět společně s Policií a příslušníky 25. PLRB ze Strakonic.

I když počasí nebylo zpočátku příznivé, již od samého rána proudily na hasičskou stanici skupiny dětí, které měly zájem shlédnout zásahovou techniku a ukázky činnosti strakonických profesionálů. Nakonec se jich před devátou hodinou shromáždilo na tři stovky. A nejen ze strakonických mateřských a základních škol, ale i z okolí. Od devíti hodin se rozběhl vlastní program. 

Připravené ukázky prezentovaly činnost HZS Strakonice tak, jak ji hasiči provádí v rámci svých zásahů. Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda osobního automobilu. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké chvíle prokousali ke zraněné osobě a vyprostili ji z trosek havarovaného vozidla. Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny. Všichni s napětím hleděli k nebi na dvojici lezců, kteří se s jistotou a elegancí spouštěli z téměř dvaceti metrové výšky ramene vysokozdvižné plošiny.

O doprovodný program se postarali svým dílem i policejní kynologové. Čtyřletý německý ovčák Iron předváděl svoji poslušnost a zadržení pachatele. To se dětem moc líbilo a hlasitě fandili především, když se tento čtyřnohý „policista“ s chutí zakusoval do rukávu figuranta a úspěšně ho vláčel po trávě. Malí diváci si dokonce vyžádali opakování této produkce. Na závěr jim Iron poděkoval svým hlasitým štěkotem do mikrofonu.

Letošní akci rovněž podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předváděli svoji výzbroj a výstroj. Velký úspěch mělo zejména bojové maskování, takže v průběhu dopoledne přibývalo děsivě pomalovaných dětských tváří, ze kterých mnohdy svítily jen úsměvy a bílé zuby.

V garážích bylo připraveno stanoviště, kdy děti kreslily, soutěžily a házely míčkem do tradičního hasičského „Plamínku“. Premiéru mezi dětmi si odbyla i prezentace výukového interaktivního kurzu z projektu „Záchranný kruh“. Děti vyslechly výklad na téma vzniku požáru, jak se chovat při požáru, kdy je možné ho uhasit, jak přivolat pomoc a jak ohlásit požár a poté formou hry a odpovědí na testové otázky k tomuto tématu si problematiku zopakovaly.

V průběhu dopoledne byla k dispozici zásahová požární technika, cisternové stříkačky, automobilový žebřík, vysokozdvižná plošina a vozidlo rychlé technické pomoci. Děti zvědavě přelézaly z jednoho vozidla do druhého a s chutí zapínaly výstražnou sirénu zásahových vozidel, jejíž zvuk se mísil s komentářem celé akce a dokresloval tak záchranářskou atmosféru dětského dne.

 Nakonec se umoudřilo i počasí a po půl jedenácté byl odborně založen pravý hasičský „požár“, na kterém si děti s chutí opékaly buřty, chleba, rohlíky … a někteří i čokoládové sušenky. Před dvanáctou hodinou se děti rozcházely s radostí a úsměvem, který byl i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu celé akce podíleli.

Děti na dětském dni Dětský den 2011
Dětský den 2011 Dětský den 2011
Dětský den 2011 Dětský den 2011
Dětský den 2011  

Orientace osob v případě mimořádné události v Národním parku Šumava

Zde naleznete návod na orientaci v případě mimořádné události v Národním parku Šumava.


Úplný přehled událostí za 22. týden naleznete zde.


Mincovna na Státním hradu a zámku v Českém Krumlově se ocitne v plamenech

Ve čtvrtek 9. června 2011 od 9:00 hod proběhne praktická ukázka zásahu hasičů při simulovaném požáru mincovny na Státním hradu a zámku v Českém Krumlově. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Dále se bude v Českém Krumlově konat mezinárodní konference na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví. Další informace naleznete zde.


Úplný přehled všech událostí 21. týdne roku 2011 naleznete zde.


SLAVNOSTNÍ SLOŽENÍ SLUŽEBNÍHO SLIBU A PŘEDÁNÍ MEDAILÍ HZS ČR V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU - Čtvrtek 2. června 2011 je v kalendáři jihočeských profesionálních hasičů zapsán slavnostním písmem. V tento den v 10 hodin proběhne v zahradě státního zámku Hluboká nad Vltavou slavnostní složení služebního slibu nově nastupujících příslušníků HZS Jihočeského kraje, předání medailí HZS ČR „Za věrnost II. a III. stupně“ a předání pamětních  medailí HZS ČR vydaných ku příležitosti desetiletého výročí Hasičského záchranného sboru České republiky.

Dvanáct příslušníků HZS Jihočeského kraje, kteří vstoupili do služebního poměru v roce 2010, stvrdí služební slib před služebními funkcionáři Generálního ředitelství HZS České republiky a HZS Jihočeského kraje, představiteli Jihočeského kraje a obce Hluboká nad Vltavou, pozvanými hosty a svými nejbližšími slovy „Tak slibuji!“. Svoji účast potvrdil generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, starosta obce Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa a další významní hostě.

Na ceremoniál složení služebního slibu naváže slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost II. a III. stupně“. Mezi oceněnými je sedm příslušníků HZS Jihočeského kraje, kteří obdrží medaili „Za věrnost II. stupně“, a dalších sedm, kterým bude předána medaile „Za věrnost III. stupně“.  

Dalšími oceněnými bude pět osobnostní Jihočeského kraje, které převezmou pamětní medaili vydanou Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky k výročí deseti let své novodobé existence.


MEMORIÁL JUDr. JOSEFA BLAŽKA A KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU - Dne 9. června se v areálu stadionu SKP Policie ČR na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích uskuteční další ze seriálu závodů "Liga ve výstupu na věž 2011". Závod v Českých Budějovicích je pořádán jako memoriál zesnulého krajského ředitele HZS Jihočeského kraje JUDr. Josefa Blažka. Účastní se jej nejlepší sportovci hasičských sborů z celé republiky, kteří bojují ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Po vyhlášení výsledků ve výstupu na věž pokračuje soutěž další disciplínou, a to během na 100 metrů s překážkami. Tato disciplína se již nezapočítává do celkových výsledků Ligy, je hodnocena pouze v rámci jednoho soutěžního dne. Závodníci soutěží ve dvou věkových kategoriích, a to do čtyřiceti let a nad čtyřicet let.

Další sportovní akcí je Krajské kolo soutěže v požárním sportu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, které se bude konat v pátek dne 17. června 2011. Pořadatelem letošního krajského kola je územní odbor Písek. Závodu se účastní celkem sedm družstev za každý územní odbor HZS Jihočeského kraje. Soutěžní družstvo tvoří 10 závodníků, trenér a vedoucí družstva. Závodníci bojují dle pravidel požárního sportu ve čtyřech klasických disciplínách: výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, běh na 100 metrů s překážkami, běh na 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok. Do sportovního klání mohou zasáhnout i jednotlivci, mají však možnost prezentovat se jen do dvou disciplín - do výstupu na cvičnou věž a do běhu na 100 metrů s překážkami.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TÁBOŘE - Ve dnech od 20. do 22. 6. 2011 pořádá Hasičský záchranný sbor územní odbor Tábor již tradičně dny otevřených dveří pro školní mládež. Na centrální požární stanici v Táboře – Měšicích je pro školní exkurze připraven cca 2 hodinový program, během kterého dětem předvedeme požární techniku a vybavení zasahujících hasičů. Chybět nebude ani ukázka práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením či jedné z disciplín požárního sportu. V případě vašeho zájmu (vzhledem k nutnosti zkoordinovat  počet a čas začátku jednotlivých exkurzí)  je nutné včas kontaktovat Hasičský záchranný sbor a rezervovat si čas a termín.

Kontaktní osoby: velitel CPS Tábor mjr. Bc. František Podlaha tel. 950 221 140 či vedoucí oddělení IZS mjr. Bc. Martin Škulina tel. 950 221 145


ČASOPIS 112 - Květnové číslo odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva řeší v části požární ochrana problematiku fotovoltaických elektráren, v sekci integrovaný záchranný systém se např. vrací k povodním v roce 2010, které mj. rozpracovávají i oddíly: ochrana obyvatelstva a krizové řízení. V závěrečných informacích je článek o slavnostním předání Zlatého záchrannářského kříže či o záchranném systému na Islandu.

Jihočeský kraj se může "pochlubit" dvěma články. Jedna dvoustrana je věnována jihočeské konfereci Červený kohout, další článek se věnuje tématu šíření poplašné zprávy při povodních v roce 2009 v Písku.

 


SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ LEZCŮ - Radošovický skalní masiv u Strakonic byl ve středu 18. května v dopoledních hodinách svědkem plánovaného součinnostního cvičení lezeckých skupin územních odborů Strakonice a Prachatice. V rámci odborné přípravy prověřili lezci na této přírodní lokalitě u řeky Volyňky své síly a umění při společném nácviku provádění záchrany osob z výšky.

plk. Ing. Ota Šmejkal

  

  


V týdnu od 16. do 22. května zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje celkem u 136 událostí. Na tomto počtu se výrazně podílí technické zásahy, kterých naši hasiči řešili 90. Ve výčtu následují zlikvidované dopravní nehody - 23 a uhašené požáry - 18.

Úplný přehled všech událostí 20. týdne roku 2011 - zde


HASIČI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI VE STRAKONICÍCH - Ve středu 18. května spojili své síly strakoničtí profesionální hasiči s policisty a připravili na dopravním hřišti u ZŠ Poděbradova preventivně-výchovnou akci pro osmdesátku dětí z MŠ „U Parku“. Akce, určená výhradně pro ty nejmenší, byla tematicky zaměřena na bezpečnost v silničním provozu. Děti ve věku 3-6 let se mohly alespoň na několik okamžiků stát řidiči anebo i profesionálními záchranáři. Za velmi příznivého počasí se jednotlivé skupiny dětí po deváté hodině dostavily do prostoru hřiště a program plný her mohl začít.

Pro ty nejmenší měli policisté připraveny koloběžky, malé motocykly (odrážedla) a elektrické policejní vozítko, na kterém děti s chutí řádily ve slalomu mezi signalizačními kužely. Části oblečení policejního těžkooděnce, které si děti snažily vyzkoušet, byla větší než mnohé z nich. Pěknou ukázku připravili policejní kynologové. Dvojice statných hafanů předváděla svoji poslušnost a zadržení pachatele. Jejich pozornosti neušel ani hasičský žebřík, na který si s chutí zaštěkali.

Hasiči na svém stanovišti připravili pro děti kreslení a tradiční soutěž v házení míčků do „Plamínku“. K dispozici jim byla i cisternová stříkačka, automobilový žebřík a vozidlo rychlé technické pomoci. Děti zvědavě přelézaly z jednoho vozidla do druhého, s chutí zapínaly výstražnou sirénu vozidel a fotily se na žebříku. Nadšení sklidila i vakuová nosítka, do kterých se jeden po druhém nechávaly upnout a nosit po hřišti. Také hydraulické vyprošťovací nůžky budily respekt a zdvihnout je, se společně podařilo až teprve pětici dětí.

Celé dopoledne se i díky hřejícímu sluníčku vydařilo. Nadšení a úsměv dětí byl pak největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na průběhu akce podíleli.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice

  

  

 


DĚTSKÝ DEN V ZOO OHRADA - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému spolupodílí na přípravě Dětského dne v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Akce se koná po celý den v neděli 29. května. Účastnit se budou nejen záchranáři, ale také celá řada známých umělců, vystoupí taneční a sportovní týmy, kouzelník, proběhnou komentované ukázky zvířat aj.

Hasičský záchranný sbor představí na druhém nádvoří Loveckého zámečku svoji zásahovou techniku, ochranné prostředky hasičů či vybavení vozů. V prostoru u restaurace jsme pak společně s kolegy z ostatních složek IZD připravili soutěžní stanoviště pro děti.

Na akci bude z nádraží v Českých BUdějovicích vypraven zvláštní dvoupatrový vlak Vydřík. Vlak odjíždí do Hluboké nad Vltavou v 9 hodin, zpáteční jízda je z Hluboké nad Vltavou v 16:51 hodin. Vlak přepravuje kola zdarma.

Každý, kdo se do ZOO Ohrada dostaví na vlastním jízdním kole, bude mít možnost soutěžit o věcné ceny!!!

Parkování pro osobní automobily před zámkem je placené, parkování na loukách je zdarma.

Program

Plakát


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - DOKAŽ, ŽE UMÍŠ" - V areálu Výstaviště, a. s. v Českých Budějovicích se dne 18. 5. 2011 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš", kterou pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže České Budějovice. Cílem soutěže bylo získání či doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě a druhým v případě nouze. Soutěž vhodným způsobem doplňuje výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných situací", která je prováděná na všech základních a středních školách ve smyslu pokynů MŠMT. Soutěž byla připravena pro žáky základních škol, a to ve dvou věkových kategoriích: žáci 1. - 5. ročníku ZŠ a žáci 6.- 9. ročníku ZŠ. Soutěže se zúčastnilo 16 pětičlenných smíšených družstev z ORP České Budějovice. Děti soutěžily ve 4 soutěžních disciplínách, a to: možnostech hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími přístroji, prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, správné sbalení evakuačního zavazadla, test odborných znalostí a uzlování. Dále měli soutěžící možnost vyzkoušet a ověřit si své znalosti v mimosoutěžních disciplínách, a to: srážení plechovek proudem vody ze džberové stříkačky, ukázka potápěčské výstroje hasičů a znalostní testy v rámci projektu „Záchranný kruh“. V závěru dětské soutěže proběhlo vyhodnocení. V mladší kategorii zvítězilo soutěžní družstvo ze ZŠ Zahájí, ve starší věkové kategorii pak ZŠ a MŠ Lišov. Obě tato družstva postupují do krajského kola soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, které proběhne dne 14. 6. 2011.

kpt. Mgr. Kamila Mráčková, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva HZS JčK

  

  


BEZPEČNĚ VE VODŇANECH - HZS Strakonice pořádal v pátek 13. května v rámci propagace požární ochrany preventivně-výchovnou akci pod názvem „Den se složkami IZS“. Akce se konala v dopoledních hodinách ve sportovním areálu „Blanice“ ve Vodňanech u příležitosti celostátně vyhlášeného „Dne požární bezpečnosti“. Na pořádání akce se rovněž podílely další složky působící na okrese Strakonice v rámci integrovaného záchranného systému, a tou byly Policie ČR, ZZS Strakonice a Armáda ČR.

Před devátou hodinou začaly do prostoru „Blanice“ proudit skupiny dětí ze všech vodňanských škol, počínaje mateřskými, základními, přes TRIVIS až po komicky oblečené a nalíčené studenty gymnázia, kteří tento den zároveň pořádali svůj Majáles. Nakonec se zde sešlo téměř k šesti stovkám diváků a celý areál tak byl více než zaplněn. Akce byla zahájena krátce po deváté výstřelem barevné signální světlice a za přítomnosti senátora Parlamentu ČR Bc. Ing. Miroslava Krejči, CSc. a starosty města Ing. Viktora Blaščáka se rozběhl celý program.

Jako první zhlédli diváci ukázku činnosti příslušníků HZS Strakonice v podobě lezecké skupiny. Dvojice lezců předváděla, jakým způsobem lze provést záchranu zraněné osoby dvacet metrů nad zemí.

Další dynamickou ukázku měla v programu Policie ČR. Z krajské správy dorazila celá zásahová jednotka, která ve spolupráci s příslušníkem Armády ČR sehrála efektní scénář, ve kterém předvedla způsob zadržení pachatele trestné činnosti unikajícího osobním vozidlem. Drsné zacházení a hlavně samopalů, mířící na zadrženého, jen dokreslovaly reálnost a opravdovost celé situace.

Automobilu, tentokrát v patřičně „havarovaném“ stavu, byla věnována i třetí ukázka, kterou zajistili vodňanští profesionální hasiči z místní stanice HZS. Byl připraven scénář dopravní nehody, při níž došlo ke zranění dvou osob. Jedna z nich se nacházela zaklíněná pod vozidlem, druhá ve vozidle. Hasiči nejprve pomocí zvedacích vaků nadzdvihli obě vozidla a vyprostili zraněného a dále pomocí hydraulické vyprošťovací soupravy vystříhali zraněného řidiče z pomačkaných plechů. V této ukázce se spolu s HZS představila i ZZS Strakonice.

Velmi zajímavou podívanou připravil krajský policejní pyrotechnik, který poutavý výklad, týkající se mimo jiné i např. zábavní pyrotechniky, doplnil i praktickou demonstrací účinnosti výbušnin. Všichni se tak nestačili divit, co dokáže napáchat byť jen jediný gram některých trhavin. Zájemci si rovněž mohli vyzkoušet několik desítek kilogramů těžký pyrotechnický oblek, ve kterém někteří sotva stáli na nohou.

Prostor v programu dostal i nejlepší přítel člověka. Čtyřletý německý ovčák Iron při svém vystoupení parádně „mával a házel“ s figurantem, do jehož polstrovaného rukávu se s velkou chutí a gustem zakusoval vždy, když dostal povel a příležitost. A nutno říci, že si tak získal zasloužený respekt a potlesk všech přihlížejících. Policejní služební kynologové přijeli do Vodňan přímo z pátrací akce, do které byli ten den ráno nasazeni.

Závěr programu patřil znovu profesionálním hasičům z Vodňan. Pátek třináctého byl dnem požární bezpečnosti, a proto nemohl „bezpečný požár“ chybět. Na Blanici vzplála nádrž hořlavé kapaliny, která byla po chvíli bez problému uhašena střední pěnou. Pozornost přihlížejících budila nadpozemsky neskutečná postava hasiče, oděného pro tuto příležitost do speciálního protižárového obleku.

Všechny zúčastněné složky IZS měly rovněž v průběhu celého dopoledne na místě svá propagační stanoviště. U hasičů se malovalo a soutěžilo, policisté měli připravený test znalostí z bezpečnosti silničního provozu. Děti si rovněž mohly prohlédnout a vyzkoušet hasičskou výstroj nebo oblečení příslušníka policejní zásahové jednotky. Zajímavé stanoviště měla připravené rovněž Armáda ČR, konkrétně 25. protiletadlová raketová brigáda ze Strakonic, která přijela s technikou a ruční výzbrojí. Co chvíli areálem zněla střelba ze samopalu a nad hlavami se přítomným, jako malý ohňostroj, vznášely světlice.

Počasí nám přálo a ukázky měly spád. Krátce před dvanáctou byl program u konce a děti se rozcházely zpět do svých škol. Obdobná akce se konala již v roce 2007 ve Strakonicích, nebo v minulém roce ve Volyni. Letos měla příležitost vidět činnost složek IZS i vodňanská veřejnost a žáci místních škol.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel územního odboru Strakonice

  

  


STRAKONIČTÍ HASIČI U ARMÁDY - Zaslouženému a velkému zájmu strakonické veřejnosti se těší vždy počátkem května „Den otevřených dveří“, který pořádá na své základně „V Lipkách“ místní
25. protiletadlová raketová brigáda. Na pravý vojenský guláš zavítaly 8. května čtyři tisícovky návštěvníků ze Strakonic a okolí.

Tradičně se této akce účastní rovněž Hasičský záchranný sbor Strakonice, který v rámci letošního programu připravil pro diváky akční dynamickou ukázku své činnosti. Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla patří mezi atraktivní podívanou, proto na nástupní ploše bylo plno. Pozornost budila i naše výšková technika a dva členové lezecké skupiny, kteří zavěšeni pod košem požární plošiny, předváděli své umění při záchraně osoby z výšky.

Na své si rovněž přišly zejména děti, které mohly u hasičského propagačního stánku kreslit a za svou snahu byly odměněny drobnými cenami. Mnozí příchozí využili i možnosti vyzkoušet si hasičský ochranný oblek a nechat se vyfotografovat na mobilní zásahové technice. Slunečný den nezklamal a přitáhl k nám dobrou pětistovku malých návštěvníků.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel územního odboru Strakonice

 


TAKTICKÉ CVIČENÍ "VÍTKŮV HRÁDEK" - V neděli 15. května 2011 se na hradě Vítkův Hrádek uskutečnilo taktické cvičení, jež simulovalo požár v objektu hradu. Tématem cvičení byl společný zásah jednotek požární ochrany České republiky a Rakouska při požáru v blízkosti státní hranice. Cvičení se zúčastnily tyto jednotky požární ochrany ze stanice Frymburk a z jednotek SHD obcí Frymburk, Přední Výtoň a Vyšší Brod a jednotky dobrovolných hasičů obcí Schönegg a Piberschlag z Rakouska. Cvičení se zúčastnilo přibližně 60 hasičů.

Úkolem cvičení bylo prověřit spolupráci operačních středisek hasičů ČR a Rakouska při vyžadování mezinárodní pomoci, dále pak součinnost s hasičskými jednotkami Pieberschlag a Schönegg, a to především komunikaci mezi veliteli obou zemí a propojení věcného vybavení, a v neposlední řadě zajištění dostatečného množství hasební látky vody do prostor hradu a okolí vytvořením dálkové dopravy vody na velkou vzdálenost a převýšení.

 

         

 

 


V 19. týdnu roku 2011vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem k 114 událostem. Jak je již obvyklé, většinu výjezdů našich jednotek tvořily technické zásahy, kterých hasiči řešili 65. Ve 25 případech pak likvidovali požár a patnáctkrát odstraňovali následky dopravních nehod.

Úplný přehled událostí v týdnu od 9. do 15. května 2011 - zde


MEDAILE HZS ČR V PRAŽSKÉM TRÓJSKÉM ZÁMKU - U příležitosti státní svátku Dne vítězství byly dne 10. května 2011 v Trójském zámku v Praze předány medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Ocenění převzalo z rukou náměstka ministra vnitra Ing. Viktor Čech a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána 42 oceněných.

Mezi oceněnými byl i příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nprap. Tomáš Pazourek z územního odboru Tábor, který obdržel medaili HZS ČR "Za zásluhy a bezpečnost".

 

 


HASIČ ROKU 2010 - Dne 10. května 2011 byla v Trojském zámku v Praze slavnostně předána ocenění v anketě Hasič roku 2010, a to z rukou náměstka ministra vnitra ing. Viktora Čecha a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána. Ocenění převzali příslušníci i občanští zaměstnanci HZS ČR v individuálních i kolektivních kategoriích. Součástí slavnostního odpoledne druhého ročníku ankety Hasič roku 2010 bylo také předání medailí Mistrům Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2010 v pěti sportovních soutěžích.

Do druhého ročníku ankety bylo z HZS ČR zasláno do sedmi kategorií celkem 49 nominací. O pořadí rozhodla sedmnáctičlenná porota. V rámci ankety byla také udělena Cena ministra vnitra za výrazný úspěch hasičů na mezinárodním poli v loňském roce.

Také HZS Jihočeského kraje se může chlubit skvělými uspěchy. V kategorii „Projekt roku 2010“ získala třetí místo konference „Červený kohout“ pořádaná již pravidelně na jihu Čech. Konference s třináctiletou tradicí patří mezi nejvýznamnější konference v oboru požární ochrany pořádaných v České republice. Konference přesáhla regionální charakter a získala charakter konference s mezinárodní účastí.

Další ocenění si odnesl v kategorii „Velitel/Vedoucí roku 2010“ Jaroslav Muchl za výborné manažerské schopnosti, dlouhodobou, obětavou a poctivou práci pro HZS Jihočeského kraje.

Kompletní přehled všech oceněných v jednotlivých kategoriích - zde

 

 

 


OTAVSKÝ PLAMÍNEK SE ROZHOŘEL POČTVRTÉ - Hasičský záchranný sbor Strakonice, ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice, pořádal dne 7. května 2011 od 13:00 hodin na volné ploše pod areálem „Hvězda v ul. Ellerova ve Strakonicích již IV. ročník soutěže v požárním sportu „Otavský Plamínek“. Letošní ročník se konal pod záštitou senátora Parlamentu České republiky Ing. Bc. Miroslava Krejči, CSc.

V centru města na břehu řeky Otavy se tak znovu po roce utkaly kolektivy mladých hasičů z celého okresu Strakonice v tradiční hasičské disciplíně Požární útok. Otavský Plamínek je již čtvrtým rokem vždy první soutěží rozbíhající se mládežnické sezony.

Mladí hasiči soutěžili v kategorii mladší (děti od 6 do 11 let) a starší (děti ve věku 11 až 15 let).  V letošním roce, stejně jako v minulém, soutěžila i kategorie těch nejmenších, kterou je přípravka (děti ve věku do 6 let). Soutěže se zúčastnilo celkem 32 kolektivů mladých hasičů z 16 obcí celého okresu, což představuje 300 soutěžících dětí.

Požární útok představuje velmi atraktivní disciplínu, ve které děti prokazují smysl pro kolektivní práci. Družstva předváděla souhru při spojování hadicového vedení a při práci s přenosnou motorovou stříkačkou. Sledovali jsme mnohdy velmi úporné boje s „neposlušným“ materiálem a i dětí se sebou samými. Důležité je to, že i přes určité nedostatky, které k mládí bezesporu patří, soutěžící družstva své pokusy dokončila a dokázala, že se hasiči nevzdávají za žádných okolností a bojují vždy až do úplného konce.

Po nástupu soutěžících, rozhodčích a hostů zahájily tradičně program svým mistrovským vystoupením strakonické mažoretkyMiniotavanky“. Tato mažoretková skupina, působící při MěKS Strakonice, obsadila dne 1. května vynikající druhé místo na postupovém oblastním kole v Kladně. Stala se tak prvním vicemistrem oblasti, a tudíž vybojovala i postup do národního finále Čech, které se uskuteční ve dnech 4. – 5. června právě ve Strakonicích. Mladé mažoretky postupně předváděly pochodové defilé a pódiovou skladbu. Program dále obohatila rovněž dvacítka dětí z tanečního studia RM Dance, které se představily v působivém tanečním vystoupení pod názvem „Volej 150“, kde předvedly „požární zásah“ v trochu jiné podobě, než jej běžně známe.

Od 14:00 hodin zábavní odpoledne pokračovalo vlastní soutěží „Otavský Plamínek“. Postupně se ve dvou soutěžních kolech představovaly jednotlivé kolektivy mladých hasičů, přípravkou počínaje. O stoupajícím zájmu o soutěž svědčí i ten fakt, že v letošním roce přijelo soutěžit o čtyři kolektivy více než v předešlém roce (pozn. v roce 2010 to bylo 28) a o celých 18 kolektivů více než při I. ročníku soutěže v roce 2008. Důležité pro nás je především to, že došlo k obnově činnosti některých kolektivů, které v minulosti svoji činnost přerušily nebo ukončily. Věříme, že právě tato akce rovněž přispěla k jejich znovuobnovení a je to tak dobře pro všechny, neboť v soutěžící mladé generaci jsou nástupci současných záchranářů profesionálních nebo dobrovolných.

Pro diváky i soutěžící děti byla připravena celá řada doprovodných akcí. Součástí programu byla i výtvarná soutěž „Maluj, jak umíš“ pro děti bez rozdílu věku. Mladí výtvarníci, zde předváděli své umění a pouštěli uzdu fantazii. Policie ČR Strakonice připravila pro soutěžící kolektivy vědomostní test, kde mohli všichni prokázat své znalosti z bezpečnosti silničního provozu. Program byl letos znovu rozšířen i o účast příslušníků z 25. PLRB Strakonice, kteří zde měli zdravotnické stanoviště a celé odpoledne vytvářeli na dětských tvářích různá „zranění“ a monokly. Významně do programu přispěli svým dílem i někteří sponzoři, kteří s námi odpoledne na sluncem zalitém prostranství byli. 

K dispozici účastníkům akce byla v průběhu celého odpoledne rovněž k prohlédnutí zásahová vozidla HZS, policie a armády.

 

Výsledky soutěže

V 17:30 hodin byla dvoukolová soutěž u konce. Při závěrečném nástupu obdržely všechny kolektivy hodnotné ceny, poháry a medaile. V kategorii přípravka zvítězili a prvenství z minulého roku obhájili prckové z Drahonic. Jednoznačně nejúspěšnějším kolektivem v dalších kategoriích byly děti z Dřešína, které zvítězily jak mezi mladšími, tak i v kategorii starších. Poprvé se naší soutěže zúčastnily kolektivy z Malenic, Slaníka, Katovic a Zaboří. Nejmladším účastníkem soutěže byl Honzík Zoch z Drahonic (3 roky).

Speciální cenu, jako poděkování za dlouhodobou práci s mládeží, obdržel kolektiv MH z Čepřovic, který se tak podívá dne 29. května do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde ZPMV připravuje, ve spolupráci s HZS Jčk a dalšími složkami IZS, dětský den, který bude pro všechny děti dnem plným her, soutěží a zábavy.

Všichni se při soutěži moc a moc snažili a i když jsme byli svědky někdy „drobných“ potíží, nikdo svůj soutěžní pokus nevzdal a všichni statečně bojovali až do konce. Jsou to přeci pořádní H A S I Č I.

Výsledky soutěže "Otavský Plamínek 2011" - Strakonice 7.5.2011

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Přípravka

Mladší

Starší

Kolektiv

Čas

Kolektiv

Čas

Kolektiv

Čas

1

Drahonice

34:21

Dřešín

20:09

Dřešín

19:10

2

Sousedovice

38:95

Drahonice

22:97

Štěkeň

19:68

3

Bavorov

39:73

Čestice

23:81

Volyně A

24:20

4

Malenice

44:67

Štěkeň

25:20

Drahonice

25:84

5

 

 

Bavorov

26:80

Slaník

30:29

6

 

 

Čepřovice A

26:92

Zaboří

30:96

7

 

 

Poříčí A

27:36

Střelské Hoštice

31:11

8

 

 

Sousedovice

29:73

Vodňany

33:54

9

 

 

Volyně

29:76

Volyně B

34:38

10

 

 

Čepřovice B

30:38

Katovice

36:14

11

 

 

Zaboří

31:84

Poříčí

36:68

12

 

 

Tchořovice A

32:91

Bavorov

42:06

13

 

 

Malenice

34:04

Čestice

46:38

14

 

 

Střelské Hoštice

57:67

 

 

15

 

 

Tchořovice B

NP

 

 

  

 

 

 


Celkem ke 113 událostem vyjely v průběhu 18. týdne roku 2011 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Nejčastěji naše jednotky řešily technické zásahy (52), ve 24 případech likvidovaly následky dopravních nehod a 22krát hasily požár.

Kompletní přehled událostí za týden od 2. do 8. května 2011 - zde


V týdnu od 25. dubna do 1. května roku 2011 evidujeme v našich statistikách celkem 123 událostí. Z tohoto počtu vyjely naše jednotky k 59 technickým zásahům, k 35 požárům a 17 dopravním nehodám. Ve třech případech byli hasiči k zásahu vysláni zbytečně - jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled událostí 17. týdne - zde


DĚTSKÝ DEN V ZOO OHRADA - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému spolupodílí na přípravě Dětského dne v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Akce se koná po celý den v neděli 29. května. Účastnit se budou nejen záchranáři, ale také celá řada známých umělců, vystoupí taneční a sportovní týmy, kouzelník, proběhnou komentované ukázky zvířat aj.

Hasičský záchranný sbor představí na druhém nádvoří Loveckého zámečku svoji zásahovou techniku, ochranné prostředky hasičů či vybavení vozů. V prostoru u restaurace jsme pak společně s kolegy z ostatních složek IZD připravili soutěžní stanoviště pro děti.

Pozvánka


EXPOZICE POŽÁRNÍ OCHRANY VE ZBIROHU - Prvního května zahájí provoz Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Expozice, kam je vstup zdarma, bude otevřena denně v těchto časech:

od 1. května do 30. června,  9  -  17 hodin

od 1. července do 31. srpna, 9  - 17,30 hodin

od 1. září do 30. září, 9  - 17 hodin.

Více informací - zde

 


Šestnáctý týden roku 2011 znamenal pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem 134 událostí. Z tohoto počtu je, jako již tradičně, nejvíce technických zásahů, a to 58. V porovnání s týdny předcházejícími týdny je vysoký také počet uhašených požárů, kterých v tomto týdnu evidujeme 45. V 18 případech naše jednotky zasahovaly u dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 18. do 24. dubna 2011 - zde


MLADÝ ZÁCHRANÁŘ VE STRAKONICÍCH - HZS Strakonice pořádal v dopoledních hodinách dne 27.4.2011 významnou akci na úseku ochrany obyvatel. Proběhlo zde místní kolo soutěže „Mladý záchranář“. Již 5. ročník soutěže byl pořádán pro žáky ZŠ Šumavská ve spolupráci s Klubem svazu CO, Oblastním spolkem ČČK, Policií ČR a Městem Strakonice.

Jedná se o soutěž ve znalostech dětí z oblasti ochrany obyvatelstva. Vlastní soutěž je pak tvořena deseti disciplínami, které družstva plní na jednotlivých stanovištích. Soutěžní klání se konalo ve venkovním areálu hasičské stanice na Podsrpenské ulici. Disciplíny jsou zvoleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti soutěžících. V letošním roce jsme přivítali 20 pětičlenných družstev, která byla rozdělena do dvou věkových kategorií (mladší: do 6. třídy, starší: 7.-9. třída). Kromě soutěže byla soutěžícím rovněž k dispozici prohlídka mobilní zásahové techniky HZS Strakonice.

Soutěž má v našem okrese již mnohaletou tradici. V letošním roce se bude konat okresní kolo této soutěže dne 6. května ve venkovním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích a bude se jednat již o 12. ročník. HZS Strakonice rovněž pomáhá organizovat na některých školách vlastní místní kola jako přípravu na tuto soutěž.

Plnění úkolů na stanovištích

 1. První pomoc
 2. Improvizované prostředky individuální ochrany
 3. Hod granátem na cíl
 4. Topografie
 5. Požární příprava
 6. Test ze znalostí ochrany člověka za mimořádných událostí
 7. Dopravní test + praktická disciplína PČR
 8. Střelba ze vzduchovky
 9. Stříkání ze džberové stříkačky na cíl
 10. Evakuační zavazadlo

(plk. Ing. Oto Šmejkal, ředitel územního odboru HZS JčK Strakonice)

 

 


V průběhu 15. týdne roku 2011 jsme v našich statistikách napočítali celkem 108 událostí, které vyžadovaly zásah ať už profesionálních či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Není překvapením, že největší část tohoto počtu tvoří technické zásahy, kterých naši hasiči řešili 53. Ve výčtu následuje 29 uhašených požárů a 16 odstraněných následků dopravních nehod.

Celkový přehled událostí v týdnu od 11. do 17. dubna 2011 - zde


ČASOPIS 112 - Ve čtvrtém čísle odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva "112" můžeme v sekci požární ochrana nalézt m. j. popis zásahu při požáru vietnamské tržnice v Brně z ledna 2011, pozvánky na veletrhy IDET a PYROS/ISET a do muzea požární ochrany ve Zbirohu či informace o Dni požární bezpečnosti. Oddíl integrovaný záchranný systém řeší například zajištění chemické a radiační bezpečnosti, krizové řízení rozebírá role a principy bezpečnostního plánování v území a v závěrečných informacích se dozvíme, kdo obdržel ocenění nejlepší sportovec ČR v požárním sportu za rok 2010.


MOBIL SALON 2011 - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se ve dnech 15. až 17. dubna 2011 opět účastní výstavy Mobil salon 2011, která se každoročně koná v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s.

HZS Jihočeského kraje se návštěvníkům představí společně s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému již tradičně v pavilónu "Z". Jelikož Policie ČR slaví v letošním roce své dvacetileté výročí a bude prezentovat svoji práci v historickém kontextu, bude vnitřní i venkovní expozice HZS Jihočeského kraje koncipována v duchu motta "historie vs. současnost".

Zároveň je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, velice atraktivní bude ukázka společného zásahu složek IZS při dopravní nehodě s vyproštěním zraněných osob. Pro děti budou uvnitř pavilónu připraveny dětské soutěže, vnější prostor před pavilónem bude věnován jak prezentaci současné i historické techniky integrovaného záchranného systému, tak ukázkám činnosti jednotlivých složek.

Další informace o Mobil salonu 2011 jsou k dispozici na www.vcb.cz

 

 


Časté požáry suchých trav, které musely ve 14. týdnu řešit jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje, opět navýšily celkový týdenní počet všech událostí v našich statistikách. Celkem evidujeme 133 událostí, z nichž 43 zásahů tvoří právě požáry. Hasiči dále zaznamenali 59 technických zásahů, 20 dopravních nehod a devět planých poplachů.

Úplný přehled událostí v týdnu od 4. do 10. dubna - zde


OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ - Vzhledem k častému pálení klestu, odpadu či lesní hrabanky, které je v tomto ročním období prováděno jak právnickými, tak fyzickými osobami, bychom rádi upozornili na možnosti hlášení prováděného pálení na Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.

Pálení je možné ohlásit telefonicky, a to na čísla 950 230 108, 950 230 105, 950 230 106 nebo 950 230 107. Při ohlášení je nutné uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde bude pálení probíhat, datum a hodinu pálení, případně další údaje, které bude požadovat příslušník HZS Jihočeského kraje.

Ohlášení pálení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, jež slouží k přímé pomoci při mimořádných událostech!!!

Druhým způsobem, který je k dispozici veřejnosti při hlášení pálení, je vyplnění elektronického formuláře na webových stránkách HZS Jihočeského kraje – www.hzsjck.cz. Na úvodní straně webových stránek je pod názvem „Pálení“ umístěn intuitivní formulář, a to včetně lokalizace vlastního místa pálení nad mapou ČR. Každý, kdo formulář vyplní, obdrží z informačního systému HZS Jihočeského kraje potvrzení o přijetí zadaného pálení.

Přestože hlášení pálení není pro všechny osoby v České republice povinné, jeho oznámení nám pomáhá k lepší orientaci při rozlišování ostatních ohlašovaných mimořádných událostí a následnému snižování počtu zbytečných výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje.


Vysoký nárůst požárů, a to především suchých trav, které musely v průběhu 13. týdne roku 2011 likvidovat profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje, zapříčinil růst týdenního počtu událostí ve statistikách HZS Jihočeského kraje. Zaznamenali jsme celkem 138 událostí. Z tohoto počtu evidujeme 49 právě požárů, 50 technických zásahů a 24 dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 28. 3. do 3. 4. 2011 - zde


PŘEDANÍ PAMĚTNÍ MEDAILE HZS - Dne 29. března 2011 se ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš zúčastnil zahájení mezinárodní vědecké konference "Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize", kterou pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. V průběhu zahájení konference předal krajský ředitel pamětní medaili Hasičského záchranného sboru České republiky doc. Dr. Mgr. Lubomíru Pánovi, Ph. D., kvestorovi této vysoké školy. Medaile byla udělena za příkladnou spolupráci s HZS Jihočeského kraje při přípravě studentů z řad zájemců o zaměstnání v bezpečnostních sborech a při přípravě příslušníků HZS Jihočeského kraje a Policie ČR.


KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT - Krátce po deváté hodině dopolední byla v úterý 29. března v Park hotelu v Hluboké nad Vltavou zahájena konference Červený Kohout. Na úvod konference přednesli svá slova hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, starosta města Hluboká nad Vltavou a senátor Ing. Tomáš Jirsa a náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, pod jehož záštitou se celá konference konala.

Po úvodních projevech následovaly bloky odborných přednášek na témata např. stavební prevence, preventivně výchovné činnosti či praktických poznatků při zjišťování příčin požárů atd. Po každé přednášce byl účastníkům konference ponechán prostor pro jejich dotazy k probranému tématu. Přednáškový blok byl dvakrát za den přerušen a vyplněn prezentacemi odborných firem.

Dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí, která se letos konala již po čtrnácté, oživil společenský večer s rautem a živou hudbou.

  

  


Celkem 103 událostí evidujeme v průběhu 12. týdne roku 2011. Z tohoto počtu je opět nejvíce technických zásahů, kterých profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje řešily 52, v 32 případech hasily požár a devětkrát vyjely k dopravním nehodám.

Úplný přehled událostí od 21. do 27. března - zde


MALÝ ZÁCHRANÁŘ - Strakonická stanice profesionálních hasičů byla v sobotních dopoledních hodinách dne 19. března svědkem významné události. Spolu se svojí maminkou a mladším bráškou Radimem dorazil mezi profesionální záchranáře i Rudolf Duraj.

Tento desetiletý chlapec z obce Slivonice (okres Klatovy), který navštěvuje čtvrtou třídu na ZŠ v Záboří, dne 24. února tohoto roku vykonal nejvýznamnější záchranářský čin - zachránil lidský život. V odpoledních hodinách uvedeného dne on a jeho dvě mladší kamarádky šli vyzkoušet led na zamrzlou požární nádrž v obci. Jedna z nich vstoupila na plochu nádrže jako první, ale led nevydržel a prolomil se. Ocitla se tak až po bradu ve vodě v místě, kde je více než dvoumetrová hlubina. Ruda se v tu chvíli zachoval jako zkušený záchranář. Nezpanikařil, neutekl a začal jednat. Lehl si na led, podal jí ruku a vytáhl dívku ven, čímž jí zachránil život. Sama by se z prolomeného ledu nedokázala vyprostit.

Za tento hrdinský čin již byl Ruda oceněn a k tomuto se v sobotu připojili i strakoničtí hasiči. Ruda obdržel celou řadu dárků a poté měl možnost si prohlédnout požární stanici, mobilní techniku a shlédnout i ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, kterou strakoničtí připravili. Spolu s ním a jeho blízkými se zúčastnila této exkurze rovněž dvacítka mladých hasičů z Malenic, kteří tak měli jedinečnou možnost vidět na vlastní oči malého záchranáře jen o něco málo staršího, než jsou oni sami.

(plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice)

 


V týdnu od 14. do 20. března roku 2011 vyjely profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje celkem k 96 událostem. Téměř polovinu tvořily, jako již obvykle, technické zásahy (47). Dále evidujeme 24 zlikvidovaných požárů a zasahovali jsme u 20 dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí 11. týdne - zde


Až na dvojnásobek v porovnání s minulými týdny se vyšplhal počet požárů, které musely likvidovat v týdnu od 7. do 13. března jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Naše statistiky jich evidují přesných 50. Z jednotlivých typů událostí jsme více zaznamenali pouze 56 technických zásahů. Z celkového počtu 135 událostí pak naše jednotky řešily ještě 19 dopravních nehod.

Úplný přehled všech událostí desátého týdne - zde


Devátý týden roku 2011 znamenal pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem 86 zásahů. Nejčastěji hasiči zasahovali u technických zásahů (46), likvidovali 24 požárů a odstraňovali následky deseti dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 28. února do 6. března - zde


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje zasahovaly v 8. týdnu roku 2011 u 98 událostí. Z tohoto počtu je nejvíce technických zásahů (32), následují likvidované dopravní nehody (29) a požáry (21).

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 21. do 27. února - zde


První březnovou středu proběhne přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.
KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT 2011 - Ve dnech 29. a 30. března 2011 se na zámku Hluboká nad Vltavou uskuteční konference s mezinárodní účastí Červený Kohout. Pořadatelem konference, jež se letošní rok koná již po čtrnácté, je Dům techniky České Budějovice, spol. s. r. o. Záštitu nad konferencí převzal náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky brig. gen. Ing. Miloš Svoboda.

Program konference je zaměřen na požární prevenci a požární bezpečnost staveb. Své příspěvky zde přednese celá řada odborníků z Čech i Slovenska, prostor pro přednášky dostanou jak zástupci komerčních firem zaměřených na hasičská zařízení, tak i příslušníci HZS krajů, Generálního ředitelství HZS ČR či profesoři technických univerzit.

Dvoudenní konference je doplněna večerním společenským programem. Více informací, přihlášku a pozvánku na konferenci naleznete na adrese http://www.dumtechnikycb.cz/.

 


MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY MINISTERSTVA VNITRA - V úterý 1. března bude pro příslušníky HZS Jihočeského kraje na stanici v Českých Budějovicích v budově B v době od 10 do 15 hodin umístěno mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.   

 


V týdnu od 14. do 20. února roku 2011 evidujeme ve statistikách celkem 76 zásahů, u kterých byly přítomny jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Z tohoto počtu je více než polovina technických zásahů (40), 17krát hasiči zasahovali u dopravních nehod a ve 12 případech hasili požár.

Celkový přehled událostí 7. týdne 2011 - zde


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STODVANÁCTKU - Fotografická soutěž o nejlepší stodvanáctku má již svého vítěze. Stal se jím Jihočech Jan Chromý z Kamenného Újezda. Více o výsledcích soutěže a kompletní fotogalerii naleznete na www.hzscr.cz či přímo zde

 


O dvacet událostí méně než minulý týden evidují v 6. týdnu roku 2011 profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje. Z celkového počtu 97 zásahů tvoří téměř polovinu technické zásahy (45). Ve 24 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod, zlikvidovaných požárů evidujeme o polovinu méně. Desetkrát vyjely jednotky k zásahu zbytečně, jednalo se o plané poplachy.

Celkový přehled událostí v týdnu od 7. do 13. února 2011 - zde


V průběhu pátého týdne roku 2011 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem u 117 událostí. Rovných sedm desítek případů představují technické zásahy, 18krát hasiči likvidovali následky dopravních nehod a v 17 případech vyjeli k požárům.

Kompletní přehled událostí od 31. ledna do 6. února - zde


Únorová zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva proběhne ve středu 2. února, kdy se v pravé poledně se rozezní 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ KE DNI TÍSŇOVÉ LINKY 112 - Ve všech státech Evropské unie je 11. únor oslavován jako Den tísňové linky 112. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky oslaví tento den mimo jiné také fotografickou soutěží s tématem "112".

Podívejte se kolem sebe, kde všude je možné najít číslo 112, pořiďte zajímavou fotografii s číslem 112 a pošlete do soutěže. Číslo 112 může být třeba součástí registrační značky vozu, číslem Vašeho domu nebo máte obvod pasu 112 cm? Zapojte fantazii, důvtip i recesi a připomeňte si s námi den stodvanáctky trochu netradičně.

Podmínky účasti

Zašlete fotografie „112“ do 10.2.2011 na e-mail adresu: ivana.svitakova@grh.izscr.cz  Do předmětu uveďte heslo soutěže "112“ a v e-mailu uveďte své jméno, příjmení, bydliště, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Maximální velikost digitální fotografie by měla být 2Mb.

Vítězné fotografie zveřejníme na stránkách www.hzscr.cz
 
Další informace k soutěži - zde

LYŽUJTE SE ZP MV ČR - JEDEME ZA VÁMI - Dne 12.2.2011 se v zimním areálu Kozí Pláně na českokrumlovsku koná již tradiční akce DEN BEZPEČNOSTI DĚTÍ NA  SJEZDOVCE

Pro pojištěnce ZP MV ČR slevy na permanentky a teplý čaj zdarma.

AKCE POUZE PRO TENTO DEN: Pro pojištěnce ZP MV ČR, kteří nejrychleji vyplní Kartu života přímo v lyžařském areálu a pro ty, kteří by se chtěli stát pojištěnci ZP MV ČR jsou připravena další překvapení.

Program: Soutěže pro děti a ukázky z práce Policie ČR.

Přijďte si zajezdit a zasoutěžit.


Čtvrtý týden roku 2011 znamenal pro jednotky HZS Jihočeského kraje celkem 84 událostí. Profesionálové i dobrovolní hasiči nejčastěji zasahovali u technických zásahů (39), ve 23 případech odstraňovali následky dopravních nehod a osmkrát hasili požár.

Úplný přehled událostí v týdnu od 24. do 30. ledna - zde


V týdnu od 10. do 17. ledna roku 2011 se oproti týdnům předcházejícím zvýšil počet událostí, které vyžadovaly zásah profesionálních či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Hlavním důvodem zvýšeného počtu událostí bylo počasí - nejprve náledí a poté obleva a následné zvýšení hladiny jihočeských řek. Z celkového počtu všech událostí, kterých bylo 122, tvoří největší díl technické zásahy (73). Právě v těch je zahrnuto odklízení následků rozmaru počasí. Naše jednotky dále likvidovaly 22 požárů a 16 dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí 2. týdne - zde


V prvním týdnu nového roku zasahovaly dobrovolné a profesionální jednotky HZS Jihočeského kraje celkem u 85 událostí. Jak je již obvyklé, nejvíce výjezdů hasičů tvořily technické zásahy (37). Dále naše jednotky řešily následky dvaceti dopravních nehod a likvidovaly 14 požárů.

Kompletní přehled zásahů v týdnu od 3. do 9. ledna 2011 - zde


ČASOPIS 112 - V posledním čísle roku 2010 odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva "112" se v sekci požární ochrana můžeme dočíst, k jakým událostem také vyjížděly jednotky požární ochrany v průběhu roku 2010, jsou zde rozebrány nové podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, oblast integrovaného záchranného systému se zabývá hodnocením USAR odřadu, část krizové řízení se ještě vrací ke cvičení "Zóna 2010".

Ve 12. čísle časopisu byly zveřejněny články dvou příslušníků HZS Jihočeského kraje, a to mjr. Bc. Václava Havlise, který řešil problematiku ochrany obyvatelstva v okolí zimních stadiónů a chladících zařízení, a nprap. Lenky Hájkové, jež popisovala výstavbu materiální základny humanitární pomoci při cvičení "Zóna 2010".


V přelomovém týdnu roků 2010 a 2011 zasahovali hasiči HZS Jihočeského kraje u 78 událostí. Z dlouhodobého hlediska se jedná o velmi nízký počet zásahů. Tradičně nejčastěji naše jednotky vyjížděly k technickým zásahům (33), v četnosti dále následují dopravní nehody (22) a pak likvidace požárů (15).

Kompletní přehled událostí v týdnu od 27. prosince 2010 do 2. ledna 2011 - zde


SILVESTROVSKÁ NOC - Poslední noc roku 2010 proběhla na jihu Čech z pohledu hasičů velice poklidně. Za páteční večer přibližně od 18. hodiny do sobotní 7. hodiny ranní jsme zaznamenali celkem šest událostí, ke kterým vyjely jednotky profesionálních nebo dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. K některým událostem došlo v souvislosti s oslavami příchodu nového roku, jiné by nastaly i bez oslav. Při žádných z těchto šesti událostí nebyl nikdo zraněn, nemáme hlášené ani žádné škody na majetku.

Pátek 31. prosince

21:21      Technický zásah – Snesení pacientky do sanitky zajistila na sídlišti Vajgar v domě č. p. 712 v Jindřichově Hradci profesionální jednotka z centrální stanice.

23:45      Technický zásah – Asistenci ohňostroje konaného na náměstí v obci Vlachovo Březí provedla na žádost starosty místní dobrovolná jednotka. Po skončení ohňostroje se hasiči krátce po půlnoci vrátili zpět na základnu.

23:51      Požár – Během tří minut zlikvidovala profesionální jednotka ze stanice Vodňany požár odpadu v odpadkovém koši, který hořel na náměstí Svobody ve Vodňanech. Vzniklá škoda a výše uchráněných hodnot nebyly stanoveny, příčinou vzniku požáru byla nedbalost.

Sobota 1. ledna

0:32        Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen požár odpadu v kontejneru, který uhasila profesionální jednotka ze stanice Vimperk ve Špidrově ulici ve Vimperku. Po jedné hodině ranní se jednotka vrátila zpět na základnu.

0:47        Požár – Na pavlači hotelu Zlatý anděl na náměstí Svornosti v Českém Krumlově likvidovali profesionální hasiči z místní centrální stanice požár odpadu po odpalování pyrotechniky. Požár uhasili za několik minut a poté přejeli k dalšímu požáru – požáru odpadu v odpadkovém koši na témže náměstí. V 1:02 hodin velitel zásahu ohlásil likvidaci obou požárů. Při požárech nevznikla žádná škoda.

2:06        Technický zásah – Ve Skuherského ulici č. p. 2243/58 v Českých Budějovicích zaznamenali profesionální hasiči z centrální stanice na žádost Policie ČR nouzové otevření vchodových dveří bytu.


Poměrně klidný z pohledu hasičů byl vánoční týden roku 2010. V našich statistikách evidujeme "pouhých" 96 událostí, které vyžadovaly zásah profesionálních či dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Nejvícekrát jednotky zasahovaly u technických zásahů (47), dále likvidovaly 20 požárů a odstraňovaly následky 19 dopravních nehod.

Celkový přehled událostí v týdnu od 20. do 26. prosince 2010 - zde


15 MILIÓNŮ OD ČEZ PRO SLOŽKY IZS - Společnost ČEZ podpořila prostřednictvím své nadace Integrovaný záchranný systém Jihočeského kraje 15 milióny korun. Smlouvu o spolupráci podepsali dne 21. prosince zástupci společnosti ČEZ, Nadace ČEZ a představitelé Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice. Obdarované organizace za tyto prostředky nakoupí techniku, která zrychlí a zkvalitní jejich zásahy a řešení mimořádných událostí.

 Největší část finanční prostředků získá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Za sedm miliónů korun pořídí velkoobjemovou cisternu pro hašení rozsáhlých požárů, zejména lesních a polních porostů. „K podobným typům zásahů vyjíždíme zhruba pětsetkrát ročně. Průměrné stáří našich velkoobjemových cisteren na podvozcích Tatra je 24 let. Pro kvalitní zásah je důležité, abychom tuto zastaralou techniku postupně nahrazovali moderním typem vozidel,“ vysvětluje potřebu obnovy vozového parku Lubomír Bureš, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Za další tři milióny jihočeští hasiči nakoupí dvě speciálně upravená vozidla pro přepravu tělesně postižených a imobilních obyvatel při evakuaci. „Vozy budou vybaveny tak, aby zvládly evakuaci člověka na invalidním vozíku a pacienta na nosítkách z extrémně náročného terénu. Tato potřeba vyvstává velmi často při sněhových kalamitách a povodních. Vozidla budou využívána také ve spolupráci s jihočeskou záchrankou,“ dodává ředitel Bureš.

Pro zajištění záchranných prací v těžko přístupném a členitém terénu využije dar od společnosti ČEZ také Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Za tři milióny korun pořídí speciální dodávkové vozidlo s pohonem všech čtyř kol. Za další milión pak vůz vybaví potřebnou zdravotnickou technikou.

Svoji akceschopnost zlepší také Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice. Za získaný milión korun nakoupí terénní vozidlo Nissan Pathfinder.


BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2010 -  V kostele Sv. Petra u Freistadtu se v sobotu 18. prosince uskutečnilo slavnostní předání Betlémského světla. Stejně tak jako roky předcházející přivezli hasiči z hornorakouského okresu Freistadt vánoční plamínek Betlémského světla, který předali hasičům z okresu Český Krumlov.

Tradice předání Betlémského světla do jižních Čechpronikla krátce po sametové revoluci, kdy 23. prosince 1989 bylo na celnici v Dolním Dvořišti vánoční světlo předáno z rukou hasičů hornorakouského Freistadtu českokrumlovským hasičům.

 

 

 


V 50. týdnu roku 2010 evidují naše statistiky celkem 106 událostí. Nejčastěji zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje u technických zásahů, kterých řešily 59. Ve 27 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod a 14krát likvidovali požár.

Úplný přehled všech událostí v týdnu od 13. do 19. prosince - zde


TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS V ČESKÉM KRUMLOVĚ - Dne 8. 12. 2010 v čase 8,55 hodin byl na tísňovou linku 155 nahlášen srdeční kolaps osoby na ochozu zámecké věže v Českém Krumlově. Na místo vyjela rychlá lékařská pomoc ZZS Český Krumlov, která si vyžádala součinnost s HZS Český Krumlov. Lékař na ochozu věže provedl resususcitaci pacienta a jeho stabilizaci. Poté byl pacient umístěn na vakuová nosítka a transportován vnitřním schodištěm věže. Při transportu musel být pacient v mezipatrech kontrolován. Transport se prováděl společně pracovníky ZZS a příslušníky HZS. Druhá osoba byla z ochozu věže umístěna na nosítka ve vybavení HZS a příslušníky transportována dolů. Doba transportu byla 8 minut i s kontrolními přestávkami v mezipatrech. Celková doba zásahu od příjezdu, vynesení přístrojů, stabilizace na ochozu a
transport jednoho pacienta do vozu RLP ZZS byla 40 minut.

Cvičení ověřilo reálnou možnost transportu osoby nosítky ve vybavení ZZS i HZS vnitřním schodištěm s tím,že je nutná spolupráce obou složek. Prostor schodiště je velmi těsný a je nutné si uvědomit, že s pacientem se přenáší i zdravotnické přístroje. Také byla zvažována možnost transportu pacienta pomocí lanové techniky po vnějším plášti věže. Toto bude předmětem dalšího výcviku.

Děkuji správě Hradu a Zámku Č. Krumlov za umožnění výcviku a zasahujícím za jejich nasazení.

plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel ÚO Český KrumlovCelkem ke 143 událostem vyjely v průběhu týdne od 6. do 12. prosince profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje. Vzhledem k počasí, které v tomto týdnu vládlo nad Jižními Čechami, tvoří nejvíce událostí technické zásahy (88), následují dopravní nehody (27) a na třetím místě jsou teprve likvidované požáry (21).

Úplný přehled událostí 49. týdne roku 2010 - zde


V průběhu 48. týdne roku 2010 jsme v našich statistikách zaznamenali celkem 119 událostí, které si vyžádaly zásah profesionálních či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Přesně polovinu všech událostí tvoří technické zásahy, ve 20 případech hasiči likvidovali požár. Vzhledem k počasí, které v tomto týdnu přišlo na jich Čech, evidujeme oproti jiným týdnům zvýšený počet dopravních nehod, a to 31.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 29. 11. do 5. 12. 2010 -  zde


V posledním listopadovém týdnu evidujeme celkem 107 událostí. Profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje zasahovaly nejčastěji u technických zásahů, kterých řešily 44. Vzhledem k zimnímu počasí narostl počet dopravních nehod, jež si vyžádaly zásah hasičů, a to na 32. Ve 22 případech hasiči likvidovali požár.

Celkový přehled událostí 47. týdne roku 2010 - zde


Ve středu 1. proběhne tradiční zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. V přesné poledne se rozezní sirény 140vteřinovým nepřerušovaným tónem.


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR - PŘIVEĎTE NOVÉHO POJIŠTĚNCE!!! - Pojištěnec, který přivede do konce roku 2010 nového pojištěnce může z preventivního programu čerpat příspěvek až do výše 1 000,- Kč na následující položky

 • rehabilitace ve zdravotnickém zařízení, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 • léčebný tělocvik a tělesná regenerace (permanentka na fittness a skupinové cvičení),
 • plavání,
 • očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 • vstup do solné jeskyně,
 • vstup do polaria,
 • dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky,
 • zdravotnické prostředky a léčivé přípravky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 •  

 Žádost o příspěvek může  podat pojištěnec s trvalým pobytem v jižních Čechách na pobočce České Budějovice a na teritoriálních pracovištích v rámci Jihočeského kraje.

 • Příspěvek je možno čerpat i opakovaně.  
 • Dokladem o doporučení osoby k registraci k ZPMVČR od 1.1.2011 je čestné prohlášení, které vyplní nově příchozí pojištěnec při registraci na pracovišti ZPMVČR.
 • Bližší podmínky jsou uvedeny na www.zpmvcr.cz – Jihočeský kraj – Aktuálně.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA VARUJE!!! - Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovy poskytují lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samozřejmě není pravda.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše i v klidu přečetli a promysleli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur žádné služby svým klientům neposkytuje.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky k důležitým údajům v případě ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomoci SMS i ve Vašem mobilu.

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím je větší šance na nápravu.

V případě nejasností volejte na naši infolinku 844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky České Budějovice tel. 387 782 111.


V týdnu od 15. do 21. listopadu řešily jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje neobvykle nízký počet událostí. Naše jednotky vyjely k "pouhým" 82 zásahům. Z tohoto počtu tvoří největší část technické zásahy (35), následují dopravní nehody (20) a požáry (14).

Úplný přehled událostí 46. týdne - zde


ČASOPIS 112 - V jedenáctém čísle odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva "112" nalezneme m. j. v oddíle požární ochrana popis zdolávání požáru výrobní haly pro zpracování plastů v Lutíně, informace o hašení v uzavřených prostorech, dále pak v sekci integrovaný záchranný systém články o větrných elektrárnách či haváriích na podzemních zásobnících plynu, v oblasti krizového řízení si můžeme připomenout cvičení ŹÓNA 2010, jehož spoluautorkou je příslušnice HZS Jihočeského kraje por. Mgr. Kamila Mráčková.

Přílohou listopadového vydání je přehled oceněných, jež ku příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa obdrželi na Trojském zámku v Praze medaili a plakety HZS ČR. Mezi oceněnými jsou i dva příslušníci HZS Jihočeského kraje: pprap. Jiří Stýblo a nprap. Václav Šimek, kterým byla udělena medaile "Za věrnost I. stupně".

 


TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS V ČESKÝCH VELENICÍCH - Ve středu 24. listopadu proběhne velké taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje. Cvičení, jež předkládá ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš a schvaluje hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, se uskuteční v Českých Velenicích v blízkosti státní hranice.

Námětem cvičení je dopravní nehoda autobusu a osobního automobilu s větším počtem zraněných osob. Cílem cvičení je prověření spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému při společném zásahu, ověření spolupráce mezi operačními středisky složek IZS včetně vyžádání mezinárodní pomoci a nácvik spolupráce složek IZS se záchrannými složkami Dolního Rakouska.

Více informací o cvičení naleznete v přiloženém plánu a letáku.


Ve týdnu od 8. do 14. listopadu eviduje HZS Jihočeského kraje celkem 122 událostí. Nejčastěji naše jednotky zasahovaly u technických zásahů - 60 událostí, ve 28 případech jsme likvidovali požár a 23krát jsme vyjeli k odstranění následků dopravních nehod. Ke čtyřem událostem byli naši hasiči vysláni zbytečně, jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled všech událostí 45. týdne je k dispozici zde


OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PŘED POŽÁRY - Hasiči HZS Jihočeského kraje z odboru prevence se v letošním roce zapojili do projektu metodické pomoci pro zlepšení úrovně požární ochrany památkových objektů. Jedná se o projekt, který realizuje Národní památkový ústav a který je pro naše příslušníky nad rámec jejich povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Hasiči provedli prohlídky vybraných památkových objektů. Pro letošní rok  jich bylo vybráno pět na území našeho kraje, např. Státní zámky Rožmberk, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou.

Při prohlídkách se zaměřovali na podmínky požární bezpečnosti v souvislosti se zabráněním vzniku a šíření požáru, evakuací osob (např. návštěvníků, správců, průvodců) a majetku (historicky cenných exponátů, mobiliáře) v případě vzniku požáru.

mjr. Ing. Pavla Horálková, vedoucí odd. kontrolní činnosti


TAKTICKÉ CVIČENÍ V GYMNÁZIU V KAPLICI - Dne 8. listopadu se v dopoledních hodinách v budově Gymnázia a SOŠE v Linecké ulici v Kaplici konalo taktické cvičení, jehož se účastnila jednotka HZS Jihočeského kraje ze stanice Kaplice. Simulovanou situací byl požár v jedné ze tříd Gymnázia a SOŠE ve třetím nadzemním podlaží. Zaměstnanci školy požár ohlásili na tísňovou linku a zahájili evakuaci záků. Z důvodu silného zakouření byl znemožněn únik třem zákům jedné třídy. Cílem cvičení byla pro profesionály ze stanice Kaplice záchrana tří "uvězněných" žáků pomocí výškové techniky, dokončení evakuace a likvidace požáru pomocí útočného a vysokotlakého proudu. Hasiči byli pro zásah vybaveni izolačními dýchacími přístroji.

Cvičení mělo prověřit schopnost velitelů družstev řídit družstvo při provádění hasebního zásahu v objektu Gymnázia a SOŠE a při záchraně osob pomocí výškové techniky, dále pak schopnost hasičů provést hasební zásah v objektu Gymnázia a SOŠE a zajistit záchranu osob pomocí výškové techniky. Důležitým úkolem pak bylo prověřit příjezdové cesty k budově Gymnázia a SOŠE a nástupní plochy pro požární techniku.


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje evidují za 45. týden roku 2010 celkem 124 událostí. Hasiči zasahovali u 28 požárů, 25 dopravních nehod a 62 technických zásahů.

Kompletní přehled všech událostí naleznete zde


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MEDAILÍ HZS ČR NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE - V roce 2010 slaví Hasičský záchranný sbor České republiky výročí deseti let od svého založení. K této příležitosti vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pamětní medaile, které obdrží také osobnosti z Jihočeského kraje.

Slavnostní akt proběhne ve středu 10. listopadu od 10 hodin v koncertním sále na zámku Kratochvíle, kde medaili převezme téměř šest desítek osobností. Mezi oceněnými jsou významní představitelé státní správy a územní samosprávy, příslušníci policie, lékaři, ředitelé krajských neziskových organizací, starostové sdružení sboru dobrovolných hasičů a řada dalších, kteří se svojí spoluprací významnou měrou zasloužili o úspěšné plnění úkolů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Pamětní medaili obdrží také více než padesát současných příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, a to ve dnech 15. a 16. listopadu na vybraných stanicích HZS Jihočeského kraje.

 


Listopadová zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva proběhne ve středu 3. listopadu, kdy se v pravé poledně se rozezní 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.


V posledním říjnovém týdnu jsme zaznamenali celkem 102 událostí, které vyžadovaly zásah profesionálních či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Rozložení dle typu událostí se v porovnání s předcházejícími týdny příliš nemění - nejvíce hasiči řešili technické zásahy (37 událostí), dále pak odstraňovali následky dopravních nehod (27 zásahů) a likvidovali požáry (21 případů).

Úplný přehled událostí 43. týdne roku 2010 - zde


STRAKONIČTÍ HASIČI V NEMOCNICI - V úterý 26. října 2010 se uskutečnilo v areálu Nemocnice ve Strakonicích plánované taktické cvičení jednotky HZS územního odboru Strakonice. Námětem cvičení byla likvidace požáru na oddělení následné péče a evakuace pacientů z této budovy.

 Úterní akce byla zahájena v 9:00 hodin oznámením vzniku mimořádné situace na tísňovou linku 112. Zároveň byla personálem oddělení bezprostředně zahájena evakuace nejvíce ohrožených pacientů. Krátce po deváté hodině se dostavila na místo zásahu jednotka HZS Strakonice se třemi zásahovými vozidly. Bylo instalováno vedení vysokotlakého proudu po schodišti vnitřním prostorem budovy. Dále pokračovala za přítomnosti profesionálních hasičů i evakuace pacientů z lůžkové části oddělení. Na místo zásahu se rovněž dostavila ZZS Strakonice a hlídka Policie ČR.

 Místo provedení cvičení bylo voleno záměrně a cíleně, neboť budovy zdravotnických zařízení představují velmi specifické provozy. Jedná se o účelová zařízení, která poskytují zdravotní péči hospitalizovaným osobám. Tvoří je zpravidla více lůžkových oddělení nebo speciálních lůžkových jednotek (jednotky intenzivní péče, interní oddělení, operační sály) s příslušnými vyšetřovacími a léčebnými složkami, které zajišťují diagnostiku a ošetření pacientů.

Zásahy v těchto budovách jsou charakteristické přítomností pacientů s omezenou schopností pohybu, nebo zcela neschopných pohybu, omezeným množstvím personálu použitelného k evakuaci pacientů, nemožností přepravy pacienta i s lůžkem, závislostí zdraví nebo života některých pacientů na přístrojích (elektřina, kyslík) apod. Zásah rovněž komplikují technická zařízení budov, rozvody vzduchotechniky s možností skrytého šíření kouře, budovy mívají složitá dispoziční řešení, podzemní prostory a rozsáhlé chodby. Je možno se zde setkat např. s mechanickým zabezpečením oken u vybraných speciálních oddělení, s výskytem skladů a pracovišť s přítomností tlakových láhví s hořlavými plyny a kyslíkem, stálými rozvody plynů, výskytem hořlavin, desinfekčních prostředků apod.

Hasební práce spočívají v  provedení požárního útoku na ohnisko požáru s cílem rychlého uhašení a odvětrání místa zásahu, aby se předešlo nutnosti evakuace většího množství pacientů ohrožených zplodinami hoření. Velmi důležitá je úzká spolupráce velitele zásahu s odborným zdravotnickým personálem, zejména v návaznosti na rozhodnutí o odpojení zdravotnického zařízení od el. proudu a na řízení evakuace.

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly splněny. Prvotní vyhodnocení cvičení proběhlo bezprostředně po jeho ukončení přímo před budovou oddělení. Velitel zásahu, spolu s nemocničním personálem, zde zhodnotil provedení celé akce a byly rovněž zdůrazněny úkoly jednotlivých složek, které se na provedení zásahu tohoto typu podílely. Poznatky získané při cvičení budou použity pro další zkvalitnění odborné přípravy jednotky HZS Strakonice.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice

 

 

 


TAKTICKÉ CVIČENÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ - Přibližně v 9 hodin v úterý 26. října přijímá tísňová linka 112 hlášení o požáru v chemické laboratoři v areálu Jihočeské univerzity v ulici J. Boreckého v Českých Budějovicích (URAN), kde hrozí rozšíření požáru výbuchem na další učebny. Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje vyhlásilo poplach pro jednotku profesionálních hasičů z centrální stanice České Budějovice, která na místo vyjela s CAS 24 Scania a CAS 32 Camiva. Mezitím dle požárního poplachového plánu Jihočeské univerzity začíná evakuace osob z budovy. Hasiči, ustrojeni do dýchací techniky, po příjezdu na místo provedli průzkum, zda se v budově nacházejí ještě další osoby, připravili útočné vedení k hašení a napojili cisternové automobilové stříkačky na hydrantovou síť. Velitel zásahu zároveň žádá zaměstnance školy o konkrétní počty osob v budově a požaduje vypnutí elektrického proudu a plynu. Část jednotky provádí hasební zásah v laboratoři, část vyvádí poslední evakuované osoby z objektu ven. Po uhašení požáru je nasazena přetlaková ventilace na odvětrání zakouřeného prostoru. Cvičení bylo ukončeno v 10 hodin, hodnocení spolupráce mezi jednotkou HZS Jihočeského kraje a zaměstnanci Jihočeské univerzity proběhlo ihned na místě. Kladně byl hodnocen průběh evakuace, hasebního zásahu a splnění časového harmonogramu. Nedostatky byly odhaleny ve vytěžení oznamovatele na lince 112 a v chybějící dokumentaci v budově univerzity.

 


KONTROLY ODKALIŠŤ - Na základě pokynu Generální ředitelství HZS České republiky provedli příslušníci HZS Jihočeského kraje v posledních pracovních dnech kontrolu odkališť v Jihočeském kraji. Cílem kontrol bylo vyhodnotit zajištění podmínek požární bezpečnosti odkališť. Při každé kontrole byli vlastníci a provozovatelé upozorněni na odpovědnost za bezpečné provozování odkaliště.

Hasiči kontrolovali dodržování technických podmínek a návodů, označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny a dodržování dalších povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Podstatou bylo zjištění aktuálního stavu bezpečnosti odkališť a posouzení pravděpodobnosti výskytu mimořádné události obdobného charakteru jako v případě úniku toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár.

Na území Jihočeského kraje byly příslušníky HZS vytipovány nejprve dvě odkaliště, a to odkaliště v Hodějovicích, jehož vlastníkem je Teplárna České Budějovice, a. s., a odkaliště v Mydlovarech, které vlastní státní podnik Diamo. Kontroly těchto objektů proběhly minulý týden ve čtvrtek a pátek. Dodatečně byla kontrola vztáhnuta na odkaliště Triangl u Mydlovar, které vlastní firma E.ON Trend, s. r. o. V tomto případě se jedná o odkaliště, kam se již více než deset let žádné látky neukládají. Kontrola ze strany HZS zde proběhla v pondělí.

V rámci fyzické kontroly odkališť nebylo zjištěno viditelné porušení celistvosti a stability hrází a kontrolovaná odkaliště nevykazovala jiné znaky poškození.

Výsledky kontrol jsou poslány na Generální ředitelství HZS České republiky k dalšímu zpracování.

 


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MEDAILÍ HZS ČR, Trojský zámek, Praha - Ve středu 27. října 2010 se v Trojském zámku v Praze uskuteční slavnostní předání medailí HZS České republiky.  

Ocenění v požární ochraně se uděluje od roku 2000, a to dvakrát ročně. V květnu u příležitosti státního svátku Dne vítězství a v říjnu u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československého státu.

Jedním z ocenění je medaile HZS ČR "Za věrnost". Má tři stupně a uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně:

a) 30 let u medaile "Za věrnost" I. stupně

b) 20 let u medaile "Za věrnost" II. stupně

c) 10 let u medaile "Za věrnost" III. stupně

Za HZS Jihočeského kraje obdrží medailu Za věrnost I. stupně pprap. Jiří Stýblo ze stanice Dačice, který pracuje v oblasti požární ochrany od roku 1977 a je jedním ze zakládajících příslušníků stanice v Dačicích, a nprap. Václav Šimek, jež v oblasti požární ochrany pracuje od roku 1973. Vynikajících pracovních výsledků dosahuje na úseku stavební prevence.


Naše jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje evidují za 42. týden roku 2010 celkem 99 událostí. Nejvícekrát řešily technické zásahy, kterých jsme zaznamenali 40. Ve 29 případech hasiči odstraňovali následky - bohužel i tragických - dopravních nehod a 20krát vyjeli k ohlášeným požárům.

Kompletní přehled všech událostí za týden od 18. do 24. října 2010 je k dispozici zde


PRVNÍ POMOC - NEJHORŠÍ JE NEVĚDĚT - V rámci školního projektu „První pomoc – nejhorší je nevědět“, který připravila a organizovala SS a JŠ Volyně, se v pondělí 18. října od 9:00 hodin uskutečnila v centru města Volyně ukázka činnosti složek IZS (HZS, JSDHO, PČR, ZZS, ČČK, AČR). Akce byla určena pro žáky volyňských škol a širokou veřejnost.

Již od samého rána proudily do prostoru parkoviště v samém sousedství centra města skupiny volyňských dětí, které měly zájem shlédnout zásahovou techniku a ukázky činnosti strakonických profesionálních hasičů a dalších složek IZS. Po deváté hodině se tak na místě shromáždilo více než 200 žáků a dětí z volyňských škol. Po úvodu a přivítání se rozběhl zajímavý program, jehož součástí byly dynamické ukázky činnosti složek IZS. Tématicky byly jednotlivé akce zaměřeny na zásahovou činnost tak, jak ji hasiči, policisté a zdravotníci provádí v rámci své běžné zásahové činnosti.

Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké doby doslova prokousali a prostříhali ke zraněné osobě a vyprostili ji z trosek havarovaného vozidla. Na této ukázce se rovněž podíleli i členové jednotky SDH města Volyně a jejich dobrovolní kolegové z jednotky SDH Vlachovo Březí, dále pak strakoničtí zdravotníci a dopravní skupina Policie ČR. Diváci tak mohli shlédnout kompletní zásah složek IZS, včetně ošetření zraněné osoby a závěrečného zaměření a zdokumentování následků dopravní nehody ze strany Policie.

Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny HZS Strakonice. Všichni
s napětím hleděli k nebi na dvojici lezců, kteří se spouštěli z téměř 20-ti metrové výšky
z požární plošiny a předváděli způsob záchrany jednoho z nich, který během zásahu „zkolaboval“.

Ukázku hašení požáru hořící kapaliny pomocí těžké pěny připravili členové jednotky SDH města Volyně. Krátce před jedenáctou hodinou tak na parkovišti vzplál oheň, který byl vzápětí z bezprostřední blízkosti žhavých plamenů zkušeně uhašen jedním z členů této jednotky, jež byl rovněž oblečen ve speciálním protižárovém obleku OL-2.

V rámci doprovodného programu byl pro děti rovněž připraven propagační stánek HZS Strakonice, kde děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet některé technické prostředky PO. Pro ty nejmenší byl připraven papír a pastelky, takže za malou chvilku vzniklo i několik velmi zdařilých obrázků, které byly  oceněny. Policie ČR Strakonice připravila pro zájemce vědomostní test.  Akci rovněž podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předvedli pojízdný polní nemocniční sál. A jak již vyplývá z názvu akce, své zastoupení zde měla i první pomoc. Tu zajišťovali a předváděli na svém stanovišti dvě pracovnice Oblastního spolku ČČK Strakonice.

I přes tu skutečnost, že počasí možná příliš nepřálo a venku bylo chladněji, tak děti odcházely s radostí a úsměvem, který je i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu akce podíleli.

 Za HZS Strakonice zpracoval: plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice.

 

 

 

 

 


ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK SDH OBCÍ OKRESU ČESKÝ KRUMLOV - V sobotu 16. října 2010 se v čase od 8 do 15 hodin v areálu Střelnice Policie ČR, Český Krumlov – Domoradice uskutečnila odborná příprava vybraných jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí okresu Český Krumlov k úkolům ochrany obyvatel, kterou organizoval HZS JčK ÚO Český Krumlov. Na tuto odbornou přípravu byli pozváni členové z celkem 12 jednotek SDH obcí. Dostavilo se celkem 54 členů.

Odborná příprava se skládala převážně z praktické činnosti na čtyř stanovištích a dvou společných přednášek. Tématem přípravy bylo především:

 • Úkoly JPO na úseku ochrany obyvatelstva
 • Povolávání jednotek k zásahu, spojení, dokumentace zásahu
 • Protipovodňová opatření (stavění protipovodňových hrází, ochrana studny, utěsnění dveří a kanálů)
 • Dekontaminace a speciální očista techniky a osob
 • Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu
 • Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, zásahy s výskytem nebezpečných látek
 • Zdravotnická příprava – zajišťoval Český červený kříž Č. Krumlov

 Tuto přípravu hodnotím jako velmi zdařilou s vysokou účastí. Členové jednotek měli velmi dobrou výstroj, byli ukáznění a se zájmem o danou problematiku.

 Přípravu zajišťovalo celkem 9 příslušníků HZS a dvě členky spolku Český červený kříž Č. Krumlov

 Dále přikládám svojí fotodokumentaci – viz příloha nebo tento odkaz:

Plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel ÚO Český Krumlov


CVIČENÍ NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU V ČESKÉM KRUMLOVĚ - Dne 8. října 2010 se od 16:30 hodin v prostorách státního hradu a zámku v Českém Krumlově uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany. Námětem cvičení byl zkrat elektrického zařízení a následný požár v objektu mincovny na druhém nádvoří zámku. Povolané jednotky měly za úkol lokalizovat požár pomocí dálkové dopravy vody ze dvou zdrojů: suchovodu a dálkové dopravy hadicemi a se zajištěním výškové techniky dle instrukcí správy zámku evakuovat mobiliář.

Cvičení mělo dále prověřit svolání členů jednotek sboru dobrovolných hasičů, dojezd zásahové techniky, vstupy do objektů zámku, možnosti dopravy vody a schopnost všech zasahujících orientovat se v areálu zámku. Cvičení se zúčastnilo 20 příslušníků z požární stanice v Českém Krumlově, jednotky SDH obcí Větřní a Český Krumlov, příslušníci Městské policie Český Krumlov a zaměstnanci zámku.

Detailní vyhodnocení cvičení zpracovává velitel stanice Český Krumlov.

 


Za týden od 11. do 17. října jsme zaznamenali celkem 108 výjezdů. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly nejčastěji u technických zásahů, kterých bylo 51. Zvýšil se počet dopravních nehod, jež vyžadovaly zásah hasičů, a to na 27. V 17 případech hasiči Jihočeského kraje likvidovali požár.

Kompletní přehled všech událostí 41. týdne roku 2010 je k dispozici zde


ŠKOLENÍ JEDNOTEK SDH VE STRAKONICÍCH - V sobotu 9. října 2010 opět po roce pokračovala pod vedením Hasičského záchranného sboru Strakonice odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále „jednotky SDH“) kategorie JPO V v oblasti ochrany obyvatel.

Celá akce byla zahájena v osm hodin na stanici HZS ve Strakonicích na Podsrpenské ulici. Ráno se dostavila čtyřicítka hasičů z osmi jednotek SDH (Katovice, Malenice, Miloňovice, Přešťovice, Rovná, Čejetice, Přechovice, Chelčice) celého okresu. Hlavním tématem letošní přípravy byla protipovodňová ochrana a činnost jednotek PO na vodní hladině. Přítomní nejprve shlédli v rámci teorie prezentaci připravenou k tomuto tématu a po hodině se přesunuli na sluncem zalitou volnou plochu do Ellerovy ulice, kde od 9:30 hodin pokračovala příprava svojí praktickou částí.

Ve spolupráci s pracovníky Technických služeb Strakonice byla v ul. U Náhonu, v podjezdu ul. Ellerova, instalována mobilní protipovodňová zábrana typu EKO-Systém. Jedná se o zařízení k rychlému a bezpečnému nasazení v případě příchodu přívalových vod. Hlavní částí konstrukce stěny jsou hliníková hradidla usazená do bočního vedení a mezi sloupky, zakotvenými přímo ve vozovce. Další dvě stejné konstrukce jsou připraveny i do obou podchodů ústících z Podskalí do ulic Lázeňská a U Sv. Markéty. Jedná se o jednoduchý, přitom velmi účinný systém protipovodňové ochrany, jehož stavba trvala deseti lidem cca 10 minut.

Dále byla prakticky vyzkoušena i další možná protipovodňová zábrana, která je ve vybavení HZS. Protipovodňová stěna Rubena je  gumový vak délky 5 m a objemu 9 m3, který byl naplněn vodou z cisterny. Obdobné jednotlivé vaky lze libovolně spojovat a vytvořit požadovanou délku stěny. Standardní díl této protipovodňové stěny nahradí cca 300 pytlů s pískem. Výhodou je opět jednoduchá manipulace a vysoká účinnost. Systém nevyžaduje složitou manipulaci – pro instalaci vaku stačí i 2 osoby. Stěny lze snadno skladovat a transportovat, mají vysokou životnost a mohou být mnohonásobně použity. Jsou opatřeny standardními hasičskými C-spojkami pro připojení plnících hadic. Čas potřebný k naplnění jednoho segmentu závisí na typu užitého čerpadla, ale zpravidla nepřesáhne 15 minut. Tento systém již dále nevyžaduje žádné vícenáklady při demontáži (odklízení písku, sušení pytlů apod.). Navíc lze vak využít i jako havarijní nádrž k jímání vody znečištěné nebezpečnými látkami nebo jako zásobník užitkové vody. Lze ho využít i pro převoz jímané kapaliny na ploše nákladního automobilu.

Poslední část sobotního programu se týkala práce na vodní hladině. Byla provedena instalace norných stěn na řece Otavě v prostoru nad jezem Na Křemelce. K přehrazení celé šíře řeky bylo zapotřebí 65 m plovoucích norných stěn, které se používají k zachycení ropných látek z vodní hladiny. Ruku k dílu přiložili všichni přítomní, protože v takovémto rozsahu je velmi náročné na břehu připravenou nornou stěnu, složenou z šesti kusů 10-ti a jednoho kusu 5-ti metrových segmentů, instalovat na vodní hladinu.

Odborná příprava celých jednotek SDH kategorie JPO V má svůj nezastupitelný význam. Jedná se o projekt, ve kterém jsou zapojeny tyto jednotky s tzv. místní působností. Takto připravené vybrané jednotky mohou v případě vzniku rozsáhlé mimořádné události plnit kromě jiného i úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

 Zpracoval plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice

      


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje evidují ve svých statistikách za 40. týden roku 2010 celkem 88 událostí. Nejčastěji vyjížděly naše jednotky k technickým zásahům, kterých vyřešily 45. V 21 případě likvidovali hasiči požár, odstranili následky 14 nehod.

Kompletní přehled všech událostí za týden od 4. do 10. října naleznete zde


První říjnovou středu proběhne přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.


Ve srovnání s minulými týdny jsme ve dnech od 27. září do 3. října zaznamenali "pouhých" 89 událostí. Téměř polovinu výjezdů tvořily technické zásahy, kterých jednotky HZS Jihočeského kraje vyřešily 42. Ve 22 případech hasiči zasahovali u dopravních nehod, šestnáctkrát uhasili požár.

Celkový přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje v průběhu 39. týdne je k dispozici zde


ZDRAVÍ JAKO VÁŠEŇ - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí pro své pojištěnce založení karty života - může Vám zachránit život. Je možné sledovat svoji kartu i ve Vašem mobilu.

Veškeré informace najdete na www.zpmvcr.cz  nebo www.ZdraviJakoVasen.cz nebo na infolince  844 121 121 nebo na pracovištích Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

pobočka České Budějovice                   

Klaricova 19, 370 04 České Budějovice                                                                           

Telefon: 387 782 111                         
Fax: 387 331 212                                          
GSM brána: 724 259 690                              
E-mail: c.budejovice@zpmvcr.cz                            
Pracovní doba:
Po, St 8:00-17:00
Út, Čt 8:00-15:30

Pá       8:00-12:00

 

teritoriální pracoviště Český Krumlov

Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Telefon: 380 726 608

Pracovní doba:

Po   9:00-12:00, 13:00-15:00

St  10:00-12:00, 13:00-17:00

Čt 11:00-15:00

 

teritoriální pracoviště Jindřichův Hradec

Růžová 6, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: 384 362 492

Pracovní doba:

Po   9:00-12:00, 13:00-15:00

Út   9:00-12:00, 13:00-15:00

Čt   8:00-12:00, 13:00-17:00

 

teritoriální pracoviště Písek

Na Výstavišti 377, 397 25 Písek

Telefon: 382 272 736

Pracovní doba:

Po   9:00-12:00, 13:00-15:00

St    8:00-12:00, 13:00-17:00

Čt   9:00-12:00, 13:00-15:00

 

teritoriální pracoviště Prachatice

Nádražní 67, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 318 860

Pracovní doba:

Po   9:00-15:00

St  10:00-12:00, 13:00-17:00

Pá   8:00-13:00

 

teritoriální pracoviště Strakonice

Plánkova 629, 386 01 Strakonice

Telefon: 383 323 213

Pracovní doba:

Po   9:00-12:00, 13:00-15:00

St    8:00-12:00, 13:00-17:00

Čt   9:00-12:00, 13:00-15:00

 

teritoriální pracoviště Tábor

Roháčova 2614, 390 02 Tábor

Telefon: 381 258 114

Pracovní doba:

Po   8:00-12:00, 13:00-15:00

St    8:00-12:00, 13:00-17:00

Čt   8:00-12:00, 13:00-15:00

Pá   8:00-11:30

 

Jak se stát pojištěncem

Přihlásit se ke zdravotní pojišťovně je velmi jednoduché. Budoucí klient navštíví pracoviště zdravotní pojišťovny, vyplní přihlášku a evidenční list pojištěnce, což je v případě ZP MV ČR pouze jeden formulář a předloží potřebné doklady:

 • Občanský průkaz, rodný list či jiný doklad k ověření totožnosti
 • Studenti středních a vysokých škol potvrzení o studiu
 • Poživatelé penzí ( starobních, invalidních) potvrzení o přiznání důchodu
 • Nezaměstnaní v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce
 • Zaměstnanci adresu a IČ svého zaměstnavatele
 • OSVČ fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu
 • Ženy na mateřské dovolené rozhodnutí o přiznání dávek

Ve 38. týdnu roku 2010 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem u 103 událostí. Z tohoto počtu je 52 technických zásahů, 21 likvidací následků dopravních nehod a 17 požárů. Ve čtyřech případech jednotky vyjely k zásahu zbytečně - jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 20. do 26. září je k dispozici zde


CVIČENÍ ZÓNA 2010 - Cvičení „ZÓNA 2010“ prověřilo činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se 22. a 23. září 2010 zapojilo více než 900 lidí. Jednalo se o pracovníky orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému.

Ve středu 22. září v ranních hodinách Jaderná elektrárna Temelín nasimulovala fiktivní únik radioaktivních látek mimo areál elektrárny. Následné cvičení podle zpracovaného plánu prověřilo činnost krizového štábu kraje, obcí s rozšířenou působností a součinnost složek IZS. Rovněž bylo prověřeno nastavení komunikačních a součinnostních kanálů na orgány ústřední státní správy. „Náš požadavek prověřit toky informací, zpracování dokumentů, jejich předávání a zpětné reakce na vydávané pokyny ukázal, že systém je nastavený dobře, ale je třeba pokračovat ve vylepšování,“ zhodnotil cvičení tajemník Bezpečností rady kraji Stanislav Mrvka.

 S průběhem cvičení byl celkem spokojen i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Cvičení jsou od toho, aby se při nich zjistily případné nedostatky. Ve dvou případech se ukázalo, že je potřeba urychlit komunikaci. O překlasifikování mimořádné události na elektrárně Temelín z druhého na třetí stupeň jsem se dozvěděl s 30 minutovým zpožděním. Stejně tak hasiči můj pokyn k evakuaci převzali o 40 minut déle,“ upozornil na místy zpomalený tok informací hejtman Zimola.

„Abychom nasimulovali havárii takového rozsahu, museli jsme fiktivně zkombinovat souběh tří těžkých poruch. Pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít, je jednou za stovky miliónů let. Aby se co nejdříve do cvičení zapojily i ostatní složky krizového řízení, museli jsme sled událostí urychlit. Reálně by se situace vyvíjela pomaleji a všechny složky by tak měly více času na přípravu a koordinaci,“ uvedl Jan Kruml, velitel havarijního štábu Jaderné elektrárny Temelín.

Z pohledu elektrárny splnilo cvičení svůj účel. „Procvičované činnosti jsme zvládli jak časově, tak také věcně. Všechny cíle stanovené pro cvičení jsme splnili,“ zhodnotil Kruml. Elektrárna si během cvičení úspěšně odzkoušela spolupráci a komunikaci s vnějšími orgány krizového řízení. „Během cvičení jsme našli i náměty, které povedou k dalšímu vylepšení našeho vnitřního havarijního plánu. Poprvé jsme cvičili střídaní směn a podle získaných zkušeností je zde prostor pro zlepšení,“ konstatoval Kruml.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v rámci cvičení plnil úkoly především v oblasti operačního řízení, zejména zajištění varování a vyrozumění obyvatelstva, přenosu informací na všechny úrovně krizového řízení. „K zajištění těchto úkolů byl úspěšně použit elektronický komunikační systém AMDS, který výrazně zefektivňuje komunikaci a přenos informací. Zařízení je již v rutinním provozu téměř rok, avšak při cvičení došlo k jeho prvnímu masivnímu použití,“ uvedl ředitel HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš. Dále HZS Jihočeského kraje ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy, Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín a Armádou ČR zajišťoval dekontaminační místa a nouzové ubytování v základně humanitární pomoci.

            Armáda České republiky v rámci cvičení ZÓNA 2010 plnila tři základní úkoly. Byla jimi činnost letecké monitorovací skupiny ve prospěch celostátní radiační monitorovací sítě, dekontaminace osob a techniky na pěti dekontaminačních místech a posílení Policie České republiky k zabezpečení pohybu osob a veřejného pořádku. Hlavním cílem činnosti armády bylo prověření informačních toků po horizontální i vertikální linii a reálnost úkolů vyplývajících jak z Vnějšího havarijního plánu JETE, tak vlastních směrnic a operačních postupů Armády ČR. „Tyto úkoly byly podle mého názoru splněny velice dobře a armáda prokázala svou schopnost nasazení ve prospěch ochrany životů, zdraví a majetku obyvatelstva v rámci IZS. Velice kladně hodnotím vzájemnou spolupráci a koordinaci všech zasahujících složek a především pružnost jejich reakce na nenadálé změny situace,“ zhodnotil cvičení ředitel Krajského vojenského velitelství Vladimír Pešek.

            Jihočeská policie jako součást IZS zapojila do cvičení Zóna 2010 v první den zhruba stovku policistů. Kolem 60 policistů působilo v terénu především při uzavírkách či regulaci evakuačních tras. Další část policistů byla součástí krizových štábů krajské i okresní úrovně. „Cvičení prověřilo činnost policejních útvarů, které by takovouto mimořádnou událost řešily. Všechny policejní hlídky plnily stanovené úkoly s plným nasazením. Cvičení prověřilo rychlost zpohotovění policejních sil, možnosti a způsoby komunikace, rychlost přesunu hlídek i reakce na nečekané události, jako například dopravní nehodu, která nepředvídaně zneprůjezdní evakuační trasu,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Radomír Heřman. Jihočeská policie si při cvičení prověřila také své nejmodernější vybavení, jakým je mobilní kontaktní a komunikační centrum. Ve své podstatě „štábní“ vozidlo disponuje internetovým připojením, telefonickou a radiovou, několika pásmovou komunikací. Formou předání signálu z GPS řídí a vidí pohyby všech vozů nasazených v terénu. 

V rámci činnosti Krizového štábu kraje byla v praxi odzkoušena funkčnost stálé pracovní skupiny Krizového štábu v nové organizační struktuře, včetně materiálního vybavení. Nepřetržitá práce ve skupině ukázala, že tento nový přístup urychlil a zkvalitnil plnění úkolů. Výsledky práce stálé pracovní skupiny (SPS) jsou velmi uspokojivé.

Jako součást SPS byla odzkoušena práce ve skupině PANEL nestátních neziskových organizací. Bylo prověřeno svolání členů a projednány úkoly k zajišťování humanitární pomoci v místech příjmu evakuovaných osob. Zelená linka byla po celou dobu cvičení obsazena pracovníky krizového oddělení. Bylo přijato 12 dotazů obyvatel zaměřených zejména na zjišťování dopravní situace. Zde se nejedná o žádné připravené dotazy, nebo informace, ale jsou řešeny reálné problémy.

Během cvičení zasedal 2 krizový štáb. V průběhu druhého zasedání mimo jiné proběhla videokonference s ústředními orgány státní správy. Krizový štáb pracoval  na základě podkladů SPS a ukázalo se, že je schopen v tomto složení řešit jakékoliv krize.

Jako součást cvičení byl testován informační systém KRIZKOM pro předávání a řešení požadavků na věcné zdroje, které orgány krizového řízení potřebují k překonání krizové situace a odstranění jejích následků.

Celé cvičení bude v následujících týdnech vyhodnocováno na všech úrovních, a to nejenom jednotlivými cvičícími subjekty, ale i nezávislými pozorovateli a rozhodčími cvičení.


V týdnu od 13. do 19. září roku 2010 evidujeme v našich statistikách celkem 125 událostí, ke kterým vyjely jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Hasiči zasahovali u 29 požárů, odstraňovali následky 23 nehod a řešili 56 technických zásahů.

Úplný přehled všech událostí 37. týdne naleznete zde


"ZÓNA 2010" PROVĚŘÍ PŘIPRAVENOST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - Cvičení „ZÓNA 2010“ prověří činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Cvičení se uskuteční 22. a 23. září 2010 a zapojí se do něj orgány krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému (dále IZS).

Cvičení začne ve středu 22. září v ranních hodinách na Jaderné elektrárně Temelín, která nasimuluje fiktivní únik radioaktivních látek mimo areál elektrárny. Následně cvičení prověří tok informací a spolupráci při řešení vzniklé situace mezi Jadernou elektrárnou Temelín, Krizovým štábem Jihočeského kraje, Integrovaným záchranným systémem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem vnitra a obcemi s rozšířenou působností.

Úkolem elektrárny Temelín bude fiktivní havárií rozehrát cvičení pro vnější orgány havarijního a krizového řízení. „Během cvičení se zaměříme hlavně na prověření komunikace s vnějšími orgány krizového řízení Jihočeského kraje,“ říká mluvčí elektrárny Marek Sviták, podle kterého je havárie spojená s uvolněním radioaktivních látek do životních prostředí velmi málo pravděpodobná. „Na elektrárně máme zpracovaný vnitřní havarijní plán, který prověřujeme nejméně čtyřikrát ročně. Letos již proběhla dvě cvičení, třetím je právě Zóna 2010 a další máme v plánu v listopadu,“ dodává mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Jihočeský kraj je zapojen do cvičení jako jedna z rozhodujících složek a v rámci cvičení bude prověřena činnost Krizového štábu, bezpečnostní Rady kraje, ale i krajského úřadu. „Důraz bude položen zejména na koordinaci činnosti krizového štábu kraje, složek IZS a organizací, při řešení jednotlivých etap cvičení,“ vysvětlil tajemník Bezpečnostní rady kraje Stanislav Mrvka. Cvičení má za úkol prověřit havarijní připravenost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na jaderné elektrárně Temelín a reálnost zpracovaného Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín.

Dne 22. září  bude zahájena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. V rámci cvičení budou do terénu vyslány mobilní skupiny k monitorování radiační situace. Během dne bude svolán Ústřední krizový štáb, který cvičně zasedne v prostorách operačního a informačního střediska generálního ředitelství HZS ČR. V rámci cvičení proběhnou audio – vizuální konference mezi jednotlivými subjekty.

Ve čtvrtek 23. září se na letišti v Bechyni uskuteční praktické ukázky, které budou zajišťovat složky IZS a ostatní cvičící organizace. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje rozvine a provede dekontaminaci osob a techniky, předvede ukázku kontejneru nouzového přežití s odborným výkladem. „Během cvičení prověříme ve spolupráci s Policií ČR taktický zásah na podezření kontaminace osob radioaktivní látkou na vodní hladině a součinnost jihočeských hasičů s příslušníky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Hlučín při rozvinutí Materiální základny humanitární pomoci,“ dodala mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. Policie České republiky a Vojenská policie prověří spolupráci při regulaci dopravy v místě ukázek.

V rámci informační kampaně pro obyvatelstvo bude aktivována „Zelená linka“ Jihočeského kraje s telefonním číslem 800 100 450. Na tuto zřízenou telefonní linku může kdokoli směřovat své dotazy ohledně cvičení „ZÓNA 2010“ v době od 9.00 do 19.00 hodin dne 22. září a od 8.00 do 12.00 hodin dne 23. září. Písemné dotazy ke cvičení můžete posílat na e-mailovou adresu dotazy.zona2010@kraj-jihocesky.cz.


MISTROVSTVÍ HZS ČR VE VYPROŠŤOVÁNÍ - Dne 16. září 2010 se v Přerově uskuteční Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje bude reprezentovat vítěz krajského kola - družstvo územního odboru Český Krumlov.

Více informací o mistrovství naleznete na http://mistrovstvi.hzsol.cz

 


POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI - Vážené novinářky, vážení novináři, zveme Vás na tiskovou konferenci ke cvičení ZÓNA 2010, která se uskuteční 20. září 2010 od 13:30 v sále Secese v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v ulici U Zimního stadionu.

Cvičení ZÓNA 2010 prověří činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Cvičení se uskuteční 22. a 23. září 2010 a zapojí se do něj orgány krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému.

 Hosté na tiskové konferenci dne 20. 9. 2010:

 Ministerstvo vnitra ČR

- náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a archivnictví JUDr. František Vavera, Ph.D. 

 Jihočeský kraj 

- hejtman Jihočeského kraje  Mgr. Jiří Zimola

 -tajemník Bezpečnostní rady Jihočeského kraje Ing. Stanislav Mrvka

 Generální ředitelství HZS ČR

- náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig.gen.Ing. Miloš Svoboda

 Jaderná elektrárna Temelín

- ředitel Ing. Miloš Štěpanovský

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

ředitelka Krizového koordinačního centra SÚJB Ing. Věra Starostová

 HZS Jihočeského kraje

- ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš


 DÁVAJÍ ZA NÁS RUKU DO OHNĚ“ – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS České republiky vyhlašuje ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus Plzeň druhý ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež pod názvem „Dávají za nás ruku do ohně“. Soutěžní téma pro letošní ročník je „Máme rádi hasiče“.

 Podmínky účasti v naší soutěži „Máme rádi hasiče“:

 

1.      Zaslat obrázek (popř. obrázky),

2.      Zaslat vyplněnou přihlášku. V přihlášce musí být napsán rok narození soutěžícího. U soutěžícího kolektivu (např. třídy - název třídy, popř. věkový rozsah dětí).

3.      Uvést jméno kontaktní osoby.

4.      Podpisem potvrdit souhlas s podmínkami soutěže, které jsou součástí přihlášky.

  Na slavnostním vyhlášení vítězů ceny získají nejpovedenější  obrázky od jednotlivců podle věku a ocenění získají i nejlepší kolektivy. Zvláštní cenu získá škola, ze které přijde do soutěže nejvíce výkresů!       


Obrázek nebo obrázky a přihlášku zašlete nejpozději do 22. října 2010 na adresu:

 

GŘ HZS ČR

Kloknerova 26

poštovní přihrádka 69 

Praha 414, PSČ 148 01

Na obálku napiš heslo: Výtvarná soutěž

 

Průběh soutěže:  Zahájení: září 2010, ukončení: 22. října 2010

 

Slavnostní vyhlášení vítězů

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v úterý 23. listopadu 2010 v Muzeu Policie ČR v Praze.

 

Na co nezapomenout:

 • Napsat své jméno i na zadní stranu svého dílka, aby se obrázek nezaměnil s jiným!
 • Nechat si vytisknout přihlášku a vyplněnou ji společně s obrázkem (obrázky) zaslat nejpozději do 22. října 2010 na adresu hasičů: GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, Praha 414, PSČ 148 01, na obálku napsat heslo: výtvarná- soutěž

 

Informace k soutěži a přihlášky ke stažení naleznete na www.hzscr.cz/soutez


Celkem 112 zásahů řešily v průběhu 36. týdne roku 2010 jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Nejčastěji vyjížděly k technickým zásahům, kterých evidujeme 65. Ve výčtu četnosti následují zlikvidované dopravní nehody, kterých bylo 20, a pak uhašené požáry. Těch ve statistikách máme zaznamenáno 13.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 6. do 12. září 2010 naleznete zde


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje zaznamenaly v průběhu 35. týdne roku 2010 výrazný pokles událostí. Evidujeme celkem 108 zásahů, z toho je 58 technických pomocí, 21 dopravních nehod a 13 požárů. V osmi případech vyjely jendotky k planým poplachům.

Úplný přehled všech událostí za týden od 30. srpna do 5. září - zde


V týdnu od 23. do 29. srpna evidujeme celkem 146 událostí. Naše jednotky profesionálních a dobrovolných hsaičů zasahovaly nejčastěji u technických zásahů, kterých řešily 79. V 31 případě hasiči likvidovali následky dopravních nehod, dvacetkrát vyjeli k požáru.

Celkový přehled událostí za 34. týden naleznete zde


STRAKONICKÝ "NÁKLAD 2010" - vyhodnocení - Dne 13. srpna 2010 se uskutečnilo ve Strakonicích v ulici Ellerova plánované taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2010“.

 Cvičení předcházela již od počátku roku celá řada příprav, počínaje zpracováním dokumentace, přes společné porady se zúčastněnými složkami a nácviky až do pátečního rána, kdy přípravy vyvrcholily vlastním provedení celé akce. Místo provedení cvičení bylo voleno záměrně a cíleně do centra města, neboť Ellerova ulice představuje vysoce frekventovanou a důležitou komunikaci a bylo potřeba vyzkoušet zásah právě na takovém místě. Nelehké bylo i vytvoření objízdných tras pro ostatní dopravu, neboť v současné době probíhá rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce strakonického náměstí a přilehlého okolí a dopravní situace ve městě je již tímto značně náročná. Ale o to větší význam má provedení obdobné akce se všemi náležitostmi a komplikacemi, proto známé rčení „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ platí v tomto případě dvojnásob.

 

Před vlastním zahájením cvičení se od 7:30 hodin sešli na stanici HZS Strakonice v Podsrpenské ulici členové Bezpečnostní rady města Strakonice a zástupci zúčastněných složek IZS. Zde byl znovu zopakován plán provedení a upřesněny některé úkoly. Mezitím již na místě zásahu probíhaly praktické přípravy k zahájení cvičení. V 9:00 hodin bylo již vše na svém místě a nic nebránilo tomu, aby jeden ze zúčastněných voláním na tísňovou linku 112 oznámil vznik mimořádné situace po dopravní nehodě cisterny a nákladního vozidla. Tímto bylo zahájeno vlastní cvičení, jehož tématem byla likvidace následků dopravní nehody,  při níž došlo k poškození cisterny přepravující nebezpečný „NÁKLAD“ v podobě kyseliny dusičné, která rovněž v omezeném množství unikla do okolí.

 

Jako první se na místo zásahu dostavila se svými vozidly jednotka HZS Strakonice. Velitel zásahu provedl prvotní průzkum místa střetu vozidel a po jeho vyhodnocení a rozdělení úkolů se rozběhla celá škála činností, vedoucích jednak k záchraně zraněné osoby z nákladního vozidla Avia, k zastavení úniku kyseliny dusičné z poškozeného pláště cisterny a rovněž byly varovány osoby vyskytující se v blízkosti mimořádné události. Po vytýčení hranice nebezpečné zóny pracovali v bezprostřední blízkosti cisterny profesionální hasiči v dýchací technice a ve speciálních protichemických oblecích OPCH 90. Součástí zásahu bylo i provedení dekontaminace zraněné osoby a zasahujících hasičů. Aby nebylo všemu zlému konec, situace se dále zkomplikovala v průběhu zásahu, takže bylo potřeba ještě řešit i náhlý požár nákladního automobilu Avia, ke kterému došlo vlivem technické závady po nárazu.

 

O vzniklé mimořádné situaci byli prostřednictvím operačního střediska HZS rovněž informováni vedoucí funkcionáři HZS Jihočeského kraje a starosta města Strakonice.

 

Vzhledem k rozsahu cvičení se na řešení události spolu s HZS Strakonice podílela i obě družstva strakonických dobrovolných hasičů, kteří plnili úkoly po dohodě s velitelem zásahu. Na místě zásahu pak prováděla svoji činnost i policie při dokumentaci dopravní nehody a zdravotnická záchranná služba se nám vzorně postarala o našeho „zraněného“ řidiče. Do akce byl rovněž zapojen i odbor životního prostředí MěÚ Strakonice a na místo zásahu přijel i vůz Zdravotního ústavu z Českých Budějovic, který v okolí nehody prováděl měření kvality ovzduší.

 

Důležitou součástí cvičení bylo i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které prakticky prováděly hlídky městské policie a dále bylo realizováno pomocí místního informačního systému VISO 2002, do kterého jsme aktuálně vysílali informace pro občany přímo z terénu od místa události.  

 

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly dodrženy a splněny, včetně činnosti na místě zásahu, praktického použití ochranných protichemických obleků, provedení dekontaminace zasahujících, odzkoušení součinnosti mezi jednotlivými složkami IZS a praktického provedení kroků vedoucích k uzavření ohrožené oblasti a k varování a tísňovému informování obyvatel před hrozícím nebezpečím. Poznatky získané při cvičení budou použity pro další zkvalitnění výcviku, odborné přípravy a součinnosti mezi složkami IZS v rámci města Strakonice.

 

Věříme, že i přítomným divákům se akce líbila. Strakoničtí tak měli opět jednou možnost detailně nahlédnout pod pokličku náročné činnosti HZS i dalších zúčastněných složek IZS.

 

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice

 

 

 

 

 


KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL - Po sedmi letech se do Strakonic vrací tradiční soutěž profesionálních hasičů. HZS Strakonice tak bude letos hostit a pořádat krajskou soutěž Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“.

Tato soutěž se uskuteční dne 3.9. 2010 od 8:30 hodin na volné ploše v ulici Ellerova pod Hvězdou ve Strakonicích. Srdečně zveme občany ke shlédnutí této nevšední a atraktivní podívané.

Plakát akce, Projekt


Celkem 127 událostí řešily v týdnu od 16. do 22. srpna roku 2010 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Nejvíce zaměstnaly hasiče technické zásahy, a to v 63 případech. Počet uhašených požárů a zlikvidovaných dopravních nehod je 21, resp. 26. V šesti případech vyjeli hasiči k zásahu zbytečně, evidujeme 6 planých poplachů.

Kompletní přehled událostí 33. týdne je k dipozici zde


DEN BEZPEČNOSTI NA PRACHATICKU - V pátek 13. srpna 2010 od 8:00 hodin do 15:00 hodin proběhne v areálech Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, stanice Prachatice (Slunečná ulice) a stanice Vimperk (Špidrova ulice) již 2. ročník "Dne bezpečnosti" s ukázkou zásahové techniky, prostředků vyprošťování, soutěží pro děti - "stříkání" na terč, včetně ukázky a prohlídky vozidla Zdravotvické záchranné služby. K návštěvě akce srdečně zveme všechny občany.

 

plk.Ing.Milan Raba

ředitel HZS Jčk Prachatice

 


Silný déšt, který o víkendu zvedal hladiny jihočeských rybníků a řek, výrazně ovlivnil statistiky zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Především u technických výjezdů, kde jsou zahrnuty zásahy spojené s likvidací vysoké vody, jsme zaznamenali vysoká čísla. Z celkového počtu 205 událostí tvoří v týdnu od 2. do 8. srpna technické zásahy 143 případů. Dále jednotky HZS Jihočeského kraje zasahovaly u 24 dopravních nehod a 18 požárů.

Úplný přehled všech událostí 31. týdne naleznete zde 


BEZPEČNĚ VE STRAKONICÍCH - Dne 13. srpna 2010 se od 9:00 hodin uskuteční ve Strakonicích v ulici Ellerova taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2010“.

 

Tématem taktického cvičení je likvidace následků dopravní nehody v centru města, kde dojde k poškození vozidla přepravujícího nebezpečnou chemickou látku, která rovněž unikne do okolí. Vzhledem k rozsahu připravovaného cvičení se na řešení této mimořádné události spolu s HZS Strakonice budou podílet i strakoničtí dobrovolní hasiči a další složky IZS. Na místě zásahu tak uvidíme činnost policie při dokumentaci dopravní nehody, zdravotníci se postarají o zraněné a důležitou součástí cvičení bude i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které bude realizováno jednak pomocí místního informačního systému a dále ho budou prakticky v terénu provádět i hlídky městské policie.

 

Datum konání cvičení byl volen cíleně, právě ve vztahu k pátku 13. srpna, který byl pro letošní rok Českou asociací hasičských důstojníků celostátně vyhlášen dnem „Požární bezpečnosti“. V rámci tohoto dne chceme tímto propagovat požární ochranu a přiblížit veřejnosti naši činnost.

 

Kromě výše uvedené akce ve Strakonicích budou tento den pro veřejnost přístupné i naše stanice HZS ve Vodňanech a Blatné. V době  od 9:00 do 15:00 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout naši zásahovou techniku a seznámit se s činností hasičského záchranného sboru.

 

Srdečně zveme občany ke shlédnutí taktického cvičení „náklad 2010“ a rovněž budeme rádi, navštívíte-li nás na našich stanicích v Blatné a ve Vodňanech.

 

    

 

Autor článku: plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS JčK ÚO Strakonice

 

 

 


Ve středu 4. srpna proběhne na území České republiky další zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Jak je již zvykem, tak se v pravé poledne rozezní sirény svým 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.

Ve 30. týdnu roku 2010 zaznamenaly jednotky dobrovolných a profesionálních jednotek celkem 126 výjezdů. Nejčastěji vyjížděly k technickým zásahům (70 událostí), v četnosti dále následují dopravní nehody (26) a požáry (12).

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 26. července do 1. srpna je k dispozici zde


DEN BEZPEČNOSTI V TÁBOŘE - Datum 13. srpna letos vychází na pátek. Všeobecně je pátek třináctého považován za černý pátek, za smolný a nešťastný den, kdy se lidem smůla lepí na paty. Česká asociace hasičských důstojníků každoročně právě na takovýto den vyhlašuje Den požární bezpečnosti, jehož cílem je prolomit pověru o nešťastném datu a upozornit veřejnost, že vlastní bezpečnost má především ve svých rukou. Po celé republice jsou v tento den otevřeny brány požárních stanic pro veřejnost. Jinak tomu nebude ani na požární stanici v Táboře, kde bude od 8:00 do 14:00 hodin přichystán prohlídkový okruh s ukázkami činnosti Hasičského záchranného sboru ČR.

A na co se mohou návštěvníci těšit? K prohlédnutí bude připravena výjezdová požární technika, automobilové cisterny, automobil určený pro detekci nebezpečných látek, rychlý zásahový automobil pro pomoc při dopravních nehodách, automobilový žebřík i automobilová plošina pro práci ve výškách. Hasiči předvedou zásahový oblek, dýchací techniku, ochranný přetlakový oblek nebo hadice s různými typy proudnic. Lákavá je jistě i ukázka dovedností lezeckého družstva či hašení malého požáru pomocí přenosných hasicích přístrojů. Zpřístupněn bude i polygon, tedy zařízení pro výcvik nejen profesionálních ale i dobrovolných hasičů a nebudou chybět ani instruktážní filmy pro děti týkající se ochrany před požáry, povodněmi a dalšími mimořádnými událostmi.  Vyjde-li počasí, zařadíme do programu také některé disciplíny požárního sportu, tedy běh na 100m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže. Akce je určena pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny. V rámci zajištění bezpečného pohybu po areálu stanice budou prohlídkové okruhy začínat vždy v celou hodinu a skupina návštěvníků bude vždy doprovázena jedním příslušníkem HZS. Skupiny čítající více než 20 osob prosím hlaste předem na tel. čísle 950 221 173. Na shledanou se těší příslušníci HZS JčK Územní odbor Tábor.

 

nprap. Mgr. Lenka Valachová, ÚO Tábor

 

             


Silné bouřky, které přešly přes území Jihočeského kraje v průběhu 29. týdne roku 2010, výrazně navýšily počet zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje. Profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali celkem u 185 událostí. Největší podíl na celkovém počtu mají technické zásahy - 112 událostí. Jednotky dále řešily 27 dopravních nehod a 16 požárů.

Úplný přehled všech událostí v týdnu od 19. do 25. července - zde


V týdnu od 12. do 18. července roku 2010 zaznamenaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem 181 událostí. Zvýšený počet zásahů evidujeme z důvodu silné bouřky a deště, které se přehnaly přes Jihočeský kraj v průběhu víkendu. Tomu odpovídá i větší počet technických zásahů. Hasiči jich řešili více než sto. Ve 25 případech jednotky likvidovaly požáry, 24krát zasahovaly u dopravních nehod.

Kompletní přehled všech událostí 28. týdne je k dispozici zde


LETNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI, České Budějovice - Čtyři odpoledne plná soutěží a her o zajímavé ceny připravuje již třetím rokem Městská policie České Budějovice ve spolupráci s organizací Besip, Českým červeným křížem a složkami integrovaného záchranného systému v areálu Ústředního automotoklubu v ulici K. Světlé v Českých Budějovicích.

Děti i rodiče budou moci porovnat své znalosti a zkušenosti například v řešení dopravních situací, poskytnutí první pomoci pří úrazech či v soutěžích s požárně preventivní tématikou. Zábavná odpoledne se budou konat ve dnech 21. července, 4. a 18. srpna a 1. září vždy od 13 do 17 hodin.


POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ, Strakonice - Dne 17. června se před patnáctou hodinou tvořila před vstupem do zasedací místnosti na stanici HZS ve Strakonicích dlouhá fronta dětí s doprovodem. Tento den se konalo slavnostní vyhodnocení a předání cen dětem, které se umístily na předních místech v jednotlivých kategoriích okresního kola tradiční literárně-výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

 

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V letošním roce měla hodnotící komise v polovině května opravdu co dělat, protože se sešlo na 830 prací dětí z 11 mateřských, 12 základních škol a od 4 kolektivů mladých hasičů. Soutěže se rovněž zúčastnili klienti Domova PETRA Mačkov, kam pojedeme předávat ceny dne 25.června. Dílčích úspěchů dosáhly děti ze Strakonicka i v rámci krajského kola, kde obsadily se svými výtvarnými pracemi jedno druhé a dvě třetí místa.

 

Vyhodnocení, které bylo v režii odborných rad prevence a žen OSH ČMS, se zúčastnili kromě zástupců územního odboru Strakonice i vzácní hosté z Krajského úřadu a města Strakonice. Vyhodnoceny byly 3 kategorie literární a 7 kategorií výtvarných, celkem tedy 30 dětí.

 

O kulturní část doprovodného programu slavnostního odpoledne se postarali mladí hudebníci ze ZŠ Povážská. Dále následovala prohlídka strakonické stanice a naše ukázky. Byla připravena simulovaná dopravní nehoda osobního automobilu. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké doby doslova prokousali ke zraněné osobě a vyprostili ji z trosek havarovaného vozidla. Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny. Všichni s napětím hleděli k nebi na dvojici lezců, kteří se spouštěli z téměř 20-ti metrové výšky ze střechy budovy strakonické stanice.

 

Soutěž má mezi dětmi na okrese velkou popularitu a z jejich výtvorů je znát, že je jim záchranářská tématika velmi blízká. Přálo nám i počasí,  takže děti odcházely s úsměvem, který je i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu letošního ročníku soutěže podíleli.

 

  


Ve srovnání s týdny předcházejícími došlo v 27. týdnu roku 2010 k dalšímu nárůstu v počtu událostí, u kterých zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje. Z celkového počtu 167 řešených zásahů je nejvíce technických zásahů, a to 95. Téměř shodný je počet likvidovaných dopravních nehod a uhašených požárů - 27, resp. 23.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 5. do 11. července naleznete zde


Ve 26. týdnu roku 2010 zaznamenaly statistiky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 158 událostí. Profesionální a dobrovolné jednotky zasahovaly nejčastěji u technických zásahů - 90 událostí, ve 27 případech odstraňovaly následky dopravních nehod a 14krát likvidovaly požár.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 28. června do 4. července je k dispozici zde


První červencovou středu proběhne přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.

 

 

 

 

 


Celkový počet 129 zásahů, které řešily v týdnu od 21. do 27. června roku 2010 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje, tvoří z více než poloviny technické zásahy. Těch hasiči zaznamenali 87. V 14 případech odstraňovali následky dopravních nehod, 16krát likvidovali požár.

Úplný přehled událostí 25. týdne naleznete zde


ČASOPIS 112 - V červnovém čísle odborného časopisu 112 se můžeme v oddíle ochrana obyvatelstva dočíst o novinkách ve výuce a vzdělávání, sekce integrovaný záchranný systém řeší dopravu a dojezd jednotek ve velkých městech, požární ochrana se mj. zabývá dokumentací požární ochrany či řešením zásahů v zakouřených prostorech.

Na stranách 20 a 21 je zveřejněn článek příslušníků HZS JčK mjr. Ing. Jaromíra Habáska a mjr. Ing. Roberta Vlčka o odborné přípravě velitelů jednotek SDH obcí okresu Prachatice. Zvláštní článek je věnován také předávání medailí HZS ČR na Trojském zámku, kde mezi oceněnými byli další dva příslušníci HZS JčK, a to plk. Ing. Ladislav Karda a npor. Bc. Karel Žahour, jež obdrželi Medaili HZS ČR Za zásluhy za bezpečnost.


Profesionální a dobrovolné jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje byly ve 24. týdnu roku 2010 vyslány celkem k 121 události. Z tohoto počtu je 22 dopravních nehod, 8 požárů a 73 technických zásahů. Ve čtyřech případech hasiči vyjeli k planým poplachům.

Celkový přehled událostí za týden od 14. do 20. června je k dipozici zde


V týdnu od 31. května do 6. června zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje celkem u 176 událostí. Zvýšený počet zásahu je zapříčiněn silným deštěm, který se v průběhu týdne přehnal přes území našeho kraje. Z toho důvodu vzrostl i počet technických zásahů, a to na 127. Hasiči HZS Jihočeského kraje dále zasahovali u 13 požárů a 23 dopravních nehod.

Kompletní přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje v 22. týdnu je zde


SLAVNOSTNÍ SLOŽENÍ SLIBU NOVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A PŘEDÁNÍ MEDAILÍ HZS ČR, Hluboká nad Vltavou - Zahrada státního zámku Hluboká nad Vltavou hostila ve čtvrtek 3. června 2010 slavnostní ceremoniál složení služebního slibu nových příslušníků HZS Jihočeského kraje a slavnostní předání medailí HZS České republiky Za věrnost II. a III. stupně.

Za přítomnosti zástupce ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR plk. Mgr. Josefa Slavíka, krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše, radního Jihočeského kraje Ing. Jaromíra Slívy, senátora a starosty města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáše Jirsy, funkcionářů HZS Jihočeského kraje a dalších pozvaných hostů složilo slavnostní slib 17 nových příslušníků. Součástí ceremoniálu bylo dále ocenění příslušníků HZS Jihočeského kraje medailemi Za věrnost II. a III. stupně. Medaili generálního ředitele HZS České republiky obdrželo z rukou krajského ředitele deset jihočeských příslušníků.

 

 

 


ODŘAD HZS JIHOČESKÉHO KRAJE NA POMOC MORAVĚ - Generální ředitelství HZS České republiky dnes vyslalo na pomoc zaplavené Moravě povodňový odřad HZS Jihočeského kraje. Odřad vyjede z Českých Budějovic okolo 15 hodin. Tvoří jej čtyři příslušníci HZS Jihočeského kraje z územního odboru České Budějovice a čtyři příslušníci územního odboru Jindřichův Hradec. Jihočeští hasiči vezou na Moravu mobilní čerpací stanici s příslušenstvím a dalších 14 čerpadel. Místo určení našeho odřadu zatím není známo.

DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - Dne 15. května 2010 se uskutečnila v Českých Budějovicích ve sportovním areálu Jihočeské univerzity společná  akce složek IZS „Den Integrovaného záchranného systému“.  Od 10:00. do 17:00 se zde prezentovaly jednotlivé složky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru  Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné  služby Jihočeského kraje, Českého červeného kříže a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky. O úžasné a poučné moderování akce se postaral moderátor pořadu Televize Nova „ 112“ Mirek Vaňura a herec Pavel Kříž. Moderátoři představili jednotlivé složky IZS. Za Policii České republiky byli představeni služební kynologové s ukázkami práce policejních psů. Návštěvníkům se předvedli při výcviku poslušnosti, zadržení nebezpečného pachatele, vyhledávání drog a výbušnin.  Zásahová jednotka policie simulovala zákrok proti nebezpečnému pachateli.  Pořádková  a dopravní policie předvedla svou služební výzbroj a výstroj.

Protože se akce konala k Mezinárodnímu dni rodiny, byly pro rodiče s dětmi připraveny mnohé dovednostní a vědomostní soutěže. Namátkově  lze jmenovat dopravní kvízy, závody koloběžek nebo střelba paintballovými zbraněmi na cíl. Také překážová dráha sestavená trénovanými hasiči potrápila nejednoho dětského závodníka.  Za správné odpovědi či splněné podmínky soutěží, byly děti i rodiče odměněni sladkou odměnou, preventivními a reflexními předměty. Vzhledem k tomu, že se akce konala v rámci Evropského projektu Spolupráce s Hornorakouskou Policii, pod logem „Společně dosáhneme více“, byli do prezentace zapojeni i kolegové této policie. Ti představili ukázku své práce a výsledky služební kynologie. Na ploše stadionu byla vystavena služební vozidla, služební motocykly, které Policie České republiky a Hornorakouská policie využívá, stejně jako technika Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

V 13:00 byla na parkovišti sportovního areálu simulována dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Při ní předvedli sehranou spolupráci, zásah, všechny složky Integrovaného záchranného systému. Ukázaly široké veřejnosti, jak postupují při řešení dopravních nehod. Během několika minut byla  uhašena hořící vozidla, pomocí hydraulických nůžek vyproštěny zraněné osoby a poskytnuta první zdravotnická pomoc a provedeno zadokumentování dopravní nehody policisty. Diváci ocenili i komentář  zásahu, o který se postaral Mirek Vaňura. Svým tradičně skvělým způsobem hodnotil provázanost všech složek a návštěvníci měli jedinečnou možnost vidět, že společný zásah všech složek IZS  má svůj význam a nejedná se o pouhá prázdná slova o pomoci a ochraně.
 
I přes podmračené a chladné počasí si více jak 600 osob, které prošly branami sportovního areálu, z prezentovaných akcí jistě něco odneslo do svého dalšího běžného života. Celý česko - rakouský projekt s podporou Evropské unie prohloubil informovanost o práci, nasazení i prioritách všech složek Integrovaného záchranného systému.
 
        
 
Další fotky z akce je možno nalézt na adrese http://hzsjck.rajce.net/Den_s_IZS.

MEMORIAL JUDr. JOSEFA BLAŽKA A KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU - Dne 10. června se v areálu stadionu SKP Policie ČR na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích uskuteční další ze seriálu závodů "Liga ve výstupu na věž 2010". Závod v Českých Budějovicích je pořádán jako memoriál zesnulého krajského ředitele HZS Jihočeského kraje JUDr. Josefa Blažka. Účastní se jej nejlepší sportovci hasičských sborů z celé republiky, kteří bojují ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Po vyhlášení výsledků ve výstupu na věž pokračuje soutěž další disciplínou, a to během na 100 metrů s překážkami. Tato disciplína se již nezapočítává do celkových výsledků Ligy, je hodnocena pouze v rámci jednoho soutěžního dne.

 

Další sportovní akcí, na kterou si Vás dovoluji pozvat, je Krajské kolo soutěže v požárním sportu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, které se bude konat od 9 hodin v pátek dne 11. června 2010 na centrální požární stanici v Jindřichově Hradci a sportovním stadionu u Vajgaru.

Závodu se účastní celkem sedm družstev za každý územní odbor HZS Jihočeského kraje. Soutěžní družstvo tvoří 10 závodníků, trenér a vedoucí družstva. Závodníci bojují dle pravidel požárního sportu ve čtyřech klasických disciplínách: výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, běh na 100 metrů s překážkami, běh na 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok. Do sportovního klání mohou zasáhnout i jednotlivci, mají však možnost prezentovat se jen do dvou disciplín - do výstupu na cvičnou věž a do běhu na 100 metrů s překážkami.


Jak je již zvykem, proběhně první červnovou středu přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.


Poslední květnový týden zaznamenaly statistiky HZS Jihočeského kraje celkem 156 událostí, u kterých zasahovaly jak profesionální, tak i dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje. Nejvíce výjezdů tvoří technické zásahy, kterých hasiči řešili 101. Ve 23 případech likvidovali následky dopravních nehod a 12krát vyjeli k hašení požárů.

Úplný přehled všech událostí v týdnu od 24. - 30. května je k dispozici zde


SLAVNOSTNÍ SLOŽENÍ SLUŽEBNÍHO SLIBU A PŘEDÁNÍ MEDAILÍ - Čtvrtek 3. června 2010 je v kalendáři jihočeských profesionálních hasičů zapsána slavnostním písmem. V tento den v 10 hodin proběhne v zahradě státního zámku Hluboká nad Vltavou slavnostní složení služebního slibu nově nastupujících příslušníků HZS Jihočeského kraje a zároveň budou předány medaile HZS ČR „Za věrnost II. a III. stupně“.

Sedmnáct příslušníků, kteří vstoupili do služebního poměru v roce 2009, stvrdí služební slib před služebními funkcionáři Generálního ředitelství HZS České republiky a HZS Jihočeského kraje, představiteli Jihočeského kraje a obce Hluboká nad Vltavou, pozvanými hosty a svými nejbližšími slovy „Tak slibuji!“. Poté jednotlivě převezmou z rukou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše pamětní list.

Na ceremoniál složení služebního slibu naváže slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost II. a III. stupně“. Mezi oceněnými je pět příslušníků HZS Jihočeského kraje, kteří obdrží medaili „Za věrnost II. stupně“, a pět, kterým bude předána medaile „Za věrnost III. stupně“.  

 


ODŘAD HZS JIHOČESKÉHO KRAJE NA MORAVĚ - Dnes proběhne střídání členů odřadu HZS Jihočeského kraje, který již několik dní pomáhá na Moravě s likvidací následků povodní. Dosavadní osmičlenný odřad HZS JčK vystřídá nových pět příslušníků ze stanice České Budějovice a tři hasiči ze stanice Jindřichův Hradec. Množství zasahující techniky HZS JčK se nemění, doba trvání zásahu není stále určena. Odřad HZS Jihočeského kraje v současné době pracuje v obci Pravčice na Kroměřížsku, kde pomáhá s odčerpáváním vody ze vzniklých lagun.

Profesionální a dobrovolní hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje vyjeli v týdnu od 17. do 23. května roku 2010 ke 140 událostem. Z tohoto počtu tvoří opět největší část technické zásahy, kterých jednotky řešily 80. Ve výčtu četnosti následují dopravní nehody, kde hasiči zasahovali ve 30 případech, a pak požáry, kterých uhasili šestnáct.

Celkový přehled všech událostí 20. týdne je zde


ODŘAD HZS JIHOČESKÉHO KRAJE NA POMOC PŘI ZÁPLAVÁCH - Na žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyslalo Generální ředitelství HZS České republiky povodňový odřad HZS Jihočeského kraje na pomoc zaplavené Moravě.

Odřad, který vyjel z Českých Budějovic včera 19. května v 19 hodin, je tvořen osmi příslušníky HZS Jihočeského kraje. Jihočeský odřad je od této doby v přímém podřízení Krajského operačního a informačního střediska Moravskoslezského kraje. Ten rozhodnul o umístění odřadu do Karviné, doba trvání zásahu zatím není určena.

Na severní Moravu vyjely tři vozy požární techniky, a to kontejnerový nosič Scania, na kterém je převážena mobilní čerpací stanice s příslušenstvím, Renault Master, ve kterém cestovali naši příslušníci, a vůz Avia, který vezl dalších 15 čerpadel.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je opěrný bod pro velkoobjemové čerpání.  Na stanici v Jindřichově Hradci je umístěna souprava mobilní čerpací stanice, kterých je v České republice zatím u hasičských sborů pět.

Agregát MČS (mobilní čerpací stanice) SIGMA  je určen pro rychlá nasazení při záplavách, ekologických katastrofách a obdobných živelních pohromách. Různá provedení MČS SIGMA (skříň, utěsněný plovoucí kontejner, nosný rám nebo vlastní podvozek ) skýtají vždy snadný způsob přepravy  na místo zásahu. A právě mobilita je jedním z nejzákladnějších požadavků. Velký čerpací výkon a rozsáhlé příslušenství  umožňuje jejich nasazení v různých složitých podmínkách jako jsou např.: odčerpání vody z velkých zatopených prostor a povodňových lagun,  přečerpání vody čisté, zakalené nebo mírně znečištěné z nádrží, řek a jezer, dále  přeprava vody do kanálů, nebo  krátkodobé odklony malých vodních toků při opravách, rekonstrukcích a budování vodních staveb.

Primární určení pro tyto agregáty je odstraňování následků povodní, což také v roce 2002 dokázaly, nicméně je lze využít i v jiných oblastech – hašení požárů, zavlažování.

Jedná se o účelově vyráběné agregáty na vysoké technické úrovni, navržené pro nepřetržitý provoz, omezující jen doplňováním paliva, a to i v těch nejnáročnějších klimatických a pracovních podmínkách, kde není k dispozici elektrický proud.

 

Technická data

                        rozsah průtoku                                    Q = 100 – 670 l/s

                        dopravní výška                        H = 26 m

                        dosah čerpání                                      H = 120 m                                  

                        maximální  geodet. výška                              13 m                                              

                        maximální sací geodet. výška                     5 m

 

    

 


HASIČI Z RAKOUSKA NAVŠTÍVILI ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 14. května navštívila stanici v Českých Budějovicích delegace hasičů z okresu Freistadt. Na základě dlouhodobého přátelského vztahu mezi hornorakouskými a jihočeskými hasiči pozval ředitel územního odboru Český Krumlov plk. Ing. Pavel Rožboud do jihočeské metropole nového náměstka zemského velitele z Lince Dr. Wolfganga Kronsteinera s jeho kolegy. 

Členové delegace si prohlédli nejprve Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje, kde byli obeznámeni s fungováním centra tísňového volání, s povoláváním jednotek PO, obdrželi informace o plošném pokrytí, operačním a organizačním řízení,... Z operačního střediska se delegace přesunula do prostorů výjezdových garáží a zázemí sloužící směny. Rakouští hasiči si dále mohli prohlédnout polygon či psychologickou laboratoř.

Fotky z návštěvy - zde

 


V průběhu 19. týdne roku 2010 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem u 125 událostí. V porovnání s předcházejícími týdny se jedná o pokles počtu zásahů, a to především co se požárů a dopravních nehod týče. Těch hasiči likvidovali 13, resp. 17. Ve většině případů (82) řešily jednotky technické zásahy.

Přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 10. do 16. května naleznete zde


PŘEDÁNÍ MEDALÍ HZS ČESKÉ REPUBLIKY V TROJSKÉM ZÁMKU V PRAZE - U příležitosti státního svátku Dne vítězství byly v Trojském zámku v Praze předány medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ministr vnitra Martin Pecina a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodli o udělení 49 medailí a plaket HZS ČR. Z toho počtu bylo předáno osm medailí Za statečnost, 22 čestných medailí, 17 medailí Za zásluhy o bezpečnost a dvě plakety.

Mezi oceněnými byli i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Medaili HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost obdrželi náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje na úseku prevence a CNP plk. Ing. Ladislav Karda a velitel požární stanice Třeboň npor. Bc. Karel Žahour.

 


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - DOKAŽ, ŽE UMÍŠ" - V areálu Výstaviště, a. s. v Českých Budějovicích se dne 5. května 2010 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš". Soutěž zorganizoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Českým červeným křížem České Budějovice. Cílem soutěže je získání či doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě a druhým v případě nouze.

Soutěž byla připravena pro pětičlenná družstva žáků základních škol, a to ve dvou věkových kategoriích: žáci 1. - 5. ročníku ZŠ a žáci 6.- 9. třídy ZŠ. V oblasti požární ochrany sbírali soutěžící body do celkového hodnocení v disciplínách, jako jsou například: prostředky improvizované ochrany, požární příprava či evakuační zavazadlo.

Vítězem soutěže se v kategorii mladších žáků stala Základní škola v Zahájí, stříbro si odnesli žáci ZŠ ve Střížově a třetí byli žáci ZŠ v Borovanech. V kategorii starších žáků zvítězila Základní škola v Lišově, druzí byli žáci ze Základní školy v Hluboké nad Vltavou a bronz vybojovali žáci ze ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou.

Družstva, která se umístila ve své kategorii na prvních místech, postupují do krajského kola soutěže. To je pořádáno již jen samostatně Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje dne 8. června opět v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích. Záštitu nad tímto kláním převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.

        

 


DEN IZS A TISKOVÁ KONFERENCE

Základní složky Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje a jejich partneři pořádají v úterý 11. 5. 2010 tiskovou konferenci k sobotní akci Den s Integrovaným záchranným systémem:

Vážení zástupci sdělovacích prostředků,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na společnou tiskovou konferenci, pořádanou Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Zdravotní záchrannou službou, Zemskou policií Horního Rakouska, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Českým červeným křížem, která se uskuteční v budově Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dvořákova 2 České Budějovice v Krajském kontaktním a informačním centru

dne 11. května 2010 od 13:00

Tématem tiskové konference je představení projektu Den s Integrovaným záchranným systémem, který se uskuteční dne 15. 5. 2010 v Českých Budějovicích na hřišti Jihočeské Univerzity, Na Sádkách 2 od 10:00 do 17:00.


(Akci Den s Integrovaným záchranným systémem, připravili společně složky Integrovaného záchranného systému a jejich partneři pro širokou veřejnost. Návštěvníkům bude při akci představena činnost jednotlivých složek IZS, technika, výstroj a ukázky práce či zákroků a zásahů. Připraveno je i mnoho zábavy pro dětské návštěvníky, to vše za podpory Evropské unie, financováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj.)


 


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje vyjely v průběhu 17. týdne roku 2010 celkem k 143 událostem. Nejvíce případů z tohoto počtu tvoří technické zásahy, kterých hasiči řešili 79. Ve statistikách je dále zaznamenáno 30 likvidovaných požárů a odstranění následků 20 nehod. V devíti případech byly jednotky vyslány k zásahu zbytečně - jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 26. 4. do 2. 5. 2010 - zde


Ve středu 5. května proběhne na našem území další zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Jak je již zvykem, tak se v pravé poledne rozezní sirény svým 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.

S příchodem jarního slunečného počasí evidují naše statistiky zvýšený počet požárů. Přestože se jedná většinou o neškodné požáry trávy, zaměstnaly tyto zásahy jihočeské profesionální a dobrovolné hasiče celkem ve 44 případech. Kromě požárů hasiči zasahovali u 16 dopravních nehod a řešili 69 technických zásahů. Celkem vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje v týdnu od 19. do 25. dubna ke 137 událostem.

Úplný přehled událostí 16. týdne je k dispozici zde


ČASOPIS "112" - S dalším - již čtvrtým - číslem odborného časopisu "112" se k nám dostávají další zajímavé články z dění v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky. V oddíle požární ochrana se můžeme dočíst o likvidaci požáru skláren v Heřmanově Huti či o kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2009. Sekce integrovaný záchranný systém se zabývá mj. taktikou zdolávání požáru ve výškových budovách, v rámci ochrany obyvatelstva jsou řešeny chemické produkty a ochrana obyvatelstva v Itálii. Oblast krizového řízení zpracovává využití geografického informačního systému či řešení krizového řízení v rámci HZS Olomouckého kraje.

Přílohu 4. čísla časopisu "112" tvoří tentokráte příspěvek "Rozhodování v krizových štábech".

 


V průběhu 15. týdne roku 2010 zasahovaly profesionální a dobrovolné jendotky HZS Jihočeského kraje celkem u 99 událostí. Ve více než polovině výjezdů se jednalo o technické zásahy (55). Ve 22 případech hasiči likvidovali požár, 18krát odstraňovali následky dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí týdne od 12. do 18. dubna naleznete zde 


ČASOPIS "112" - Třetí číslo odborného časopisu "112", vydávané MV- GŘ HZS ČR, opět přináší zajímavé články. V oddíle požární ochrana je hlavním článkem zdolávání požáru skládky v jihočeské obci Želeč, sekce integrovaný záchranný systém se mimo jiné vrací k Evropskému dni linky 112, v sekci ochrana obyvatelstva si můžete přečíst např. článek o ostravské konferenci Ochrana obyvatelstva 2010 či o zemětřesení na Haiti.

Součástní 3. čísla časopisu jsou tentokráte dvě přílohy, a to Statistická ročenka HZS České republiky za rok 2009 a Kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2010.


Ve středu 7. dubna měla na území Jihočeského kraje proběhnout tradiční pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Z rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky a v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., § 11 se pro tento den akustická zkouška sirén ruší, a to bez náhrady.

 


Dvanáctý týden roku 2010 vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem ke 116 událostem. Z tohoto počtu je 69 technických zásahů, 22 likvidovaných požárů a pouze 11 dopravních nehod.

Úplný přehled všech událostí v týdnu od 22. do 28. března roku 2010 naleznete zde.


K velkému nárůstu v počtu dopravních nehod, u kterých zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky HZS Jihočeského kraje, došlo v průběhu 10. týdne roku 2010. Nová sněhová nadílka a teploty pod bodem mrazu znamenaly pro hasiče likvidaci následků celkem 40 nehod. Kromě toho zasahovali u 17 požárů a 48 technických zásahů. Celkový počet událostí v týdnu od 8. do 15. března je 114.

Kompletní přehled všech událostí naleznete zde


ČASOPIS "112" - Únorové číslo časopisu "112", které vydává MV - generální ředitelství HZS České republiky, obsahuje v sekci požární ochrana např. řešení bezpečnosti tunelu Březno u Chomutova, oddíl ochrana obyvatelstva hodnotí první rok činnosti Záchranného útvraru HZS ČR v Hlučíně, krizové řízení se mj. připravuje na cvičení v zónách havarijního plánování. V oblasti integrovaného záchranného systému jsou řešeny potápěčské výcviky, kurzy vodní záchranné služby a záchranářská problematika vůbec. Své příspěvky zde mají i potápěči a vodní záchranáři z Českého Krumlova.

Příloha 2. čísla je věnována tématice nákladů na požární ochranu v některých zemích světa a České republice.

 


První březnový týden znamenal pro dobrovolné a profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 129 událostí. V tomto celkovém počtu se jedná o výrazný pokles v porovnání s týdny předcházejícími, avšak ve stejném srovnání se zvýšily počty likvidovaných požárů (24) a dopravních nehod (22). Jako obvykle největší část výjezdů našich jednotek tvoří technické zásahy - 74.

Kompletní přehled událostí 10. týdne roku 2010 je k dipozici zde


Březnová zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva proběhne ve středu 3. březná. V pravé poledně se rozezní 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.

V porovnání s minulým týdnem zaznamenaly naše statistiky nárůst událostí, u kterých zasahovaly profesionální a dobrovolné jendotky HZS Jihočeského kraje. Hasiči vyjeli celkem ke 158 zásahům. Z tohoto počtu je nejvíce technických zásahů, a to 110. Ve výčtu dále následují dopravní nehody - 18 a požáry - 15. K šesti událostem vyjely jednotky zbytečně, jednalo se o plané poplachy.

Úplný přehled všech událostí v týdnu od 22. do 28. února naleznete zde


V 7. týdnu roku 2010 byly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje zaměstnány především odklízením sněhových převisů a rampouchů. Těchto technických zásahů evidujeme 116. Z celkového počtu 140 událostí je pak dále 11 dopravních nehod a 9 požárů.

Kompletní přehled událostí za týden od 15. do 21. února 2010 je zde


Profesionální a dobrovolné jendotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zaznamenaly za týden od 8. do 14. února celkem 129 zásahů. Nejčastěji vyjížděly k technickým zásahům, kterých evidují 77. V četnosti dále následují likvidace následků dopravních nehod. Těch jihočeští hasiči odstranili v 6. týdnu roku 24. V 16 případech hasily jednotky  HZS požáry.

Úplný přehled událostí HZS Jihočeského kraje naleznete zde


EVROPSKÝ DEN TÍSŇOVÉ LINKY 112

Ve čtvrtek 11. února si připomeneme Evropský den tísňové linky 112. Přesně před rokem byla v tento den zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU v Bruselu slavnostně podepsána trojstranná deklarace, ve které byl 11. únor ustanoven jako významný den - „Evropský den linky 112“.

Z důvodu zvýšení informovanosti o lince 112 bude každoročně právě 11. února v Bruselu i všech členských státech Evropské unie připomínáno, že pomocí tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech unie.  

Informace Evropské unie o tísňové lince jsou dostupné na serveru http://ec.europa.eu.

 

Smyslem zřízení celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (policii, hasiče, zdravotnickou službu), a to na stejné číslo bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje. Dalšími nespornými výhodami jednotného čísla 112 je dovolání se pomoci v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je třeba zásah dvou a více záchranných složek, dále to, že operátoři na lince 112 jsou připraveni hovořit v několika světových jazycích, při cestách do zahraničí uvítáme zapamatování si pouze jediného čísla.

 

O zřízení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla 29. 7. 1991 Rada Evropských společenství, která vydala rozhodnutí o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání ve všech členských státech. 

V České republice se počátky budování linky 112 datují do roku 1996. Od 1. ledna 2003 funguje provoz linky 112 ve všech telefonních sítích na území České republiky (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích). V roce 2004 zahájilo provoz 12 krajských telefonních center tísňového volání, v roce 2005 se přidala dvě zbývající centra, a to v Hradci Králové a v Ostravě.

 

V České republice v současnosti funguje 14 callcenter linky 112, ta jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, tzn. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá, a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů. 

V České republice je linka 112 universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší. Na číslo 112 se lze, jako na jedinou tísňovou linku, dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pouze se signálem alespoň jednoho mobilního operátora.

Technologie linky 112 fungující v České republice je na špičkové evropské úrovni a obsluhují ji důkladně vyškolení operátoři. Ti mohou mj. identifikovat adresu volajícího z pevné sítě či automaticky určit polohu mobilního telefonu, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího. Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

 

Česká linka 112 tvoří svojí technologií evropskou špičku.V loňském roce získala česká stodvanáctka v Bruselu ocenění od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA) za špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementaci progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).

Více informací o lince 112 v ČR naleznete na www.hzscr.cz/tisnovavolani.

Statistika počtu volání směrovaných na tísňová centra za rok 2009 v České republice zde


Celkem 150 zásahů evidují v prvním únorovém týdnu roku 2010 jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči. Dvě třetiny všech zásahů tvoří technické zásahy, je to především pokračující odstraňování rampouchů, námraz a sněhových převisů. U dopravních nehod jednotky HZS Jihočeského kraje zasahovaly v 5. týdnu celkem čtrnáctkrát, ve 23 případech likvidovaly požár.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 1. do 7. února 2010 je k dipozici zde


STATISTICKÁ ROČENKA ZA ROK 2009 - V roce 2009 zasahovali hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem u 7 727 událostí. Z celkového počtu tvoří největší část technické zásahy, ke kterým profesionální a dobrovolní hasiči vyjeli v 4 522 případech. Tyto technické zásahy (např. čerpání vody, odklízení spadlých stromů, vyprošťování lidí z výtahu aj.) tvoří více než polovinu celkového počtu událostí – 58,52 %. Zásahů, při kterých jednotky požární ochrany odstraňovaly následky dopravních nehod, zaznamenali hasiči 1 346 (17,42 %). Dále následují výjezdy k požárům, jež hasiči likvidovali v 1 085 případech, tj. 14,04 %. V 314 případech se jednalo o únik nebezpečné látky a 460krát vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje k zásahu zbytečně – plané poplachy tvoří téměř šest procent všech ohlášených událostí. Při zásazích jednotek požární ochrany (jedná se i o technické zásahy), bylo bezprostředně zachráněno 455 lidí, 1 223  osob muselo být ze svých obydlí evakuováno a hasiči se setkali se 153 usmrcenými osobami.

Údaje jsou čerpány z oficiálních statistik vedených příslušníky HZS pro zjišťování příčin požárů a jsou jimi zpracované do tabulek a grafů, které si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                  


Jak je již zvykem, proběhně první únorovou středu přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.


Poslední lednový týden znamenal pro jihočeské hasiče celkem 152 výjezdů. Dobrovolné a profesionální jednotky HZS Jihočeského kraje zasahovaly nejčastěji u technických zásahů (90 událostí), počet likvidovaných požárů a dopravních nehod je za 4. týden roku 2010 srovnatelný - 21, resp. 24 výjezdů.

Celkový přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT - Zámek Hluboká nad Vltavou propůjčí ve dnech 30. a 31. března 2010 své prostory k uspořádání konference Červený Kohout. Pořadatelem konference s mezinárodní účastí, která se letos uskuteční již po třinácté, je Dům techniky České Budějovice, spol. s r. o. Konference je konána pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Miloše Svobody.

Program konference je zaměřen na požární prevenci a požární bezpečnost staveb. Svoji účast přislíbila celá řada odborníků z Čech a Slovenska, prostor pro přednášky dostanou jak zástupci komerčních firem zaměřených na hasičská zařízení, tak i příslušníci HZS krajů, Generálního ředitelství HZS ČR či profesoři českých a slovenských technických univerzit.

Dvoudenní konference je doplněna večerním společenským programem. Pro účastníky konference je nutná závazná registrace. Informace k přihláškám, odpovědi na další organizační dotazy a závaznou přihlášku je možné získat na adrese www.dumtechnikycb.cz

Pozvánku na konfereci Červený kohout 2010 naleznete zde

 

 


V týdnu od 18. do 24. ledna roku 2010 evidujeme ve statistikách celkem 241 událostí, které si vyžádaly zásah ať už profesionálních, či dobrovolných jednotek HZS Jihočeského kraje. Více než 80 % výjezdů hasičů tvoří technické zásahy, které byly spojeny s odklízením následků sněhové nadílky. Kromě těchto zásahů hasiči na územní Jihočeského kraje likvidovali 19 požárů a odstraňovali náslekdy 13 dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí 3. týdne 2010 naleznete zde


Téměř tři stovky zásahů si připsaly v průběhu druhého lednového týdne roku 2010 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Prudký nárůst tohoto počtů je způsoben sněhovou kalamitou, která postihla celou Českou republiku. Hasiči na jihu Čech vyjížděli k více než 230 technickým zásahům, v 19 případech likvidovali následky dopravních nehod a hasili 18 požárů.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 11. do 17. ledna 2010 je k dispozici zde


Až nadílka sněhu v závěru týdne navýšila počet událostí, u kterých byl nutný zásah profesionálních či dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. V týdnu od 4. do 10. ledna jsme zaznamenali celkem 120 výjezdů. Jak je již zvykem, největší podíl mají technické zásahy - 66 událostí. Ve 26 případech hasiči likvidovali požár a snad díky ukázněnosti řidičů jsme odstraňovali následky pouze u 14 dopravních nehod.

Kompletní přehled všech událostí 1. týdne roku 2010 naleznete zde


Poprvé v roce 2010 uslyšíme ve středu 6. ledna 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén. Přesně ve 12 hodin proběhne letos první zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

 

 


ČASOPIS "112" - Poslední číslo odborného časopisu "112" za rok 2009 se v oddíle požární ochrana ohlíží za uplynulým rokem výběrem z kuriózních zásahů hasičů. Sekce Integrovaný záchranný systém řeší mimo jiné hašení rozsáhlých lesních požárů, v oddíle ochrana obyvatelstva je popisována např. odborná příprava pro vybrané jednotky SDH obcí v Pardubickém kraji v roce 2009, krizové řízení se zabývá odbornou konferencí "Krize v historických souvislostech", která se konala za mezinárodní účasti odborníků v listopadu v Praze.

V přelomovém týdnu zaznamenali profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje celkem 108 událostí. Nejvetší podíl tvořily technické zásahy, kterých hasiči provedli 46, ve statistikách pak evidujeme 26 likvidovaných dopravních nehod a 22 uhašených požárů.

Celkový přehled událostí jednotek HZS Jihočeského kraje za týden od 28. 12. 2009 do 3. 1. 2010 je zde


Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje evidují v průběhu vánočního týdne celkem 106 zásahů. Z tohoto počtu tvoří téměř polovinu technické zásahy (51 výjezdů), ve 21 případě hasiči likvidovali požár a 23krát vyjeli k dopravním nehodám.

Úplný přehled všech událostí hasičů HZS Jihočeského kraje v 52. týdnu naleznete zde


V porovnání s týdny předcházejícími došlo v 51. týdnu roku 2009 k dalšímu navýšení celkového počtu událostí. V týdnu od 14. do 20. prosince zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje u 132 událostí. Opět je vysoký počet likvidovaných dopravních nehod, a to 31. Počet požárů zůstává na průměrných 22 a technických zásahů za tento týden evidujeme 60.

Kompletní přehled událostí 51. týdne je k dipozici zde


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA - V kostele Sv. Vavřince v Přídolí proběhne v sobotu 19. prosince v 17 hodin slavnostní předání Betlémského světla. Stejně tak jako každý rok přivezou hasiči z hornorakouského okresu Freistadt vánoční plamínek Betlémského světla, který předají hasičům z okresu Český Krumlov.

Tradice předání Betlémského světla do jižních Čech vznikla krátce po sametové revoluci, kdy 23. prosince 1989 bylo na celnici v Dolním Dvořišti vánoční světlo předáno z rukou hasičů hornorakouského Freistadtu českokrumlovským hasičům.

Přijďte se podívat na již jednadvacáté předání Betlémského světla, přijďte si pro svůj vánoční plamínek.

Pozvánka

 


Mrazivé počasí v 50. týdnu roku 2009 znamenalo pro jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje více práce, a to především v likvidaci následků dopravních nehod. Oproti minulým týdnům museli hasiči zasahovat u vyššího počtu nehod - 30. Ve 24 případech hasili nejrůznější požáry, 55krát vyjeli k technickým zásahům. Celkový počet událostí je v týdnu od 7. do 13. prosince 123.

Celkový přehled událostí 50. týdne naleznete zde


NOVÁ TECHNIKA NA ČESKOBUDĚJOVICKÉM NÁMĚSTÍ - Dnes v 10 hodin dopoledne proběhlo na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. slavnostní předání nových požárních automobilů Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Krajští ředitelé sborů převzali z rukou ministra vnitra Martina Peciny a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Miroslava Štěpána 49 nových požárních automobilů. Novým vozům požehnal českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour.

Ministr vnitra Martin Pecina popřál všem hasičům, kterým dle jeho slov tento den patří, aby jim technika co nejlépe sloužila.

"Věřím, že bude v příštím roce uspořádána obdobná akce, kde se nám dostane nové techniky tak, abychom udržovali akceschopnost hasičského sboru na co nejvyšší úrovni. A starší, ale stále dobře sloužící techniku pak můžeme předávat dobrovolným hasičským sborům, našim kolegům, bez kterých se záchranný systém neobejde," řekl generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán.

 


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉ TECHNIKY - Dnes, 10.prosince 2009, proběhne od 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích významná událost, kterou pořádá Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS České republiky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Ředitelé Hasičských záchranných sborů krajů převezmou pro své profesionální jednotky zcela nově vyrobenou zásahovou techniku. Součástí slavnostního aktu bude i žehnání technice budějovickým biskupem Jiřím Paďourem. Slavnostního předání, které se uskuteční za výrazné podpory města České Budějovice a Jihočeského kraje, se zúčastní řada významných hostů. Svoji účast přislíbil ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, primátor statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a další. "Historické centrum Českých Budějovic v minulosti zachvátila celá řada ničivých požárů. Asi nejkatastrofálnější následky způsobila neopatrnost jistého vojenského ranhojiče v roce 1641, kdy se od vznícené masti vlivem silného větru oheň rozšířil na celé okolí Krajinské třídy. Během sedmi hodin tehdy shořely více než dvě stovky domů, mimo jiné i kostel svatého Mikuláše se vším uměleckým zařízením," připomíná neblahé zkušenosti letošního hostitelského města s nebezpečným živlem jeho primátor Juraj Thoma. "Věřím, že už samotná přítomnost čtyřiceti nových cisteren na českobudějovickém náměstí naše město na dlouhá léta od podobných pohrom ochrání. Všem hasičským posádkám pak přeji, aby se vždycky šťastně vrátily na základnu a aby i nadále naplňovaly staré hasičské heslo ,sobě ku cti, bližnímu ku pomoci´," dodává českobudějovický primátor. Předání čtyřiceti kusů požární techniky je akce celorepublikového rozsahu, která byla zahájena již v roce 2007. Tento rok začala realizace rozpočtového programu Ministerstva vnitra "Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí". Prvních čtyřicet kusů cisternových automobilových stříkaček bylo slavnostně předáno v roce 2007 v Praze, další čtyřicítku obdržely záchranné sbory krajů v roce 2008 v Olomouci. Na základě tohoto programu bude pro Hasičský záchranný sbor České republiky do roku 2011 pořízeno 200 nových cisteren, které nahradí starší techniku. Jednou z podmínek realizovaného programu je převod nově pořízené techniky po pěti letech užívání u profesionálních sborů na vybrané obce pro činnost jejich dobrovolných jednotek. Nové cisterny, které budou předány letos v Českých Budějovicích, mají stejné základní parametry jako cisterny předávané v předcházejících letech. Kvalitnější a úplnější bude však jejich vybavenost, především dýchacími přístroji, a také jejich zaměření na specifika jednotlivých HZS krajů. Předpokládaný konec akce je v 11 hodin, kdy všechny vozy budou v koloně za spuštěných majáků náměstí opouštět. Na místě zůstane jedna z cisteren, která bude k dispozici veřejnosti a médiím k prohlédnutí. U této cisterny bude také prostor pro uskutečnění tiskové konference. Věříme, že se této význačné akce zúčastníte. Jste námi srdečně zváni.

ČASOPIS "112" - Nové číslo odborného časopisu přináší další informace a poznatky v oblasti požární ochrany. Sekce integrovaného záchranného systému se zabývá konferencí Bezpečná Evropa, která se konala v září v Hradci Králové. Krizové řízení zpracovává téma veřejných vodovodů, ochrana obyvatelstva pak např. téma přípravy budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí či téma limitních koncentrací nebezpečných látek v ochraně obyvatelstva. Oblast požární ochrany řeší poznatky z konference Mosty 2009, novou metodu při odstraňování ropných látek z tuhých povrchů či analýzu tlakových lahví na českém trhu.

Příloha 11. čísla časopisu "112" je věnována slavnostnímu předání medailí a plaket HZS České republiky, kde mezi oceněnými jsou i dva příslušníci HZS Jihočeského kraje, mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík, kteří obdrželi medaili Za statečnost.

 


Na číslo 120 se vyšplhal týdenní počet událostí, u kterých v týdnu od 30. listopadu do 6. prosince zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. V důsledku zhoršeného počasí výrazně narostl počet dopravních nehod, a to na 38. Bohužel jsou v tomto týdnu i takové, které nekteří jejich účastníci nepřežili. Zároveň mírně stoupnul počet likvidovaných požárů na 27. Zde je zase zřejmý vliv milulášských oslav. Počet technických zásahů se z dlouhodobého pohledu nijak výrazně nezměnil. Evidujeme 45 zásahů.

Kompletní přehled událostí 49. týdne roku 2009 je k dipozici zde


Letošní poslední zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva proběhne ve středu 2.  prosince. V pravé poledně se rozezní 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.

 


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉ TECHNIKY - Dne 10. prosince proběhne od 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích významná událost, kterou pořádá Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS České republiky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Ředitelé Hasičských záchranných sborů krajů převezmou pro své profesionální jednotky zcela nově vyrobenou zásahovou techniku. Součástí slavnostního aktu bude i žehnání technice budějovickým biskupem Jiřím Paďourem.

Slavnostního předání, které se uskuteční za výrazné podpory města České Budějovice a Jihočeského kraje, se zúčastní řada významných hostů. Svoji účast přislíbil ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, primátor statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a další.

"Historické centrum Českých Budějovic v minulosti zachvátila celá řada ničivých požárů. Asi nejkatastrofálnější následky způsobila neopatrnost jistého vojenského ranhojiče v roce 1641, kdy se od vznícené masti vlivem silného větru oheň rozšířil na celé okolí Krajinské třídy. Během sedmi hodin tehdy shořely více než dvě stovky domů, mimo jiné i kostel svatého Mikuláše se vším uměleckým zařízením," připomíná neblahé zkušenosti letošního hostitelského města s nebezpečným živlem jeho primátor Juraj Thoma. "Věřím, že už samotná přítomnost čtyřiceti nových cisteren na českobudějovickém náměstí naše město na dlouhá léta od podobných pohrom ochrání. Všem hasičským posádkám pak přeji, aby se vždycky šťastně vrátily na základnu a aby i nadále naplňovaly staré hasičské heslo ,sobě ku cti, bližnímu ku pomoci´," dodává českobudějovický primátor.

Předání čtyřiceti kusů požární techniky je akce celorepublikového rozsahu, která byla zahájena již v roce 2007. Tento rok začala realizace rozpočtového programu Ministerstva vnitra "Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí". Prvních čtyřicet kusů cisternových automobilových stříkaček bylo slavnostně předáno v roce 2007 v Praze, další čtyřicítku obdržely záchranné sbory krajů v roce 2008 v Olomouci. Na základě tohoto programu bude pro Hasičský záchranný sbor České republiky do roku 2011 pořízeno 200 nových cisteren, které nahradí starší techniku. Jednou z podmínek realizovaného programu je převod nově pořízené techniky po pěti letech užívání u profesionálních sborů na vybrané obce pro činnost jejich dobrovolných jednotek.

Nové cisterny, které budou předány letos v Českých Budějovicích, mají stejné základní parametry jako cisterny předávané v předcházejících letech. Kvalitnější a úplnější bude však jejich vybavenost, především dýchacími přístroji, a také jejich zaměření na specifika jednotlivých HZS krajů.

Předpokládaný konec akce je v 11 hodin, kdy všechny vozy budou v koloně za spuštěných majáků náměstí opouštět. Na místě zůstane jedna z cisteren, která bude k dispozici veřejnosti a médiím k prohlédnutí. U této cisterny bude také prostor pro uskutečnění tiskové konference.

Věříme, že se této význačné akce zúčastníte. Jste námi srdečně zváni.

 


SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ HZS JIHOČESKÉHO KRAJE - Ve středu 25. listopadu uspořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje setkání bývalých příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Jihočeského kraje. Pozvání krajského ředitele přijalo 52 zaměstnanců, kteří měli možnost si v průběhu odpoledne prohlédnout všekeré prostory stanice v Českých Budějovicích. Navštívili operační a informační středisko, výcvikové prostory a samozřejmě garáže, kde absolvovali ukázku současné techniky. Po prohlídce bylo pro všechny zajištěno ve velké jídelně na nové budově pohoštění, které si účastníci mohli zpestřit prohlídkou starých fotografií či kroniky.

Fotografie ze setkání jsou k dispozici zde


V posledním listopadovém týdnu zaznamenali jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči celkem 101 událostí. V našich statistikách převládají tento týden technické zásahy, kterých jednotky požární ochrany řešily 57. Ve 22 případech hasiči odstraňovali náslekdy dopravních nehod, u 15 případů hasili požár.

Úplný přehled všech událostí jednotek HZS Jihočeského kraje v 48. týdnu naleznete zde


V průběhu 47. týdne roku 2009 vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje ke 123 událostem. Největší podíl na celkovém počtu mají již tradičně technické zásahy, které hasiči řešili v 56 případech. Ve výčtu četnosti následují likvidované požáry - těch je za tento týden 27 - a poté dopravní nehody, jejichž následky jednotky PO odstranily 26 krát.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 16. do 22. listopadu 2009 naleznete zde


Rovných sto zásahů zaznamenaly v průběhu 46. týdne roku 2009 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. V porovnání s předcházejícími týdny ubylo technických zásahů, kterých evidujeme nyní 41. Na druhou stranu hasiči likvidovali více požárů, než bývá obvyklé, jedná se o 27 zásahů a odstraňovali následky většího počtu dopravních nehod - 20 výjezdů.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 9. do 15. listopadu 2009 je k dispozici zde


Necelou stovku zásahů evidují profesionální a dobrovolní hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v týdnu od 2. do 8. listopadu roku 2009. Z celkového počtu 98 výjezdů máme zaznamenáno 52 technických zásahů, 16 požáru a 15 dopravních nehod.

Celkový přehled všech událostí 45. týdne neleznete zde


Jak je již zvykem, proběhně první listopadovou středu zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se v pravé poledne rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.


V týdnu od 26. října do 1. listopadu 2009 zaznamenali profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje celkem 105 výjezdů. Z tohoto počtu tvoří čtvrtinu zásahů odstraňování následků dopravních nehod, které se bohužel i v tomto týdnu neobešly bez smrtelných zranění. V 23 případech hasiči likvidovali požáry, např. velkokapacitního skladu slámy v Přídolí na Českokrumlovsku v pátek 30. 10., celkem 40krát pak vyjeli k technickým zásahům.

Úplný přehled událostí, které evidujeme za 44. týden roku 2009 je k dispozici zde


UDÍLENÍ MEDAILÍ HZS ČESKÉ REPUBLIKY K 28. ŘÍJNU 2009 V TROJSKÉM ZÁMKU V PRAZE  - U příležitosti státního svátku 91. výročí vzniku samostatného Československa  byly v pondělí 26. října 2009 v Praze v Trojském zámečku uděleny medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Ing. Miroslava Štěpána převzalo 45 příslušníků medaili HZS ČR „Za věrnost I. stupně“, 12 příslušníků Plaketu HZS ČR a tři příslušníci obdrželi medaili HZS ČR „Za statečnost“.

Mezi oceněnými byli i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík. Oba prokázali obrovskou statečnost, když se dne 7. července letošního roku na řece Otavě ve Strakonicích podíleli na záchraně vodáků z převráceného raftu a záchraně svých kolegů, kteří se při této záchranné akci dostali také do bezprostředního ohrožení života.

 

  

 


ČASOPIS "112" - V 10. čísle časopisu "112" je jedním z hlavních témat v sekci požární ochrana kontrola bývalých průmyslových, zemědělských nebo vojenských objektů, v oblasti integrovaného záchranného systému si můžete přečíst např. článek o cvičení Trauma 2009, které proběhlo na dálnici D1 na Vysočině, ochrana obyvatelstva nabízí mimo jiné informace o stacionárních hlásičích radiace a krizové řízení přináší zprávu o zemětřesení v italské L´Aquile z letošního dubna.

Ze sportu je třeba vyzdvihnout článěk o úspěších českých hasičů na V. Mistrovství světa v požárním sportu či výslednou zprávu z Mistrovství HZS ČR v disciplínách TFA.

Ve zprávách "Z domova" je uveřejněn článek z oblasti preventivně výchovné činnosti na území HZS Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice, který informuje o soutěži "Mladý záchranář - dokaž, že umíš".

Příloha tohoto čísla je věnována požární bezpečnosti automobilových garáží.

 

 

 

 

 


Stále relativně nízký počet zásahů v průběhu týdne evidují statistiky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Jednotky profesionálních a dobrovolných hsaičů vyjely v týdnu od 19. do 25. října celkem ke 113 událostem. Z tohoto počtu tvoří polovinu technické zásahy, téměř tři desítky událostí je odstraňování následků dopravních nehod a více než v deseti případech hasiči likvidovali požár.

Kompletní přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS V MADETĚ, a. s. V JINDŘICHOVĚ HRADCI -

Dnes v dopoledních hodinách se v areálu firmy Madeta, a. s. České Budějovice, závod Jindřichův Hradec konalo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému ÚO Jindřichův Hradec ve spolupráci s krizovým štábem obce s pověřenou působností.

Cílem cvičení bylo využití a ověření zásad řízení zásahu a schopností velitelů složek IZS při společném řízení sil a prostředků, ověření taktických postupů při likvidaci mimořádné události spojené s možností úniku nebezpečné látky v technologickém zařízení závodu, ověření koordinace složek IZS, ověření zásad taktické a operační úrovně při řízení zásahu se štábem velitele zásahu a ověření účinnosti opatření ochrany obyvatelstva v ohroženém prostoru.

Námětem cvičení bylo prasknutí skleněné části stavoznaku kondensátorů par amoniaku, čímž došlo k úniku čpavku z jednoho zásobníků v první sekci technologického zařízení firmy Madeta, a. s.

Na základě tohoto hlášení, které bylo na Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje ohlášeno prostřednictvím tísňové linky 112, byl vyhlášen poplach jednotlivým složkám IZS. Po jejich příjezdu na místo byly zahájeny činnosti spojené se záchranou osob a prvotním zamezením úniku nebezpečné látky. S tím souviselo vymezení nebezpečného prostoru, evakuace osob z ohrožených prostor a varování obyvatelstva v zóně ohrožení spuštěním výstražných sirén (9:00 – 9:30 hodin).

Druhou etapu cvičení (9:30 – 11:00 hodin) bylo úplné zastavení úniku chemikálie včetně povolání sil a prostředků k odstranění dalších možných následků a dále pak činnost štábu velitele zásahu a krizového štábu města Jindřichův Hradec, který operoval s informací od velitele zásahu o možnosti úniku látky do ovzduší a jejího dalšího rozšíření na město. Zároveň byly uzavřeny ohrožené komunikace.

Třetí fáze cvičení (11:00 – 12:00 hodin) spočívala v zajištění místa zásahu, zamezení dalšího úniku látky a v likvidačních pracích spojených s odstraněním následků mimořádné události. V této etapě cvičení byly už také zrušeny uzávěry ohrožených komunikací.

Do cvičení se zapojily všechny složky IZS, dále pak Městská policie Jindřichův Hradec, Město Jindřichův Hradec a Český červený kříž. Z jednotek HZS Jihočeského kraje na místě cvičili příslušníci jednotky z Jindřichova Hradce, chemický kontejner ze stanice České Budějovice a jednotky SDH obcí Jindřichův Hradec a Nová Bystřice.

Výsledky cvičení budou teprve hodnoceny. 

 

 

 


PŘEDÁNÍ MEDAILÍ V PRAZE - U příležitosti státního svátku 91. výročí vzniku samostatného Československa  budou v pondělí 26. října 2009 v Praze v Trojském zámečku uděleny medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmaj. Ing. Miroslava Štěpána převezme 45 příslušníků medaili HZS ČR „Za věrnost I. stupně“, 12 příslušníků Plaketu HZS ČR a tři příslušníci obdrží medaili HZS ČR „Za statečnost“.

 

Mezi oceněnými jsou i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík. Oba prokázali obrovskou statečnost, když se dne 7. července letošního roku na řece Otavě ve Strakonicích podíleli na záchraně vodáků z převráceného raftu a záchraně svých kolegů, kteří se při této záchranné akci dostali také do bezprostředního ohrožení života.

 


V průběhu 42. týdne roku 2009 vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem k 111 událostem. Přestože je to z dlouhodobého hlediska jedno z nejnižších čísel, co se týdenního počtu výjezdů týče, došlo v našich statistikách vlivem zhoršeného počasí ke změně. Výrazným způsobem v porovnání s přecházejícími týdny vzrostl počet likvidovaných dopravních nehod. Hasiči k nim vyjeli celkem 31krát. Oproti tomu požáry či technické zásahy řešily jednotky HZS méněkrát, a to v 18, resp. 48 případech.

Celkový přehled všech zasahů jednotek HZS Jihočeského kraje - zde


41. týden roku 2009 znamenal pro jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje další pokles počtu zásahů. Naše statistiky evidují 116 událostí, které si vyžádaly zásah hasičů. Ve srovnání s předcházejícími týdny se snížil počet likvidovaných požárů a i dopravních nehod. V obou případech máme 21 výjezdů. Počet technických zásahů se oproti jiným obdobím výrazně neliší - 63 událostí.

Kompletní přehled událostí jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 5. do 11. října naleznete zde


Stejně jako předecházející týden zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v týdnu od 28. září do 4. října u 121 událostí. Nejvíce práce přinesly technické zásahy, které hasiči řešili v 57 případech. Následky dopravních nehod jednotky HZS odstranily u 26 případů, 25krát likvidovaly požár.

Úplný přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje 40. týdne je k dispozici zde


V porovnání s předcházejícími týdny došlo v 39. týdnu roku 2009 k dalšímu poklesu počtu událostí, které si vyžádaly zásah jednotek HZS Jihočeského kraje. Dobrovolní a profesionální hasiči zaznamenali celkem 121 výjezdů. Z tohoto počtu pak 24krát likvidovali požár, 30krát odstraňovali následky dopravních nehod a vyjeli k 51 technickým zásahům.

Celkový přehled událostí v týdnu od 21. do 27. září naleznete zde


Celkově 132 událostí si vyžádalo zásah jednotek profesionálních či dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v týdnu od 14. do 20. září. Hasiči zasahovali u 63 technických zásahů, likvidovali 24 požárů (kdy u požáru ve firmě Comett v Táboře doposud zasahují) a likvidovali následky 30 dopravních nehod, které si tento týden vyžádaly i několik lidských životů.

Kompletní přehled všech událostí 38. týdne je k dispozici zde 


DĚTI A SLOŽKY IZS - V rámci programu prevence připravila Městská policie České Budějovice už druhým rokem několik soutěží na letní odpoledne s názvem "Letní odpoledne pro děti". O prázdninách se uskutečnilo několik těchto akcí v areálu Ústředního Automotoklubu (Besip) v ulici K. Světlé. Program byl připraven také na první školní den 1. září, který byl věnován bezpečné cestě do školy.

Všechna odpoledne byla plná zábavných soutěží a her o zajímavé ceny. Děti i celé rodiny zde mohly soutěžit v řešení dopravních situací, poskytnutí první pomoci pří úrazech a čekaly na ně i soutěže s požárně preventivní tématikou. Odborníci jim pak pomohli a poradili, jak se chovat ve složitých situacích.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje připravil soutěže s tématikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti si vyzkoušely práci s hasičskou hadicí, správné nahlášení mimořádné události na tísňové linky, sbalení evakuačního zavazadla a samozřejmě si mohly prohlédnout hasičskou techniku.

Pro děti byly také připraveny například ukázky výcviku služebních psů Městské policie České Budějovice, svůj stánek s možností vyzkoušení resuscitace zde měl Český červený kříž, zájemnci si mohli prohlédout i vůz Policie České republiky s termovizí či Schengen bus cizinecké policie, který je vybaven laboratoří na odhalování padělků.

A co je hlavním cílem podobných akcí, na kterých se podílely Besip, Policie ČR, cizinecká policie, ČČK, HZS Jihočeského kraje, Zdravotní pojišťovna MV, Magistrát města ČB a 1. JVS? Zábavnou formou seznámit děti s problematikou chování v složitých dopravních sitacích, poskytování první předlékařské pomoci a získání základním návyků v olbasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

kpt. Bc. Jana Mejzlíková

    


Týden od 7. do 13. září znamenal pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem 138 výjedzů. V porovnání s týdny předcházejícími došlo k výraznému snížení počtu zásahů, a to především co se technických zásahů týče (72 výjedzů). Počet dopravních nehod, které si vyžádaly zásah hasičů, se příliš nezměnil - hasiči k nim vyjížděli ve 26 případech, počet zlikvidovaných požárů je 19.

Celkový přehled všech událostí za 37. týden je k dispozici zde


V prvním zářijovém týdnu zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje u 162 událostí. Více než polovinu výjezdů tvořily technické zásahy, ve 32 případech hasiči řešili dopravní nehody, patnáctkrát likvidovali požár.

Úplný přehled všech událostí 36. týdne - zde


Jak je již zvykem, proběhně první zářijovou středu 2. září přesně ve 12 hodin zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechny sirény na území Jihočeského kraje se rozezní 140 vteřin trvajícím nepřerušovaným tónem.


Celkem k 182 zásahům vyjely v průběhu 35. týdne roku 2009 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Oproti minulým týdnům se výrazně snížil počet likvidovaných požárů na 15, technické zásahy tvoří stále podstatnou část všech událostí - 118 zásahů, v 29 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 24. do 30. týdne naleznete zde


Téměř dvě stovky zásahů evidují jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči Jihočeského kraje v týdnu od 17. do 23. srpna 2009. Ze 195 výjezdů tvoří největší část opět technické zásahy, kterých hasiči řešili 111. Ve 29 případech likvidovali požáry, 39krát odstraňovali následky dopravních nehod.

Úplný přehled všech událostí jednotek HZS Jihočeského kraje za 34. týden roku 2009 je k dispozici zde


33. týden , v době od 10.8. do 16.8. 2009, zaznamenali  profesionální a dobrovolní hasiči Jihočeského kraje celkem 172 událostí. Z toho se  ve 23 případech jednalo o požár, v 18 o dopravní nehodu, ve 14 o únik nebezpečných látek a ve 111 o technický zásah. K planým poplachům vyjeli hasiči celkem šestkrát. Kompletní přehled událostí naleznete zde.

SETKÁNÍ GENMAJ. ING. MIROSLAVA ŠTĚPÁNA SE STAROSTY OBCÍ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI - 6. srpen 2009 - Dnes se od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech uskutečnilo setkání starostů obcí, které byly nejvíce postiženy letošními povodněmi, s nejvyššími představiteli Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Setkání vzešlo z iniciativy genmaj. Ing. Miroslava Štěpána, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, hostitelem byl pak starosta obce Vodňany Václav Heřman. Za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se akce zúčastnili všichni náměstci krajského ředitele, ředitelé územních odborů Písek a Prachatice, velitelé stanic Vodňany a Strakonice a psycholožka HZS JčK PhDr. Marie Mezníková. Přítomen byl také Ing. Jiří Holub, pracovník oddělení krizového řízení Jihočeského kraje.

Starostové jihočeských obcí si nejprve vyslechli krátké zahajovací úvody od genmaj. Ing. Štěpána, pana starosty Heřmana a náměstka ředitele HZS JčK plk. Ing. Martina Svitáka, kde byly řečeny základní informace o nedávných povodních. Poté následovala diskuse, při které měli všichni starostové a starostky možnost vyjádřit se k průběhu nejen záchranných a likvidačních prací, ale také např. ke způsobu vyrozumění starostů a obyvatelstva, protipovodňovým opatřením apod.

Cílem tohoto setkání byla výměna zkušeností z nedávných povodní v kontextu činnosti složek integrovaného záchranného systému, hasičského záchranného sboru, jednotek požární ochrany a činností v oblasti ochrany obyvatelstva.

Hlavními tématy, které byly rozebírány byly: psychologická pomoc během povodní (práce psychologů HZS, PČR, soukromých psychologů,?), humanitární pomoc (činnost Českého červeného kříže, ADRy, charit,?), práce Záchranného útvaru HZS se sídlem v Hlučíně (připravenost techniky, kompetence velení a udílení rozkazů), systém varování a vyrozumění starostů (rozesílání varovným sms zpráv, komunikace mezi starosty, nastavení varování a vyrozumění dle zákona,?), vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany.

Starostové vyjadřovali pochvaly a ocenění nad prací všech složek integrovaného systému. Zároveň vyslovili problémy, které je trápí a na kterých se s genmaj. Ing. Štěpánem a ostatním zástupci Hasičského záchranného sboru v podstatě shodli. Ten největší se týkal zřejmě jak systému varování a vyrozumění starostů obcí o vzniku a průběhu mimořádné události, tak celkové komunikace mezi jednotkami požární ochrany, ostatními složkami IZS, orgány státní správy a samosprávy. ?Pokud lidé komunikují, znají se navzájem, tak pak se jakákoli činnost daří a je možné lépe spolupracovat?, dodal na závěr genmaj. Ing. Štěpán.

   


První srpnovou středu proběhne na území Jihočeského kraje pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně ve 12 hodin dne 5. srpna uslyšíme tradiční 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.

 


V 32. týdnu roku 2009 vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje celkově k 230 událostem. Z tohoto počtu tvoří největší část technické zásahy, kterých hasiči vyřešili 145. Navýšil se počet dopravních nehod, a to na 37, počet požárů se prakticky nezměnil - hasiči jich zlikvidovali celkem 23. Jedenáctkrát vyjely jednotky k zásahu zbytečně - jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 3. do 9. srpna 2009 naleznete zde


V týdnu od 27. července do 2. srpna evidují dobrovolné i profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 181 událostí. Jak je již zvykem, tvoří většinu výjezdů hasičů technické zásahy, kterých - i s přispěním silné bouřky v závěru týdne - bylo 116. Mírně se snížil počet požárů, a to na 17, počet dopravních nehod, které si vyžádaly přítomnost jednotek hasičů zůstává přibližně stejný (22).

Úplný přehled událostí 31. týdne 2009 je k dispozici zde


PŘEDÁNÍ DARŮ JEDNOTKÁM HZS JIHOČESKÉHO KRAJE - Dne 22. července 2009 proběhlo v Secesním salónku v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích slavnostní setkání vrcholných zástupců krajů Jihočeského a Karlovarského s vedením Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Setkání bylo iniciované ze strany krajských úřadů, a to z důvodu předání darů profesionálním a dobrovolným jednotkám HZS Jihočeského kraje.

 

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš převzal z rukou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly šek znějící na částku Kč 300 000,--. Touto sumou chce kraj přispět na zakoupení nového motorového člunu, který bude připraven k zásahu na požární stanici ve Strakonicích. Jejich starý člun byl zničen během těžkého zásahu při povodních, kdy profesionální jednotka ze Strakonic zachraňovala rafťáky topící se pod jezem na řece Otavě. Podle slov krajského ředitele HZS Jihočeského kraje se jedná o první dar Krajského úřadu Jihočeského kraje profesionálním hasičům a je brán jako poděkování našim dobrovolným i profesionálním kolegům nejen v terénu, ale i na operačních střediscích a štábech.

Druhým darem, který byl včera předán, bylo 80 kompletů stejnokrojů, jež daroval Karlovarský kraj zastoupený svým hejtmanem PaeDr. Josefem Novotným jednotkám sboru dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Dar převzal náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Jiří Novák. Pracovní bavlněné komplety v hodnotě Kč 100 000,-- budou rozděleny mezi členy jednotek JPO II a III HZS Jihočeského kraje.

    


Přesně 207 zásahů, ke kterým byly vysílány jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, evidujeme za týden od 20. do 26. července roku 2009. Jelikož se v tomto týdnu přes území kraje přehnala bouřka a silný vítr, tvoří většinu událostí technické zásáhy - 139 výjezdů. Počet dopravních nehod a požárů se oproti minulým týdnům výrazně nezměnil, oba počty se pohybují okolo dvacítky.

Celkový přehled všech událostí jednotek HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S PŘEDSTAVITELI HZS ČESKÉ REPUBLIKY- Ve čtvrtek 6. srpna 2009 se od 10 hodin koná v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech setkání starostů obcí, které byly nejvíce postiženy letošními povodněmi, s nejvyššími představiteli Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Z 39 pozvaných starostů jihočeských obcí svoji účast do této chvíle přislíbilo 36. Ti budou moci diskutovat s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky genmaj. Ing. Miroslavem Štěpánem, zástupci vedení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, řediteli územních odborů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Ing. Jiřím Holubem, pracovníkem oddělení krizového řízení Jihočeského kraje.

Cílem tohoto setkání je výměna zkušeností z nedávných povodní v kontextu činnosti složek integrovaného záchranného systému, hasičského záchranného sboru, jednotek požární ochrany a činností v oblasti ochrany obyvatelstva.

Věříme, že reflexe starostů obcí tvoří nejlepší základ pro zdokonalení naší práce a odstranění případných nedostatků.

 


V týdnu od 13. do 19. července roku 2009 jsme zaznamenali celkem 178 událostí, které vyžadovaly zásah jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Z tohoto počtu vzhledem k páteční bouřce tvoří největší část technické zásahy - 114 výjezdů. Ve výčtu pak následují dopravní nehody - 30 zásahů a požáry - 11 výjezdů.

Kompletní přehled událostí naleznete zde


SPOLUPRÁCE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE S CENTREM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMPATIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - Po společném březnovém setkání tohoto roku , kterého se zúčastnili zástupci Centra sociálních služeb Empatie, Krajského operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje a firmy T-SET Plus, v.o.s. byla zahájena aktivace tísňového tlačítka v objektu Empatie na Pražské třídě č. p. 88 v Českých Budějovicích. Tísňové tlačítko bylo instalováno pro potřebu stálých klientů chráněného bydlení Empatie. Každý měsíc probíhá technologická zkouška systému tísňového volání ? od sepnutí tlačítka po příjem volání u Hasičského záchranného sboru Jčk v Českých Budějovicích. S obyvateli chráněného bydlení proběhla preventivně-výchovná beseda na téma ?Požár?, při které byli klienti seznámeni s funkcí tlačítka.

Mgr. Nicole Hovorková, HZS Jihočeského kraje

 

 


HASIČI ŠKOLILI STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - V rámci spolupráce Hasičského záchranného sboru JčK s Městskou policií v Českých Budějovicích proběhlo ve dnech od 10.7. do 16.7. 2009 školení strážníků Městské policie Č.B. na jejich pracovišti. Přednášky na téma ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech, nařízení kraje v oblasti požární ochrany a používání přenosných hasicích přístrojů s jejich praktickou ukázkou a vyzkoušením vedli ředitel odboru prevence plk. Ing. Jan Pavlík a vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva mjr. RNDr. Helena Majzlíková. Strážníci měli tak možnost seznámit se podrobněji s funkcí HZS JčK v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a návazně s vymezením vlastních úkolů z pozice strážníka Městské policie. "Spolupráci s Hasičským záchranný sborem Jihočeského kraje, a to nejen v oblasti školení našich strážníků, velmi vítáme. Získané znalosti a zkušenosti tak mohou strážníci využít při své každodenní služební činnosti." Dodala mluvčí Městské policie České Budějovice Katka Schusterová. I když je nutno si přát, aby příležitostí k ostrým zásahům tohoto charakteru bylo co nejméně.

Mgr. Nicole Hovorková , HZS Jčk


SBÍRKA PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU - "Den dětí" oslavily děti z Dětského domova v Boršově nad Vltavou návštěvou stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Strávily zde téměř celé odpoledne, během kterého si mohly prohlédnout nejen požární techniku, ale i garáže, polygon či ostatní prostory českobudějovické požární stanice. Dále byl pro ně připraven program z okruhu preventivně výchovné činnosti a na závěr celé exkurze byli děti a ředitel dětského domova obeznámeni o sbírce, kterou pro ně uspořádali příslušníci a zaměstnanci HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

V průběhu první poloviny roku 2009 zrealizovali příslušníci a zaměstnanci HZS JčK v Českých Budějovicích sbírku, při které nashromáždili příspěvky celkem za Kč 14 001,--. Děti se po dohodě s vedením domova rozhodly, že za získané peníze by si přály nový televizor. Předání dárku proběhlo v Dětském domově v Boršově nad Vltavou dne 7. července 2009, televizor předal ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, kpt. Lenka Křížová a ppor. Jindřich Kratochvíl.  


Nové číslo časopisu "112" právě vyšlo. Číslo 5/2009.

Obsahem pátého čísla jsou témata z požární ochrany, která pojednávají o přínosu sprinklerové ochrany, o Dni požární bezpečnosti 2009, o výchově dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Integrovanému záchrannému systému jsou věnovány články o tísňové lince 112 a ukončení provozu vrtulníků BO 105 u Letecké služby PČR. Ochrana obyvatelstva se zaměřila na  změny v pravidelném prověřování sirén a ochranu obyvatelstva v Dánsku.

Nové číslo nám také popisuje nový letištní požární automobil, který je prvním svého druhu nejen na Letišti Praha, ale v České republice vůbec.

Časopis informuje o Hasičské olympiádě CTIF v srdci Evropy a  o XXXVIII. Mistrovství HZS ČR v požárním sportu,  které se bude konat 24.-25.6. 2009 v Třebíči.

 


Ve 20 týdnu, od 11.5. do 17.5. 2009, zaznamenali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 124 událostí. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 14 požárů,  26 dopravních nehod,  7  úniků nebezpečných látek, 73 technických zásahů a 4 plané poplachy. Komletní přehled událostí k dispozici zde:
V 19. týdnu, od 4.5. do 10.5. 2009, zaznamenali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 113 událostí. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 20 požárů, 16 dopravních nehod,  9 úniků nebezpečných látek, 64 technických zásahů a o 3 plané poplachy. Kompletní přehled událostí k dispozici zde

Návštěva Mateřské školky z Českého Krumlova u Hasičského záchranného sboru  na požární stanici v Českých Budějovicích, duben 2009.  Děti si prohlédly technické zázemí stanice, zahrály s Dráčkem Záchranáčkem a s nadšením překonaly překážky polygonu.  Při loučení byli hasiči obdarováni nádhernými obrázky s hasičskou tematikou. Děti děkujeme a těšíme se příště na společné setkání.


V 18. týdnu 2009, od 27.4. do 3.5.,  řešili hasiči Jihočeského kraje celkem 174 událostí.  Jednalo se o 34 požárů,  21 dopravních nehod, 3 úniky nebezečných látek, 8 planých poplachů a 108 technických zásahů. Kompletní přehled událostí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je k dispozici zde.

V 17. týdnu, od 20.4. do 26.4. 2009, evidují profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 114 událostí. Z toho ve 39 případech se jednalo o požár, ve 14 o dopravní nehodu, v 5 o únik nebezpečých látek, ve 48 případech pak o technický zásah. Planých poplachů bylo zaznamenáno celkem 5. Komplexní přehled událostí HZS Jčk k dispozici zde.  


 

Dubnové číslo časopisu 112

Časopis 112, dubnové číslo 2009,  obsahuje zajímavé články z oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Můžeme si přečíst o požárech ve dřevozpracujícím průmyslu,   o zajištění bezpečnosti při Mistrovství světa v klasickém lyžování,  o vyproštění a záchraně osob ze zamrzlé vodní plochy, o plánování  dobrovolné pomoci při mimořádných událostech a krizových  situacích. Své místo si v časopise našel také nový plynový analyzátor ve vybavení jednotek  HZS ČR. Článek s názvem "Strategie úniku" přináší cenné zkušenosti z události útoku na World Trade Centre  v roce 2001. Dubnové číslo časopisu se také věnuje problematice vzdělávání - možnostem  vysokoškolského vzdělávání specialistů ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Příloha nabízí informace o hašení požárů a zásazích složek IZS v průmyslových zónách.

 


V 16. týdnu, od 13.4. do 19.4. 2009, zaznamenali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 135 událostí. V 57 případech se jednalo o požár, v 16 o dopravní nehodu, v 49 o technický zásah, v 6 o únik nebezpečných látek. Planých poplachů bylo celkem 7. Kompletní přehled událostí HZS Jčk naleznete zde.


V 15. týdnu, od 6.4. do 12.4. 2009, zaznamenali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského  kraje celkem 149 událostí. Ve 43 případech se jednalo o požár,  ve 25 o dopravní nehodu, ve 4 o únik nebezpečných látek a v 69 o technický zásah. Planých poplachů bylo celkem 8.  Kompletní přehled událostí HZS Jčk  15. týdne  2009 naleznete zde

Přísaha nových příslušníků HZS Jčk dne 3.4. 2009 v Českých Budějovicích :


SLOŽENÍ SLUŽEBNÍHO SLIBU dne 3.4. 2009 v Českých Budějovicích.

"Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život".

Tak zní služební slib, který dne 3. dubna 2008 slavnostně složilo 44 nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.  Příslušníci přijatí ke sboru v uplynulém roce složili svůj slib v prostorách před pavilónem "Z" na českobudějovickém výstavišti v rámci slavnostního zahájení výstavy Mobil salon 2009. Pozvání na tento slavnostní akt přijali a svůj proslov zde kromě krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše přednesli také náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. František Zadina, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma.


Ve 14. týdnu, od 30.3. d 5.4. 2009, zaznamenali profesionální hasiči Jihočeského kraje celkem 133 událostí. Z toho v 19 případech se jednalo o zásah po dopravních nehodách, v 37 případech o požár, v 6 případech o únik  nebezpečných látek, v 66 o technický zásah. Planých  poplachů bylo v tomto týdnu pět. Kompletní přehled událostí HZS Jihočeského kraje naleznete zde.

MOBILSALON 2009

Výstava Mobilsalon 2009, která se uskuteční ve dnech 3. - 5. dubna roku 2009 v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s., představuje návštěvníkům stejně jako v uplynulých letech jednotlivé složky integrovaného záchranného systému.
Hasičský záchranný sbor společně s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami připravil svou expozici v prostorách pavilonu IZS s heslem "Jsme tu pro Vás". Vnější prostor před pavilonem bude věnován prezentaci automobilové techniky integrovaného záchranného systému a také ukázkám činnosti.
Po druhé Hasičský záchranný sbor oživí průběh výstavy  slavnostním ceremoniálem složení služebního slibu. Noví příslušníci, přijatí ke sboru v uplynulém roce,  složí služební slib před čestnými hosty, představiteli města, hodnostáři HZS a veřejností v pátek 3. dubna v 10:30 hodin v prostoru před pavilonem IZS. K této slavnostní události byli pozváni náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. František Zadina, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola , primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a další významní hosté.
V dalším průběhu výstavy se budou příslušníci HZS podílet na společné ukázce IZS, představí veřejnosti své uniformy a zásahové obleky či budou poskytovat u své expozice odpovědi na  otázky, které se týkající  Hasičského záchranného sboru.


Ve 13. týdnu, od 23.3. do 29.3. 2009,  zaznamenali jihočeští profesionální hasiči celkem 93 událostí. V 16 případech zasahovali u požárů, ve 20 u dopravních nehod, ve 3 u úniků nebezpečných látek,  ve 49 u technických zásahů. Planých poplachů bylo celkem pět. Kompletní přehled událostí naleznete zde.
Ve 12. týdnu, od 16.3. do 22.3. 2009,  zaznamenali jihočeští profesionální hasiči celkem 108 událostí. Ve 27 případech zasahovali u požárů, ve 23 u dopravních nehod, v 7 u úniků nebezpečných látek,  ve 45 u technických zásahů. Planých poplachů bylo celkem 6. Kompletní přehled událostí naleznete zde.
Pozvánka na "Den otevřených dveří" pro veřejnost u jihočeských profesionálních hasičů

 

U příležitosti "Dne požární  bezpečnosti",  který  vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků,  zveme v pátek 13. března  veřejnost na "Den otevřených dveří". Tato akce  proběhne na většině stanicích profesionálních hasičů v Jihočeském kraji .

Poprvé otevře veřejnosti  své brány  nově rekonstruovaná centrální požární stanice na Pražské třídě 52b  v Českých Budějovicích v době od 13:00 do 18:00. V průběhu  roku probíhají na požárních stanicích exkurze pro žáky škol jako součást preventivně výchovné činnosti. V této souvislosti stojí za zmínku porovnání čísla celkového  počtu  požárů, za rok 2008,  1213 s číslem 30, které se týká počtu požárů založených  dětmi do 15 let a je tak malým podílem 2,47 procenta.  Domníváme se , že jde o nízký počet právě z důvodů  aktivního preventivně výchovného  působení na děti.  Dnem otevřených dveří - tj. zpřístupněním prostor stanic chceme oslovit širokou veřejnost. 

Návštěvníci  se tak budou moci seznámit s  pracovním prostředím hasičů, jejich technickým vybavením a získat tak představu o požárních stanicích,

které plní soudobé požadavky na zajištění činnosti hasičů nejen při likvidaci požárů, ale i v rámci integrovaného záchranného systému  při ochraně života, zdraví a majetku občanů, při dalších mimořádných událostech a  při ochraně obyvatelstva.  Hlavní částí  programu bude  ukázka technického vybavení  konkrétních stanic s výkladem . Např. návštěva polygonu pro výcvik hasičů v dýchací technice,  prohlídka cisteren, výškové techniky, zásahové výstroje a výzbroje profesionálního hasiče.

Opomenout nechceme ani již zmíněné dětské  návštěvníky, pro které jsou připraveny  hry.  Zábavnou nebo soutěžní formou se budeme věnovat zásadám chování při požáru, či jiné mimořádné události, varovným signálům, obsahu evakuačního zavazadla,  tísňovému volání atd.

Na setkání s Vámi se těší nejen centrální  stanice v Českých Budějovicích na Pražské 52b dne 13.3. v pátek v době od 13:00 do 18:00, v Českém Krumlově v Hasičské ul. 125, v Jindřichově Hradci v ul. U Knihovny 1176 od 9:00 do 18:00, v Písku ve Vrcovické 2223  od 9:00 do 15:00, v Prachaticích ve Slunečné 932 od 8:00 do 14:00,  v Táboře v Chýnovské ul. 276 od 9:00 do 15:00. Centrální požární stanice ve Strakonicích pořádá  "Den bezpečnosti"   v centru města na Velkém náměstí formou taktického cvičení jednotky požární ochrany.

 

Srdečně Vás všechny malé i velké zveme, hasičské brány otevřeny.

 

Za HZS Jihočeského kraje, tisková mluvčí Mgr. Nicole Hovorková, 950 230 360, nicole.hovorkova@jck.izscr.cz

 

Upozornění :  Součástí programu bude možnost vyzkoušet si profesionální hasičskou výstroj (včetně helmy) a vyfotit se vlastním fotoaparátem v blízkosti hasičské techniky.  Doporučujeme - fotoaparát s sebou.


Brány stanic Hasičského záchranného sboru se zavřely

Dne 13.3. 2009 v 18:00 skončil první "Den otevřených dveří" na většině stanicích Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Jenom na  centrální stanici v Českých Budějovicích, na Pražské tř. 52b,  jsme přivítali  a stanici  si prohlídlo 786 návštěvníků -  343 dospělých a 443 dětí. Velký zájem byl nejen o techniku, ale také o výstroj profesionálních  hasičů,  potapěčů,  lezců a  o zdolávání překážek v polygonu. Dětské oči nejvíce rozzářila jízda v cisternové automobilové stříkačce a soutěže s požární preventivně výchovnou tematikou. Jsme velmi potěšeni  početnou  účastí a spokojeností návštěvníků. Svědčí to o tom, že lidé mají opravdu o práci hasičů zájem. Všem návštěvníkům  moc děkujeme a těšíme se  do budoucna na setkání při dalších podobných akcích.
V 11. týdnu, od 9.3. do 15.3. 2009,  zaznamenali jihočeští profesionální hasiči  celkem 82 událostí. Ve 20 případech se jednalo o požár, ve 14 o dopravní nehodu, v 1 případě o únik nebezpečných látek, ve 40 případech o technický zásah  a v 6  o planý  poplach. Kompletní přehled udlostí 11. týdne 2009 najdete zde.

V pořadí 10. týdnu, od 2.3. do 8.3. 2009, provedli jihočeští profesionální hasiči celkem 103 zásahů. V 19 případech se jednalo o požár, ve 12 o dopravní nehodu, v 8 o únik nebezpečných látek, v 59 případech o technický zásah. Jednotky zaznamenaly 4 plané poplachy. Kompletní přehled událostí tohoto týdne nalenete zde.


Obcím budou předány ochranné oděvy a zásahové boty pro dobrovolné hasiče

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v závěru loňského roku 2008 centrálně pořídilo pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO V celkem 33.330 kusů nových ochranných oděvů (vždy blůza a kalhoty) a 33.330 párů zásahových bot.  V souladu se smlouvami uzavřenými s vítězi veřejných soutěží  byly tyto výrobky dodány do skladů Generálního ředitelství HZS ČR do konce prosince 2008.

V této souvislosti Generální ředitelství HZS ČR oznamuje následující: jednotlivé obce, které jsou zřizovateli jednotek požární ochrany typu JPO V jež mají obdržet ochranné prostředky (zásahová obuv a ochranné oděvy), budou do 31. března osloveny zástupci Hasičského záchranného sboru ČR s žádostí o podpis smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ke zmíněným ochranných prostředkům od státu na samotné obce.  Jakmile bude smlouva mezi Generálním ředitelstvím HZS ČR a danou obcí podepsána, může být provedeno fyzické předání pěti kompletů zásahové obuvi a ochranných oděvů. Jednotlivé obce budou po podpisu smlouvy kontaktovány pracovníky Základny logistiky Olomouc (účelové zařízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) a z jejích skladů rozmístěných  po celé republice bude vybavení pro dobrovolné hasiče vydáváno, popř. výdej proběhne na  jiném předem dohodnutém místě.

Hasičský záchranný sbor ČR udělá vše pro to, aby se nové moderní vybavení  dostalo k jednotkám sborů dobrovolných hasičů obce co nejdříve a očekává přitom vstřícnost a spolupráci také samotných obcí.  Vzhledem k historicky ojedinělému rozsahu této akce je však zároveň možné, že proces předávání ochranných prostředků bude trvat minimálně několik měsíců, Generální ředitelství HZS ČR proto apeluje na obce a dobrovolné hasiče, aby to přijali s pochopením.

Dobrovolní hasiči jsou nezbytnou složkou pro fungování systému plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí je v současnosti více než 70 000  hasičů, kteří   s těmi profesionálními úzce spolupracují a bez jejich přispění by nemohla ČR  garantovat občanům takovou míru bezpečnosti vůči mimořádným událostem, jaké se těší v současné době. Jen v roce 2008 zasahovaly jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 32 507 mimořádných událostí ? likvidovaly např. 13 609 požárů, zasahovaly u 3 054 dopravních nehod a pomáhaly odstraňovat následky 3 737 případů živelních pohrom.

Právě nedocenitelné role dobrovolných jednotek požární ochrany si je Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor ČR vědom a právě proto zajistil historicky jedinečnou podporu v podobě nového vybavení pro více než 33 000 dobrovolných hasičů, a to i  v těch nejmenších obcí, kteří nikdy předtím od státu neobdrželi žádnou formu finanční podpory na úctyhodnou práci, kterou vykonávají.

V případě nejasností by obce, které jsou zřizovateli  SDH JPO V,  měly v první řadě kontaktovat HZS příslušného kraje, který je pro ně zprostředkovatelem tohoto výdeje ochranných prostředků za HZS ČR. Kontakty na HZS příslušných krajů lze nalézt na webových stránkách podle působnosti jednotlivých pracovišť HZS kraje, popř. na www.hzscr.cz.

V případě HZS Jčk  kontaktujte prosím Ing. P. Hanuse na telef. čísle 950 230 128, Mgr. Š. Kavana - 950 230 126 a Ing. M. Svitáka - 950 230 120.

 


9.týden, od 23.2. do 1.3. 2009, provedli hasiči celkem 124 zásahů. V 84 případech se jednalo o tehnickou pomoc , v 10 o požár, v 15 o dopravní nehodu, v 11 o únik nebezpečných látek. Jihočeští profesionální hasiči zaznamenali v průběhu tohoto týdne tři plané poplachy.  Kompletní přehled událostí  9. týdne naleznete zde.
V 8. týdnu tohoto roku, od 16.2. do 22.2.,  zaznamenali hasiči celkem 122 událostí. Ve 22 případech zasahovali jihočeští hasiči u požárů, ve 31 u dopravních nehod, v jednom případě na úniku nebezpečných látek, v 65 případech se jednalo o technické zásahy. Plané poplachy byly v tomto týdnu zaznamenány celkem tři. Kompletní přehled událostí naleznete zde:
7. týden , od 9.2. do 15.2. 2009,  provedli hasiči celkem 113 zásahů . V 15 případech se jednalo o požár, ve 20 o dopravní nehodu, v 73 o technický zásah, v jednom případě o únik nebezpečných látek. Plané poplachy zaznamenali jihočeští hasiči čtyři.  Kompletní  přehled událostí  naleznete zde:

5. týden, od 26.1 2009 do 1.2. 2009,  znamenal pro jihočeské hasiče celkem 106 událostí :  z toho 20 případů požárů, 32 dopravních nehod, 44 technických zásahů a 6 planých poplachů.

6. týden, od 2.2. 2009 do 8.2. 2009,  zaznamenali jihočeští hasiči celkem 114 událostí:  jednalo se o 18 požárů, 19 dopravních nehod, 71 technických zásahů , 4 plané poplachy a ve 2 případech se jednalo o únik nebezpečných látek.


V pořadí čtvrtý týden tohoto roku 2009 zasahovali hasiči u celkem 114 událostí. Ve 24  případech se jednalo o požár, v 19 o dopravní nehodu, v 64 případech o technický zásah. Ve 2 případech zasahovali hasiči  na úniku nebezpečných látek a zaznamenali 3 plané poplachy. Kompletní přehled událostí za 4. týden 2009 naleznete zde


Ve 3. týdnu tohoto roku 2009 , od 12.1. do 18.1., zaznamenali hasiči celkem 101 událostí. Z toho v 19 případech se jednalo o požár, ve 28 o dopravní nehodu, ve 4 o únik nebezpečných látek, ve 46 o technický zásah a ve 4 případech o planý poplach. Kompletní přehled událostí  ve dnech od 12.1. do 18.1. 2009 je k dispozici zde.


Druhý  týden v roce 2009, od 5.1. do 11.1. , provedli hasiči celkem 118 zásahů. Jednalo se o 31 požárů, 19 dopravních nehod, 4 úniky nebezpečných látek, 60 technických zásah a o 2 plané poplachy.

Kompletní přehled událostí 2. týdne 2009 naleznete zde.

 Příjemnou novinkou je narození prvorozeného syna Filípka tiskové mluvčí Vendule Matějů. Blahopřejeme s přáním  pevného zdraví a životního elánu .

 


Poslední týden v roce 2008 , 22.12. - 28.12. zaznamenali hasiči celkem 82 událostí. Ve 22 případech se jednalo o požár, ve 36 o technické události, v 17 o dopravní nehodu, ve 4 o únik nebezpečných látek a v jednom případě byl zaznamenán planý poplach.

První týden 2009 , 29.12.2008 - 4.1. 2009 ,provedli hasiči  celkem 121 zásahů. Jednalo se o 43 požáry, 15 dopravních nehod, 36 technických zásahů a 7 planých poplachů. Komplexní přehled událostí tohoto týdne je k dispozici zde.

 


Slavnostní uvedení techniky do provozu 19.12. 2008 v Českých Budějovicích.

 

Za poletování sněhových  vloček proběhlo na nádvoří Krajského ředitelství HZS v Českých Budějovicích , krátce po jedenácté hodině dopolední , slavnostní uvedení techniky do provozu za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje . Všechny tři získané cisternové automobilové stříkačky  byly pokřtěny šampaňským z rukou krajského ředitele HZS Jihočeského kraje a hejtmana Jihočeského kraje. Vozy byly posvěceny včera v Olomouci. Nyní se vozy rozjedou  na své základny. CAS 20 Iveco Magirus  do CPS Jindřichův Hradec, 2 CAS 15 Mercedes  Atego do PS Vodňany a PS Milevsko.

 


Oznámení o slavnostním uvedení techniky do provozu

V pátek 19.12. 2008 v 11:00 ,  za účasti krajského ředitele HZS Jihočeského kraje a  hejtmana Jihočeského kraje, se uskuteční na Krajském ředitelství HZS v Českých Budějovicích  slavnostní uvedení techniky do provozu. Tato technika je financována ze speciálních programů Ministerstva vnitra. Program pro obnovu požární techniky jednotek požární ochrany Ministerstva vnitra  je realizován druhým rokem. Odstartoval v roce 2007 a  bude se v něm pokračovat i následující rok 2009.

Loni jsme z tohoto programu  získali 2 CAS kategorie M střední , které slouží požárním stanicím v Kaplici a ve Vimperku.

Letos získáme  3 cisternové automobilové stříkačky CAS z centrálně zadávané zakázky. Jedná se o jednu CAS 20 Iveco Magirus třídy typu S v technickém provedení od  německého dodavatele v ceně 7.200 000,-mil Kč a o dvě CAS 15 Mercedes Atego středního typu M v základním provedení od THT Polička v ceně 5. 000 000,- mil Kč za jednu  CAS. Uvedená cisternová automobilová stříkačka typu CAS 20 je určena pro CPS Jindřichův Hradec. Dvě CAS 15 jsou určeny pro PS typu P1 ve Vodňanech a v Milevsku, po pěti letech budou  tyto dva vozy bezúplatně převedeny a určeny pro zásahy JSDHO.

Cisternové automobilové stříkačky budou slavnostně posvěceny v Olomouci ve dne 18.12. 2008.

 


V 50. týdnu , od 8.12. do 14.12. 2008, provedli hasiči celkem 118 zásahů. Ve 23 případech se jednalo o požár, ve 25 o dopravní nehodu, ve 4 o únik nebezpečných látek, v 60 o technický zásah. Jednotky zaznamenaly celkem 5 planých poplachů .Kompletní  přehled událostí  ve dnech  od 8.12. do 14.12.2008 je k dispozici zde

V týdnu od 1.12. do 7.12. řešili hasiči celkem 123 událostí. V 28 případech se jednalo o požáry, v 29 o dopravní nehody, v 55 o technické zásahy, v 6 o únik nebezpečných látek a 4x se jednalo o planý poplach. Komplexní přehled událostí  týdne 1.-7.12. 2008  je k dispoici zde

 

 


Týden od 24.11.do 30.11. znamenal pro jednotky hasičů celkem 133 událostí, z toho 21 požárů, 23 dopravních nehod, 74 technických zásahů a 6 planých poplachů.Kompletní přehled událostí ve dnech 24.11. - 30.11. 2008 je k dispozici zde.

K celkem 120 zásahům byly v průběhu 47. týdne roku 2008 vyslány operačními středisky jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Z tohoto počtu tvoří více než polovinu technické zásahy (66), v 18 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod, 23krát vyjeli k likvidaci požáru. "Rekordmanem" byl tento týden územní odbor Písek, kde jednotky zaznamenaly pouhých osm výjezdů.

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 17. - 23. listopadu si můžete přečíst zde


V porovnání s předcházejícím týdnem evidují ve 46. týdnu roku 2008 jednotky Hasičského záchrannného sboru Jihočeského kraje méně událostí, a to celkem 96. Z tohoto počtu tvoří největší díl technické zásahy, které hasiči řešili v 47 případech, dále pak zlikvidovali 24 požárů a odstranili následky 16 nehod.

Kompletní přehled událostí ve dnech 10. - 16. listopadu 2008 je k dispozici zde


Týden od 3. do 9. listopadu 2008 znamenal pro jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 112 událostí. Tento počet v sobě zahrnuje např. 44 technických zásahů, 34 zásahů u dopravních nehod a 20 likvidací požárů.

Úplný přehled zásahů hasičů HZS Jihočeského kraje v 45. týdnu roku 2008 naleznete zde


DALŠÍ POMOC V PRAZE - LIBUŠI

Celkem čtrnáct příslušníků HZS Jihočeského kraje zasahovalo při požáru tržnice v Praze - Libuši. Jak jsem již včera informovala, vyjely v dopoledních hodinách na žádost Generálního ředitelství HZS České republiky do Prahy osádky tří cisteren se stanic Jindřichův Hradec, Týn nad Vltavou a Tábor. V každé cisterně byli dva příslušníci.

Okolo 16. hodiny přišla na Krajské operační středisko HZS Jihočeského kraje další žádost z Generálního ředitelství HZS České republiky, a to o osvětlovací agregáty. HZS Jihočeského kraje poskytlo tři agregáty, které na místo zásahu dovezli společně s šesticí střídajících hasičů další dva příslušníci HZS Jihočeského kraje.

 

Požár, který zasáhnul rozsáhlý komplex tržiště, bylo vzhledem k nedostatku vody velmi obtížné lokalizovat. Všechny posilové jednotky (celkem požár likvidovalo  55 hasičských jednotek z celé republiky) byly zapojeny do hasebních prací, jejichž podstatnou částí tvořila dodávka vody. Na té se prostřednictvím kyvadlové dopravy podíleli i jihočeští hasiči. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až po několika hodinách, jeho lokalizace byla ohlášena okolo 16. hodiny. Zvládnout oheň se podařilo i s přispěním policejního vrtulníku, který pomocí vaku umístěného pod sebou hasil nejhůře přístupná místa.

 

V průběhu navečera a noci zasahující hasiči rozebírali a dohašovali konstrukci hořícího objektu. Osádky cisteren ze stanic Tábor a Týn nad Vltavou byly vzhledem ke končícímu zásahu vysláni po půlnoci zpět, na své základy dorazily okolo 3. hodiny ranní. Po šesté hodině nebylo již třeba osvětlovacích agregátů, takže i zbývající jednotka z Jindřichova Hradce v 8:30 hodin opustila požářiště.

 


TŘI CISTERNY HZS JIHOČESKÉHO KRAJE VYJELY NA POMOC DO PRAHY

Od brzkého rána bojují jednotky hasičů s požárem v tržnici v Praze - Libuši. Požár, který zasáhnul dvoupodlažní budovu s uskladněným textilem, se dosud nepodařilo zasahujícím hasičům dostat pod kontrolu. Hlášení velitele zásahu, že požár je již lokalizován, jím bylo odvoláno poté, co se požár začal opět šířit po objektu.

V tuto chvíli u požáru zasahuje 30 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, a to nejen z Prahy. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru si vyžádalo jako posilovou jednotku i tři cisterny CAS 32 - T815 Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Osádky těchto cisteren ze stanic Jindřichův Hradec, Tábor a Týn nad Vltavou jsou již na místě zásahu a podle příkazu velitele zásahu zajišťují ve spolupráci s ostatními povolanými posilovými jednotkami zásobování vodou prostřednictvím kyvadlové dopravy.


První listopadovou středu proběhne na území Jihočeského kraje pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně ve 12 hodin dne 5. listopadu uslyšíme tradiční 140 trvající nepřerušovaný tón sirén.

 


Za týden od 27. října do 2. listopadu roku 2008 evidujeme celkem 104 událostí. V porovnání s předchozími týdny se celkový počet událostí výrazně snížil, a to hlavně v oblasti technických zásahů. Těch jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů provedli na území Jihočeského kraje 42. Počet zlikvidovaných požárů se příliš nezměnil - 25 zásahů a stejně tak počet událostí, při kterých hasiči odstraňovali následky dopravních nehod, je přibližně stále stejný - 25 výjezdů.

Kompletní přehled událostí jednotek HZS Jihočeského kraje v 44. týdnu roku 2008 naleznete zde


HASIČI ZACHRÁNILI TOPÍCÍHO SE MUŽE

Na Plzeňské ulici v Českých Budějovicích u cyklostezky zachránili v neděli 26. října v odpoledních hodinách profesionální hasiči z centrální stanice muže, který se topil v řece Vltavě. Po příjezdu na ohlášené místo zahlédli hasiči v řece tělo mizící pod hladinu. Dva příslušníci Jan Prokop a Miroslav Bureš skočili do vody, kde se jim muže podařilo zachytit. Doplavali s ním ke břehu a vytáhli z vody ven. Tam již čekali další členové jednotky, kteří zachráněnému poskytli první pomoc - vysvlékli jej z mokrého oblečení a zabalili do deky. Poté již byl předán Záchranné zdravotnické službě, která se na místo dostavila stejně tak jako hlídka Policie ČR.

Oba jmenovaní příslušníci svým činem prokázali obrovskou odvahu. Neváhali a bez jakýchkoli záchranných prostředků skočili v těžkém zásahovém oděvu do vody, aby pomohli topícímu se. Od nás ostatních jim patří zasloužený obdiv...

 


Celkem 146 zásahů zaznamenaly statistiky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v průběhu 43. týdne roku 2008. Na tomto počtu mají největší podíl tradičně technické zásahy, kterých jednotky vyřešily 62.  V porovnání s předcházejícími týdny se navýšil počet zlikvidovaných požárů na 39, počet dopravních nehod s účastí jednotek HZS evidujeme 26. Ve 13 případech vyjeli hasiči k zásahu zbytečně.

Celkový přehled událostí profesionálních a dobrovolných hasičů v týdnu od 20. do 26. října 2008 je k dispozici zde


PRIMÁTOR MĚSTA OCENIL PŘÍSLUŠNÍKY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE

Dne 24. října 2008 se v obřadní síni českobudějovické radnice od 18 hodin konalo historicky první slavnostní předání vyznamenání města České Budějovice. Během slavnostního aktu, uspořádaného při příležitosti oslav výročí vzniku samostatné československé republiky,  převzalo z rukou primátora Mgr. Juraje Thomy vyznamenání "Za statečnost" a vyznamenání "Za zásluhy" celkem osm osobností.

Mezi oceněnými, kteří obdrželi vyznamenání "Za statečnost", byli i dva příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje: pprap. Drahomír Malý a nstržm. Roman Pudivítr.

Ocenění zasahovali dne 21. listopadu 2006 u požáru v objektu dokončovaného Mercury Centra v Českých Budějovicích. V počáteční fázi požáru, kdy povolané jednotky hasičů byly na cestě k zásahu, došlo na staveništi k pádu jedné propanbutanové lahve na další tři. Krátce před příjezdem hasičů jedna z lahví explodovala. Oba vyznamenaní prokázali obrovskou statečnost, když natáhli vodní proud na nebezpečné a těžce přístupné místo na staveništi, odkud s nasazením vlastního života ochlazovali dosud nevybuchlé propanbutanové lahve. Svým zásahem zabránili dalšímu výbuchu a tudíž škodám na životech, zdraví a majetku.

 

Vyznamenání "Za statečnost" obdrželi také prap. Martin Homolka, příslušník Policie ČR Správy Jihočeského kraje, za pomoc při vážné dopravní nehodě a plk. Milan Malý za celoživotní statečnost prokázanou jak v průběhu II. světové války v pozemních bojových jednotkách a jednotce pilotů RAF, tak i během komunistického režimu.

Vyznamenáním "Za zásluhy" byli oceněni prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., lékař, vědec a děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, spisovatel, publicista a básník Věroslav Mertl, kněz, misionář a redaktor Rádia Svobodná Evropa Mons. Karel Fořt a hokejista Jaroslav Pouzar.

Cenu města za rok 2007 získal Jihočeský soubor lidových písní a tanců Úsvit.

    


PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY V TROJSKÉM ZÁMKU V PRAZE

U příležitosti 90. výročí české státnosti se ve čtvrtek 23. října 2008 od 14 hodin v Trojském zámku v Praze uskutečnilo slavnostní předání ocenění Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ocenění obdrželo z rukou ministra vnitra MUDr. Ivana Langera a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána více než 90 osobností, mezi kterými jsou jak občané, tak i příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky ze všech krajů země.

Před samotným slavnostním předáním medailí převzal genmaj. Miroslav Štěpán od ministra Ivana Langera nový prapor Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, který byl tímto poprvé představen veřejnosti.

V rámci slavnostního aktu byly předány dvě medaile "Za statečnost", jež jsou udělovány za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a svým zákrokem se zasloužili o záchranu lidského života. Dále bylo uděleno 42 medailí "Za věrnost I. stupně" jako výraz poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří již více než tři desetiletí vzorně plní služební povinnosti. Poté obdrželo osm občanů Plaketu Hasičského záchranného sboru České republiky, která je udělována zahraničním a domácím osobnostem za výraznou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky. Zároveň byly 42 Plaketami HZS ČR mimořádně oceněny profesionální a dobrovolné jednotky požární ochrany, které zasahovaly u rozsáhlého požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti.

Medaile "Za věrnost I. stupně" byla udělena také příslušníkům Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje mjr. Růženě Vejvodové, por. Janu Čiperovi a por. Karlu Pilátovi, kteří již více než třicet let svědomitě, zodpovědně a bezezbytku plní své služební povinnosti v rámci HZS Jihočeského kraje. Medaile, kterou v Trojském zámku převzali, vyjadřuje poděkování za jejich celoživotní přístup k práci u sboru.

   

 


HAŠENÍ SENÁŽNÍCH VĚŽÍ - AGREGÁT ANPL 100

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, konkrétně územní odbor Český Krumlov, je v současné době jediný v České republice, kdo má ve svých zásahových automobilech zařazen technický automobil s agregátem ANPL 100.

Jedná se o agregát, který byl pro účely hašení senážních věží vyroben v roce 1985 svépomocí na tehdejší Správě a útvaru sboru požární ochrany Český Krumlov podle zlepšovacího návrhu příslušníka Jana Bárty a který je zde v provozu dodnes.

K požáru v senážních věžích, které jsou 18 metrů vysoké, mají průměr 9 metrů a slouží pro uskladnění senáže, může dojít v důsledku samovznícení vlivem biologických procesů uvnitř skladované hmoty.

Principem hašení agregátem ANPL 100 je naplnění vnitřního objemu senážní věže nehořlavým plynem, který vznikne spalováním propan-butanu ve zmiňovaném zařízení - agregátu. Věž se musí hermeticky utěsnit a vrchem se vhání zmiňovaný nehořlavý plyn. Poté se věž nechá uzavřena po dobu cca jednoho měsíce, během kterého dojde ke snížení teploty uvnitř hmoty a přerušení procesu hoření. Ve věži proběhne snížení koncentrace kyslíku pod 10 % (ideálně pod 5 %). Průběžně se provádí pouze měření obsahu kyslíku a teploty. Po "vychladnutí" lze obsah věže vyskladnit obvyklým způsobem. Při vyskladnění je možné narazit na bývalá ohniska hoření, proto je doporučována při vyskladnění požární asistence. Skladovaná hmota se hasebním plynem neznehodnotí, lze ji dále využívat ke krmení, pokud není příliš znehodnocena procesem hoření. Hašení běžnými způsoby - vodou či pěnou - není efektivní, hasivo se nedostane do hmoty, stéká po povrchu a kolem, použití dalších způsobů, např. dusíku, oxidu uhličitého je také nevhodné - uniká z věže a je drahé.

V sobotu 18. října 2008 byl technický automobil s agregátem ANPL 100 využit při požáru senážní věže v areálu Zemědělského družstva Sepekov (okres Písek). U požáru, který byl na operační středisko Hasičského záchranného sboru Tábor nahlášen v 7:53 hodin, zasahovaly celkem čtyři jednotky: jednotka profesionálních hasičů z PS Milevsko - dvě cisterny, další profesionální jednotka z centrální stanice Písek - plošina, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Sepekov - jedna cisterna a na vyžádání také právě jednotka profesionálů ze stanice Český Krumlov s technickým automobilem s agregátem ANPL 100. Hasiči požár lokalizovali vnitřkem věže pomocí vodního proudu (lokalizace byla nahlášena v 9:50 hodin), ale na jeho úplné likvidaci pokračovali hašením agregátem ANPL 100, a to od poledních 12 hodin až do půlnoci.

Agregát ANPL 100 byl v Sepekově použit po dlouhé době. Poslední "ostrý" zásah byl v roce 1999 na Vysočině, což je také ovlivněno tím, že se tyto senážní věže v zemědělství již nevyužívají.

Od roku 1999 do současnosti jsme měli několik požadavků na využití agregátu, ale vždy k nasazení nedošlo (nakonec byly použity jiné způsoby nebo se věže nechaly kontrolovaně vyhořet, a to i z důvodu následné likvidace majitelem).

Po zvýšení výskytu tzv. ptačí chřipky, a především po praktických zkušenostech z roku 2007, byl vznesen návrh na využití agregátu při likvidaci velkochovů drůbeže na základě rozhodnutí veterinární služby. Proběhlo již několik úspěšných zkoušek. Agregát čeká rekonstrukce a umístění na nové technice.....

 

 

 

 

 


Týden od 13. do 19. října znamenal pro jednotky profesionálních a dobrovolných jednotek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 93 událostí. Je to v porovnání s týdny předcházejícími nižší počet, a to především co se technických zásahů týče. Těch evidujeme celkem 39. Počet zlikvidovaných požárů je 25, v 18 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod. V pěti případech vyjely jednotky k zásahu zbytečně - jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje za 42. týden je zde


Ve 41. týdnu roku 2008 bylo ve statistikách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zaznamenáno celkem 116 událostí. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje společnými silami likvidovaly 28 požárů, v 48 případech řešily technické zásahy a vyjely ke 24 dopravním nehodám, z nichž byly některé bohužel i smrtelné.

Úplný přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 6. do 12. října je k dispozici zde


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÝCH KOMPLETŮ OCHRANNÝCH POMŮCEK PRO DOBROVOLNÉ HASIČE - 10. říjen 2008

Na centrální požární stanici v Českých Budějovicích proběhlo dnes slavnostní předání nových kompletů ochranných prostředků pro dobrovolné jednotky hasičů obcí zařazených do kategorie JPO V. Komplety obsahující zásahové ochranné obleky a zásahovou obuv pro prvních deset jednotek předal zástupcům těchto obcí Jihočeského kraje ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, pozvání na slavnostní akt přijali od krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše také hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a starosta krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav Žižka.

Jako první dnes převzali z rukou ministra nové komplety složené ze zásahové blůzy, kalhot a obuvi velitelé sborů a starostové obcí: Temelín, Frahelž, Dolní Bolíkov, Záboří, Staré Prachatice, Nebahovy, Modlešovice, Nahošín, Hodětín a Radimovice u Tábora. V Jihočeském kraji z celkového počtu 901 obcí, jejichž jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO V, postupně do konce roku převezme komplet ochranných pomůcek 862 obcí.

Celá akce je historicky ojedinělá. Je to poprvé, kdy vláda poskytla tuto jedinečnou formu státního příspěvku na akceschopnost požárních jednotek i nejmenším obcím republiky. V celé České republice bude na základě smlouvy, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky se společnostmi Deva F-M s. r. o.  a Obuv Speciál, spol. s. r. o., vybaveno celkem 33 330 dobrovolných hasičů v 5 555 obcích. Jedná se o členy jednotek, které zasahují především na území svých obcí, jsou zřizovány obcemi s více než 200 obyvateli a vyjíždějí k zásahu do deseti minut od vyhlášení poplachu. Každá tato jednotka obdrží pro své členy pět kompletů zásahových obleků a obuvi vyrobených na míru za celkovou hodnotu Kč 295 miliónů.

 


KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATÓN 2008

V sobotu 11. října se uskuteční již šestý ročník závodu Krumlovský vodácký maratón 2008. Jedná se o mezinárodní vodáckou soutěž v maratónu raftů, pramic a kajaků, jejíž pořadatelem je Sportovní klub KVM Český Krumlov (Lukáš Novosad 728 234 605).

Poprvé se závodu se svými záchrannými týmy účastní i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Příslušníci sboru se budou společně s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže spolupodílet na vodní záchraně v celém průběhu závodu. Celkem budou zajišťovat start, cíl a devět jezů v úseku Vyšší Brod - Český Krumlov.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje postaví pět záchranných týmů složených z příslušníků územních odborů Český Krumlov a České Budějovice, Vodní záchranná služba ČČK vytvoří ze svých členů z VZS Český Krumlov a České Budějovice tři týmy a zajistí dvě doprovodné lodě (tzv. sběrné čluny). Další tři osádky záchranářů připraví Záchranná zdravotnická služba a pořadatelé závodu využijí také členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Vyšší Brod, Český Krumlov, Přízeř, a to jako zálohu na březích.

Každá osádka bude mít k dispozici člun (raft), samozřejmě záchranné vesty, lékárnu, deky a podložku z PVC, dále pak nosítka, záchranné lano a nastavovací žebřík. Pro zásah na vodní hladině budou záchranáři oblečeni do neoprénového obleku včetně bot a rukavic, vesty a přilby, pro zásah ze břehu mají záchranáři pracovní stejnokroj PS II a kompletní zásahový oděv (boty, zásahové kalhoty, kabát, přilba a rukavice).

Na dvou nejobtížnějších jezech - Rožmberk a Jelení lávka v Českém Krumlově - záchranáři připraví pro případ zásahu v divokém proudu lanové přemostění z důvodu zajištění člunu a jeho osádky.

 


Rovnou stovku zásahů evidují za týden od pondělí 29. září do neděle 5. října jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Je to nejnižší počet událostí za poslední týdny, z nichž je 46 technických zásahů, 21 požárů a 25 dopravních nehod.

Kompletní přehled událostí týdne, během kterého byla provedena změna v operačním řízení HZS, naleznete zde


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO DOBROVOLNÉ JEDNOTKY HZS JIHOČESKÉHO KRAJE

Dne 10. října v 10 hodin proběhne na stanici v Českých Budějovicích slavnostní předání kompletů ochranných pomůcek pro dobrovolné jednotky obcí Jihočeského kraje. První obce, které obdrží ochranné pomůcky, budou  obce: Temelín, Frahelž, Dolní Bolíkov, Záboří, Staré Prachatice, Nebahovy, Modlešovice, Nahošín, Hodětín a Radimovice u Tábora. Starostové obcí převezmou komplety za účasti hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše a starosty SHČMS Václava Žižky přímo z rukou ministra vnitra MUDr. Ivana Langera.

 

Tento slavnostní akt je výsledkem aktivity Ministerstva Vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které na základě výběrového řízení uzavřelo smlouvy se společnostmi Deva F-M, s r. o. a Obuv Špeciál, spol. s r. o. na hromadnou dodávku 33 330 kusů ochranných oděvů a 33 330 párů zásahové obuvi.

Ochranné prostředky jsou určeny pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí spadajících do kategorie JPO V. Jedná se o jednotky, které zasahují převážně na území obce a které jsou nezbytnou složkou pro fungování systému plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. Hasiči těchto jednotek úzce spolupracují s profesionálními hasiči a jejich účast při zásazích a mimořádných událostech je nedocenitelná. Z tohoto důvodu je realizován plán vlády a ministerstva vnitra, díky kterému bude podpořena akceschopnost členů těchto jednotek v oblasti vybavení osobními ochrannými prostředky.

Jak bylo již řečeno - celkem 33 330 dobrovolných hasičů z celkem 5 555 obcí z celé České republiky bude vybaveno novými ochrannými prostředky za celkem Kč 295 miliónů. Jednotka i z té nejmenší obce dostane vybavení pro své družstvo o zmenšeném počtu (1 + 3) a jeden oblek náhradní. Těchto pět kompletů, které každá obec získá, má hodnotu téměř Kč 50 000,--.

Hasiči jednotek v kategorii JPO V se mohou těšit na nové ochranné obleky "bushfire" složené z blůzy a kalhot a zásahovou obuv. Ochranný oblek je vyroben z materiálu Nomex, je jednovrstvý, nehořlavý a snižuje riziko přehřátí hasiče. Je určen pro zásah ve volném prostranství mimo uzavřené prostory, jakým jsou například požáry lesů, stohů, strnišť či hašení objektů z vnější zásahové cesty. Zásahový oděv odpovídá požadavkům technických norem Evropské unie. Zásahová obuv je řešená jako holeňová s možností variabilní úpravy výše nártu nohy, je vybavená vnitřní membránou a odpovídá požadavkům stávajících právních předpisů a norem.

V Jihočeském kraji z celkového počtu 901 obcí, jejichž jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO V, postupně do konce roku převezme komplet ochranných pomůcek 862 obcí. Výběr obcí provedli společně starostové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na základě kritérií, jako jsou např. počet zásahů, účast na školeních a vzdělávacích aktivitách atd. U jednotek vybraných obcí jsme poté zjišťovali velikostní sortiment, aby každý dobrovolný hasič dostal oblek a obuv, které mu "sedí".

 


Ve středu 1. října proběhne pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Jako již obvykle uslyšíme přesně ve 12 hodin 140 sekund trvající nepřerušovaný tón.

Ještě o něco méně než minulý týden jsme napočítali počet zásahů, ke kterým vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Z celkového počtu 112 událostí jich 56 připadá na technické zásahy, 24 na dopravní nehody a 21 na požáry.

Kuriozní planý poplach byl zaznamenán na Strakonicku, kde operační středisko přijalo hlášení o osobním voze, které se nachází mimo vozovku I. třídy č. 20 u Radčic. K místu události byla okamžitě vyslána jednotka profesionálních hasičů z PS Vodňany, Záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Ti všichni na místě zjistili, že se jedná o zaparkované auto, jehož řidič je myslivec, šel na lov zvěře a sedí na nedalekém posedu.

Celkový přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje  39. týdne (22. - 28. září 2008) naleznete zde


IV. MISTROVSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL - VÝSLEDKY - 25. září 2008

Krátce po 17. hodině byl ukončen soutěžní pokus posledního soutěžního družstva a ihned poté byly vyhlášeno konečné umístění družstev profesionálních hasičů, kteří se zúčastnili IV. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

Ceny nejlepším týmům předali plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel IZS a výkonu služeb Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš.

Ráda poděkovala všem, kteří se na organizaci IV. mistrovství ve vyprošťování podíleli. Velký dík náleží primátorovi statutárního města České Budějovice Mgr. Juraji Thomovi, který převzal záštitu nad mistrovstvím, dále pak firmě Škoda Auto Mladá Boleslav, a. s., jež byla generálním partnerem, který poskytnul vozy pro vyprošťování, a hlavním sponzorům firmám ČEZ - elektrárna Temelín, RWE Transgas Net, s. r. o. a NextiraOne Czech, s. r. o.

Ostatní sponzoři, kteří svým přispěním pomohli k organizaci IV. mistrovství, jsou firmy:

DEVA Frýdek - Místek, s. r. o.

Sodexho Pass Česká republika, a. s.

JaGa, spol. s r. o.

Milan Král s r. o.

Porsche Inter Auto CZ, České Budějovice

Nordstahl spol. s r. o.

Reo Amos, spol. s r. o.

Vochoc s r. o.

Stavitelství Karel Vácha a syn s r. o.

Luing Pyrex, spol. s r. o.

MHZ Praha spol. s r. o.

Saint-Gobain Weber Terranova, a. s.

RLS, spol. s r. o.

Obce Křemže a Jílovice

Budějovický Budvar, n. p.

Výstaviště České Budějovice, a. s.

Agrom K-J, s r. o.

Zde je odkaz na kompletní výsledkovou listinu IV. mistrovství HZS ČR ve vyprošťování - výsledky


SLOUČENÍ OPERAČNÍCH A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE

V souladu s Koncepcí rozvoje krajských operačních a informačních středisek  Hasičského záchranného sboru ČR a s Koncepcí požární ochrany Jihočeského kraje bude dne 30. 9. 2008 ve 24:00 hodin provedeno sloučení působnosti operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územní odbor Prachatice s Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Dále dojde ke sloučení působnosti operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územního odboru Písek a územního odboru Strakonice s operačním a informačním střediskem  územního odboru Tábor a vznikne Sektorové operační a informační středisko Tábor.  

Krajské operační a informační středisko bude od tohoto termínu z úrovně operačního řízení (tj. příjem tísňových volání, vysílání sil a prostředků a další činnosti) pokrývat území obcí s rozšířenou působností České Budějovice, Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Český Krumlov, Kaplice, Jindřichův Hradec, Třeboň,  Dačice, Prachatice a Vimperk. Sektorové operační a informační středisko Tábor bude z úrovně operačního řízení pokrývat území obcí s rozšířenou působností Tábor, Soběslav, Písek, Milevsko, Strakonice, Blatná a Vodňany. Na Krajské operační a informační středisko budou svedeny všechny tísňové hovory na linkách 150 a 112 z celého kraje k termínu 23. 9. 2008. Změna  rajonizace, tedy rozhodné datum a čas pro nabytí účinnosti uvedených změn, je 30. 9. 2008 ve 24:00 hodin.

            Krajské operační a informační středisko České Budějovice přebírá všechny povinnosti, které do termínu sloučení plnilo operační a informační středisko územního odboru Prachatice včetně vyhlašování poplachu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí, svolávání bezpečnostní rady a krizového štábu ORP. Sektorové operační a informační středisko Tábor přebírá všechny povinnosti, které do termínu sloučení plnilo operační a informační středisko územního odboru Písek, resp. Strakonice, včetně vyhlašování poplachu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí, svolávání bezpečnostní rady a krizového štábu ORP.

           

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na jednotlivých území okresů Jihočeského kraje budou od výše uvedeného termínu komunikovat v operačním řízení (výjezd jednotky PO k mimořádné události) následovně :

-        Území okresu České Budějovice (tj. území ORP Č.Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou) - s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Není změna, v současné době je toto již realizováno.

-        Území okresu Český Krumlov (tj. území ORP Český Krumlov, Kaplice) - s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Není změna, v současné době je toto již realizováno.

-        Území okresu Jindřichův Hradec (tj. území ORP Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice) ? s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Není změna, v současné době je toto již realizováno.

-        Území okresu Písek (tj. území ORP Písek, Milevsko) - se Sektorovým operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Táboře. Změna, realizace od 30. 9. 2008 od 24:00 hodin.

-        Území okresu Prachatice (tj. území ORP Prachatice, Vimperk) - s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Změna, realizace od 30. 9. 2008 od 24:00 hodin.

 

-        Území okresu Strakonice (tj. území ORP Strakonice, Vodňany, Blatná) - se Sektorovým operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Táboře. Změna, realizace od 30. 9. 2008 od 24:00 hodin.

-        Území okresu Tábor (tj. území ORP Tábor, Soběslav) - se Sektorovým operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje v Táboře. Není změna, v současné době je toto již realizováno.

 

Zasílání zpráv o zásahu jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí se nemění, budou tedy dále zasílány na příslušné územní odbory HZS Jihočeského kraje.

 

 

Kontakty a spojení na krajské operační a informační středisko HZS Jč.kraje v Č.Budějovicích:

nahrávané linky: 950230104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

spojovatel: 950230111 (387005111)

fax: 950230101 a 102

mobil: 725030510 a 511

ITS MV: 974230111 (provolba pro KŘ 974230xxx)

PEGAS: 222523100

volací znak: PCB 100 (platí pro analogovou i digitální síť)

Email: opis@jck.izscr.cz

 

Kontakty a spojení na sektorové operační a informační středisko Tábor:

nahrávané linky: 950221108, 279

spojovatel: 950221111

fax: 950221101

mobil: 725035510

PEGAS: 222530100

volací znak: PTA 100 (platí pro analogovou i digitální síť)

Email: opis.ta@jck.izscr.cz

 


Celkem 119 událostí evidují jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje na svém území v týdnu od 15. do 21. září roku 2008. Z tohoto celkového počtu patří největší podíl technickým zásahům, kterých hasiči provedli celkem 59. Dále jednotky HZS zasahovaly u 28 dopravních nehod a likvidovaly 18 požárů.

Kompletní přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje v průběhu 38. týdne je k dispozici zde


IV. MISTROVSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL 

Přibližně před měsícem jsem Vás informovala, že ve čtvrtek 25. září 2008 se na parkovišti před Výstavištěm v Českých Budějovicích uskuteční IV. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

Organizátorem soutěže, která bude slavnostně zahájena v 8:30 hodin nástupem všech 15 soutěžních družstev, je Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků. Záštitu na mistrovstvím převzal primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma, hlavním sponzorem je Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav.

Termín konání této akce se již blíží, a proto bych Vám chtěla připomenout, že všichni z Vás budete na naší soutěži vítanými hosty. Uvidíte, jak si nejlepší hasičská záchranářská družstva z celé České republiky dokáží poradit se situacemi, které jsou v dnešním světě bohužel častá a běžná - dopravní nehody. Úkolem každého soutěžního družstva bude za použití taktických a odborných postupů a za pomoci požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a nářadí používaného v jednotkách požární ochrany vyprostit z havarovaných aut zraněného člověka a poskytnout mu první předlékařskou pomoc. Rozmístění havarovaných vozů, jejich poškození a také i rozsah zranění "cestujícího" jednotlivé závodní týmy do poslední chvíle před startem neznají, pouze si před závodem losují svůj scénář. Všechny připravené modelové situace simulující dopravní nehody jsou vytvořené tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě.

Atraktivní podívanou pro Vás doplní také doprovodný program, kde bude možné navštívit informační centra nejen Hasičského záchranného sboru, ale také Městské Policie, organizace Besip a nebo také stánky firem podílejících se na sponzorství celého mistrovství. Pro všechny je zajištěno občerstvení a příjemné posezení.


V prvním zářijovém týdnu evidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 159 událostí. Z tohoto počtu tvoří opětovně největší část technické zásahy, u kterých hasiči zasahovali v 83 případech. Počet dopravních nehod se v porovnání s týdny předcházejícími výrazně nezměnil - náslekdy dopravních nehod jsme odstraňovali 22krát. Tropické počasí v závěru týdne přineslo nárůst počtu požárů - k jejich likvidaci naše jednotky vyjely celkem 34krát.

Kompletní přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 1. do 7. září 2008 naleznete zde


Opět se blíží první středa v měsíci, která v září připadá na jeho třetí den a kdy přesně ve 12 hodin opět uslyšíme nepřerušovaný 140 sekund trvající tón, který prověřuje provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

V posledním prázdninovém týdnu vyjely jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem k 129 událostem. V porovnání s týdny předcházejícími se počet zásahů, u kterých byly přítomny jednotky HZS, výrazně snížil. Klesnul především počet technických zásahů - hasiči je řešili v 61 případech. Počet dopravních nehod a zlikvidovaných požárů se příliš nezměnil, jednotky hasičů u nich zasahovali 24krát, reps. 26krát.

Úplný přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 25. do 31. srpna je k dispozici zde


 IV. MISTOVSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL -

Ve čtvrtek 25. září 2008 se na parkovišti před Výstavištěm v Českých Budějovicích uskuteční IV. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Soutěže, jejíž slavnostní zahájení je naplánováno na 8:30 hodin, se zúčastní celkem 15 družstev. Každý Hasičský záchranný sbor kraje bude reprezentovat jeho nejlepší družstvo, do soutěže zasáhne i vítězný tým z podnikových HZS.

 

Organizátorem soutěže je Ministerstvo vnitra ? Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků. Záštitu na mistrovstvím převzal primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma, hlavním sponzorem je Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav. Pozvánku obdrží ministr vnitra MUDr. Ivan Langer, vrcholní představitelé Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Policejního prezidia České republiky, zástupci spolupracujících firem a sponzorů, představitelé Jihočeského kraje a města České Budějovice, ředitelé Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů, ředitelé odborných škol a učilišť požární ochrany, představitelé Policejní akademie a celá řada dalších významných hostů.

Nejen pro ně, ale také samozřejmě pro širokou veřejnost je v průběhu konání soutěže připraven další doprovodný program. Zájemci budou moci navštívit informační centra Policie České republiky, Městské policie, Záchranné zdravotnické služby či organizace Besip, jejichž stánky budou rozestavěny vedle soutěžní plochy. Zároveň bude v místě konání soutěže pro všechny zajištěno občerstvení a příjemné posezení.

 

A nyní pár vět k soutěži:

Úkolem soutěžního družstva, složeného z velitele a třech hasičů, je bezpečné a efektivní vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla za použití požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a nářadí používaného v jednotkách požární ochrany za použití taktických a odborných postupů. Součástí vyproštění zraněného je také poskytnutí první předlékařské pomoci, která odpovídá jeho zranění, a dále pak transport zraněné osoby na místo simulující vozidlo Záchranné zdravotnické služby.

Počínání soutěžních týmů během simulovaného zásahu sleduje sbor sedmi rozhodčích tvořený jak příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, tak lékaři Zdravotnické záchranné služby. Rozhodčí hodnotí zasahující družstva ve třech oblastech: v oblasti taktiky (např. přístup k místu nehody, provedení průzkumu, označení místa nehody, protipožární zabezpečení, rozmístění nářadí, velení u zásahu apod.), dále pak v oblasti techniky provedení zásahu (např. stabilizace vozidla, ochrana zraněné osoby, vytvoření prostoru pro přístup a manipulaci se zraněnou osobou, uvolnění, vyproštění a transport zraněného, manipulace se sklem atd.) a v neposlední řadě v oblasti první předlékařské pomoci, kde lékaři posuzují směr přístupu ke zraněné osobě, včasnost prověření základních životních funkcí, stabilizaci páteře, komunikaci se zraněnou osobou či psychologické aspekty zásahu. 

Družstva mají pro vyproštění zraněné osoby stanoven základní časový limit 15 minut. Po jeho překročení jim jsou z celkového hodnocení odečítány body. Čas provedení zásahu ale není rozhodujícím kritériem pro určení závěrečného pořadí soutěžních týmů. O vítězi a dalších umístěních rozhoduje součet bodů získaných ve všech hodnocených oblastech. Výsledný čas určuje pořadí až v případě rovnosti bodů.

Soutěžní pokusy zúčastněných družstev budou na letošním mistrovství v Českých Budějovicích odstartovány v 9:30 hodin. V tento okamžik budou již soutěžní týmy znát pořadí, ve kterém k provedení simulovaného zásahu nastoupí. Losování startovního pořadí družstev je provedeno zástupci družstev za přítomnosti rozhodčích následně po jejich prezentaci.

 

Zajímavostí na soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel je to, že soutěžní tým do posledního okamžiku nezná situaci, ke které bude přivolán. Organizátoři připravují několik modelových situací dopravních nehod, ať už to bude hromadná havárie více na sebe navršených vozidel, vozidla různě převrácená na bok či na střechu nebo zdemolované vozy zaklíněné o překážku. Scénář,  jenž je přiřazen k vylosovanému startovnímu pořadí, je týmu utajován do odstartování jeho zásahu, a hasiči teprve při zahájení zásahu zjistí druh nehody a rozsah zranění zaklíněné osoby. Jde o to, aby se simulovaná dopravní nehoda co nejvíce přiblížila reálné situaci.

Tomu pak napomůže i to, že figurantem uvězněným v autě bude ?živá osoba?. V prvních dvou ročnících soutěže ve vyprošťování byly v autech ?zaklíněny? vždy dvě zraněné osoby s různými typy zranění. Od minulého třetího ročníku je v autě vždy jen jeden zraněný. Typ a rozsah jeho zranění jsou pro všechny soutěžní družstva stejné. Oběť nehody bude ?hrát? některý z psychologů HZS ČR, který tak má příležitost vyzkoušet si stresující okamžiky reálných účastníků nehod. 

Třetí skutečností, která má simulované dopravní nehody co nejlépe vyjádřit podle reality, je to, že jako havarovaná vozidla budou použita zcela nová auta poskytnutá firmou Škoda Auto, a. s. Konstrukce dnešních modelů aut je v porovnání se staršími vozy mnohem dokonalejší a bezpečnější pro řidiče. Pro hasiče to však znamená mnohem náročnější vyproštění osob z těchto vozů vzhledem např. ke zpevněným karoseriím, výztužím, pevnějším bočním sloupkům apod.

 

Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se koná každé dva roky s tím, že pořadatelem soutěže je vždy Hasičský záchranný sbor jiného kraje. Uplyne tedy ještě mnoho let, než se konání soutěže znovu vrátí na jich Čech do Českých Budějovic. Využijte proto ve čtvrtek 25. září 2008 jedinečnou možnost vidět nejlepší hasičská družstva z celé republiky při jejich práci. Slibuji Vám atraktivní podívanou.

 

Zde naleznete informace o reprezentačním družstvu HZS Jihočeského kraje - ÚO Český Krumlov

 

 


Opět to byly technické zásahy, které v týdnu od 18. do 24. srpna nejvíce zaměstnávaly jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Z celkového počtu 174 událostí jich 104 bylo zařazeno právě do kategorie technických zásahů, v 27 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod, 19krát pak likvidovali požár. Osmkrát vyjely jednotky k zásahu zbytečně - šlo o plané poplachy.

Celkový přehled všech událostí 34. týdne naleznete zde


S největší pravděpodobností počasí bylo příčinou nárůstu celkového počtu událostí, u kterých během 33. týdne roku 2008 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Jihočeského kraje. Vysoké teploty a sucho na začátku týdne způsobily zvýšení počtu požárů (43), a to především požárů lesů, lesních porostů, slámy a trávy, víkendový déšť a silný vítr pak zaměstnal hasiče při odstraňování následků dopravních nehod (29) a při odstraňování spadlých stromů a větví (technické zásáhy celkem 115).

Kompletní přehled událostí týdne od 11. do 17. srpna 2008 je k dispozici zde


STATISTIKA ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI JEDNOTEK HZS JIHOČESKÉHO KRAJE ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2008 - V průběhu první poloviny roku 2008 zasahovali hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem u 3 722 událostí. Z celkového počtu tvoří největší část technické zásahy, ke kterým profesionální a dobrovolní hasiči vyjeli v 2 221 případech. Tyto technické zásahy (např. čerpání vody, odklízení spadlých stromů, vyprošťování lidí z výtahu aj.) tvoří více než polovinu celkového počtu událostí ? 59,67 %. Zásahů, při kterých jednotky požární ochrany likvidovaly požáry, zaznamenali hasiči 583, tj. 15,66 %. Dále těsně následují výjezdy k dopravním nehodám, jejichž následky hasiči odstraňovali v téměř stejném počtu, a to v 587 případech (15,77 %). U 140 událostí se jednalo o únik nebezpečné látky a 190krát vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje k zásahu zbytečně - plané poplachy tvoří 5,1 % všech ohlášených událostí.

Za období od 1. 1. do 30. 6. 2008 bylo na operační střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nahlášeno celkem 583 požárů, které způsobily přímou hmotnou škodu ve  výši Kč 42 692 800,--. Včasnými a účinnými zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech  byly  na  majetku  uchráněny  hodnoty odhadem  v celkové  výši Kč 247 373 500,--. Nejčastější příčinou vzniku požáru byly technické závady strojů a zařízení (103 požárů). Při těchto požárech byla způsobena přímá škoda ve výši  19 669 500,-- a představují 17,66 % z celkového počtu požárů. Druhou nejčastější příčinou vzniku požárů bylo nedbalostní jednání osob (76 požárů). Takovéto požáry způsobily přímou škodu za Kč 11 799 800,-- a z celkového počtu požárů představují 13,4 %. Nejvíce požárů bylo evidováno v okrese České Budějovice -   180, na druhou stranu nejméně zasahovali hasiči u požárů na území Prachaticka - 50.Při požárech  zemřelo v první polovině roku 2008 celkem 5 osob. Zranění utrpělo 26 osob, z toho 4 příslušníků  Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a 3 členové jednotek SDH obcí.

Podrobnější statistiku naleznete v odkaze Statistika, Zprávy.


Třicátý týden roku 2008 znamenal pro jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem 147 událostí. Jako obvykle polovinu událostí tvořily technické zásahy, jednotky likvidovaly 21 požárů a odstraňovaly následky 37 dopravních nehod.

Úplný přehled všech událostí dobrovolných a profesionálních jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 21. do 27. července - zde


Velmi smutný byl podle statistik HZS Jihočeského kraje 28. týden roku 2008. Ve dnech od 7. do 13. května zasahovaly jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů u 33 dopravních nehod, při kterých na silnicích v Jižních Čechách zemřelo pět lidí. Hasiči dále likvidovali 23 požárů, kde utrpěli zranění dva dobrovolní hasiči. Naštěstí nikdo nebyl zraněn u 75 technických zásahů, celkem jsme zaznamenali za celý týden 153 událostí.

Kompletní výčet událostí 28. týdne 2008 naleznete zde


MISTŘI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 -  Ve dnech 1. a 2. července 2008 se uskutečnilo v Pardubicích 37. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR. Součástí doprovodného programu tohoto mistrovství bylo předání příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR titulů Mistr HZS ČR za rok 2007 v kulturním domě Dukla. V rámci večerního slavnostního programu byly z rukou generálního ředitele HZS ČR genmaj. Ing. Miroslava Štěpána a hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana předány tituly Mistr HZS ČR za rok 2007 i příslušníkům HZS Jihočeského kraje nprap. Vladimíru Glovanovi a pprap. Josefu Krygarovi. Ti v červnu loňského roku nenašli přemožitele v tenisové čtyřhře mužů nad 40 let při Mistrovství HZS ČR v tenisu, které se pravidelně koná ve městě perníků - Pardubicích.

Jmenovaní příslušníci HZS Jihočeského kraje se jako jediní vklínili mezi oceněné, kteří se pravidelně rekrutují převážně z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč. Je skutečností, že tento sportovní úspěch není věcí náhody, ale několikaleté přípravy a je možno i říci, že tento druh sportu se stal pro oba dva koníčkem. Pozici jedniček ve čtyřhře muzů nad 40 let budou chtít obhájit i na následujícím 8. přeboru HZS ČR, který se koná právě v těchto dnech (7. - 9. 7. 2008) tradičně na antukových kurtech tenisového klubu v Pardubicích. Nemalé šance mají i ve dvouhrách mužů v kategorii nad 40 let, kam se oba rovněž přihlásili, a kde nprap. Vladimír Glovan vybojoval v loňském roce krásné 3. místo.


První prázdninový týden znamenal pro jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů zvýšený počet zásahů, a to především z důvodu silného větru, který se přehnal přes Jižní Čechy, a pak také z důvodu většího provozu na silnicích. Z celkového počtu zásahů (178) tentokráte hasiči zasahovali u třiceti dopravních nehod, 28 požárů a u 105 technických zásahů.

Úplný přehled všech událostí 27. týdne 2008 je k dipozici zde

 


NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ V NOCI NA DNEŠEK - Přibližně na pět hodin zaměstnal během noci na dnešek jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů silný vítr doprovázený deštěm a bouřkou. Nepříznivé počasí zasáhlo část Jihočeského kraje, vítr postupoval z Českokrumlovska přes Českobudějovicko až na Jindřichohradecko. Tentokráte se zcela vyhnul severním oblastem Jižních Čech. Pro hasiče byla dnešní noc především ve znamení odklízení spadlých stromů a větví, které ve většině případů bránili provozu na silnicích a železnicích. Ve čtyřech případech hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů a bytů. Za celou noc evidujeme 29 výjezdů spojených s odklízením následků nepříznivého počasí. Je ale nutné brát v úvahu to, že téměř každý z uvedených zásahů znamená odklízení více stromů či překážek na více místech (hasiči během jedné evidované události přejíždějí a odstraňují více stromů).

 

Územní odbor České Budějovice:

Po 22. hodině byly jednotky hasičů územního odboru České Budějovice vyslány k osmi  technickým zásahům souvisejícím s likvidací následků nepříznivého počasí:

22:20               spadlá větev na Jiráskově nábřeží v Českých Budjěovicích

22:22               více stromů u obce Horní Stropnice

22:28               čerpání vody v Družstevní ulici č. p. 487 na Včelné v Českých Budějovicích

22:39               spadlé stromy u obce Otěvěk

22:46               několik popadaných stromů u obce Bukvice

23:01               spadlé stromy u obce Něchov

23:42               spadlý strom na kolejích v obci Jílovice, zablokovaný vlak, po odklizení vlak pokračoval v jízdě

Pátek 4. 7.

0:45                 spadlý strom v obci Kondrač

 

Územní odbor Český Krumlov:

Dalšími výjezdy jednotek územního odboru Český Krumlov bylo osm technických zásahů souvisejících s likvidací následků silného deště a větru:

21:48               spadlý strom mezi obcemi Skoronice a Dolní Dvořiště

22:02               několik popadaných stromů na silnici mezi obcemi Kaplice a Benešov nad Černou

22:20               čerpání vody z bytu v Zahradní ulici č. p. 259 v obci Větřní

22:59               strom u mlékárny v Kaplici směrem na obce Malonty

22:16               více stromů spadlých na troleje na železniční trati mezi obcemi Rybník a Dolní Dvořiště, jednotka prošla trať až do Vyššího Brodu

23:08               několik stromů spadlých u obce Pohorská Ves

23:09               strom přes cestu v obci Větřní

Pátek 4. 7.

4:08                 více stromů na komunikaci u obcí Ličov a Skaliny

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec:

Pouze silný vítr a déšť zaměstnaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů územního odboru Jindřichův Hradec. V průběhu noci ze čtvrtka na pátek byly vysláni celkem 11krát k technickým zásahům, při kterých likvidovali následků nepříznivého počasí:

22:35               stromy na silnici u Suchdola nad Lužnicí u odbočky na Kostky, zároveň bylo vyproštěno vozidlo najeté na spadlém stromu

23:14               zásah na 25. km železniční tratě u obce Majdaléna, kde vlak najel do spadlých stromů. Nehoda byla bez zranění, vlak po odstranění překážky pokračoval dál v jízdě

23:29               Denisova ulice v Jindřichově Hradci ? osobní auto vjelo do louže a nemohlo vyjet. Stejná situace nastala před mostem v Pražské ulici v Jindřichově Hradci

23:30               čerpání vody v ulici U Nádraží č. p. 694 v Jindřichově Hradci

23:34               více stromů na silnici u obce Chlum u Třeboně u kempu Majrych, byla vyčištěna trasa Chlum ? Lutová ? Příbraz ? Staňkov

23:52               čerpání vody u pneuservisu v obci Otín

23:57               spadlé stromy mezi obcemi Chlum u Třeboně a Suchdol nad Lužnicí

Pátek 4. 7.

0:04                 několik popadaných stromů na silnici České Velenice - Žofiina Huť - Obora

0:27                 monitoring dětských táborů na břehu řeky Lužnice

1:42                 velké větve spadlé na komunikaci vedoucí ze Suchdola nad Lužnicí směrem na Dvory nad Lužnicí

4:02                 spadlý strom na silnici u Slavonic

 

Územní odbor Prachatice:

20:59               Požár - Požár stromu po úderu blesku hasila jednotka profesionálních hasičů z CPS Prachatice mezi obcemi Blažejovice a Libínské Sedlo v k. ú. obce Křišťanovice. Požár je zcela beze škody.

 

Územní odbor Tábor:

21:49               Požár - Úder blesku byl příčinou vzniku požáru lípy u silnice mezi obcemi Křivošín a Nehonín. U požáru, který skončil beze škody, zasahovala jednotka profesionálních hasičů z CPS Tábor a jednotka SDH obce Jistebnice.


Opět je tu první středa v měsíci, a proto přesně ve 12 hodin opět uslyšíme nepřerušovaný 140 sekund trvající tón, který prověřuje provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

 

 

 


NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ - Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otvírá v akademickém roce 2008/2009 nově akreditovaný magisterský studijní obor "Civilní nouzová připravenost". Jedná se o obor spadající do studijního programu "Ochrana obyvatelstva", na jehož skladbě předmětů se jako externí učitelé podílejí i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Nový obor bude otevřen i pro studenty v kombinované formě studia (dříve označované jako dálkové) a jeho garanti věří, že bude zajímavý především pro příslušníky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a samozřejmě i pro širokou veřejnost.

Více informací o studijním oboru naleznete v přiloženém souboru či na studijním oddělení fakulty (tel. 389 037 730, 389 037 734) a v krátké době i na www.zsf.jcu.cz.

V příapadě odborných dotazů kontaktujte prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc., vedoucího katedry radiologie a toxikologie ZSF JU, proděkana pro vědu a výzkum ZSF JU (mobil 603 435 273) nebo plk. Ing. Ladislava Kardu, náměstka pro úsek prevence a civilního nouzového plánování HZS Jihočeského kraje (tel. 950 230 200, mobil 725 030 503).

Více informací o novém magisterském studiu naleznete zde

 


Silný vítr a bouřka, které se během 26. týdne přehnaly přes území Jihočeského kraje, výrazně navýšily ve srovnání s týdny předcházejícími počet výjezdů jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Z celkového počtu 227 zaznamenaných událostí bylo 147 zásahů spojeno s odklízením následků nepříznivého počasí. Ze zbývajících událostí pak hasiči v 33 případech likvidovali požáry a v 17 případech odstraňovali následky dopravních nehod.

Kompletní přehled všech událostí v týdnu od 23. do 29. června 2008 naleznete zde


VČEREJŠÍ SILNÝ VÍTR NA JIHU ČECH - Včerejší silný vítr zaměstnal jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje téměř po celý večer a část noci. Přibližně od sedmé hodiny večerní, kdy nám byla ohlášena první událost, do dnešního rána evidujeme 55 událostí v souvislosti s počasím, které si vyžádaly zásah hasičů. Nejvíce zasaženým územím bylo Táborsko, vítr se úplně vyhnul území Prachaticka. Hasiči odstraňovali nejvíce stromy, které padaly na silnice a v mnoha případech je zcela zablokovaly. Zaznamenali jsme i případ utržených plechů na střeše supermarketu Penny ve Strakonicích a na panelovém domě v Komenského ulici v Milevsku, v obci Neznašov na Českobudějovicku, v obci Lužnice na Jindřichohradecku, u obce Varvažov a  v Nové Vsi spadly stromy na dráhy elektrického vedení, které tak poškodily. Události si naštěstí nevyžádaly žádný lidský život ani zranění.

Českobudějovicko

Zde jsme v souvislosti se silným větrem zaznamenali 8 výjezdů:

19:22               spadlý strom v Táborské ulici v Týně nad Vltavou

19:27               několik spadlých stromů v lese u Kolodějí nad Lužnicí ve směru na Chrášťany

19:31               popadané stromy na dráty elektrického vedení v obci Neznašov

19:42               spadlý strom u Zvěrkovic směrem na Hlubokou nad Vltavou

20:07               více spadlých stromů na silnici mezi obcemi Ledenice a Borovany

20:16               spadlý strom mezi obcemi Bohunice a Temelín

20:34               spadlý strom za obcí Mazelov směrem na Ševětín

 

Českokrumlovsko

Území bylo větrem zasaženo jen v malé míře a až v pozdějších nočních hodinách. Hasiči vyjeli k spadlým stromům pouze dvakrát:

22:13               spadlé stromy u Českého Heršláku

22:53               popadané stromy u obce Benešov nad Černou

 

Jindřichohradecko

Na Jindřichohradecku hasiči vyjeli k spadlým stromům celkem čtyřikrát:

19:56               dva spadlé stromy přes vozovku u obce Nová Včelnice směrem na Pelhřimov

20:02               několik popadaných stromů u Nové Olešné

20:02               spadlé větve na dráty elektrického vedení v obci Lužnice

20:35               spadlý strom přes vozovku v Dačicích ve směru na Budíškovice

 

Písecko

19:02               odstranění padlých stromů směr Čížová Nová Ves

19:11               odstranění stromu přes koleje, Písek hl. nádraží - Písek město, dále  přejezd do Podolí I.u čerpací stanice a poté do Křeštovic

19:32               odstranění padlých stromů na komunikaci ve směru Čimelice, Krsice Nový Dvůr, dále Čimelice Kožlí u Orlíka, Šerkov

19:45               odstranění padlých stromů u obce Chřešťovice - Novosedly

19:58               odstranění padlých stromů v obcích Hrejkovice, Hrazánky, Přeštěnice, Osek a přilehlé komunikace

20:00               odstranění padlých stromů v obci Vesce, Přílepov, Zbelítov, Kostelec, Žebrákov

20:03               odstranění padlých stromů v obci Protivín a na komunikaci ve směru Krč

20:07               odstranění padlého stromu na železniční trati mezi Vráží a Dolním Ostrovcem

20:20               odstranění padlých stromů ve směru Putim, Ražice , Kestřany

20:32               odstranění nakloněného stromu nad domem ve Veselíčku u rybníka a odstranění větve spadlé na elektrické vedení u obce Varvažov a v Nové Vsi

21:43               zajištění utrhlé plechové střechy na panelovém domě Komenského č. p. 980 v Milevsku

 

Prachaticko - žádné výjezdy v souvislosti se silným větrem

 

Strakonicko

Celkem 12 zásahů jsme zaznamenali na území Strakonicka:

18:52               odstranění padlých stromů na vozovku směr Blatná Bělčice

19:04               Strakonice Katovická ulice - utržené plechy opláštění obvodových stěn na novostavbě supermarketu Penny

19:11               spadlé stromy na vozovce u obce Střelské Hoštice

19:17               odstranění padlých stromů přes vozovku u obce Svinětice

19:20               padlé stromy u obce Rojice směr Sedlice Lom

19:28               odstranění padlých stromů u obce Tchořovice  směr letiště

19:34               odstranění padlého stromu u obce Rojice

19:49               padlé stromy u obce Myštice

20:02               padlé stromy přes vozovku Lnáře směr Bělčice 

20:31               padlý strom ve Vodňanech , Rechle

20:36               padlé stromy přes vozovku Lnáře směr Mladý Smolivec 

21:14               padlé stromy mezi obcemi Lom a Důl

 

Táborsko

Nejpostiženější oblastí, kde měli hasiči nejvíce práce bylo Táborsko. Zde evidujeme celkem 19 událostí spojených s odklízením následků silného větru. Hasiči zasahovali od 19:26 hodiny do 22:39 hodiny v obcích: Radětice, Chýnov, Bežerovice, Mladá Vožice, Paseka, Zárybničná Lhota, Skopytce, Malšice, Ústrašice, Bechyňská Smoleč, Orlov, Šebířov, Sezimovo Ústí, Tábor či Staré Sedlo.

 


ZÁSAH V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - Krátce před půl jedenáctou byl na tísňovou linku 112 Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ohlášen požár v budově České národní banky na Lannově třídě v Českých Budějovicích. K zásahu byla operačním důstojníkem vyslána dvě vozidla: automobilová cisterna a technický automobil. Požár vzniknul při manipulaci techniků banky s dieselovým agregátem. Vlivem technické závady pak došlo k požáru na zařízení a jeho následnému rozšíření do prostoru spojovací chodby a sousedních místností. Celý prostor technického zázemí banky byl silně zakouřen. Hasiči nejdříve provedli společně s bezpečnostní službou banky evakuaci osob a zároveň vytvořili hasební proudy do místnosti s dieselagregátem. Zde našli osobu v bezvědomí, která se pravděpodobně nadýchala kouře a měla na sobě popáleniny. Hasiči muže vynesli ven a poskytli mu prvotní ošetření. Po likvidaci požáru bylo provedeno odvětrání zakouřeného prostoru. K velkému štěstí všech zúčastněných se jednalo pouze o prověřovací cvičení.

To mělo za úkol prověřit příjem tísňového volání na linku 112, komunikaci operačních středisek složek IZS a akceschopnost výjezdových jednotek Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. Zasahující jednotky si procvičily příjezdovou cestu, orientaci v objektu, zásahové a evakuační cesty, možnosti zásahu a evakuaci osob.

 

 

         

 


Letní počasí v závěru týdne bylo zřejmě důvodem navýšení počtu událostí, které řešily ve 25. týdnu roku 2008 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Z celkového počtu 139 zásahů likvidovali hasiči v 24 případech požáry a ve 28 případech odstraňovali následky dopravních nehod. Polovinu zásahů pak tradičně tvořily zásahy technické (68).

Úplný přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 16. do 22. června je k dispozici zde


Stejného počtu, a to čísla 16, dosáhly v týdnu od 9. do 15. června roku 2008 dopravní nehody a požáry, u kterých zasahovaly jednotky ať už dobrovolných či profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Z celkového počtu všech událostí (119) pak jako již obvykle více než 60 % tvořily technické zásahy.

Kompletní přehled událostí 24. týdne roku 2008 můžete najít zde


VČEREJŠÍ DÉŠT A SILNÝ VÍTR - Včerejší prudký déšť a silný vítr příliš nezaměstnaly naše jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Následky nepříznivého počasí hasiči likvidovali celkem osmkrát. Nejvíce událostí evidujeme na Jindřichohradecku, jednotky územních odborů Český Krumlov a Prachatice v souvislosti s deštěm nezasahovali vůbec. V pěti případech hasiči čerpali vodu se zatopených domů, jednalo se o události v obchodním domě v Písku (10:31 hodin), v objektu bývalého Motoru ve Vodňanech (13:55 hodin), v rodinných domech v Sezimově Ústí (13:06 hodin), ve Voďnanech (17:30 hodin) a Lomnici nad Lužnicí (21:14 hodin). Ve večerních hodinách jsme pak ve třech případech odstranili spadlé stromy, a to dvakrát na Jindřichohradecku (22:44 a 23:45 hodin) a jedenkrát u Týna nad Vltavou (20:40 hodin).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU A PŘEDÁNÍ MEDAILÍ - Na základě pozvánky ze dne 2. června 2008 si Vám dovoluji připomenout, že v pátek 13. června se uskuteční Krajské kolo soutěže v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje letos pořádané územním odborem Prachatice.

Soutěž bude zahájena v 8 hodin první disciplínou: výstupem na cvičnou věž, která se nachází v areálu požární stanice Prachatice. Na 10. hodinu je naplánováno oficiální zahájení krajské soutěže, a to již na sportovním stadionu Tatran v Prachaticích, kde se budou konat běžecké disciplíny a požární útok.

Při příležitosti konání krajské soutěže budou vybraným příslušníkům HZS Jihočeského kraje na požární stanici v Prachaticích předány medaile HZS ČR. Tyto jsou každoročně předávány ke dni státního svátku 8. 5. Dni osvobození České republiky.

Z rukou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše převezmou medaili:

Medaile za věrnost II. stupně:               ppor. Vladislav Ženíšek, ÚO Prachatice

Medaile za věrnost III. stupně:              mjr. Ing. Milan Brabec, ÚO České Budějovice

                                                           pprap. Libor Novák, ÚO Strakonice

                                                           nprap. Jiří Řimnáč, ÚO Jindřichův Hradec

                                                           nstržm. Václav Mára, ÚO Písek

                                                           por. Bc. Josef Koutenský, ÚO Tábor

 


Prudký déšt, který se v týdnu od 2. do 8. června přehnal přes územní Jihočeského kraje výrazným způsobem navýšil počet zásahů profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Celkový počet událostí se tak vyšplhal na číslo 177. Z tohoto počtu pak 112 tvoří technické zásahy, kde je právě započítána pomoc s odstraňováním následků nepříznivého počasí. Dalšími událostmi, u kterých zasahovaly jednotky HZS Jihočeského kraje, jsou dopravní nehody (29) a požáry (17).

Celkový přehled všech zásahů HZS Jihočeského kraje v průběhu 23 týdne roku 2008 je k dispozici zde


Na pátý den v měsíci červnu připadá pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně ve 12 hodin uslyšíme opět nepřerušovaný 140 sekund ověřovací trvající zkušební tón.


TAKTICKÉ CVIČENÍ - STÁTNÍ HRAD NOVÉ HRADY -  V sobotu 31. května 2008 se od 9 hodin uskutečnilo na státním hradě Nové Hrady taktické cvičení. Námětem cvičení byl simulovaný požár v knihovně hradu, který signalizovala elektrická požární signalizace (EPS) na pultu centrální ochrany (PCO) na Krajském operačním středisku HZS Jihočeského kraje (KOPIS) a zároveň kastelán hradu volal na tísňovou linku 150.

Cvičení se zúčastnili: místní JSHO Nové Hrady a JSDHO N. Hrady - Údolí, dále jednotka HZS Jihočeského kraje z PS Trhové Sviny a JSDHO Trhové Sviny. Celkem zasahovalo 4x cisternová automobilová stříkačka CAS, 1x dopravní automobil DA12 a 28 hasičů.

Cvičení mělo za úkol prověřit:
- zkoušku EPS, PCO, vyhlášení poplachu, vstup do objektu (HZS klíčový trezor, JSDHO klíč od brány od správy hradu)
- dopravu vody (hydrant před vstupem do hradu a za hradem - ostatní je nutné zajišťovat dálkovou dopravou CAS)
- orientaci v objektu, seznámení se zásahovými cestami a požárním nebezpečím

Cvičení bylo velmi ukázněné, ústroj, znalost vlastního vybavení a obsluha prostředků požární ochrany od všech zúčastněných výborná, povolání jednotek bez problémů. Připomínka se objevila jen u nutnosti důsledného hlášení se jednotek (jakou technikou a početním stavem jednotka vyjíždí a přesné použití volacího znaku a jmenovitého názvu jednotky), vyčkání na potvrzení KOPISem, na které navazuje ohlášení příjezdu na místo s opětovným vyčkáním potvrzení se stručnou a výstižnou informací o situaci na místě zásahu.

Plk. Ing. Pavel Rožboud
Ředitel odboru IZS a služeb
HZS Jihočeského kraje


PRUDKÝ DÉŠT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - Pouze jednotky profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje likvidovaly následky prudkého deště, který se přehnal okolo poledne přes metropoli Jižních Čech. Jako první vyjela v 11:20 hodin jednotka z požární stanice Trhové Sviny do obce Nová Ves. Zde ze Strážkovického potoka odstranila pařez, který blokoval vodní proud. Další výjezdy si pak připsaly jednotky ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné, které přibližně od 12. hodiny zasahovaly v Českých Budějovicích v městské části Suché Vrbné či na sídlišti Šumava. Jednalo se o vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, např. v mateřských školkách v Železničářské ulici či ulici V. Špály nebo z prodejen Pramen v ulici O. Nedbala a DM-drogerie v Sokolské ulici. Při žádném ze zásahů nebyl nikdo zraněn a hasiči nemuseli nikoho evakuovat. V současné chvíli hasiči dokončují čerpání a vracejí se na své základny. Ale jelikož déšť zatím neustává, není vyloučeno, že naše práce pro dnešek ještě neskončila.


V týdnu od 26. května do 1. června zaznamenali dobrovolní a profesionální hasiči HZS Jihočeského kraje celkem 216 výjezdů. Tento vysoký počet byl ovlivněn technickými zásahy, které souvisely s odstraňováním následků bouřky a silného deště v Českých Budějovicích. Z ostatních zásahů jednotky v 26 případech hasili požár a 22krát zasahovaly u dopravních nehod.

Úplný přehled všech zásahů HZS Jihočeského kraje za 22. týden můžete nalézt zde


NOČNÍ BOUŘKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - Deset jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů likvidovalo v noci na dnešek následky bouřky a prudkého deště, který se přehnal přes metropoli Jižních Čech. Nejvíce zásahů hasiči zaznamenali od 2. hodiny až do 7. hodiny ranní.

Nejproblematičtější oblastí byla ta část města, kde protéká Dobrovodský potok, potíže nastaly u viaduktu v Nádražní ulici, který byl až do 6. hodiny ranní neprůjezdný, a přibližně 40 cm vody napršelo na Pražské třídě v úseku od obchodního centra IGY ke křižovatce u OBI. Jednotky hasičů nejčastěji prováděly zásahy související s čištěním potoků a uvolňováním vpustí a okapů. Po 7. hodině, kdy voda začala upadat, začali hasiči s čerpáním vody ze zatopených domů a sklepů.

V důsledku zvýšení hladiny místního potoka o dva metry si v chatové oblasti u obce Borovnice cca 60 lidí volalo na tísňovou linku a žádali o evakuaci. Operační středisko Hasičského záchranného sboru na místo vyslalo tři jednotky požární ochrany včetně záchranného člunu. Pomoc byla nakonec poskytnuta jen čtyřem osobám, ostatní lidé se rozhodli setrvat ve svých chatách, protože voda již v okamžiku příjezdu hasičů opadávala. Počet výjezdů se do 7. hodiny ranní pohyboval okolo čísla 60. Od této chvíle až doposud hasiči stále ještě na několika místech čerpají vodu ze sklepů či čistí komunikace od nánosů bahna, takže celkový počet všech zásahů dosahuje nyní téměř 80.


KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE - Dovoluji si Vás pozvat na Krajské kolo soutěže v požárním sportu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, které se bude konat dne 13. června 2008 na centrální požární stanici v Prachaticích a sportovním areálu Tatran v Prachaticích.

Letošní soutěž pořádá územní odbor Prachatice a účastní se jí celkem sedm družstev za každý územní odbor HZS Jihočeského kraje. Soutěžní družstvo tvoří 10 závodníků, trenér a vedoucí družstva. Závodníci bojují dle pravidel požárního sportu ve čtyřech klasických disciplínách: výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, běh na 100 metrů s překážkami, běh na 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok. Do sportovního klání mohou zasáhnout i jednotlivci, mají však možnost prezentovat se jen do dvou disciplín - do výstupu na cvičnou věž a do běhu na 100 metrů s překážkami.

Soutěž bude zahájena v 8 hodin první disciplínou - výstupem na cvičnou věž, která se nachází v areálu požární stanice Prachatice. Na 10. hodinu je naplánováno oficiální zahájení krajské soutěže, a to již na sportovním stadionu v Prachaticích, kde se budou konat běžecké disciplíny a požární útok.

Závodníci, kteří dosáhnou nejlepších výsledků, budou zařazeni do reprezentačního družstva HZS Jihočeského kraje a zúčastní se Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky v požárním sportu konaném letos v Pardubicích.


"MEMORIÁL PLK. JUDR. JOSEFA BLAŽKA" - LIGA VE VÝSTUPU NA VĚŽ 2008 - Dne 18. června se v areálu stadionu SKP Policie ČR na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích uskuteční další ze seriálu závodů "Liga ve výstupu na věž 2008". Závod, který je organizován sdružením reprezentantů v požárním sportu Český hasič, je v Českých Budějovicích pořádán jako memoriál zesnulého krajského ředitele HZS Jihočeského kraje JUDr. Josefa Blažka.

V následujícím odkaze je možné prohlédnout si oficiální pozvánku na tento závod a nalézt zde podmínky přihlášení. Vzor přihlášky je součástí pozvánky.

 

 

 


TECHNICKÝ AUTOMOBIL NA HAŠENÍ SILÁŽNÍCH VĚŽÍ - Jednotka profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje územní odbor Český Krumlov je v současné době jedinou jednotkou v celé České republice, která má k dispozici technický automobil na hašení silážních věží. Jedná se o speciální automobil určený k hašení požáru silážních buněk, kdy se k likvidaci ohně používá nehořlavý plyn vznikající spalováním propan-butanu. V teplovarném kotli  se spaluje propan-butan a spaliny (složení: 86 % dusíku, 13 % oxidu uhličitého, 1 % kyslíku). Vzniklý plyn se napouští do zcela utěsněné silážní věže. Spaliny jsou o 5 % těžší než vzduch, plyn v sile uhasí požár a prostoupí i skladovanou hmotou. Látka se pak v sile může udržovat neomezeně dlouhou dobu. Tento technický automobil byl dne 29. května 2008 vyžádán operačním střediskem HZS Plzeňského kraje, aby se zúčastnil taktického cvičení v objektu sila v katastru obce Kařez na Plzeňsku. Námětem cvičení byl požár šířící se po technologii dopravy zrniny a jeho přenesení na skladovaný materiál v silážní buňce s tím, že v posledním nadzemním podlaží zůstaly uvězněny tři osoby.

 


Překvapivě nízké číslo požárů (13) a dopravních nehod (20) se objevilo v týdenní statistice zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Během 21. týdne dobrovolní a profesionální hasiči zasahovali celkem 117 nahlášených událostí, opět více než polovinu zásahů (62) tvořily zásahy technické.

Kompletní přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 19. do 25. května 2008 je k dispozici zde


SOUTĚŽ "MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - DOKAŽ, ŽE UMÍŠ" - Dne 14. května se na venkovním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích konalo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - Dokaž, že umíš". Cílem soutěže je doplnění znalostí, dovedností a praktickývh návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Pořadatelem soutěže je Svaz civilní ochrany ČR ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje územním odborem Strakonice a oblastním spolkem Českého červeného kříže.

Do soutěže se mohla přihlásit pětičlenná družstva žáků základních škol, a to ve dvou kategoriích: žáci 3. až 5. třídy ZŠ a žáci 6. až 9. třídy ZŠ. V první kategorii bojovalo ve Strakonicích šest družstev, do druhé kategorie se prezentovalo devět týmů. Všichni soutěžící sbírali body do celkového hodnocení v disciplínách, jako jsou například: poskytování první pomoci, topografie, požární příprava, test odborných znalostí, střelba ze vzduchovky, srážení plechovek pomocí džberovky atd.

Výslekdy soutěže "Dokaž, že umíš":

I. kategorie:                1. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice          505 bodů

                                  2. ZŠ a MŠ Katovice                             426 bodů

                                  3. ZŠ Blatná "Koťátka"                          416 bodů       

II. kategorie               1. ZŠ Povážská "A", Strakonice             518 bodů

                                  2. ZŠ Povážská "B", Strakonice             508 bodů

                                  3. PS Čestice "Podles"                           500 bodů

Výsledky soutěže okresních hlídek mladých zdravotníků:

I. kategorie                 1. ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice          589 bodů

                                  2. ZŠ Blatná "Včelky"                             566 bodů

                                  3. ZŠ Blatná "Koťátka"                          522 bodů

II. kategorie               1. ZŠ Povážská "A", Strakonice           1 073 bodů

                                 2. ZŠ Povážská "B", Strakonice            1 071 bodů

                                 3. ZŠ Blatná "Miktenišáci"                    1 042 bodů

              


V týdnu od 12. do 18. května roku 2008 došlo k výraznému navýšení celkového počtu zásahů, ke kterým byly vyslány jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Z počtu 166 výjezdů tvořily přesnou polovinu technické zásahy (83), ve 26 případech hasiči likvidovali požár a 43krát vyjeli k dopravním nehodám.

Celkový přehled výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje ve 20. týdnu roku 2008 je k dispozici zde


PŘEDÁNÍ MEDAILÍ V TROJSKÉM ZÁMKU - Ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Miroslav Štěpán předali dne 7. května 2008 v Praze v Trojském zámku medaile Hasičského záchranného sboru.

Slavnostní předání medailí HZS ČR se koná od roku 2000 vždy při příležitosti státních svátků - Dne vítězství 8. 5. a Dne vzniku samostatného československého státu 28. 10. Hasičský záchranný sbor ČR oceňuje nejen své příslušníky, ale i občany medailí ?Za statečnost? (osobám, jež prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a svým činem při mimořádné události se zasloužili o záchranu lidského života), medailí ?Za zásluhy o bezpečnost? (ocenění za dlouhodobé příkladné aktivity vyvíjené v oblasti požární bezpečnosti a zásluhy o rozvoj HZS ČR) či ?Čestnou medailí? (za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR).

Vedle těchto ocenění uděluje Hasičský záchranný sbor ČR také medaile ?Za věrnost I. ? III. stupně?. Ty jsou výrazem poděkování příslušníkům HZS ČR, kteří již více než třicet, resp. dvacet či deset let, vzorně plní služební povinnosti. Tyto medaile jsou, na rozdíl od výše uvedených medailí, předávány příslušníkům z rukou krajských ředitelů Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů.

Letos byly medaile Hasičského záchranného sboru ČR u příležitosti státního svátku Dne vítězství uděleny celkem 55 občanům a příslušníkům HZS ČR. Pět oceněných obdrželo medaili ?Za statečnost?, 27 osobností získalo ?Čestnou medaili? a 23 medaili ?Za zásluhy o bezpečnost?.

Medaile ?Za statečnost? byla udělena také nstržm. Vlastimilu Benešovi, příslušníkovi HZS Jihočeského kraje územního odboru Strakonice, který prokázal v prosinci loňského roku na Štědrý den mimořádnou osobní statečnost, když s nasazením vlastního života zachránil tonoucí se osobu, pod kterou se prolomil led.

Novými nositeli ?Čestné medaile? se pak stali pan Václav Žižka, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihočeského kraje, který na poli požární ochrany aktivně a obětavě pracuje již více než 45 let a má velké zásluhy na rozvoji hasičského hnutí ve svém regionu, a pan Johann Sallaberger, vrchní požární rada zastávající funkci okresního hasičského velitele okresu Freistadt, jež se velkou měrou zasloužil o rozvoj vztahů mezi rakouskými a českými hasiči a v roce 2000 výrazně přispěl ke zdárnému průběhu společného cvičení zaměřeného na likvidaci havárie nebezpečných látek. Všem oceněným náleží velké uznání.

 

 


SETKÁNÍ HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE A ŘEDITELŮ ÚZEMNÍCH ODBORŮ HZS JIHOČESKÉHO KRAJE - Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník uspořádal dne 6. května ve své pracovně setkání, na které pozval ředitele územních odborů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a ředitele kanceláře ředitele HZS Jihočeského kraje, jež se rozhodli po dlouhých letech strávených ve službách Hasičského záchranného sboru odejít do pracovního odpočinku.

Poděkování a čestnou medaili Jihočeského kraje převzali: ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Český Krumlov  plk. Pavel Vejvarova,  ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice plk. Vladislav Ženíšek, ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Strakonice plk. Ing. František Hrach, ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Tábor plk. Ing. Zdeněk Dvořák, ředitel kanceláře ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Jan Bláha a pan Oldřich Pánek, bývalý ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Jindřichův Hradec, který ukončil svůj služební poměr již k poslednímu lednu tohoto roku.

 


Jako již obvykle se první květnovou středu - 7. 5. - rozezní přesně ve 12 hodin sirény, které budou vysílat nepřerušovaný 140 sekund trvající zkušební tón ověřující provozuschopnost jednotného systému vyrování a vyrozumění obyvatelstva.


TAKTICKÉ CVIČENÍ V KATOVICÍCH - Záchrana, vyproštění a ošetření osob při nehodě osobního vlaku s 40 cestujícími a osobního automobilu je téma taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se uskuteční v železniční stanici Katovice v úterý 13. května 2008 od 9 hodin. Cvičení má za úkol prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému, jednotlivých organizačních složek Českých drah, a. s., krizového štábu obce s rozšířenou působností a katastrálně příslušného obecního úřadu. Do cvičení budou na operační úrovni zapojena operační střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR a Českých drah, a. s. Účastníci cvičení budou mít možnost seznámit se s problematikou zásahu s velkým počtem zraněných v blízkosti trakčního vedení, velitelé složek IZS si budou moci na taktické úrovni prohloubit schopnosti velení při zásahu v prostředí železniční dopravy.  Jednotlivé složky integrovaného záchranného systému zapojí do cvičení celkem cca 90 příslušníků, z techniky použijí například pět cisternových automobilových stříkaček z požárních stanic profesionálních i dobrovolných jednotek, osm vozidel záchranné služby, vrtulník, zařízení pro ošetření osob při hromadných neštěstích či pět vozidel s hlídkami Policie ČR

V průběhu 18. týdne roku 2008 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem u 146 událostí. Ve srovnání s minulým týdnem došlo k nárůstu počtu výjezdů jednotek HZS, a to z důvodu navýšení počtu dopravních nehod, jejichž následky hasiči odstraňovali v 22 případech, a pak především z důvodu nárůstu počtu požárů. Ty likvidoval hasiči celkem 35krát. Již tradičně většinu událostí tvořily technické zásahy (71).

Úplný přehled zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 28. dubna do 4. května 2008 je k dispozici zde


PÁLENÍ ČARODĚJNIC A SVÁTEK SV. FLORIÁNA - Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří po celé naší republice stovky ohňů. Poslední dubnový večer je od nepaměti spojen s pálením čarodějnic.

Kdy však vznikl tento lidový zvyk, co měl symbolizovat nebo snad koho oslavovat? Historikové se v názorech na tyto otázky liší, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara. Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů, proti kterým se bojovalo za pomoci plamene. Lidé proto před svátkem Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) zakládali ohně, kde spalovali všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků. Zlo a zlé moci ztvárnili do podoby čarodějnice, jež během večera na ohni spálili.

Tradice pálení čarodějnic přetrvala v hojné míře i do současnosti. Proto není, myslím, od věci připomenout si základní zásady pálení a rozdělávání ohňů v přírodě:

-         před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci (směr a sílu větru, dobu od posledních větších dešťových srážek)

-         místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 metrů lesa a 100 metrů od stohu

-         je zakázáno rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a ponechat ho bez dozoru

-         ohniště můžeme opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po zalití vodou nebo zasypání zeminou

Shodou okolností se dne 4. května v křesťanském kalendáři objevuje jméno sv. Floriána, který je znázorňován většinou v podobě římského vojáka, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům vodou. Tento lidový světec je přibližně od 15. století patronem hasičů. Florián, patron proti nebezpečí ohně a vody, nebyl na počátku 4. století při pronásledování křesťanů ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl za to krutě mučen a nakonec mu byl na krk pověšen mlýnský kámen a poté byl svržen do vody.


SETKÁNÍ HEJTMANA JČK A ŘEDITELŮ ÚO HZS JČK - Dne 6. května 2008 proběhne v 10 hodin v Secesním sále sídla Jihočeského kraje slavnostní setkání hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka s řediteli územních odborů HZS Jihočeského kraje a ředitelem kanceláře ředitele HZS Jihočeského kraje, kteří se po dlouhých letech strávených ve službách Hasičského záchranného sboru rozhodli v tomto roce opustit řady profesionálních hasičů a užívat si zaslouženého pracovního odpočinku.

Hejtman Jihočeského kraje by tímto setkáním chtěl poděkovat řediteli HZS Jihočeského kraje územního odboru Český Krumlov  plk. Pavlu Vejvarovi,  řediteli HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice plk. Vladislavu Ženíškovi, řediteli HZS Jihočeského kraje územního odboru Strakonice plk. Ing. Františku Hrachovi, řediteli HZS Jihočeského kraje územního odboru Tábor plk. Ing. Zdeňku Dvořákovi, řediteli kanceláře ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Janu Bláhovi a panu Oldřichu Pánkovi, bývalému řediteli HZS Jihočeského kraje územního odboru Jindřichův Hradec, který ukončil svůj služební poměr již k poslednímu lednu tohoto roku.

Věřím, že setkání, které inicioval hejtman Jihočeského kraje, bude jedním z důstojných a zároveň příjemných rozloučení pánů ředitelů a pana ředitele kanceláře s jejich kariérou u Hasičského záchranného sboru České republiky.


"JDEME DÁT KREV. POLICISTÉ A HASIČI" - Podpořit nejen bezplatné dárcovství krve, ale i dobré jméno Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky je myšlenkou akce, která vznikla z iniciativy Nezávislého odborového svazu Policie ČR, Českého červeného kříže, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a firmy Nef de Santé, a. s.

Uvedená akce probíhá na území celé České republiky v 18 transfuzních stanicích, a to od 22. dubna do 22. května 2008. V rámci Jihočeského kraje bude akce zahájena ve středu 30. dubna 2008 v budově Transfuzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., ulice B. Němcové, a to od 7:00 do 10:00 hodin a dále bude pokračovat na území našeho regionu v pondělí 5. května 2008 v Písku a ve středu 21. května 2008 v Jindřichově Hradci.

Ve středu 30. dubna 2008 od 10:30 hodin proběhne v českobudějovickém transfuzním oddělení k uvedené akci krátká tisková konference za účasti vrcholového managementu Policie ČR správy Jihočeského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, zástupců státní správy, samosprávy, Nemocnice České Budějovice, a. s. a dalších zainteresovaných subjektů.

Příslušníci obou bezpečnostních sborů, mezi nimiž je celá řada pravidelných dobrovolných dárců krve, mají možnost svou aktivitou vyjádřit skutečnost, že slouží společnosti a občanům nad rámec svého povolání a pomáhají zachraňovat život a zdraví i touto formou.


V týdnu od 21. do 27. dubna roku 2008 vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem k 111 událostem. Většinu z nich tvořily technické zásahy (58 výjezdů), v 15 případech hasiči odstraňovali následky dopravních nehod, 23krát likvidovali požár. Nejméně zásahů zaznamenal územní odbor Písek, kde byly hasiči vysláni k zásahu pouze sedmkrát.

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje za 17. týden je k dispozici zde


Přesnou polovinu - 53 - představovaly v celkovém počtu výjezdů jednotek PO v týdnu od 14. do 20. dubna roku 2008 technické zásahy. Z druhé poloviny událostí vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje k 20 dopravním nehodám, 24krát likvidovali požár. Nejméněkrát zasahovali v 16. týdnu hasiči územního odboru Český Krumlov, kteří vyjeli "pouze" k 9 událostem.

Celkový přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v týdnu od 14. do 20. dubna 2008 naleznete zde


50 LET PROFESIONÁLNÍHO SBORU V ČESKÉM KRUMLOVĚ - "Český Krumlov patří hasičům" - to je heslo, pod kterým si českokrumlovští hasiči připomenou 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Českém Krumlově. Oslavy se budou konat v sobotu 26. dubna 2008 na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Přesně v 10 hodin dopoledne budou oslavy zahájeny za účasti nejen zástupců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a České republiky, ale svoji účast přislíbili i představitelé města Český Krumlov, zahraniční hosté z Bavorska a Horního Rakouska a další.

Celý den si pak návštěvníci budou moci přímo na náměstí prohlédnout výstavu historické techniky, speciální požární techniky či techniky současné včetně všech prostředků požární ochrany používaných profesionálními jednotkami v dnešní době. Jednotlivá oddělení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov představí zájemcům svojí činnost, pro děti jsou připravené zábavné hry a soutěže. Zpestřením bude promenádní koncert Vojenské posádkové hudby z Tábora.

Přijďte si proto s profesionálními i dobrovolnými hasiči a jejich přáteli a příznivci připomenout jejich svátek, který se rozhodli oslavit přímo v historickém centru krásného Českého Krumlova. Obzvláště budou vítáni účastníci v současných i dobových uniformách a případně i s historickou technikou.


ODLOŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE NA POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY NA ROK 2009 - Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky oznámilo, že vzhledem k připravovanému vydání nových "Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany", jejichž konečné znění je zatím v jednání, se posunuje termín podání žádosti o účelovou dotaci na pořízení požární techniky na 30. květen 2008.

Do tohoto data budou vydány nové "Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany" a bude také zveřejněna výše dotace a typy techniky, na něž se bude dotace poskytovat.

Tuto informaci je možné také nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkaze Hasiči a záchranáři a dále v rubrice Dotace a granty.

 


KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT - Hotel Gomel propůjčil ve dnech 15. a 16. dubna 2008 své prostory pro uspořádání konference Červený Kohout. Pořadatelem konference, která se letos konala již po jedenácté, byl Dům techniky České Budějovice, spol. s r. o.

Konference byla zahájena v úterý v 10 hodin slavnostními projevy náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Miloše Svobody, pod jehož záštitou se celá konference konala a krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše.

Program konference byl zaměřen především na oblast požární prevence. Se svými prezentacemi zde vystoupilo 15 odborníků z Čech i Slovenska, kteří přednášeli na témata např. stavební prevence, preventivně výchovné činnosti, praktických poznatků při zjišťování příčin požárů atd. Po každé přednášce byl účastníkům konference ponechán prostor pro jejich dotazy k probranému tématu. Přednáškový blok byl dvakrát za den přerušen a vyplněn prezentacemi odborných firem.

Dvoudenní konference byla po prvním přednáškovém dni oživena společenským večerem s rautem, kde si účastníci mohli vyměnit nejenom profesní a odborné znalosti a zkušenosti, ale si i užít volné zábavy s živou hudbou. Na společenský raut přijal pozvání organizátorů také hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

 


Méně než ke stovce událostí vyjely týdnu od 7. do 13. dubna roku 2008 jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Statistiky zaznamenaly celkem 94 zásahů. Téměř polovinu z nich tvoří technické zásahy a výpomoce, čtvrtinu likvidace požárů. Ve srovnání s předcházejícími týdny se snížil počet výjezdů k dopravním nehodám. Jejich následky hasiči odstraňovali v "pouhých" 15ti případech.

Úplný přehled událostí 15. týdne 2008 jednotek HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


SLOŽENÍ SLUŽEBNÍHO SLIBU - "Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochrané zájmů České republiky nasadit i vlastní život". Tak zní služební slib, který dne 4. dubna 2008 slavnostně složilo 49 nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Slavnostní ceremoniál složení služebního slibu byl historicky první akcí uskutečňovanou hasičským sborem v České republice. Příslušníci přijatí ke sboru v uplynulém roce složili svůj slib v prostorách před pavilónem "Z" na českobudějovickém výstavišti v rámci slavnostního zahájení výstavy Mobil salon 2008. Pozvání na tento slavnostní akt přijali a svůj proslov zde kromě krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše přednesli také generální ředitel HZS ČR genmaj. Ing. Miroslav Štěpán, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma.


MOBILSALON 2008 - Výstava Mobilsalon 2008, která se uskuteční ve dnech 4. - 6. dubna roku 2008 v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s., představuje návštěvníkům stejně jako v uplynulých letech jednotlivé složky integrovaného záchranného systému.Hasičský záchranný sbor společně s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami připravil svou expozici v prostorách pavilonu "Z". Výstava HZS je letos zaměřená na historickou a současnou techniku a na prevenci vzniku požárů. Vnější prostor před pavilonem bude věnován prezentaci automobilové techniky integrovaného záchranného systému a také ukázkám činnosti. Novinka, kterou letošní rok Hasičský záchranný sbor oživí průběh výstavy, je slavnostní ceremoniál složení služebního slibu. Jedná se o historicky první akci uskutečňovanou hasičským sborem v České republice. Noví příslušníci přijatí ke sboru v uplynulém roce složí služební slib před čestnými hosty, představiteli města, hodnostáři HZS a veřejností v pátek 4. dubna v 10:30 hodin v prostoru před pavilonem "Z". K této slavnostní události byli pozváni generální ředitel HZS ČR genmaj. Ing. Miroslav Štěpán, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma a další významní hosté. Další změna oproti dřívějším ročníkům výstavy je taková, že hned po slavnostním složení slibu bude zahájeno Krajské kolo soutěže HZS Jihočeského kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Sedm družstev profesionálních hasičů zde pod dohledem poroty bude podle vylosovaných scénářů vyprošťovat z vraků vozů figuranty a bojovat tak o postup na mistrovství republiky. V dalším průběhu výstavy se budou příslušníci HZS podílet na společné ukázce IZS na téma "záchrana osob zavalených panely", předvedou vlastní ukázku činnosti, představí veřejnosti své uniformy a zásahové obleky či budou poskytovat u své expozice odpovědi na jakékoli otázky týkající se Hasičského záchranného sboru.


Celkem u 109 událostí zasahovaly v průběhu 14. týdne roku 2008 jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Největší podíl tvořily tradičně technické zásahy - 43 výjezdů. Oproti předchozím týdnům se zvýšil počet požárů na 34, mírně poklesnul počet dopravních nehod s účastí jednotky PO - 17.

Kompletní přehled všech událostí týdne od 31. 3. do 6. 4. 2008 naleznete zde


Ve středu 2. dubna nás opět čeká pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně ve 12 hodin uslyšíme sirény vysílající nepřerušovaný zkušební tón trvající 140 sekund.

 


Jak je již zvykem, největší část všech zásahů hasičů Jihočeského kraje, tvoří technické zásahy. Nejinak tomu bylo i v 11. týdnu roku 2008, kde se celkový počet výjezdů vyšplhal na číslo 128. Z tohoto počtu je pak 80 technických zásahů, 20 likvidací požárů, 22 odstraňování následků dopravních nehod. Do celkového počtu pak zbývají jen čtyři plané poplachy a dva zásahy u úniku nebezpečné látky.

Kompletní přehled událostí v týdnu od 10. do 16 března 2008 je k nahlédnutí zde


  SEMINÁŘ "ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY" - Na Lipenské vodní nádrži  ve výcvikovém centru Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici se v sobotu 1. března konal praktický seminář na téma "Vyproštění a záchrana ze zamrzlé vodní plochy". Organizátorem semináře byla Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, záštitu poskytnul hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Dalšími subjekty, které se na semináři podílely, byly Krajský úřad Jihočeského kraje, Generální ředitelství HZS ČR, Odborné učiliště požární ochrany Borovany a obec Černá v Pošumaví.

Semináře se zúčastnilo na 130 osob. Jednalo se o členy záchranných týmů Vodní záchranné služby České Budějovice, Český Krumlov, Kladno, Praha, Ústí nad Labem, dále příslušníci HZS České Budějovice, Český Krumlov, Tábor, Ostrava, zástupci Policie ČR, jednotky sboru dobrovolných hasičů okolních obcí, Jihočeská záchranná brigáda kynologů a pozvání přijali také kolegové z Vodní záchranné služby Horního Rakouska a Bavorského červeného kříže, studenti Jihočeské univerzity - zdravotně sociální fakulty a firmy zabývající se prodejem záchranných prostředků - Zahas, Savatrade a polská firma Pro-Beh.

Seminář byl zaměřen na získávání jak teoretických znalostí, tak i praktických zkušeností v oblasti prevence nástrah na ledu, záchrany a sebezáchrany, zvládnutí specifických záchranných technik s vybavením jednotlivých složek záchranářů a mezinárodní výměna zkušeností. Navazoval na obdobné semináře, která uskutečnila na stejné téma Vodní záchranná služba Těrlicko na Těrlické přehradě v letech 2005 a 2006. Přednášky i praktická cvičení byly řízeny zkušenými instruktory či členy VZS ČČK, kteří dopolední přednášky věnovali teorii záchrany z ledu, vlastnostem ledu a hypotermii včetně ukázek základních pomůcek jednotlivců pro sebezáchranu (ledovcové bodce, teleskopické hole a házecí pytlík).

Praktickým cvičením bohužel nepřálo počasí. Orkán Emma, který zrovna řádil nad Jižními Čechy, rozbil zbytky ledu, účastníci bojovali s vysokými vlnami a zimou. Výcvik byl proto realizován tzv. "na ledu bez ledu". Bylo vytvořeno sedm stanovišť jak na hladině (s imitací zaledněné plochy), kde se účastníci zapojili do nácviku záchrany ze zaledněné vodní plochy či záchrany na vodní ploše za pomoci nafukovací lávky Gumotex nebo nafukovacích saní bavorských kolegů, tak i na břehu, kde probíhalo cvičení záchrany pomocí žebříku, upraveného žebříku s aqua boardem a plovákem či nosítek Sked. Jako technický a opěrný prostředek záchrany z ledu používali účastníci semináře raft.

Cvičení se setkalo s bouřlivou odezvou a plně splnilo svůj účel. Zástupci jednotlivých složek IZS se seznámili s problematikou vyproštění a záchrany z ledu, mohli porovnat a vyměnit si své praktické a teoretické znalosti, poznali možnosti techniky a ostatních prostředků, které lze v reálných situacích při mimořádných událostech využít.

    


Likvidační a obnovovací práce, kterými jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje ještě i na počátku tohoto týdne odklízely následky orkánu Emma, zvýšily celkový počet událostí za týden od 3. do 9. února 2008 na číslo 173. Počet dopravních nehod, kde zasahovali hasiči, a počet požárů, ke kterým jednotky v průběhu 9. týdne vyjely, se v porovnání s jinými týdny příliš neliší. Následky dopravních nehod hasiči likvidovali 21krát a požáry 24krát.

Celkový přehled všech událostí 9. týdne roku 2008 je k dispozici zde


Jako již obvykle se první březnovou středu - 5. 3. - rozezní přesně ve 12 hodin sirény, které budou vysílat nepřerušovaný 140 sekund trvající zkušební tón ověřující provozuschopnost jednotného systému vyrování a vyrozumění obyvatelstva.

 


Orkán Emma, který se o víkendu 1. a 2. března přehnal přes území Jihočeského kraje, výrazně navýšil počet zásahů sledovaných ve statistikách Hasičského záchranného sboru. Celkový počet výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje dosáhnul za 9. týden roku čísla 511. Z tohoto počtu je 404 událostí spojených právě s odstraňováním následků silného větru, který způsobil nejvíce škod na Jindřichohradecku a Českobudějovicku.

Přehled událostí za týden od 25. února do 2. března (kromě kompletního výčtu všech zásahů spojených s orkánem Emma) je k dispozici zde


ORKÁN EMMA - 4. březen 2008 - Přestože již orkán Emma opustil území Jihočeského kraje, práce hasičů nekončí. Podílejí se svými silami a technikou na odstraňování následků větru.

Na celém území kraje jsme zaznamenali od dnešního rána do 14. hodiny celkem 30 zásahů v souvislosti se silným větrem. Jednotky hasičů vyjížděly 5x na Českobudějovicku, 1x na Českokrumlovsku, 9x na Jindřichohradecku, 3x na Písecku, 7x na Prachaticku, 3x na Strakonicku a 2x na Táborsku.

Nejzávažnější zásahy:

 • Hasiči ze stanice Jindřichův Hradec vyjeli krátce před osmou hodinou do obce Matějovec, kde vítr ulomil kříž z kopule kostela. Kříž visel zachycený na hromosvodu ve výšce cca 30 metrů. Velitel zásahu si vyžádal na pomoc lezeckou skupinu HZS Jihočeského kraje, která pomocí plošiny kříž dostala na zem. Zásah byl ukončen v 13:32 hodin.
 • Dalším výjezdem jednotky hasičů z centrální stanice Jindřichův Hradec bylo v 8:37 hodin odstranění utržených plechů na střeše Základní školy v Janderově ulici v Jindřichově Hradci. Vítr zde uvolnil část plechové střechy nad schodištěm. Výuka žáků však není narušena, nehrozí zde žádné akutní nebezpečí.
 • Profesionální hasiči z PS Trhové Sviny byli v 9:53 hodin vysláni s jednou cisternou a automobilovou plošinou do obce Vlachnovice, kde již od včerejška hrozilo spadnutí nakloněného stromu na chaty. Hasiči strom postupně odřezali, nedošlo zde k žádným škodám.
 • Jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec byla v 11:20 hodin převelena k zásahu do části obce Otín. Zde spadl strom na rodinný domek č. p. 63. Hasiči jsou stále ještě na místě, rozsah události zatím není znám.

Zásahy jednotek hasičů za pondělí 3. března 2008


ORKÁN EMMA - neděle 2. března 2008 - Během neděle 2. března 2008 až do pondělní půlnoci zasahovaly jednotky HZS Jihočeského kraje u 96 událostí, při kterých odstraňovaly následky silného větru. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči územního odboru České Budějovice - 19, následoval Jindřichův Hradec - 18, Písek - 16, Strakonice - 15, Prachatice - 13, Tábor - 12 a Český Krumlov - 3.

V téměř všech případech se jednalo o odklízení stromů spadlých přes silnice a železnice, u žádné z událostí nebyl nikdo zraněn.

V porovnání se sobotou je počet zásahů za neděli výrazně nižší, přesto celkový počet výjezdů za celý víkend od 1. do 2. března 2008 přesáhnul čtyřstovkovou hranici, přesně jsme napočítali 404 výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje.  

Tabulka s počty zásahů za neděli 2. března 2008


ORKÁN EMMA - 1. března 2008 - Od sobotních ranních hodin vyjížděly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje k likvidaci následků silného větru, který zasáhnul území Jihočeského kraje. Vítr postupoval od Prachaticka přes Českokrumlovsko a Českobudějovicko až na Táborsko a Jindřichohradecko a způsobil škody prakticky na celém území kraje.

Za sobotu 1. 3. zasahovali hasiči u 306 událostí. Nejvíce zasaženo bylo Jindřichohradecko - 68, následovalo Českobudějovicko - 61, pak Táborsko - 48, Písecko - 39, Strakonicko - 33, Prachaticko - 29 a Českokrumlovsko - 28 zásahů.

Naprostou většinu zásahů tvořilo odstraňování spadlých stromů ze silnic a železnic. Jednotky hasičů vyjížděly dále k zajištění uvolněných částí střech či plechů na střechách, např. na Základní škole v Dačicích, v ulici Ant. Staška v Českých Budějovicích, na kabinách na fotbalovém hřišti v Šumavských Hošticích, na budově bývalého Otavanu v Třeboni či na benzínové stanici Robinoil v ulici M. Horákové v Českých Budějovicích. Ve dvou případech hasiči likvidovali požár stromů, které spadly na dráty elektrického vedení.

V obci Velechvín na Českobudějovicku spadl v 11:06 hodin strom na střechu kravína. Jednotka dobrovolných hasičů obce Lišov ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanice České Budějovice musela nejprve z výkrmy vyvést mladý skot a pak teprve začít s odklízením spadlé střechy. Podobný zásah pak provedli v 11:27 hodin dobrovolní hasiči obce Nová Včelnice v obci Dívčí Kopy, kde spadla střecha stodoly na ovčín.

Co se zraněných týče, není zaznamenáno žádné úmrtí osob, pouze u jedné událostí, kdy půl osmé večer spadl strom na osobní automobil v Jindřichově Hradci - části obce Otín, byla zraněna jedna žena. Dále pak máme nahlášeno jednoho lehce zraněného dobrovolného hasiče jednotky SDH obce Volenice.

Tabulka z počty zásahů za sobotu 1. března 2008


STATISTICKÁ ROČENKA 2007 - Na níže uvedeném odkaze je k nahlédnutí kompletní statistika událostí, které v průběhu roku 2007 řešily jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Přehled, který je jednou z příloh Roční zprávy o stavu PO v Jihočeském kraji, překládá úplné informace v rozličném členění. Je možné zde vyčíst vývoj počtu jednotlivých typů událostí, jejich porovnání s minulými roky či přehled zásahů každého územního odboru HZS Jihočeského kraje.

Velká část ročenky je věnována požárům, u kterých byly sledovány jejich příčiny vzniku, výše škod a uchráněných hodnot, dále pak požáry dle typu vlastnictví, požáry v jednotlivých hospodářských odvětvích nebo v jednotlivých územních odborech. V dalších rozborech jsou analyzovány technické zásahy a dopravní nehody. V ročence nechybí ani časové řady, které zobrazují průběh jednotlivých typů zásahů a zároveň i všech událostí v průběhu roku, měsíců či dnů v týdnu. Ve druhém oddíle ročenky jsou uvedeny zásahy ve vztažené k obcím s rozšířenou působností, ve třetím pak vybrané mimořádné události, které nejvíce zasáhly Jihočeský kraj.

Veškeré údaje jsou čerpány z oficiálních statistik vedených příslušníky HZS pro zjišťování příčin požárů a jsou jimi zpracované do přehledných tabulek a názorných grafů.

Statistická ročenka


KONFERENCE ČERVENÝ KOHOUT 2008 - Letošní ročník konference "Červený kohout 2008" se koná ve dnech 15. a 16. dubna 2008 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu Gomel. Na konferenci, kterou pořádá Dům techniky České Budějovice, spol. s. r. o., přislíbila účast celá řada odborníků z Čech a Slovenska. Zazní zde jak přednášky odborníků z Technického ústavu požární ochrany, MV - GŘ HZS ČR, profesorů z Drevárské fakulty Technické univerzity ve Zvoleně a Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, tak i praktické zkušenosti pracovníků komerčních firem zaměřených na hasičská zařízení či příslušníků HZS hlavního města Prahy, HaZZ Košického kraje či HZS Jihočeského kraje. Přednášky budou zaměřené na požární prevenci, požární bezpečnost staveb či například na praktické poznatky z oblasti hasících zařízení. Dvoudenní konference je doplněna večerním společenským programem. Pro účastníky konference je nutná závazná registrace. Informace k přihláškám, odpovědi na další organizační dotazy a závaznou přihlášku je možné získat na adrese www.dumtechnikycb.cz či na mailové adrese gerhardt@dumtechnikycb.cz.

 


Suché období nepřinášející žádné srážky je důvodem růstu celkového počtu zásahů, ke kterým vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. V průběhu 9. týdne roku 2008 hasiči zaznamenali 133 výjezdů. V porovnání s uplynulými týdny nejvýrazněji vzrostl počet požárů. Jednotky požární ochrany likvidovaly ohně v 42 případech, z nichž nejčastěji se jednalo o požáry trávy a klestu, odstranily následky 22 nehod a provedly 54 technických zásahů. V pěti případech byly vyslány k zásahu zcela zbytečně - ohlášená událost byla planý poplach.

Přehled všech událostí jednotek HZS Jihočeského kraje za týden od 18. do 24. února 2008 naleznete zde


Číslo 93 - to je celkový počet zásahů, ke kterým v týdnu od 11. do 17. února vyjely jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje. Statistika zásahů zaznamenala 19 výjezdů k dopravním nehodám, 40 technických zásahů či 27 likvidací požárů. Jako zajímavost lze uvést, že hasiči územního odboru Písek zaznamenali za celý týden pouhopouhé dva výjezdy.

Úplný přehled všech zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje v 7. týdnu roku 2008 je k dispozici zde


Především teploty pod bodem mrazu a mírné srážky měly vliv na růst počtu událostí, u kterých zasahovaly jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje v 6. týdnu roku 2008. V porovnání s minulými týdny vyjely jednotky HZS k téměř dvojnásobnému počtu dopravních nehod (33 výjezdů). Počet požárů likvidovaných hasiči se příliš nezměnil - 21 zásahů a stejně tak jako v jiných obdobích tvoří technické zásahy více než polovinu všech událostí. Úplnou raritou byl počet výjezdů, které zaznamenali hasiči územního odboru Jindřichův Hradec. Ti vyjeli za celý týden k pouhým třem zásahům.

Kompletní přehled událostí za týden od 4. do 10. února 2008 najdete zde


První středu v měsíci únor, 6. 2., nás čeká zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Jako obyvkle se přesně v 12 hodin rozezní sirény, které budou vysílat nepřerušovaný zkušební tón trvající 140 sekund.

 


V porovnání s minulým týdnem počet výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje ještě klesl. Jejich počet byl za období od 28. ledna do 3. února celkem 92. Na tomto počtu měly největší podíl již standardně technické zásahy, kterých statistika zaznamenala 49, druhým v pořadí byl počet požárů - 19 těsně následovaný počtem dopravních nehod - 18.

Celkový přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje za 5. týden je k dispozici zde


Čtvrtý týden roku 2008 předčil, co se množství zásahů týče, veškeré statistiky za několik posledních měsíců. Celkový počet zásahů, které řešily jednotky HZS Jihočeského kraje, se vyšplhal na "pouhých" 95 výjezdů. Hasiči na Českokrumlovsku zaznamenali jen 8 zásahů, na Písecku a Strakonicku 9 událostí. Téměř dvě třetiny výjezdů tvořily opět technické zásahy, 16krát hasiči vyjeli k likvidaci následků dopravních nehod, mírně klesl počet požárů (12).

Úplný přehled všech výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje za týden od 21. do 27. ledna 2008 je možné nalézt zde


STATISTIKA ZA ROK 2007 - V loňském roce 2007 zasahovali hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem u 8 072 událostí. Z celkového počtu tvoří největší část technické zásahy, ke kterým profesionální a dobrovolní hasiči vyjeli v 3 905 případech. Tyto technické zásahy (např. čerpání vody, odklízení spadlých stromů, vyprošťování lidí z výtahu aj.) tvoří téměř polovinu celkového počtu událostí - 48,38 %. Zásahů, při kterých jednotky požární ochrany likvidovaly požáry, zaznamenali hasiči 1391, tj. 17,23 %. Dále těsně následují výjezdy k dopravním nehodám, jejichž následky hasiči odstraňovali v 1367 případech (16,93 %). Nejenom orkán Kyril zanesl do statistik 698 zásahů souvisejících s živelní pohromou, v 326 případech se jednalo o únik nebezpečné látky a 385krát vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje k zásahu zbytečně - plané poplachy tvoří 4,77 % všech ohlášených událostí.

Za období od 1. 1. do 31. 12. 2007 bylo na operační střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nahlášeno celkem 1391 požárů, které způsobily přímou hmotnou škodu ve  výši Kč 77 262 100,--. Přepočtem lze říci, že téměř  každých  6  hodin  vznikl jeden požár.

Nejčastější příčinou vzniku požáru byly technické závady strojů a zařízení (176 požárů). Při těchto požárech byla způsobena přímá škoda ve výši  30 502 000,-- a představují 12,6 % z celkového počtu požárů. Nebyla při nich usmrcena žádná osoba a zranění utrpělo 11 lidí. Druhou nejčastější příčinou vzniku požárů bylo nedbalostní jednání osob (163 požárů). Takovéto požáry způsobily přímou škodu za Kč 13 727 300,-- a z celkového počtu požárů představují 11,7 %. Usmrceni byli 2 lidé a 26 osob bylo zraněno.

Nejvíce požárů bylo evidováno v okrese České Budějovice - 356, na druhou stranu nejméně zasahovali hasiči u požárů na území Prachaticka - 92.

Při požárech v roce 2007 bylo usmrceno celkem 7 osob. Zranění utrpělo 57 osob, z toho 15 příslušníků  Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a 3 členové jednotek SDH obcí.

Včasnými a účinnými zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech  byly  na  majetku  uchráněny  hodnoty odhadem  v celkové  výši Kč 397 897 000,--. V uvedeném údaji nejsou z důvodu obtížného vyčíslení zahrnuty hodnoty uchráněné při technických zásazích, zejména při únicích ropných a jiných chemických produktů.         

Při zásazích jednotek požární ochrany (jedná se i o technické zásahy), bylo bezprostředně zachráněno 303 lidí, 281 osob muselo být ze svých obydlí evakuováno a hasiči se setkali se 131 usmrcenou osobou.                                                                                                                                                                                                                                           

Veškerými údaji o škodách v tomto rozboru jsou vyjádřeny pouze přímé škody, které byly vyčísleny na zničeném a poškozeném majetku. Nejsou zde zahrnuty škody způsobené nucenými odstávkami výrobních zařízení ani náklady vynaložené na opravu poškozených zařízení, objektů a náklady spojené s obnovou požárem zničených hodnot.


Na "normální" počet se ve 3. týdnu roku 2008 vrátily počty událostí, u kterých zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Statistika zaznamenala celkem 124 výjezdů. Polovinu tvořily jako již obvykle technické zásahy - 61 výjezdů. Počet požárů mírně vzrostl na číslo 28, následky dopravních nehod likvidovali hasiči v 29 případech.

Kompletní výčet událostí hasičů HZS Jihočeského kraje v týdnu od 14. do 20. ledna 2008 je k dispozici zde


Neuvěřitelně nízký počet zásahů zaznamenaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje v týdnu od 7. do 13. ledna roku 2008. Jejich celkový počet je pouhých 99. Těžko bychom asi hledali pamětníka, který by si vzpomněl, že týdenný počet zásahů v kraji klesnul pod stovku. "Rekordmanem" je územní odbor Tábor, kde hasiči vyjeli tento týden jen k sedmi událostem. V typech událostí standardně převládají technické zásahy - 51 výjezdů, o ostatní se dělí výjezdy k dopravním nehodám (20) a k požárům (18).

Úplný přehled všech výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje ve 2. týdnu roku 2008 naleznete zde


První dny nového roku znamenaly pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje celkem 115 výjezdů. Nejčastěji hasiči zasahovali již tradičně u technických zásahů - 64 výjezdů, téměř čtvrtinu všech událostí tvořily požáry a 19krát vyjeli hasiči likvidovat následky dopravních nehod. Nejvíce zásahů si připočetly jednotky územního odboru České Budějovice - 47 výjezdů, na druhou stranu hasiči na Strakonicku zasahovali v tomto týdnu pouze u 7 událostí.

Celkový přehled událostí 1. týdne roku 2008 je dispozici zde


Slavnostní otevření stanice - Dne 19. prosince 2007 proběhlo v 13:30 hodin slavnostní otevření nově budovy v areálu HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Pozvání zúčastnit se slavnostního aktu přijali náměstek ministra vnitra Ing. Jaroslav Salivar, náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Václav Muchna, náměstek generálního ředitele HZS plk. Ing. Alois Sellner, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, primátor Mgr. Juraj Thoma a další významní hosté. Každý z přítomných dostal při příchodu bulettin, ve kterém jsou uvedeny základní údaje o stavbě. Ostatní informace a odpovědi na otázky byly poskytnuty během prohlídky. Ta následovala po slavnostních proslovech a přestřihnutí pásky.

Otevření předcházelo slavnostní předání medailí HZS České republiky příslušníkům HZS Jihočeského kraje. Z rukou krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše a náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara přijali medaile HZS ČR "Za věrnost II. stupně" příslušníci: Václav Kout, Miloslav Koželuh, Miroslav Mareš a Petr Šanda a medaile HZS ČR "Za věrnost III. stupně" pak Lubomír Beran a Drahomír Malý.

 Po udělení medailí byla v 12:30 hodin uspořádána pro zástupce médií tisková konference. Na dotazy novinářů odpovídali: ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, náměstek ředitele pro úsek ekonomický plk. Mgr. Zdeněk Kala a náměstek ředitele pro úsek IZS plk. Ing. Martin Sviták.

 

 


V posledním týdnu roku 2007 zaznamenaly statistiky HZS Jihočeského kraje "pouhých" 108 výjezdů jednotek PO. Na tomto čísle se největší měrou podílely technické zásahy, kterých bylo 52. K dopravním nehodám vyjeli hasiči celkem 16krát, ve 28 případech likvidovali požár. Nejvýznamnějšími událostmi byly požár rodinného domku v Českých Budějovicích, ke kterému došlo právě na Štědrý den, a požár bytu v panelovém domě také v Českých Budějovicích, u kterého jednotky HZS zasahovaly první svátek vánoční.

Úplný přehled událostí je k dipozici zde


Týden od 10. do 16. prosince roku 2007 se od předcházejícího 49. týdne příliš neliší. Celkový počet událostí, u kterých zasahovaly jednotky dobrovolných či profesionálních hasičů HZS Jihočeského kraje, je 122. Naprosto shodný je počet technických zásahů (63), mírně klesl počet požárů (na 24 zásahů) a naopak o čtyři vzrostl počet dopravních nehod s účastí jednotky HZS (na 28 výjezdů).

Kompletní přehled událostí HZS Jihočeského kraje naleznete zde


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje připravuje ve dnech 15. - 16. 4. 2008 již 11. ročník konference Červený kohout. Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing Miloše Svobody a je zaměřena například na oblast požární prevence, požární bezpečnosti staveb či zjišťování příčin vzniku požárů a využití těchto poznatků v pratické činnosti IZS. Svoji účast již přislíbila celá řada odborníků, kteří zde přednesou své příspěvky.
Předběžné oznámení o konferenci, které bude upřesněno během ledna, je k dispozici v následujících odkazech: pozvánka1, pozvánka2.

Ve srovnání s předchozími týdny je uplynuvší 49. týden "bohatší" na počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje. Ve statistikách je zaznamenáno rovných 120 výjezdů. Navýšení je způsobeno požáry sazí v komínových tělesech. Právě ty zvedly počet zásahů u požárů na 27, což je více než dvojnásobek zásahů v minulých týdnech. Následky dopravných nehod likvidovali hasiči 24krát, u technických zásahů byli hasiči v 63 případech. Nejvíce událostí zaznamenaly jednotky územního odboru České Budějovice - 47, nejméně pak hasiči na Jindřichohradecku - pouhých 9 výjezdů.

Úplný přehled všech událostí je k dispozici zde


Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude dne 5. prosince 2007 ve 14 hodin slavnostně otevírat učebnu krizového řízení. Tato bude využívána k výuce, na které se podílejí a externě zde spolupracují i někteří příslušníci HZS Jihočeského kraje. Ke slavnostnímu aktu byli pozváni: děkan fakulty prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma, ředitel HZS Jihočeského plk. Ing. Lubomír Bureš či ředitel odboru kanceláře hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička.


Ve středu 5. prosince proběhne, tento rok již poslední, pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Jak jsme již zvyklí, rozezní se přesně ve 12 hodin sirény, které budou vysílat nepřerušovaný 140 sekund trvající zkušební tón.

 

 

 


Týden od 12. do 18 listopadu roku 2007 zaznamenal pouhých 105 výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Jedná se o velmi nízké číslo, které se v statistikách HZS Jihočeského kraje již dlouho neobjevilo. Výrazně klesl počet technických zásahů. Hasiči je řešili v 51 případě. U požárů zasahovaly jednotky 12krát, následky dopravních nehod odstraňovaly v 30 případech.

Celkový přehled všech výjezdů jednotek HZS Jihočeského kraje si můžete prohlédnout zde


Víkendový silný vítr a sněhové přeháňky byly důvodem mírného vzrůstu počtu výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje oproti minulému týdnu. Celkový počet zásahů ve 45. týdnu roku 2007 dosáhnul hodnoty 121. Vzhledem k nepříznivé meteorologické situaci bylo zaznamenáno nejvíce technických zásahů - 77. Následky dopravních nehod likvidovali hasiči ve 20 případech, 14krát zasahovali u požárů.

Kompletní přehled o výjezdech hasičů HZS Jihočeského kraje naleznete zde


Ve středu 7. listopadu se přesně ve 12 hodin opět rozezní sirény, které budou vysílat nepřerušovaný, 140 sekund trvající zkušební tón. Stejně jako každou první středu v měsíci tak dojde ke zkoušce provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

Téměr rekordně nízký byl počet událostí, u kterých v 44. týdnu tohoto roku zasahovaly jednotky profesionálů i dobrovolníků HZS Jihočeského kraje. S nedělní půlnocí se číslo výjezdů zastavilo na 116 událostech. Největší "zásluhu" na malém počtu výjezdů jednotek požární ochrany má snížení počtu technických zásahů. Ty klesly na polovinu obvyklého počtu, a to na 49. Množství likvidovaných dopravních nehod a hašených požárů se však nijak nezměnilo. Dopravních nehod s účastí jednotky hasičů bylo 26 a požárů 24.

Úplný přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


Počet zásahů, ke kterým vyjely jednotky HZS Jihočeského kraje v týdnu od 22. do 28. října, se ve srovnání s předcházejícími týdny zvýšil na celkový počet 148. Důvodem zvýšení byl nárůst technických zásahů (především otvírání uzavřených prostor). Těch byla téměř stovka. Počty dopravních nehod a požárů, jejichž následky likvidovali profesionální i dobrovolní hasiči, se téměř nezměnil. Dopravních nehod s účastí jednotky HZS bylo 23 a požár uhasili hasiči ve 20 případech.

Celkový přehled událostí 4. týdne roku 2007 si můžete prohlédnout zde


CVIČENÍ ZÓNA 2007 - Ve dnech 24. a 25. října 2007 se na území Jihočeského kraje koná plánované taktické cvičení složek IZS Zóna 2007. Cvičení je uskutečněno na základě nařízení hejtmana Jihočeského kraje. Cílem cvičení je prověřit činnost složek Integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení a dalších organizací podílejících se na řešení mimořádné události 3. stupně a na zajištění ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Průběh cvičení je dán Vnějším havarijním plánem JE Temelín, jehož zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Jedná se o víceúrovňové cvičení, do kterého budou zapojeny Bezpečnostní rada a Krizový štáb Jihočeského kraje, odbory krajského úřadu a zástupci správních úřadů s krajskou působností (Krajská veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářska inspekce, Krajská hygienická stanice...). Z krajské úrovně budou simulovanou situaci řešit složky IZS: HZS Jihočeského kraje (KOPIS HZS Jčk, OPISy ÚO HZS Písek, Prachatice, Tábor a Strakonice), Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Jčk, dále pak jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, Armáda ČR (záchranné prapory z Jindřichova Hradce, Bučovic, Olomouce a Rakovníka), Správa a údržba silnic Jčk a soukromé firmy zajišťující dopravu. Na úrovni obcí s rozšířenou působností budou své krizové štáby svolávat České Budějovice, Týn nad Vltavou, Tábor, Písek, Prachatice a Vodňany. Aktivní úkoly bude mít samozřejmě i všech 32 obcí nacházejících se v 13ti kilometrovém okruhu vnější zóny havarijního plánování JE Temelín.

Hasičský záchranný sbor vstoupí do cvičení přijetím návěští od firmy ČEZ, a. s. o vzniku mimořádné události. Od této chvíle budou na Krajském operačním středisku HZS Jihočeského kraje přijímána neokladná opatření spočívající ve vyrozumění příslušných osob, orgánů a institucí, povolávání sil a prostředků na záchranné a likvidační práce, svolávání Krizových štábů HZS, kraje a obcí a v monitoringu nastalé situace.

Vnější havarijní plán obsahuje také povinnosti spojené s varováním obyvatelstva. Krajské operační středisko HZS Jčk tudíž krátce po 11. hodině prvního dne cvičení provede spuštění sirén v zóně havarijního plánování. Občané uslyší signál všeobecné výstrahy - kolísavý, nepřerušovaný tón trvající 140 sekund. Zároveň operační středisko zažádá o odvysílání varovných relací v České televizi, v Českém rozhlase - Radiožurnálu a na Hit rádiu Faktor. Přestože všechna média budou upozorňovat na vznik mimořádné události v areálu JE Temelín, znovu opakujeme, že se jedná o cvičení. V žádném případě není nutné provádět předepsaná opatření (polykání jodových tablet atd.).

Součástí cvičení bude zásah jednotek HZS Jihočeského kraje u simulované dopravní nehody osobního a nákladního automobilu, který převáží nebezpečnou látku. Účelem je prověřit činnost Krajského operačního střediska HZS Jčk v okamžiku, kdy je plně vytíženo řešením mimořádné události. Zásah bude probíhat na silnici č. 105 u obce Chlumec. Po dobu odstraňování následků nehody (cca od 13 hodin do 14:30 hodin) bude tato komunikace zcela uzavřena. Označená objížďka povede přes obce Olešník, Zahájí a Munice.

Jakékoli informace ke cvičení budou občanům k dispozici na zelené telefonní lince 800 100 450, kam se bude možné ve středu 24. 10. od 10:30 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin dovolat na Krizový štáb Jihočeského kraje.


V týdnu s pořadovým číslem 42 byly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů HZS Jihočeského kraje vyslány celkem k 125 událostem. Jak je již obvyklé, nejvíce událostí tvořily technické zásahy. K těm vyjeli hasiči celkem 63krát. Počet požárů se udržel pod druhou desítkou (17 výjezdů), dopravních nehod byly téměř tři desítky (27 zásahů).

Kompletní přehled událostí v týdnu od 15. do 21. října 2007 je k nahlédnutí zde


V níže uvedeném odkaze je k nahlédnutí přehled o událostech za období od 1. ledna do 30. září 2007. Údaje jsou zpracovány z programu Statistické sledování událostí. Události jsou členěné dle typu, počtu zraněných či podle jednotlivých územních odborů. Větší poroznost je pak věnována požárům, které jsou rozpracovány podle různých hledisek (příčina vzniku, objekt vzniku atd.). Nechybí ani grafické znázornění. V závěru zprávy je přehled největších zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje za uvedené období.

Informace o událostech HZS Jihočeského kraje za období od 1. 1.  do 30. 9. 2007


Celkový počet událostí, u kterých zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů, se ve 41. týdnu vyšplhal na číslo 124. Hasiči řešili nejčastěji technické zásahy - 59 výjezdů, vyjeli k 21 požárům a odstraňovali následky 26 dopravních nehod. Mezi zásahy nechyběly ani kuriozitky, např. v Prachaticích byla nasazena celá lezecká skupina, aby sundala ze stromu malé kotě.

Úplný přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


Ve čtvrtek 4. října 2007 se v sále Zastupitelstva v budově Krajského úřadu konalo slavnostní přijetí reprezentantů Sboru dobrovolných hasičů Jihočeského kraje. Po uvítání všech zúčastněných byl panem hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem starostovi SHČMS Jihočeského kraje p. Václavu Žižkovi slavnostně předán prapor Jihočeského kraje, na který pak ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš připevnil stuhu jako projev úcty, vážnosti a zároveň poděkování za spolupráci. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci SHČMS Jihočeského kraje a členové družstev, jež závodila v polovině září na Mistrovství republiky v požárním sportu v Plzni a ve Zlíně. Jednalo se o sbory dobrovolných hasičů obcí Hoštice u Volyně (muži), Borovany (ženy), dále o SDH Vlachovo Březí (děti), SDH Ohrazeníčko (dorost - muži) a SDH Ledenice (dorost - ženy). Starostové družstev obdrželi z rukou pana hejtmana pamětní listiny a všichni ostatní účastníci dostali dárkové a upomínkové předměty.

     


Počet zásahů, které si vyžádaly přítomnost jednotek HZS Jihočeského kraje, opět klesl. V týdnu od 1. do 7. října roku 2007 zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči celkem u 120 událostí. Jednalo se především o technické zásahy (63 událostí), druhé nejčastější výjezdy byly k dopravním nehodám (27 zásahů). Na druhou stranu bohužel vzrostl počet planých poplachů. Ke zneužití jednotek požární ochrany došlo v 7 případech.

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje můžete najít zde


V souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu a usnesením vlády organizuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou Zdravotně sociální fakultou České Budějovice druhou část vzdělávání starostů obcí a měst Jihočeského kraje. Školení je zaměřeno na oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému a bude probíhat na územních odborech HZS Jihočeského kraje podle časového harmonogramu.

Časový průběh školení je k nahlédnutí zde

 

 


První středa v měsíci je, jako již tradičně, spojená se zkouškou provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně ve 12 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. Tam, kde jsou nainstalovány elektronické sirény, budou občané vyrozuměni také hlasově.

 

 


V posledním zářijovém týdnu byli hasiči HZS Jihočeského kraje celkem u 137 událostí. Jedná se o vůbec nejnižší počet týdenních zásahů za posledních několik měsíců. Výrazně klesl počet požárů, které profesionální i dobrovolné jednotky likvidovaly jen ve 13 případech. Prodloužený víkend mírně zvýšil ve srovnání s ostatními týdny počet dopravních nehod. U těch zasahovali hasiči 34krát. Největší skupinu výjezdů tvořily opět technické zásahy - 75 událostí.

Kompletní přehled událostí, u kterých zasahovali hasiči HZS Jihočeského kraje od 24. do 30. září, je k dispozici zde


MEMORIÁL mjr. JAROMÍRA URBANA V ČESKÉM KRUMLOVĚ - V sobotu 6. října 2007 se na parkovišti pod hlavní poštou v Českém Krumlově na Latráně uskuteční již 25. ročník soutěže družstev v požárním útoku. Soutěž se každoročně koná jako memoriál mjr. Jaromíra Urbana, jednoho ze zakládajících členů profesionálního hasičského sboru v Českém Krumlově. Počet přihlášených družstev, který se v okamžiku uzavření přihlášek zastavil na rekordním čísle 116, dokazuje, že toto soutěžní klání je vyhledávané a velmi oblíbené. Účastní se ho družstva složená jak z profesionálů, tak i z členů sboru  dobrovolných hasičů. Sláva memoriálu dokonce překročila hranice naší země - prezentovali se i kolegové hasiči z Německa. Územní odbor Český Krumlov, který je pořadatelem soutěže, Vás zve podívat se, jak se o hodnotné ceny mezi sebou "poperou" profesionálové a dobrovolní.  A vzhledem k tomu, že letošní jubilejní 25. ročník je již ročníkem konečným, tak byste si tuto podívanou určitě neměli nechat ujít.

Ve 38. týdnu letošního roku zasahovali hasiči HZS Jihočeského kraje celkově u 155 událostí. Čtvrtinu všech výjezdů profesionálních i dobrovolných hasičů tvořily zásahy spojené s likvidací požáru, jako např. požáry rodinných domů v Kloužovicích nebo v Černém Údolí. U dopravních nehod zasahovali hasiči Jihočeského kraje v 36 případech, 66 výjezdů bylo klasifikováno jako technický zásah. V pěti případech se jednalo o planý poplach, kdy byl zneužit výjezd jednotky hasičů.

Úplný přehled událostí týdne od 17. do 23. září je k nahlédnutí zde


Ve srovnání s posledními týdny vyjeli jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči k relativně nízkému počtu zásahů. Týden od 10. do 16. září se do statistik zapsal 145 výjezdy. Jako obvykle tvořily jeho podstatnou část technické zásahy - 86 událostí, tj. téměř 60 % všech výjezdů. Počet dopravních nehod se pohyboval okolo průměrných 30 výjezdů, klesnul však počet požárů. U těch hasiči zasahovali jen 15 krát.

Kompletní přehled všech událostí HZS Jihočeského kraje naleznete zde


První týden nového školního roku byl ve znamení častých technických zásahů. Přes území Jihočeského kraje se přehnala bouře doprovázená silným větrem, kvůli které se celkový počet výjezdů jednotek HSZ vyšplhal na celkových 194. Díky chladnému a deštivému počasí se výrazně snížil počet požárů - hasiči jej likvidovali jen v 19 případech. V porovnání s ostatními týdny se však nesnížil počet dopravních nehod. U těch zasahovali hasiči 33krát a bohužel některé z nich byly i tragické.

Celkový přehled všech událostí týdne od 3. do 9. září 2007 je k dispozici zde


Ve středu 5. září 2007, jako již tradičně každou první středu v měsíci, proběhne na území celé České republiky zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Přesně  ve 12 hodin budou sirény vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. U elektronických sirén budou občané vyrozuměni také hlasově.

 

 

 


V posledním prázdninovém týdnu od 27. srpna do 2. září zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jihočeského kraje u 182 událostí. Téměř 64 % všech výjezdů tvořili technické zásahy, u kterých jednoznačně převažuje odstraňování rojů a hnízd nebezpečného hmyzu. Dále hasiči likvidovali 23 požárů, např. nedělní požár půdního prostoru stodoly ve Dvorcích u Tučap, a vyjeli k 31 dopravní nehodě. Tyto se tento týden netýkaly jen silničního provozu, ale i železnic a došlo při nich bohužel i k několika úmrtím.

Úplný přehled událostí 35. týdne roku 2007 najdete zde


SLOUČENÍ OPERAČNÍCH A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK V souladu s Koncepcí rozvoje krajských operačních a informačních středisek HZS ČR a s Koncepcí požární ochrany Jihočeského kraje bude dne 29. 8. 2007 ve 24:00 hodin provedeno sloučení působnosti operačního a informačního střediska HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec s krajským operačním a informačním střediskem HZS Jčk v Českých Budějovicích.

Krajské OPIS bude od tohoto termínu z úrovně operačního řízení pokrývat území obcí s rozšířenou působností: České Budějovice, Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Český Krumlov, Kaplice, Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice. Na krajské OPIS budou svedeny všechny tísňové hovory na linkách 150 a 112 z uvedeného území.

Běžná telefonní čísla HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec zůstávají nezměněna, hlášení o plánovaném pálení budou pro obce a občany na území okresu Jindřichův Hradec přijímána na číslech krajského OPIS HZS Jčk v Českých Budějovicích:

nahrávané linky: 950 230 110 až 104

spojovatel: 950 230 111 (387 005 111)

fax: 950 230 101 a 102

Emal: opis@jck.izscr.cz

mobil: 725 030 510 a 511


Celkem 187 zásahů vyřešily jednotky hasičů HZS Jihočeského kraje v týdnu od 20. do 26. srpna tohoto roku. Vzhledem k tomu, že se přes území Jihočeského kraje přehnala bouřka doprovázená silným větrem, tvořily více než 65 % událostí technické zásahy, při kterých byly odstraňovány následky prudkého deště. Ve 24 případech vyjeli hasiči k dopravním nehodám, které se tentokráte bohužel neobešly bez usmrcených osob, výjezdů k likvidaci požárů bylo 23.

Kompletní přehled o událostech 34. týdne najdete zde


Ve 33. týdnu letošního roku vyjeli hasiči profesionálních a dobrovolných jednotek požární ochrany ke 154 zásahům. Již tradicí je, že nejvíce událostí, při kterých hasiči zasahují, jsou technické a technologické pomoci. Těch bylo v tomto týdnu 80. Počet výjezdů k požárům a dopravním nehodám se od jiných období příliš nelišil. Požár zlikvidovaly jednotky hasičů v 30 případech, třicettřikrát odstraňovaly následky dopravních nehod. Bohužel ve třech případech došlo ke zneužití požární jednotky (plané poplachy).

Celkový přehled zásahů jednotek HZS Jihočeského kraje je k dispozici zde


Dne 22.8.2007 v době od 17:00 do 19:00 hod. bude proveden plánovaný výpadek telefonní ústředny krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jč. kraje a požární stanice České Budějovice, vše v objektech Č.Budějovice,Pražská tř. 52b. Výpadkem NEBUDE narušen příjem tísňových linek ani telefonní provoz ostatních součástí HZS Jč. kraje. V uvedené době se bude možno dovolat na Krajské operační a informační středisko HZS Jč. kraje na tel. číslech 725030510 a 725030511.

V týdnu od 6. do 12. srpna roku 2007 vyjeli dobrovolní a profesionální hasiči HZS Jihočeského kraje celkem k 204 událostem. Více než polovinu výjezdů, konkrétně 54,4 %, tvořily technické zásahy. Téměř shodný byl počet likvidovaných požárů a dopravních nehod - 39, resp. 35. Třetinu zásahů provedli hasiči územního odboru České Budějovice, naopak hasičiům územního odboru Strakonice byl poplach vyhlášen pouze 15krát.

Celkový přehled událostí 32. týdne roku 2007 je k dispozici zde


V porovnání s počtem událostí v posledních dvou týdnech si jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči užili "volnější" týden. Celkový počet zásahů se za 31. týden vyšphal na číslo 172. Nejvíce výjezdů bylo k technickým zásahům (66 událostí), následovaly požáry (50 výjezdů) a dopravní nehody (34 zásahů). Největším zásahem bylo určitě odstraňování následků nehody německého autobusu u Rožmberka nad Vltavou, kde bylo zraněno celkem 26 osob a kde bylo nutné několik cestujících z havarovaného vozidla vystřihávat. Smutnou událostí pak byla nehoda osobního automobilu u obce Předslavice, které po nárazu do stromu začalo hořet a ve kterém bohužel zůstal jeden člověk.

Úplný přehled událostí v týdnu od 30. 7. do 5. 8. 2007 je k nahlédnutí zde


Třicátý týden roku 2007 znamenal pro profesionální a dobrovolné hasiče HZS Jihočeského kraje celkem 214 výjezdů. Tradičně nejvíce z tohoto počtu tvoří technické zásahy, kterých tentokráte byla více než polovina - 109 událostí. Poměrně vysoký je vzhledem k suchu a vysokým teplotám vzduchu i počet požárů. Hasiči zlikvidovali 55 ohňů.

Kompletní přehled událostí 30. týdne roku 2007 najdete zde


Informace o událostech HZS Jihočeského kraje za 1. pololetí roku 2007 - V první polovině letošního roku zasahovali hasiči HZS Jihočeského kraje celkem u 4190 událostí. Z tohoto počtu se v 580 případech jednalo o dopravní nehody, v 786 případech šlo o požáry, v 698 případech o živelné pohromy, v 164 případech o únik nebezpečných chemických látek a v 1784 případech o technické havárie. Celkem 178krát vyjeli hasiči zcela zbytečně k planým poplachům. Procentuelně vyjádřeno: nejvíce výjezdů jednotek požární ochrany tvořily technické zásahy - 42,58 %, následovaly výjezdy k požárům - 18,76 % a k živelným pohromám - 16,66 %.

 

Přímé škody vzniklé požárem byly u zásahů s účastí jednotky požární ochrany vyčísleny celkem na Kč 21 945 200,--  a na Kč 438 500,-- u událostí bez účasti jednotek požární ochrany. Výše uchráněných hodnot za toto období činí Kč 134 786 000,--. Během zásahů spojených s likvidací požáru byly usmrceny 3 osoby (všechny ve věku od 15 do 60 let) a zraněno bylo 14 osob (všechny byli starší než 15 let). V 6 případech došlo ke zranění hasičů HZS Jihočeského kraje, dvakrát byli zraněni hasiči sboru dobrovolných hasičů.

 

Nejvíce požárů - 661 - tvořily požáry se škodou menší než Kč 10 000,--, do výše Kč 250 000,-- pak došlo k 105 požárům, 16 požárů mělo škodu do 1 miliónu a čtyři požáry způsobily škodu větší než Kč 1 milión.

 

Téměř čtvrtinu požárů likvidovali hasiči územního odboru České Budějovice, dále v četnosti hašení požárů následují územní odbory Jindřichův Hradec a Tábor, kde bylo shodně 17 % všech požárů.

 

Celkem 15krát byl požár založen úmyslně, pouze však v jednom případě byl zjištěn pachatel. Děti do 15 let způsobily 7 požárů, v 90 případech byla na vině nedbalost, v 8 komíny, ve čtyřech topidla, v pěti samovznícení, v 9 mimořádná událost (blesk, dopravní nehoda,?). 71 požárů zapříčinily různorodé technické závady.

 

Co se objektů vzniku požáru týče, tak nejvíce požárů bylo na volných a skladovacích plochách mimo budovy (271 zásahů), následují požáry odpadů a odpadních produktů (110 zásahů), dopravní prostředky hořely 60krát, lesy 58krát, k požárům bytů a rodinných domků došlo shodně v 39 případech.

 

Podrobný přehled o událostech HZS Jihočeského kraje za období od 1. 1. do 30. 6. 2007 je k dispozici zde


Dne 1. srpna 2007 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Stejně tak jako každou první středu v měsíci se i tento den přesně ve 12 hodin rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. Tam, kde jsou nainstalovány elektronické sirény, budou občané vyrozuměni také hlasově.


V 29. týdnu roku 2007 došlo v Jihočeském kraji celkem k 288 událostem, které si vyžádaly zásah jednotek profesionálních nebo dobrovolných hasičů. Téměř 50 % všech událostí (143 výjezdů) tvoří technické zásahy. Toto vysoké číslo je dáno meteorologickými podmínkami (silné deště a větry). Ze stejného důvodu jsou téměř čtvrtina veškerých zásahů požáry, kdy v důsledku vysokých teplot během dne hasiči likvidovali celkem 70 požárů především suché trávy a lesní hrabanky. Nejvíce zásahů bylo již tradičně na území Českobudějovicka (89), shodný počet výjezdů jednotek požární ochrany zaznamenaly územní odbory Tábor, Strakonice a Jindřichův Hradec (39).

Úplný přehled všech událostí od 16. do 22. července 2007 je k nahlédnutí zde


Ve dnech 9. až 15. července 2007 vyjeli hasiči profesionálního i dobrovolného sboru v Jihočeském kraji ke 170 událostem. Více než polovinu výjezdů (80) tvořily technické zásahy. Ve srovnání s minulými týdny zaznamenaly překvapivě výrazný nárůst technické zásahy týkající se otevření uzavřených prostor - bylo jich celkem 40. Další v pořadí v četnosti jsou dopravní nehody, činí přesných 20 % všech výjezdů, a požáry, kterých bylo na území kraje v tomto týdnu 28. Kuriozním zásahem byla záchrana kotěte ze střechy tenisové haly v Plané nad Lužnicí.

Celkový přehled událostí tohoto týdne je k dispozici zde


V týdnu od 2. do 8. července 2007 zasahovali jihočeští hasiči celkem u 158 událostí. Téměř polovinu všech výjezdů jednotek požární ochrany tvořily technické zásahy - 73 výjezdy, 35krát vyjeli hasiči k dopravním nehodám a likvidovali celkem 31 požárů. Nejvíce událostí se stalo na Českobudějovicku - téměř třetina zásahů, Táborsko mělo 25 výjezdů, Prachaticko a Písecko pak každé po 19 událostech.

Kompletní přehled událostí 27. týdne roku 2007 najdete zde


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

Ve středu 4. července 2007 proběhne ve 12 hodin na území České republiky zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. V pravé poledne se rozezní sirény, které po dobu 140 sekund budou vysílat nepřerušovaný a nekolísavý tón. V místech, kde jsou v provozu elektronické sirény, budou občané vyrozuměni i hlasovým sdělením.


V 26. týdnu roku 2007 vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů celkem k 171 události. Z tohoto počtu celých 28 % tvoří technické zásahy, 25krát hasiči likvidovali požár a v 19ti případech byli vysláni k dopravní nehodě. Kuriozním zásahem bylo sundání kotěte ze stromu či vytáhnutí kolouška z meliorační šachty...

Celkový přehled událostí HZS Jihočeského kraje v týdnu od 25. června do 1. července najdete zde


Slavnostní předání medailí Za věrnost ve Strakonicích

Při příležitosti konání krajského kola soutěže v požárním sportu budou příslušníkům HZS Jihočeského kraje dne 15. 6. 2007 v 9 hodin na požární stanici ve Strakonicích předány medaile HZS ČR, které jsou každoročně předávány ke dni státního svátku 8. 5. Dni osvobození České republiky. Z rukou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše převezmou medaili Za věrnost II. stupně: mjr. Vojtěch Tůma z HZS Č. Budějovice, nprap. Alois Kopeček z ÚO J. Hradec, nprap. Jan Opava z ÚO Strakonice, nprap. Milan Vitek z ÚO Č. Krumlov, nstržm. Josef Křemen z ÚO Tábor a nstržm. Václav Jankovský z ÚO Č. Krumlov. Medaili Za věrnost III. stupně obdrží: ppor. Jindřich Fusko z ÚO Strakonice, ppor. Milan Zaunműller z ÚO Prachatice, nprap. Vladimír Princ z ÚO Tábor a pprap. Drahomír Malý z HZS Č. Budějovice.


V týdnu od 18. do 24. června došlo na území Jihočeského kraje ke 177 událostem, ke kterým vyjížděli profesionální a dobrovolní hasiči HZS Jčk. Nejčastěji zasahovaly jednotky požární ochrany u požárů (celkem 43 výjezdů) a technických pomocí a asistencí (36 zásahů). K dopravním nehodám byli hasiči vysláni ve 24 případech. Celkem 7 výjezdů jednotek bylo zbytečných, jednalo se o plané poplachy.

Kompletní přehled událostí HZS Jihočeského kraje za 26. týden 2007 zde


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MEDAILÍ

V pátek 15. června 2007 v 9 hodin byly na územním odboru HZS Jihočeského kraje ve Strakonicích slavnostně předány medaile HZS České republiky "Za věrnost". Medaile "Za věrnost II. a III. stupně" jsou udělovány jako ocenění velmi dobrých výsledků ve služební činnosti, kdy pracovní a služební poměr trvá 10 a 20 let.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS genmaj. Ing. Miroslava Štěpána byly medaile uděleny z rukou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše deseti příslušníkům:

 

         

 

            

Medaile Za věrnost II. stupně:

 • nstržm. Václav Jankovský ÚO Český Krumlov       
 • nprap. Alois Kopeček ÚO Jindřichův Hradec
 • nstržm. Josef Křemen ÚO Tábor
 • nprap. Jan Opava ÚO Strakonice
 • mjr. Vojtěch Tůma HZS České Budějovice
 • nprap. Milan Vitek ÚO Český Krumlov
Medaile "Za věrnost III. stupně":

 • ppor. Jindřich Fusko ÚO Strakonice
 • ppor. Milan Zaunmüller ÚO Prachatice
 • nprap. Vladimír Princ ÚO Tábor
 • pprap. Drahomír Malý HZS České Budějovice

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU HZS JIHOČESKÉHO

KRAJE

 

 Krajské kolo soutěže v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se uskuteční v pátek 15. června 2007 ve Strakonicích. Pořadatelem letošní soutěže je územní odbor Strakonice, účastní se jí celkem 7 družstev za každý územní odbor HZS Jihočeského kraje. Soutěžní družstvo tvoří 10 závodníků, trenér a vedoucí družstva.

Závodníci bojují dle pravidel požárního sportu ve čtyřech klasických disciplínách: výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, běh na 100 metrů s překážkami, běh na 4 x 100 metrů s překážkami a požární útok. Soutěž bude zahájena výstupem na cvičnou věž, která se nachází v areálu požární stanice Strakonice, běžecké disciplíny a útok se budou konat na stadionu. Do soutěže mohou zasáhnout i jednotlivci. Mají však možnost přihlásit se jen do dvou disciplín, a to do výstupu na cvičnou věž a do běhu na 100 metrů s překážkami. Závodníci, kteří dosáhnou nejlepších výsledků, budou zařazeni do reprezentačního družstva HZS Jihočeského kraje a ve dnech 3. a  4. července 2007 se zúčastní Mistrovství České republiky v požárním sportu konaném v Olomouci.


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 6. června 2007 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.Mezinárodní konference "PROREGION 2007"

 

Konferenci pořádá Jihočeský kraj ve spolupráci s Euroregionem Silva Nortica a Euroregionem Šumava ve dnech 10. - 11. 5. 2007 v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou.

 

Hlavním cílem konference je rozvoj spolupráce příhraničních regionů - Jihočeského kraje, Dolního a Horního Rakouska a Dolního Bavorska v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí zaměřené na činnost odpovědných orgánů a organizací.

 

Během úvodního dne budou účastníci v rámci dvou přednáškových bloků seznámeni  s organizační strukturou a činností organizací, které na obou stranách hranice připravují se a řeší mimořádné situace.

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje zde bude představen ředitelem sboru plk. Ing. Lubomírem Burešem a v odpoledních hodinách se jednotka ze stanice České Budějovice bude podílet na simulovaném cvičení integrovaného záchranného sboru - dopravní  havárie cisterny na hrázi Munického rybníka.

 

Pokračování konference bude věnováno samostatným sekcím - i zde má Hasičský záchraný sbor Jihočeského kraje své zastoupení. Program sekce 1 pod názvem "Problematika tísňového volání, linka 112 - její zavedení a využívání, problémy a jejich řešení, pokrytí jednotkami požární ochrany, řešení mimořádných událostí v příhraničí" moderuje plk. Ing. Martin Sviták  - náměstek ředitele pro úsek IZS a OŘ. Na seminářích se podílí i další zástupci HZS Jihočeského kraje. Pavel Vejvara - ředitel HZS Jčk ÚO Český Krumlov bude hovořit o dopravní nehodě u Nažidel z roku 2003 a o Úniku ropných látek do vodní nádrže Lipno v roce 2006, Oldřich Pánek - ředitel HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec zmíní případ Požáru rašeliny u obce Hranice u Nových Hradů z roku 2003 a problematiku Tísňové linky 112 nastíní Bc. Martin Novotný - vedoucí Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje.

 

I v rámci programů ostatních sekcí bude HZS Jihočeského kraje zastoupen. Např. přednáškou na téma Vzdělávání a preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (Mgr. Štěpán Kavan - odd. ochrany a přípravy obyvatelstva).

 

 

  


V pátek 4. května má svátek  svatý Florián - patron všech hasičů.

Florián je v počeštěné podobě Květoslav nebo Květoš, základem jména je latinské Florianus (florere - kvést).

 

Již ve středověku lidé považovali  sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu před bouří,  velkou vodou či suchem. Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám. Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě. 

Vedle hasičů považují sv. Floriána za svého patrona také kominíci, zedníci, sládci, kováři, hrnčíři a mnoho dalších profesí majících co do činění s ohněm.

 

Pro zajímavost lze uvést   lidovou pranostiku spojenou se jménem sv. Floriána: ?Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.

 


Slavnostní akt - předávání medailí Hasičského záchranného sboru ČR se uskuteční dnes

4. 5. 2006 od 10:00  hod. na zámku v Kolodějích.

 

O udělení těchto ocenění rozhodli u příležitosti státního svátku Dne vítězství ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr.  Miroslav Štěpán.

 

Během  slavnostního aktu na zámku v Kolodějích obdrží ocenění celkem 34 občanů a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Předány budou  dvě medaile "Za statečnost", dalších 10 osobností bude oceněno "Čestnými medailemi" a uděleno bude i 22 medailí "Za Zásluhy o bezpečnost" 

 

Právě naposled zmiňované medaile  "Za zásluhy o bezpečnost" převezmou z rukou generální ředitele HZS ČR také příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje -  plk. Mgr. Zdeněk Kala, plk. Ing. Martin Sviták a npor. Bedřich Vrkoč.

 

 

 


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 2. května 2007 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.V souvislosti s pálením čarodějnic zaznamenali jihočeští hasiči zvýšený počet ohlášených pálení na operační střediska HZS Jihočeského kraje i od fyzických osob, které tuto povinnost ze zákona nemají. Pouze ve dvou případech na Českobudějovicku (obce Zaliny a Chrášťany) a jednou na Písecku (Vysoká Putimská v Písku) a Jindřichohradecku (Klenov) byly hasičské jednotky vyslány k údajnému požáru - po příjezdu na místo se hasiči přesvědčili, že ohništi po pálení čarodějnic bylo zajištěné a pod dozorem a hasiči zasahovat nemuseli.


 

"Pálení čarodějnic."

 

Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří stovky ohýnků po celé naší republice. Poslední dubnový večer je od nepaměti spojen s pálením ohňů.

V České republice v současné době panuje suché počasí a proto při pálení čarodějnic by občané měli dodržet určité zásady, jak předejít rozšíření ohně a následnému vzniku požáru v přírodě. 
- před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a sílu větru),
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních pozemků. Tato vzdálenost se prodlužuje až na 100m od stohu,
- zakazuje se rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a ponechat ho bez dozoru,
- ohniště lze opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.

V současné době se při pálení čarodějnic stále častěji používá zábavná pyrotechnika. Při používání různých petard, rachejtlí a dalších druhů zábavné pyrotechniky je třeba dodržovat některá bezpečnostní opatření.
Teplota rachejtle může dosáhnout až několika tisíc stupňů. Při dopadu nedohořelé rachejtle na místo, kde se nachází jakýkoli hořlavý materiál (např. suchá tráva, stoh slámy, dřevěný odpad apod.), může dojít ve velmi krátké době ke vzniku požáru. Nebezpečí vzniku požáru je i v blízkosti domů - teplota rachejtle může způsobit i požár střechy kryté bonským šindelem. Proto při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou je nutné důsledně dodržovat návod k použití a jednu důležitou zásadu ? zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětí.

Je velká pravděpodobnost, že při dodržení těchto pravidel se tento večer a následující období obejde bez zbytečných požárů a výjezdů hasičů, např. k tak častým nedostatečně uhašeným ohništím ponechaným bez dozoru.


V průběhu 16. týdne roku 2007 vyjížděli hasiči celkem ke 172 událostem, které si vyžádali jejich zásah, téměř třicet 30% všech zásahů tvořily požáry, k jejichž likvidaci byli hasiči vysláni jen o víkendu v 16ti případech. V souvislosti se stávajícími klimatickými podmínkami vydal v sobotu ČHMÚ Výstražnou informaci, která upozorňuje na období sucha s nebezpečím požáru a mimojiné informuje občany o dodržování zásad chování tak, aby předešli případnému vzniku požáru (tzn. kdekoliv v příprodě nerozdělávat ohně, nekouřit a vyhnout se používání přístrojů se zdrojem otevřeného ohně).

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

od 16.4. do 22.4. 2007

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

 

16.4. Jednotka profesionálních hasičů byla na žádost Zdravotnické záchranné služby vyslána do místní části Dvůr Vondrov (2:33) ke snesení pacienta. Jednotka ze stanice České Budějovice byla v 5:56 hodin vyslána  k dopravní nehodě osobního automobilu a kamionu u obce Němčice - následkem dopravní nehody došlo k požáru obou vozidel, v osobním automobilu uhořel řidič. Hasiči na místě provedli lokalizaci (6:29) a následně i likvidaci požáru, následky nehody uklidili. U dopravní nehody zasahovala jednotka ze stanice Prachatice a dobrovolní hasiči obce Netolice. V 8:47 hodin vyjeli hasiči do Husovy kolonie k vytažení osobního automobilu z rybníčku, hrozilo zde nebezpečí úniku pohonných hmot z vozidla. Hasičské jednotky dále zasahovaly u technických zásahů v ul. Budivojova (9:11), Plzeňská (9:36) v Českých Budějovicích a v ul. Šumavská v Boršově nad Vltavou, kde otevřeli byt a v 10:21 hodin byli hasiči vysláni k požáru rozvodně v areálu firmy v ul. Kněžskodvorská  v Českých Budějovicích - při požáru došlo k vzniku škody 100 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 1 mil. Kč, příčina jeho vzniku byla technická závada na elektroinstalaci. Odstranění následků po úniku hydraulického oleje z nákladního automobilu na vozovku v ul. Strakonická v Českých Budějovicích provedli místní profesionální hasiči v 10:38 hodin. 23 minut po poledni vyjeli hasiči k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ul. M. Svobodové v Českých Budějovicích, hasiči havarovaná vozidla zajistili proti vzniku požáru a následky této nehody uklidili, pět minut před 14:00 hodin byli vysláni k odstranění obtížného hmyzu do ul. K. Šatala v Českých Budějovicích a ve 20:48 hodin byli vysláni k údajnému požáru suché trávy v obci Kosov - po příjezdu na místo hasiči zkontrolovali a zajistili ohniště po pálení klestu.

17.4. Následky po dopravní nehodě osobního automobilu (odpojení autobaterie, úklid vozovky) na Pražské tř. v Českých Budějovicích odstranili místní profesionální hasiči po 2:14 hodin. Trhosvinenští hasiči vyjeli v 7:40 hodin do obce Dlouhá Stropnice k zajištění nakloněného stromu nad hospodářským stavením. K dohašení doutnajících ohnisek v porostu vyjela jednotka profesionálních hasičů v 7:49 hodin za sídl. Máj v Českých Budějovicích a o 12 minut poději byla vyslána k odstranění následků (úklid vozovky) po dopravní nehodě na křižovatce ulic O. Nedbala a E. Rošického v Českých Budějovicích. Požár dvou vraků osobních automobilů u Horní Stropnice likvidovali hasiči od 12:12 hodin  - při požáru škoda nevznikla, příčinou jeho vzniku byla pravděpodobně dopravní nehoda  z předešlého dne. Hasičské jednotky provedly technické zásahy - otevření uzavřených prostor v ul. Horní (14:31) a Sokolská (19:04) v Českých Budějovicích, na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky sedm minut po 15:00 hodin k údajnému požáru stromu na zahradě v ul. U Stropnice v Borovanech, po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o pálení zahradního odpadu.  Od 19:17 hodin zasahovali hasiči při dohašování ohnisek po požáru v lese u obce Chotýčany, beze škody.

18.4. V 11:32 hodin vyjeli hasiči do objektu obchodního centra na tř. Pražská v Českých Budějovicích ke kontrole spáleného zářivkového svítidla, dohašování ohnisek po požáru lesního a travního porostu z předchozích dní prováděli hasiči od 15:36 hodin za sídl. Máj v Českých Budějovicích a v 17:48 hodin byli vysláni k odstranění následky po dopravní nehodě osobního automobilu u obce Ševětín. Ve dvou případech byli hasiči vysláni k technickému zásah, při němž otevřeli bytovou jednotku do ul. Tyršova ve Zlivi (17:59) a na Sídlišti v Trhových Svinech (18:34).

19.4. Na žádost Policie ČR vyjela jednotka profesionálních hasičů k  vytažení utonulého z Vltavy v prostoru jezu v Českém Vrbném (10:45), dvakrát byla vyslána k technickému zásahu (otevření uzavřených prostor) do ul. U elektrárny (10:52) a Fr. Bílka (11:08) v Českých Budějovicích, také v několika případech zasahovali hasiči při odstranění následků po dopravní nehodě v ul. Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích (12:35), v ul. J. Š. Baara (16:48) a  v Mokrém (17:08). Ve 12:35 hodin byli hasiči vysláni do ul. Budivojova v Českých Budějovicích k údajnému požáru karmy v bytové jednotce, po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jednalo pravděpodobně o zahoření nečistot v neudržované plynové karmě (majitelka poučena o nutnosti revize spotřebiče), výjezd byl překvalifikován na planý poplach. Požár suché trávy na železničním náspu v obci Včelná likvidovali od 13:40 hodin hasiči Českých drah - při požáru škoda nevznikla. U dalšího požáru dodávky na silnici u obce Lišov, místní část Velechvín, zasahovali hasiči od 14:41 hodin - při požáru vznikla škoda ve výši 150 tis.Kč, příčinou vzniku požáru byla provozně technická závada na elektroinstalaci vozidla. Jednotka místního SDHO provedla v odpoledních hodinách mytí parkoviště a komunikace před hotelem Podhrad v Hluboké nad Vltavou.

20.4. Hned ve čtyřech případech vyjížděli hasiči k požárům: od 9:35 hodin likvidovali požár suchého stromu v ul. Branišovská v Českých Budějovicích, k dalšímu požáru v Českých Budějovicích byli vysláni do ul. Hlinecká (15:26), u požáru suché trávy a listí zasahovali hasiči u řeky Vltavy u Hlubocké obory od 15:37 hodin a ve druhém případě od 17:25 hodin v ul. U Hřiště v Lišově  - ani v jednom případě nedošlo při požáru ke vzniku škody. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky k požáru trávy v okolí železnice Severní zastávky (18:13) v Českých Budějovicích, po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o doutnající pražec. Technický zásah - otevření uzavřených prostor provedli hasiči v ul. Piaristická (18:31) a Pekárenská (23:23) v Českých Budějovicích.

21.4. K dopravní nehodě osobního automobilu v ul. Branišovská v Českých Budějovicích vyjeli hasiči v 6:24 hodin, na místě havarované vozidlo zajistili a následky nehody odstranili, následky dalších dopravních nehod likvidovali hasiči v ul. Okružní v Českých Budějovicích (21:13) a u obce Vidov (23:08). Technický zásah provedli hasiči v Nových Hodějovicích (8:38), kde odstranili nelomenou větev stromu, za obcí Stradov dohašovali skrytá ohnisek po požáru lesa ze dne 15. dubna 2007 a devět minut po 19:00 hodin provedli otevření bytové jednotky v ul. Větrná v Českých Budějovicích. K údajnému požáru v bytě vyjela v 18:52 hodin jednotky profesionálních hasičů do ul. Mánesova v Českých Budějovicích, příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou kouře byly ponechané připálené potraviny na sporáku.

22.4. V 6:29 hodin byla jednotka profesionálních hasičů vyslána k dopravní nehodě  v ul. Dobrovodská na Srubci, na místě hasiči provedli odstranění následků po této nehodě.  K prověření úniku plynu z proraženého potrubí na staveništi přede rodinným domem vyjeli hasiči v 8:33 hodin do ul. Plavská v Českých Budějovicích, na místě v spolupráci se servisní službou místo zajistili. Ve třech případech zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů u požáru: od 16:52 hodin likvidovaly požár suché trávy za Arpidou v Českých Budějovicích (beze škody), od 17:29 hodin   do 12:29 hodin následujícího dne likvidovali hasiči požár trávy, polomu a hrabanky u obce Šalmanovice (místní část Jiříkovo údolí), při požáru nedošlo ke vzniku škody a   v 19:37 hodin byli vysláni k likvidaci požáru trávy a hrabanky na okraji lesa u obce Dubné, ani v tomto případě nevznikla při požáru škody. Hasičské jednotky provedli technické zásahy, při nichž otevřely byt v ul. V. Volfa (18:11) v Českých Budějovicích a ve Vidově (20:48).

 

Územní odbor Český Krumlov

 

16.4. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd českokrumlovských hasičů v 7:51 hodin k údajnému požáru v okolí železniční tratě v Kájově, po příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou kouře bylo kontrolované pálení klestu. K technickému zásahu  - otevření uzavřených prostor v ul. Horská v Kaplici vyjeli místní hasiči v tři minuty po 11:00 hodin, další technický zásah provedli místní hasiči po 13:27 hodin v ul. Pivovarská v Českém Krumlově z náplavky na řece Vltavě odstranili část kanoe. K požáru palivového dřeva a živého plotu u chaty v oblasti Lojzovy Paseky zasahovaly od 15:41 hodin jednotky frymburských profesionálních a dobrovolných hasičů  - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 200 tis. Kč.

17.4. Požár kotelny v Holubově likvidovaly od 12:58 hodin jednotky místních dobrovolných hasičů jednotka ze stanice Kremže - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 100 tis. Kč, příčina vzniku požáru byla technická závada. Profesionální hasiči zasahovali od 17:35 hodin u dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Chabičovice - hasiči odstranili její následky a od 17:50 hodin dohašovali ohniska po požáru kotelny dílen v Holubově.

18.4. Dva technické zásahy provedli hasiči v průběhu dne: od 7:45 hodin zajišťovali uvolněný objekt (kříž) na střeše budovy v Křemži a 10 minut po 18:00 hodin otevřeli byt ve Větřní.

19.4. Jednotky profesionálních hasičů odstranily v Černé v Pošumaví následky po úniku pohonných hmot na vozovku (8:31), minutu po 11:00 hodin byly vyslány k požáru sazí v komíně budovy v ul. Panská v Českém Krumlově (požár se obešel bez škody) a ve 20:40 hodin vyjely k dohašení lesní hrabanky po pálení mezi Třísovem a Plešovicemi.

20.4. K technickému zásahu - otevření bytové jednotky vyjeli hasiči ve 12:35 hodin na sídl. Plešivec v Českém Krumlově, ve 14:39 hodin byli vysláni k dohašení ohnisek po požáru z předchozích dní u obce Přídolí (směr Práčov) a k vyproštění osob z výtahu vyjeli 17 minut po 18:00 hodin do ul. Míru v Kaplici, hasiči nezasahovali osoby byly vyproštěny před jejich příjezdem.

21.4. Ke dvěma požárům vyjeli hasiči v průběhu dne: od 15:01 hodin likvidovali požár hrabanky na ploše cca 15 m² a pařezu u koupaliště v Třísově - při požáru nedošlo ke vzniku škody a v 18:30 hodin zasahovali u požáru suché trávy u železniční tratě v Herbertově - ani v tomto případě nedošlo při požáru ke vzniku škody. N žádost Zdravotnické záchranné služby vyjeli hasiči k asistenci při transportu pacienta v obci Bližná (22:31).

22.4. K technickému zásahu - úklid vozovky po dopravní nehodě vyjeli hasiči do Domoradic 16 minut po 3:00 hodin a další technický zásah provedli v obci Lipno nad Vltavou, kde otevřeli byt. Požár lesního porostu nad kempem u obci Chvalšiny (směr Brloh) likvidovali od 14:33 hodin místní dobrovolní hasiči - při požáru škody nevznikla, příčina jeho vzniku byla nedbalost (kouření) a k dalšímu požáru osobního automobilu byli hasiči ze stanice Kremže vysláni v 18:36 hodin na polní cestu mezi Holubovem a Krásetínem, při požáru vznikla škoda 220 tis. Kč, příčina vzniku požáru je v šetření.

 

Územní odbor Jindřichův Hradec

 

16.4. Celkem čtyřikrát byly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyslány k požáru: od 12:00 hodin likvidovaly požár hrabanky u obce Václavov a 12 minut po 14:00 hodin vyjely k požáru křoví u Malého Ratmírova - ani v jednom z případů nedošlo při požáru ke vzniku škody. Hasiči ze stanice Třeboň a dobrovolní hasiči obcí Suchdol nad Lužnicí a České Velenice vyjeli ve 14:42 hodin požáru lesní hrabanky a suché trávy na ploše 400 x 200 m u obce Dvory nad Lužnicí - při požáru došlo ke vzniku škody ve výši 20 tis. Kč, příčina vzniku požáru bylo nedbalostní nebo úmyslné jednání. Šest minut po 22:00 hodin byli hasiči vysláni k dalšímu požáru lesního porostu na ploše cca 30 x 20 m u obce Tušť (u Malé pískovny), škody vzniklá při požáru a příčina jeho vzniku jsou v šetření.

17.4. K dopravní nehodě dvou osobních automobilů u obce Otín vyjeli jindřichohradečtí hasiči v 15:32 hodin ? hasiči zajistili havarovaná vozidla proti vzniku požáru a vozovku následně uklidili, 11 minut po 16:00 hodin byli vysláni k záchraně osoby uvízlé  v bahně vypuštěného rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci - vyproštěná dívka byla předána Policii ČR. Místní profesionální hasiči provedli nouzové otevření bytové jednotky v ul. Lázeňská v Třeboni (16:43) , v 17:21 hodin byli vysláni k požáru odpadu v lese u Jindřichova Hradce - při požáru nedošlo ke vzniku škody a deset minut před 22:00 hodin byli vysláni  požáru vyhnilého stromu v ul. Berky z Dubé v Dačicích, ani v tomto případě nedošlo ke vzniku škody.

18.4. Bez události.

19.4. Od 8:43 hodin zasahovala jednotka místních profesionálních hasičů na nám. Republiky v Dačicích, kde ořezala větve u naklánějícího se stromu nad budovou a dvě minuty po 9:00 hodin vyjeli hasiči na sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci k otevření dveří budovy.

20.4. Hasiči ze stanice Jindřichův Hradec asistovali jednotce Českých drah při ořezání nebezpečně se naklánějícího stromu na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci (8:32) a v 16:19 hodin byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu u Jarošova nad Nežárkou - hasiči havarované vozidlo zajistili. Na žádost Zdravotnické záchranné služby asistovali místní hasiči při transportu pacienta v ul. Soukenická v Dačicích (15:08).

21.4. Požár trávy v okolí železnice u železničního přejezdu Barbora směr Kardašova Řečice na ploše cca 15 x 25 m likvidovali jindřichohradečtí hasiči od 15:13 hodin  - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

22.4. Bez události.

 

Územní odbor Písek

 

16.4. Bez události.

17.4. Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů v ul. Kollárova v Písku zajistili hasiči po 14:29 hodin a jednotka místních dobrovolných hasičů zasahovala od 18:36 hodin v bytovém domě v ul. Palackého v Protivíně, kde došlo ke vznícení potravin na sporáku - hasiči požár uhasili a zakouřené místnosti odvětrali - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

18.4. Požár pařezu a trávy na ploše cca 5 m² u obce Zlučín likvidovala od 10:41 hodin jednotka SDH Lašovice, při požáru nedošlo ke vzniku škody, pravděpodobnou příčinou jeho vzniku byla nedbalost. Ve 12:29 hodin vyjeli písečtí profesionální hasiči do obce Čimelice, kde zajistili z dutiny stromu odebrání rtuti a její uložení do převozního  kontejneru.

19.4. Jednotka SDHO Čimelice provedla v odpoledních hodinách tlakování požární nádrže v rekreačním zařízení Štědronín.

20.4. Pět minut po 10:00 hodin vyjeli hasiči k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů n křižovatce ulic Nádražní a Smrkovická v Písku - hasiči zajistili následky po úniku pohonných hmot na vozovku. Od 17:28 hodin zasahovali hasiči u Protivína, kde došlo k úniku motorové nafty na vozovku z nádrže osobního automobilu.

21.4. K technickému zásahu byli hasiči vysláni v 9:47 hodin do ul. Zahradní v Písku, kde uklidili vozovku po úniku provozních náplní z odstaveného osobního automobilu a v 10:37 hodin byli vysláni k požáru trávy na ploše cca 20 m² u obce Lašovice, při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina jeho vzniku byla pravděpodobně nedbalost. Následky po dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu v ul. Pražská v Písku odstraňovali hasiči od 17:58 hodin, při nehodě byla zraněna jedna osoba.

22.4. Ve třech případech provedli hasiči technický zásah - u obce Kovářov (2:32) odstranili  následky po dopravní nehodě osobního automobilu, v ul. Masarykova v Milevsku otevřeli byt (3:21) a následky po další dopravní nehodě osobního automobilu uklidili v ul. Dvořákova v Písku (10:08). Také ve třech případech byli hasiči vysláni k likvidaci požáru: lesa u obce Maletice (10:13), při požáru vznikla škoda 10 tis. Kč, příčinou jeho vzniku byl odhozený nedopalek, osm minut po 11:00 hodin zasahovali hasiči u požáru nakladače v obci Květov - při požáru vznikla škoda 10 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 150 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla nedbalost při svařování a od 20:02 hodin likvidovali hasiči požár suché trávy na louce u Benešovského mlýna v Heřmani - při požáru, jehož příčinou vzniku byla nedbalost, škoda nevznikla.

 

Územní odbor Prachatice

 

16.4. Jednotka ze stanice Prachatice (5:52)  a dobrovolní hasiči obce Netolice (6:15)  byli vysláni  k dopravní nehodě osobního automobilu a kamionu u obce Němčice, následkem dopravní nehody došlo k požáru obou vozidel, v osobním automobilu uhořel řidič. Hasiči na místě provedli lokalizaci (6:29) a následně i likvidaci požáru, následky nehody uklidili. U dopravní nehody zasahovala jednotka ze stanice České Budějovice a další složky IZS. Od 9:50 hodin zasahovala místní jednotka v objektu panelového domu na sídl. Míru ve Volarech, kde obyvatelé domu měli podezření na únik plynu - hasiči výskyt plynu v ovzduší na místě nepotvrdili. K požáru lesní hrabanky na ploše cca 60 x 100 m u obce Vícemily byly v 11:50 hodin vyslány jednotky ze stanice Vimperk, Prachatice a SDHO Svatá Máří  -při požáru, jehož příčinou vzniku byla nedbalost při pálení klestu, nedošlo ke vzniku škody. Ve dvou případech byla místní profesionální jednotka vyslána k technickému zásahu v ul.Česká v Prachaticích (12:01) asistovala při přepravě zemřelé osoby a po 18:39 hodin otevřela byt v panelovém domě v ul. Italská v Prachaticích.

17.4. Vimperští profesionální hasiči likvidovali od 15:13 hodin požár lesní hrabanky a klestu na ploše cca 100 x 100 m na  lesní pasece u obce Boubská - při požáru vznikla škoda 4 tis. Kč a  minutu před 18:00 hodin byli vysláni k záchraně kočky ze stromu v ul. U Zámku ve Vimperku. Ve večerních hodinách zajistila JSDHO dovoz vody do studny v Petrově Dvoře.

18.4. Ve dvou případech provedli hasiči technický zásah, při němž otevřeli uzavřené prostory a v ul. Čelakovského ve Vimperku (12:01) a na Nám. Přátelství v Prachaticích (18:52).Ve 21:59 hodin vyjeli prachatičtí profesionální a jednotky SDHO Vlachovo Březí a Dub k požáru sazí v komíně obytné budovy v obci Dubská Lhota - při požáru nedošlo ke zraněním ani ke vzniku škody.

19.4. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd hasičů k údajnému požáru lesa u obce Chocholatá Lhota (6:20), po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o kontrolované pálení klestu. Jednotka místních dobrovolných hasičů pročistila ve večerních hodinách kanalizaci ve Vlachově Březí. K údajnému požáru garáže v ul. Čelakovského ve Vimperku vyjeli pět minut po 19:00 hodin místní hasiči, po příjezdu na místo určení a následném průzkumu příznaky hoření nenalezli a požár byl překvalifikován na planý poplach.

20.4. Technický zásah - otevření bytu provedli místní profesionální hasiči v 10:22 hodin v ul. Mírová ve Vimperku a netoličtí dobrovolní hasiči dováželi vodu do studny v místní části Petrův Dvůr (17:56).

21.4. Ve dvou případech byli hasiči vysláni k dopravní nehodě: osobního automobilu u obce Lenora (8:00) - hasiči havarované vozidlo zajistili místo nehody uklidili a  ve 12:57 hodin byli vysláni k odstranění následků po dopravní nehodě osobního automobilu u obce Blažejovice, hasiči vyprostili zraněnou osobu z havarovaného vozidla, které následně zajistili. Také ve dvou případech byli hasiči vysláni požáru lesa v 10:22 hodin na ploše cca 1 ar u obce Chocholatá Lhota (při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčinu jeho vzniku byla nedbalost při pálení klestu) a další požár lesa na ploše cca 0,5 ha u obce Strážný likvidovali hasiči od 13:37 hodin  - při  požáru vznikla škoda 20 tis. Kč, příčina vzniku požáru je v šetření. Jednotka místních dobrovolných hasičů byla ve 20:48 hodin vyslána k dohašení ohniště v zahrádkářské kolonii ve Volarech.

22.4. V odpoledních hodinách dohašovaly hasičské jednotky ohniska po požáru z předešlého dne u obce Strážný, v 16:45 hodin provedly otevření bytu v ul. Nemocniční v Prachaticích a v 18:43 hodin byly vyslány k dohašení ohniště na hrázi rybníka v Husinci.

 

Územní odbor Strakonice

 

16.4. Pět minut před polednem vyjela jednotka místních profesionálních hasičů k technickému zásahu do ul. Smetanova ve Vodňanech, kde otevřela byt. V 19:04 hodin byli místní hasiči vysláni k dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu do ul. Katovická ve Strakonicích, hasiči na místě provedli odstranění následků po úniku oleje na vozovku z havarovaného vozidla.

17.4. Bez události.

18.4. V 8:34 hodin vyjeli místní profesionální hasiči do areálu letiště ve Strakonicích k vyproštění srnce ze skruže a od 25 minut po 10:00 hodin v rámci prověřovacího cvičení zachraňovali tonoucího rybáře z řeky Otavy na Podskalí.

19.4. K likvidaci následků po úniku ropné látky na louce u Mosteckých ve Vodňanech byla v 10:58 hodin vyslána místní profesionální jednotka - na místě byla přítomna Městská policie a zástupci MěÚ.

20.4. Ve dvou případech provedli hasiči otevření bytové jednotky na sídl.Škorna ve Vodňanech (11:29) a v ul. Nádražní ve Volyni (11:44). Sedm minut po 17:00 hodin vyjeli hasiči ze stanice Blatná k odstranění následků po dopravní nehodě nákladního automobilu u obce Hněvkov, nehoda se obešla bez zranění.

21.4. K dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky vyjeli hasiči v 9:14 hodin do ul. Vrbenská v Blatné  - při nehodě byly dvě osoby zraněny, hasiči na místě zajistili úklid vozovky. Na planý poplach byl překvalifikován výjezd profesionální jednotky k údajnému požáru v bytě v ul. Husova ve Strakonicích (16:15)  - hasiči po příjezdu na místo zjistili, že příčinou kouře byl prach při přestavbě objektu.

22.4. Bez události.

 

Územní odbor Tábor

 

16.4. V 10:00 hodin vyjela jednotka místních podnikových hasičů k zásahu - zajištění následků po úniku čířícího prostředku z přepravní nádrže na komunikaci v areálu podniku Silon a.s. v ul. Průmyslová v obci Strkov. K technickému zásahu (otevření bytové jednotky) do ul. Zavadilská v Táboře vyjeli místní profesionální hasiči v 15:31 hodin, táborská jednotka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči obcí Chýnov, Radenín, Kozmice a Tučapy byla o sedm minut později vyslána k požáru lesní hrabanky na ploše cca 0,5 ha mezi obcemi Bítov a Radenín - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Požár suché trávy na ploše cca 300 m² podél železniční tratě v okolí zastávky v Bechyni  likvidovala místní dobrovolná jednotka od 18:22 hodin, ani v tomto případě nedošlo ke vzniku škody.

17.4. Místní profesionální hasiči bylo ve 12:30 hodin vysláni do ul. Havanská v Táboře ke dvěma zásahům: po zahoření elektroinstalace v rozvodu panelového domu odvětrali zakouřené prostory a provedli jeho kontrolu a v dalším panelovém domě v této ulici prověřili podezření po údajnému úniku plynu (únik nepotvrzen). Dvě minuty před 23:00 hodin likvidovali hasiči požár trávy a křoví na nám. Fr. Křižíka v Táboře, vzniklá škoda stanovena nebyla.

18.4. Ve dvou případech byly hasičské jednotky vyslány k technickému zásahu do obce Řípec, kde z vozovky odstranily padlé větve (13:55) a následky po dopravní nehodě osobního automobilu a vlaku na železničním přejezdu u obce Horusín likvidovali hasiči po 14:51 hodin, při nehodě nebyl nikdo zraněn.

19.4. Ve večerních hodinách zajistily jednotky profesionálních hasičů následky po úniku motorové nafty z nádrže nákladního automobilu na vozovku u Veselí nad Lužnicí (17:48).

20.4. Profesionální hasiči byli vysláni k dvěma technickým zásahům - otevření bytové jednotky v ul. Buzulucká v Táboře (8:55) a v obci Mažice (10:05).

21.4. V pěti případech byly jednotky profesionálních  a dobrovolných hasičů vyslány v průběhu dne k požáru: od 1:06 hodin likvidovaly požár odpadků na chodbě panelového domu v ul. Sofijská v Táboře - vzniklá škoda a uchráněné hodnoty stanoveny nebyly, šest minut po 2:00 hodin vyjeli táborští profesionální hasiči k požáru osobního automobilu u obce Miličín, požár byl likvidován jednotkou SDHO Votice - vzniklá škoda a uchráněné hodnoty stanoveny nebyly a o 62 minut později zasahovali hasiči ze stanice Tábor u požáru trafostanice v areálu vlakového nádraží v obci Chotoviny - ani v tomto případě vzniklá škoda a uchráněné hodnoty stanoveny nebyly. V 10:45 hodin vyjeli táborští hasiči k likvidaci požáru suché trávy na ploše cca 10 m² na náspu u železniční trati u zastávky Bálkova Lhota, při požáru škoda nevznikla, v 19:35 hodin byli vysláni k technickému zásahu do ul. Dukelských bojovníků v Táboře k otevření bytu a od 21:31 hodin likvidovali požár stromu v obci Dráchov - při požáru škoda nevznikla, příčina jeho vzniku byla nedbalost.

22.4. Ve dvou případech vyjeli táborští profesionální hasiči technickému zásahu  - ve 2:57 hodin likvidovali  následky po dopravní nehodě osobního automobilu na silničním obchvatu města Tábor a na žádost Policie ČR otevřeli vchodové dveře do domu v obci Skrýchov u Opařan (19:42). Třikrát byli hasiči vysláni k likvidaci požáru: požáru lesního porostu a hrabanky na ploše cca 10 m² v k.ú. Malšice (12:27) - při požáru nedošlo ke vzniku škody, od 16:53 hodin likvidovali hasiči požár trávy na ploše cca 500 m² v okolí železničního  náspu u Veselí nad Lužnicí a 16 minut po 17:00 hodin byli vysláni k požáru lesního porostu a hrabanky v k.ú. Borotín - - vzniklá škoda a uchráněné hodnoty stanoveny nebyly.

 

 

 

 

 


Červený kohout 2007

Od úterý 24.4. do středy 25.4.2007 probíhá v hotelu Gomel v Českých Budějovicích 10. ročník konference Červený kohout, která se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloše Svobody. Odbornými garanty této konference se staly zástupci HZS Jihočeského kraje  plk. Ing. Ladislav Karda a plk. Ing. Jan Pavlík.


Pálení klestu a jiného dřevního odpadu v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

            Rada Jihočeského kraje dne 3.5.2005 schválila Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen nařízení). Toto nařízení bylo uveřejněno ve Věstníku Jihočeského kraje, částka 1, ročník 5 a nabylo účinnosti dne 28.5.2005.

Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, tzn. (kromě jiného) v období, ve kterém se provádí požárně nebezpečné činnosti při hospodaření v lese.

Toto období právě nastalo. Vlastníci lesů začínají s likvidací přímých škod po lednových větrných smrštích a snaží se pálením klestu, kůry a jiného dřevního odpadu minimalizovat případné následné škody způsobené přemnožením kůrovce.

Problematice spojené s požární ochranou při hospodaření v lese se věnuje čl. 4 v druhé části nařízení.

Pro účely nařízení je za období provádění činností při hospodaření v lese považováno období spalování hořlavých látek na volném prostranství při činnostech při hospodaření v lese spojené s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě až po celkové ukončení pálení, včetně dohlídkové činnosti.

Je zde uvedena povinnost fyzických osob vycházející ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o požární ochraně), počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Ale je zde uvedena i povinnost právnických a podnikajících fyzických osob vycházející za zákona o požární ochraně, tzn. stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru se zřetelem na rozsah činnosti.

Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat prostory. Před zahájením pálení musí územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje oznámit den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. Hasičský záchranný sbor kraje může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo může takovou činnost zakázat

K zajištění preventivních opatření proti vzniku požáru při pálení musí právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby dodržovat zejména následující bezpečnostní opatření:

§         zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby starší osmnácti let, dvoučlenná skupina může provádět pálení max. na 3 ohništích současně;

§         osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci, zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít potřebné pracovní prostředky;

§         místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy;

§         místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy;

§         zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny;

§         prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu;

§         po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky;

§         pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt ukončeno, za silného větru;

§         udržovat sjízdné hlavní lesní a polní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.

            Výše uvedená požárně bezpečnostní opatření platí do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

            Pokud budete dodržovat tyto opatření, usnadníte nám naši práci a zároveň se nedostanete do rozporu se zákonem o požární ochraně.

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 17. 4. 2007                              

 

Zpracovala: por. Ing. Kateřina Remešová

 


O uplynulém víkendu 14. a 15. dubna 2007 zaznamenaly  jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zvýšený počet požárů  lesních a travních porostů. Ve zmiňovaném období jich hasiči zlikvidovali celkem 30, nejvíce hořelo na území Jindřichohradecka a Táborska. Celková škoda způsobená těmito požáry dosáhla výše téměř 140 tis. kč, nejčastější příčinou vzniku požárů bylo nedbalostní jednání při pálení klestu (např.nedostatečně uhašené ohniště).

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

od 9.4. do 15.4. 2007

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

9.4. K záchraně topící se osoby v Dubenském rybníku mezi obcemi Dubné a  Branišov vyjeli profesionální hasiči v 9:26 hodin  -  po příjezdu na místo jednotka zjistila, že osoba je již v péči Zdravotnické záchranné služby. Deset minut po 11:00 hodin zasahovali hasiči u požáru osobního automobilu po dopravní nehodě  u obce Modrá Hůrka - při požáru vznikla škoda 4 tis. Kč. Od 12:50 hodin likvidovala jednotka ze stanice Trhové  Sviny požár suché trávy a dřevního odpadu v obci Třebíčko - při požáru nedošlo ke vzniku škody.  K technickému zásahy vyjela místní hasičská jednotka do ul. Fr. Ondříčka v Českých Budějovicích (13:01), kde otevřela byt a od 14:50 hodin pak ve spolupráci s jednotkou SDHO Hrdějovice zasahovala u požáru suché trávy a křoví na ploše cca 2 ha v areálu bývalého vojenského prostoru mezi ul. E. Rošického a Husova tř. v Českých Budějovicích - při požáru škoda nevznikla. Od 20:58 hodin v ul. Pod Lesem na Dobré Vodě asistovali hasiči Zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta.

10.4. Minutu před 6:00 hodin vyjeli hasiči k likbvidaci následků po dopravní nehodě k obci Vranín. Vltavotýnští hasiči vyjeli v 10:51 hodin k odstranění obtížného hmyzu z areálu základní školy v obci Chrášťany. Do ul. Navrátilova v Nových Hradech (11:26) byli hasiči vysláni k technickému zásahu, otevření bytové jednotky. Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjela jednotka ve 13:28 hodin do ul. J. Opletala v Českých Budějovicích, kde asistovala při snesení zraněné osoby. Požár suché trávy a keřů na ploše cca 10 000 m² v areálu bývalého tankodromu u ul. E. Rošického v Českých Budějovicích  likvidovaly od 15:58 hodin jednotky ze stanice České Budějovice a Suché Vrbné  - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Technický zásah provedli hasiči v ul. Otavská v Českých Budějovicích (16:09), kde otevřeli byt a na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky k údajnému požáru suché trávy v ul.Staroměstská v Českých Budějovicích (17:53), po příjezdu na místo a následném průzkumu hasiči požár nepotvrdili. K odstranění následků po dopravní nehodě (úklid vozovky) byli hasiči vysláni 15 minut po 20:00 hodin k rybníku Bezdrev u obce Dasný.

11.4. Jednotka ze stanice Suché Vrbné byla v 9:53 hodin vyslána do ul. Železničářská v Českých Budějovicích, kde se na zahradě v okolí barelu nacházela neznámá látka - hasiči tuto látku (jednalo se pravděpodobně o tiskařskou čerň) zajistili a kontaminovanou zeminu odstranili. Celkem třikrát byli hasiči vysláni k technickému zásahu  - otevření uzavřených prostor do ul. Fr. Hrubína (10:10), Roudenská (17:47) a na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

12.4. V 10:49 hodin byla jednotka profesionálních hasičů k technickému zásahu - otevření bytu do ul. J. Opletala v Českých Budějovicích. Hasiči Českých drah asistovali od odpoledních hodin při skrápění silnice v Nových Hradech. Do objektu podniku v ul. U Smaltovny v Českých Budějovicích vyjeli místní profesionální hasiči ve 12:14 hodin k zajištění proraženého plynového potrubí - hasiči vyklidili prostory výrobní haly, naměřena byla vysoká koncentrace plynu v ovzduší a následně vyčkali příjezdu plynárenské pohotovosti. Ve dvou případech zasahovali profesionální hasiči u požáru - od 13:23 hodin u požáru suché trávy u Severní zastávky v okolí železniční tratě, při požáru nedošlo ke vzniku škody a ve 14:54 hodin byli vysláni k likvidaci požáru osobního automobilu u obce Kamenný Újezd - místní část Opalice - při požáru vznikla škoda 60 tis. Kč, příčinou vzniku požáru byla technická závada v motorovém prostoru vozidla. Po 15:32 hodin vyjela hasičská jednotka k odstranění následků po dopravní nehodě (úklid vozovky) do ul. Reinerova v Českých Budějovicích a devět minut po 21:00 hodin vyjeli hasiči ze stanice České Budějovice a dobrovolní hasiči obce Neplachov k požáru lesního porostu u obce Bošilec - zásah byl přerušen v nočních hodinách a po druhý den ráno po 6:00 hodin hasiči místo jeli zkontrolovat a dohasit skrytá a doutnající ohniska po požáru .

13.4. Trhosvinenští hasiči vyjeli ve 12:54 hodin k technickému zásahu k obci Ločenice, při němž z vozovky odstranili padlý strom. Jednotky profesionálních hasičů zasahovaly v průběhu dne u pěti požárů: požár suché trávy a klestu za sídl. Máj v Českých Budějovicích likvidovali hasiči od 14:13 hodin, o 35 minut později vyjeli hasiči k dalšímu požáru klestu a hrabanky u obce Hosín - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Požár suché trávy a lesní hrabanky u obce Chtýčany likvidovaly hasičské jednotky od 15:35 hodin - škoda nulová, příčina vzniku byla nedbalost nebo úmysl. U dalšího požáru klestu a palivového dřeva v chatové oblasti u rybníka "Mydlák" zasahovali hasiči od 18:23 hodin a 20 minut po 20:00 hodin vyjeli hasiči k Velkému jezu v Českých Budějovicích k likvidaci požáru stromu - ani v těchto případech nedošlo ke vzniku škod. Následky po dopravní nehodě v ul. Branišovská v Českých Budějovicích odstranili hasiči po 18:51 hodin a deset minut před 20:00 hodin otevřeli bytovou jednotku v panelovém domě v ul. Otavská v Českých Budějovicích.

14.4. Požár suchého pařezu v Radonickém lese v likvidovala od 9:07 hodin jednotka SDHO Neplachov - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Technologický zásah - dohašení skrytých ohnisek po požáru suché trávy a lesní hrabanky u obce Chotýčany prováděli od 13:10 hodin dobrovolní hasiči obce Ševětín. Jednotka profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovala od 13:18 hodin u Hluboké nad Vltavou při dohašení ohnisek po požáru z předchozího dne (beze škody). K požáru suchého pařezu a lesní hrabanky za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích vyjeli místní profesionální hasiči v 14:38 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky k údajnému požáru blíže nespecifikovaného objektu v ul. Horní v Českých Budějovicích (14:53), po příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou kouře bylo pálení klestu. K dalšímu požáru - odpadu v kanalizační vpusti v ul. Nádražní v Českých Budějovicích byli hasiči vysláni v 15:06 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Profesionální hasiči byli vysláni k technickému zásahu (otevření bytové jednotky) do ul. Matice školské v Českých Budějovicích (17:23), na nám. Míru v Týně nad Vltavou (19:33) likvidovali doutnající kůru v okolí stromků a keřů - beze škody a deset minut před 22:00 hodin vyjeli k požáru odpadu v koši v ul. Dukelská v Českých Budějovicích, ani v tomto případě nedošlo při požáru ke vzniku škody.

15.4. K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Temelín vyjela jednotka profesionálních hasičů v 3:39 hodin - hasiči místo této nehody zajistili. Požár listí v dutině stromu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích likvidovali místní hasiči od 4:22 hodin  - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Technický zásah - otevření uzavřených prostor provedli hasiči na tř. Lidická v Českých Budějovicích (6:46) a na Sídlišti v Trhových Svinech (10:22). Požár odpadu v odpadkovém koši v ul. Kněžská v Českých Budějovicích likvidovali hasiči 17 minut po 12:00 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody. K dalšímu požáru  suché trávy a klestu u obce Nové Hrady vyjeli  místní dobrovolní hasiči čtyři minuty po 14:00 hodin  - ani v tomto případě škoda nevznikla. I následující dva zásahy se týkaly likvidace požáru  - lesního porostu u obce Sedlo, na místě zasahovaly jednotky SDHO Nové Hrady, Borovany, Údolí u Nových Hradů a Sedlo - při požáru došlo k vzniku škody 2 tis. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření, hasiči požár lokalizovali a pokračují na jeho likvidaci. Pět minut před 22:00 hodin vyjeli českobudějovičtí hasiči k požáru starých pneumatik v obci Munice - při požáru škoda nevznikla a o hodinu později byli vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu v ul. Horní v Českých Budějovicích  - hasiči zamezili úniku provozních kapalin z havarovaného vozidla, které se po nehodě nacházelo ve stoce.

 

Územní odbor Český Krumlov

 

9.4. K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Rojšín vyjeli hasiči ze stanice Kremže ve 2:41 hodin, na místě zajistili havarované vozidlo proti vzniku požáru a asistovali při jeho odtahu. Dvakrát provedli hasiči technický zásah - otevření uzavřených prostor v ul. Šeříkova (9:45) a Kaplická (11:54) v Českém Krumlově. Od 13:02 hodin do 7:30 hodin následující dne likvidovaly a jednotky profesionálních (Český Krumlov) a dobrovolných hasičů obcí Kájov, Chvalšiny a Hořice požár balíků slámy a sena v Kladném u Kájova - při požáru vznikla škoda 300 tis.Kč, uchráněné hodnoty činí 500 tis. Kč, příčina vzniku požáru je v šetření. Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjeli hasiči k asistenci při snesení pacienta v obci Chlum (13:08) a na sídl. Plešivec v Českém  Krumlově (13:28).

10.4. V 8:40 hodin byli místní profesionální hasiči vysláni do ul. Na vyhlídce v Kaplici k záchraně osoby hrozící skokem z balkonu v 10. patře panelového domu, jednotka nezasahovala (muž skok provedl), kapličtí hasiči vyjížděli dále v 9:54 hodin k požáru hnojiště na ploše cca 50 m² do obce Rozpoutí - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 5 tis. Kč. Hasičské jednotky zasahovaly u technického zásahu - otevření bytu v ul. za Nádražím v Českém Krumlově (20:10) a ve 23:25 hodin byly vyslány do ul. Sídl. Míru v Horní Plané k prověření výskytu neznámé látky v ovzduší v přízemních prostorách  bytového domu - hasiči výskyt nebezpečné látky potvrdili.

11.4. Místní profesionální hasiči provedli ve dvou případech technický zásah v ul. 5. května v Českém Krumlově (8:21), kde otevřeli osobní automobil  (uvnitř se nacházelo malé dítě) a v 18:17 hodin otevřeli vozidlo v ul. Kostelní v Českém Krumlově. Ve 13:35 hodin vyjela českokrumlovská profesionální jednotka do Domoradic k zajištění malého množství uniklé látky - rtuti.

12.4. K technickému zásahu - otevření bytové jednotky vyjeli hasiči ve 14:40 hodin na sídl. Plešivec v Českém Krumlově. Čtyři minuty po 15:00 hodin byli vysláni kapličtí profesionální hasiči k požáru suché trávy a rumiště na ploše cca 30 m²  k obci Omlenice, při požáru nedošlo k vzniku škody.

13.4. Požár trávy na ploše cca 400m² v okolí železniční tratě mezi obcemi Dolní Dvořiště a Rybník likvidovaly od 11:38 hodin hasičské jednotky - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčinou jeho vzniku bylo jiskření od brzd lokomotivy. Místní hasiči byli v 15:38 hodin vysláni k odstranění olejové skvrny z vozovky v ul. Pod Kamenem v Českém Krumlově.

14.4.  K technickému zásahu  - otevření uzavřených prostor vyjeli hasiči na sídl. Plešivec v Českém Krumlově (12:02) a ve Vyšném (20:59) a technický zásah provedli hasiči u obce Slupečná, kde z vozovky odstranili padlý strom (18:04) a v bytové jednotce obytné budovy v ul. Míru v Kaplici (18:50) uzavřeli vodovodní potrubí. Následky po dopravní nehodě osobního automobilu u obce Herbertov likvidovali hasiči od 13:27 - hasiči vytáhli havarované vozidlo zpět do jízdního pruhu a vozovku  uklidili a od 17:46 hodin zasahovali u požáru lesa mezi Třísovem a Plešovicemi - při požáru vznikla škoda 3 tis. Kč, příčina je v šetření. Po 18:23 hodin likvidovala jednotka SDHO Vyšší Brod požár suché trávy u železniční tratě v zastávce Herbertov   - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

15.4. V 10:52 hodin vyjely jednotky profesionálních hasičů k dopravní nehodě traktoru a terénního vozidla u obce Nažidla - hasiči havarovaná vozidla zajistili a následky nehody uklidili. Ve třech případech zasahovaly hasičské jednotky u požáru: hrabanky  porostu u obce Přídolí (13:12) - při požáru vznikla škoda 2 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla nedbalost, ve 14:16 hodin vyjeli českokrumlovští hasiči k požáru trávy na Dubíku (sídl. Plešivec) a 17 minut po 20:00 hodin likvidoval požár suché trávy u železničního přejezdu v obci Skřídla - při požárech nedošlo ke vzniku škody.

 

Územní odbor Jindřichův Hradec

 

9.4. Pět minut po 17:00 hodin vyjeli jindřichohradečtí profesionální hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Otín - hasiči vyprostili zraněnou osobu z havarovaného vozidla a následky této nehody odstranili.

10.4. Požár suché trávy a hrabanky na ploše cca 30x30 m u lesa mezi obcemi Majdalena a Suchdol nad Lužnicí likvidovali od 22:33 hodin třeboňští profesionální a místní dobrovolní hasiči  - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

11.4. Ve dvou případech likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů požár suché trávy na ploše 5 x 20 m v okolí železniční trati v Lomnici nad Lužnicí (12:41) a v 15:17 hodin likvidovaly požár suché trávy na ploše cca 200 m² v obci Číměř - ani v jednom případě nedošlo při požáru ke vzniku škody.

12.4. Místní jednotka vyjela dvě minuty po 11:00 hodin k odstranění následků po úniku pohonných hmot z osobního automobilu na vozovku v ul. Antonínská v Dačicích. K technickému zásahu byli vysláni hasiči do ul. Táboritská v Třeboni (12:36), kde otevřeli bytovou jednotku. K požáru lesního porostu na ploše cca 50 x 50 m v obci Dolní Balíkov vyjeli v 15:30 hodin hasiči ze stanice Dačice a dobrovolné jednotky obcí Cizkrajov, Slavonice a Dolní Balíkov - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina jeho vzniku je v šetření.

13.4. Jednotky dobrovolných hasičů obcí Chlum u Třeboně, Žíteč, Suchdol nad Lužnicí a Mníšek a hasiči ze stanice Třeboň likvidovali od 15:14 hodin požár suché trávy a lesní hrabanky na ploše cca 1 ha u obce Žíteč - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčinou jeho vzniku byla nedbalost při pálení klestu. Čtyři minuty po 16:00 hodin vyjeli jindřichohradečtí profesionální hasiči k vyproštění labutě uvízlé v bahně v rybníce Drahýška. K požáru objektu určeného k demolici  v ul. Mládežnická v Dačicích vyjeli v 22:03 hodin místní profesionální hasiči - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

14.4. K dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla u obce Nová Včelnice vyjeli profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec v 5:49 hodin - při nehodě byla zraněna jedna osoba, hasiči následky nehody odstranili. Ve dvou případech byly hasičské jednotky vyslány k požáru: lesního porostu u obce Záblatí (14:55) - při požáru škoda nevznikla, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při pálení klestu a 13 minut po 17:00 hodin vyjely k požáru suché trávy a lesa v okolí železniční tratě mezi obcemi Rodvínov a Jarošov nad Nežárkou  - při požáru vznikla škoda 40 tis. Kč.

15.4. Hned v několika případech byly jednotky profesionálních a Dobrovolných hasičů vyslány k požárům: od 1:43 hodin likvidovaly požár dřevěného přístřešku u domku v ul. Kostelní v Radouni - při požáru vznikla škoda 10 tis. Kč, příčina jeho vzniku je  v šetření a ve 3:45 hodin vyjeli hasiči k požáru osobního automobilu v obci Domanín - požár byl lokalizován ještě před příjezdem jednotky na místo, škoda vzniklá při požáru činí 10 tis. Kč, příčina vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci. V sedmi případech likvidovali hasiči během dne požáry lesních a travních porostů u obce Dolní Bolíkov -  zde hasiči dohašovali ohniště po pálení klestu, mezi obcemi Rodvínov a Jindřiš (11:34) likvidovali požár u železniční tratě, od 13:25 hodin se u obce Písečné nad Dyjí jednalo o požár lesní hrabanky, doutnající hrabanku u obce Rodvínov  hasili hasiči po 13:41 hodin, šest minut po 15:00 hodin u obce Stará Hlína likvidovali hasiči požár lesní hrabanky, pět minut před 20:00 hodin byli vysláni k požáru lesní hrabanky u obce Bor u Suchdola a ve 21:00 hodin u obce Dvory nad Lužnicí zasahovali u požáru suché trávy na louce na ploše cca 80 x 50 m - ve všech případech byla vzniklá škoda nulová nebo stanovena nebyla. Požár skládky a silážních balíků v obci Oldříš likvidovali od 13:22 hodin jindřichohradečtí hasiči  - při požáru vznikla škoda 10 tis. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.

 

Územní odbor Písek

9.4. Odstranění následků po dopravní nehodě osobního automobilu u obce Bernartice zajistili po 5:56 hodin profesionální hasiči ze stanice Milevsko, ti následně od 14:05 hodin ve spolupráci s dobrovolnými hasiči obcí Květuš a Chyšky likvidovali požár u obce Chlístov - vzniklá škoda stanovena nebyla, příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při pálení klestu.

10.4. Do ul. Pražská v Písku vyjeli místní hasiči v 7:39 hodin k odstranění následků po úniku ropných produktů na vozovku. Požár suché trávy v okolí železniční tratě u obce Čížová likvidovali písečtí hasiči od 13:12 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody, pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla nedbalost. Jednotka ze stanice Milevsko byla v 18:43 hodin vyslána k opětovnému požáru lesa u obce Chlístov (na místě zasahovaly táborské jednotky). K technickému zásahu do ul. Nádražní v Milevsku vyjeli hasiči ve 21:41 hodin, kde provedli otevření dveří obchodu.

11.4. K technickému zásahu do areálu mateřské školky v ul. Jeřábkova v Milevsku vyjeli místní hasiči 18 minut po 8:00 hodin k odstranění obtížného hmyzu. Ve dvou případech odstranily hasičské jednotky následky po úniku provozních kapalin na vozovku na parkovišti v ul. Jablonského (14:16) a v ul. Pražská v Písku (15:09). Osm minut po 21:00 hodin byli písečtí profesionální hasiči vysláni k dopravní nehodě na Nové Hospodě, na místě provedli úklid vozovky.

12.4. Následky po úniku provozních kapalin z havarovaného osobního automobilu u obce Předotice odstranila po 16:49 hodin písecká profesionální jednotka.

13.4. Požár lesa na ploše cca 40 x 70 m v obci Varvažov likvidovali od 17:19 hodin hasiči ze stanice Písek v spolupráci s dobrovolnými hasiči obcí Varvažov, Ostrovec, Čimelice a Rakovice - při požáru vznikla škoda 1 tis. Kč, pravděpodobnou příčinou jeho vzniku byla nedbalost při pálení klestu.

14.4. Devět minut po poledni zasahovali hasiči SDHO Chyšky u požáru lesního porostu a hrabanky na ploše cca 50 m² u obce Bezděkov - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina jeho vzniku bylo nedohašené ohniště po pálení klestu. O dvacet minut později vyjeli písečtí hasiči k dohašení ohniště po pálení klestu u obce Borečnice (zásah beze škody) a od 13:58 hodin likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů požár stohu v obci Božetice - při požáru vznikla škoda 20 tis. Kč, příčinou jeho vzniku byla hra dětí. Na planý poplach byl přehodnocen údajný požár blíže nespecifikovaného objektu u obce Hodušín (21:20) - hasiči po průzkumu potvrdili, že se jedná o dohořívající stoh v obci Božetice.

15.4. Písečtí profesionální hasiči vyjeli v 9:45 hodin do ul. Harantova v Písku k odstranění olejové skvrny z vozovky a ve 21:17 hodin byli vysláni do obce Nová Ves k rybníku Nesejd, kam došlo k úniku blíže nespecifikované látky - hasiči nabrané vzorky vody předali pracovníkům ČIŽP.

 

Územní odbor Prachatice

 

9.4. Minutu po 13:00 hodin vyjeli místní dobrovolní a prachatičtí profesionální hasiči k požáru komunálního odpadu v popelářském voze ve Strunkovicích nad Blanicí - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 900 tis. Kč, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci se žhavým popelem.

10.4. Hasiči Českých drah vyjeli v 7:35 hodin do obce Chroboly, kde prořezávali větve stromů ohrožující bezpečný provoz na železniční trati. Tři minuty po 20:00 hodin vyjeli prachatičtí hasiči k požáru suché trávy na louce u obce Javornice - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

11.4. Jednotka SDHO Vlachovo Březí vyjela v 18:15 hodin do obce Uhřice, kde z objektu rodinného domu odstranila obtížný hmyz.

12.4. Místní profesionální hasiči provedli technický zásah - otevření osobního automobilu v Prachaticích (13:44) a místní jednotka SDHO zajistila ve večerních hodinách  dovoz vody v Netolicích. Ve 22:46 hodin byli hasiči vysláni k technickému zásahu do obce Křesanov, kde otevřeli dveře rodinného domu.

13.4. Ve třech případech byly hasičské jednotky vyslány k dopravní nehodě: od 13:36 hodin zasahovaly u dopravní nehody tří osobních automobilů v ul. Chelčického v Husinci, hasiči vyprostili zraněnou osobu z havarovaného vozidla a místo nehody zajistili, od 15:26 hodin provedli zajištění havarovaného osobního automobilu proti vzniku požáru po dopravní nehodě u obce Chocholatá Lhota a jednotka SDHO Volary byla v 16:32 hodin vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu v blízkosti železniční tratě v obci Zátoň, hasiči zajistili následky po úniku pohonných hmot z havarovaného na bok převráceného vozidla. Prachatičtí profesionální hasiči likvidovali od 13:55 hodin požár dvou stromů u parkoviště v ul. Nemocniční v Prachaticích - škoda a příčina vzniku požáru bude upřesněna a ve 14:47 hodin byli vysláni k technickému zásahu do ul. Česká v Prachaticích k otevření bytové jednotky. Místní dobrovolní hasiči vyjeli po 20:43 hodin k technologickému zásahu  - dohašení ohniště po pálení klestu v lese u obce Svatá Máří.

14.4. Ve třech případech byly hasičské jednotky vyslány k odstranění olejové skvrny z vozovky na parkoviště před hotelem v Prachaticích (6:55), u obce Blažejovice (9:28) a v ul. Tyršova v Netolicích (20:54). K požáru lesní hrabanky v areálu bývalé lesní školky byli prachatičtí hasiči vysláni v 15:46 hodin k obci Husinec - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

15.4. Bez události.

 

Územní odbor Strakonice

 

9.4. Čtyři minuty před 11:00 hodin byli vysláni místní profesionální hasiči do ul. Staromostecká ve Vodňanech, kde došlo k úniku ropných produktů do mlýnského náhonu - na místě nasadila norné stěny, které jímaly uniklou látku. Ve dvou případech provedly profesionální hasičské jednotky technický zásah: v ul. Kochana z Prachové ve Strakonicích čerpaly z prostor výtahu vodu v důsledku prasklého vodovodního potrubí (12:19) a na žádost Policie ČR otevřely byt v ul. Nad Lomnicí v Blatné (13:25). V odpoledních hodinách byli hasiči vysláni k požáru travního a lesního porostu u obce Chobot (15:16), při požáru vznikla škoda 50 tis. Kč, příčinou vzniku požáru byla nedbalost (kouření) a od 16:30 hodin likvidovali vodňanští hasiči požár lesa u obce Číčenice - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 30 tis. Kč.

10.4. Po 8:30 hodin byli místní profesionální hasiči vysláni k odstranění hnízda obtížného hmyzu v areálu mateřské školky v ul. Svojsíkova ve Strakonicích. K technologickému zásahu - dohašování ohnisek po požáru lesa u obce Číčenice byli v 10:23 hodin vysláni hasiči ze stanice Vodňany.

11.4. Jednotky profesionálních hasičů zasahovaly u dvou dopravních nehod: osobního automobilu u obce Bezdědovice - hasiči odstranili následky po úniku pohonných hmot z havarovaného automobilu a 15 minut před  polednem vyjely k dopravní nehodě nákladního a osobního automobilu u obce Svinětice, hasiči vytáhli havarované osobní vozidlo zpět do jízdního pruhu a vozovku následně uklidili. Také ve dvou případech zasahovali hasiči u technického zásahu: u obce Horní Poříčí odstranili z komunikace olejovou skvrnu (10:00) a do ul. Povážská ve Strakonicích (15:34) byli vysláni k otevření bytové jednotky.

12.4. Ve dvou případech vyjížděly jednotky profesionálních hasičů  k dopravní nehodě dvou osobních automobilů n křižovatce ulic J. Wericha a Sadová v Blatné (11:10) - při nehodě nedošlo ke zraněním, hasiči odstranili následky po této nehodě a ve 14:32 hodin byly vyslány k další dopravní nehodě dvou osobních automobilů mezi obcemi Radomyšl a Rojice - při této nehodě byla zraněna jedna osoba, hasiči havarovaná vozidla zajistili. Také ve dvou případech vyjížděli hasiči k požáru: k požáru odpadu n ploše cca 50 x10 m na skládce u obce Hněvkov (16:27), při požáru nedošlo ke vzniku škody a požáru lesního porostu o rozloze cca 10 m² u obce Kocelovice (17:06), ani v tomto případě nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 50 tis. Kč.

13.4. Požár lesa na ploše cca 1 ha u obce Čekanice likvidovali profesionální hasiči ze stanice Blatná a dobrovolní hasiči obcí Blatná  a Čekanice od 19:03 do 22:28 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina vzniku požáru byla nedohašení ohniště po pálení klestu.

14.4. Po 10:47 hodin vyjeli hasiči k dohašení ohnisek po pátečním požáru lesa u obce Čekanice. V 16:00 hodin zasahovaly jednotky dobrovolných hasičů obcí Volyně a Přechovice u požáru lesní hrabanky a mladých stromků mezi Volyní a Přechovicemi  - při požáru vznikla škoda 2 tis. Kč, příčina vzniku požáru bylo nedohašení ohniště po pálení klestu. O 27 minut později vyjeli vodňanští profesionální hasiči k dopravní nehodě dodávky a motocyklu u obce Křtetice - při nehodě byl usmrcen řidič motocyklu, jeho spolujezdec byl vrtulníkem transportován do nemocnice, hasiči na místě asistovali při zajištění a odstranění následků po dopravní nehodě.

15.4. Ke kontrole a hašení doutnající mulčovací kůry na kruhovém objezdu v ul. Písecká ve Strakonicích vyjeli místní podnikoví hasiči v 6:10 hodin  - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

 

Územní odbor Tábor

 

9.4. Ve čtyřech případech byly hasičské jednotky vyslány k požáru: od 13:55 hodin zasahovaly u požáru lesního porostu na ploše cca 20 000 m² u obce Chlístov  - vzniklá škoda stanovena nebyla, příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při pálení klestu. K dalšímu požáru lesa na ploše cca 15 000 m² u obce Nehonín vyjeli hasiči v 15:57 hodin, vzniklá škoda stanovena nebyla, příčinou vzniku požáru bylo i v tomto případě nedbalostní jednání při pálení klestu. K údajnému požáru lesa vyjeli táborští hasiči sedm minut po 16:00 hodin k obci Radkov, po příjezdu na místo určení hasiči požár nepotvrdili a výjezd byl překvalifikován na planý poplach a od 20:46 hodin likvidovali dobrovolní hasiči obce Mladá Vožice požár suché trávy na ploše cca 20 m² v obci Křekovice.

10.4. Jednotky profesionálních (Tábor a Pacov) a dobrovolných hasičů obcí Chýnov, Prasetín, Pacov a Obrataň zasahovaly od 12:02 hodin u požáru lesního porostu a hrabanky n ploše cca 10 000 m² u obce Prasetín - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 100 tis. Kč, příčinou vzniku požáru bylo nedohašené ohniště po pálení klestu. O devět minut později byli táborští profesionální a místní dobrovolní hasiči vysláni k požáru hranice dřeva u chaty v obci Radenín - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčinou vzniku požáru byl žhavý popel. Táborští hasiči v spolupráci s dobrovolnými jednotkami likvidovali od 18:35 hodin opětovný požár lesního porostu a hrabanky na ploše cca 50 m² u obce Chlístov - při požáru nedošlo ke vzniku škody. V 19:20 hodin vyjela jednotka SDHO Jistebnice k požáru lesa u obce Nehonín, ani v tomto případě nedošlo při požáru ke vzniku škody.

11.4. Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjeli hasiči v 8:37 hodin do ul. kpt. Jaroše v Táboře na asistenci při transportu pacienta. Požár v motorovém prostoru nákladního automobilu v Soběslavi likvidovala od 9:52 hodin jednotka místních profesionálních hasičů - při požáru došlo ke vzniku škody ve výši 200 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 500 tis. Kč, příčina vzniku požáru byla technická závada. Dobrovolní hasiči obce Chýnov odstranili v odpoledních hodinách nakloněný strom nad vozovkou u obce Kladruby.

12.4. Šest minut před 7:00 hodin vyjela jednotka profesionálních hasičů k technickému zásahu - odstranění následků po úniku nafty v areálu čerpací stanice v Klokotech. Požár ve skladu dřeva v areálu podniku v ul. Strkovská v Plané nad Lužnicí likvidovaly jednotky profesionálních hasičů od 8:33 hodin - při požáru vznikla škoda 4 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 1 mil. Kč, příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci. K dalšímu požáru - lesní hrabanky na ploše cca 20 m² u obce Prasetín vyjeli hasiči pět minut po 17:00 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčinou bylo rozhoření skrytého ohniska po požáru.

13.4. V 16:21 hodin vyjeli hasiči k technickému zásahu do ul. Berlínská v Táboře, kde otevřeli bytovou jednotku.

14.4. Požár lesního porostu na ploše cca 50 m² u obce Chlístov likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů od 12:14 hodin, k obci Křída vyjeli hasiči v 16:42 hodin k likvidaci dalšího požáru lesního porostu na ploše cca 250 m²  - při požárech nedošlo ke vzniku požáru, příčinou jejich vzniku bylo  nedbalostní jednání při pálení klestu. Ve večerních hodinách hasiči zasahovali u dvou požárů suché trávy a keřů na ploše cca  30m² u silnice mezi Táborem a Stoklasnou Lhotou (17:33) a o dvě hodiny později byly vysláni do Tábora - Čelkovic k požáru suché trávy u železniční trati, při požárech nedošlo ke vzniku škody (v prvním případě škoda stanovena nebyla). K poslednímu sobotnímu požáru lesního porostu u oce Opařany vyjeli místní dobrovolní hasiči ve 20:42 hodin - ani v tomto případě nebyla škoda a příčina stanovena.

15.4. K technickému zásahu - otevření bytu do ul. Buzulucká v Táboře vyjeli místní hasiči ve 12:45 hodin. Od 15:29 hodin likvidovali profesionální hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči požár lesní hrabanky u obce Padařov, při požáru nedošlo k vzniku škody a ve večerních hodinách byli vysláni k požáru tújí na hřbitově v Soběslavi (17:12), při požáru vznikla škoda 15 tis. Kč, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm a od 17:54 hodin  zasahovali táborští hasiči u dalšího požáru tújí na zahradě rodinného domu v ul. Pod vrbou v Sezimově Ústí - při požáru vznikla škoda 4 tis. Kč, i v tomto případě byla příčina vzniku požáru nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm.

 


Pozvánka na konferenci Červený Kohout 2007, která se koná ve dnech 24.4. - 25.4. 2007 v Českých Budějovicích. Více informací, přihláška a pozvánka ve formátu .PDF


Taktické cvičení.

V sobotu 7. dubna 2007 se v odpoledních hodinách  (13:59 - 15:15 hodin) uskutečnilo taktické cvičení jednotek dobrovolných hasičů obcí Frymburk a Přední Výtoň a dalších složek IZS - Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. V obci Blatná zasahovaly zmiňované jednotky u požáru celého objektu ovčína, při kterém bylo nutné evakuovat osoby z hořícího objektu a zabránit rozšíření ohně na sousedící budovy. Profesionální hasiči z Českého Krumlova a Frymburku nad vedením zásahu dohlíželi.

Cílem cvičení  bylo prohloubení schopností velitelů zúčastněných dobrovolných jednotek, seznámení se s užíváním dýchací techniky a problematikou vedení celého zásahu.


Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 2006

MOBIL SALON 2007

Ve dnech 13.-.15.4. 2007 bude v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. probíhat 15. ročník výstavy Mobil salon. Své místo zde budeme mít i Integrovaný záchranný systém - jeho složky naleznete v pavilonu "Z", v jehož interiéru se představí také Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se svou reálnou expozicí vyhořelého bytového jádra. Na ploše před pavilonem budou pak záchranáři, hasiči a policisté provádět mimojiné ukázky vyproštění osob z havarovaného osobního automobilu či slaňovat paragladistu z koruny stromu. 

Těšíme se na Vaši účast!


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 4. dubna 2007 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.Během 12. týdne roku 2007 vyjížděly hasičské jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů celkem k 96ti případům. Celkem 13krát likvidovaly požáry, při kterých vznikla škoda 122 tis. Kč, součet uchráněných hodnot u zmiňovaných 13ti požáru pak činí 3, 320 mil. Kč, ve třech případech byla na vině při vzniku požáru nedbalost. Více jak 50% výjezdů tvořily technické zásahy, u dopravních nehod zasahovali hasiči na jihočeských silnicích v 18ti případech.

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

od 19.3. do 25.3. 2007

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

 

19.3. 21 minut po půlnoci vyjeli českobudějovičtí hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Borek - na místě vyprostili zraněného řidiče z havarovaného vozidla, které následně zajistili. U další dopravní nehody u obce Strážkovice zasahovali hasiči od 5:58 hodin, hasiči vytáhli havarované vozidlo zpět do jízdního pruhu a odstranili následky této nehody. Jednotka HZSP Českých drah vyjela v 9:19 hodin do okolí železniční zastávky Trocnov k odstranění větví stromů z průjezdného profilu tratě. K další dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu u obce Borek vyjeli profesionální českobudějovičtí hasiči v 11:52 hodin, ti vyprostili dvě mrtvé osoby z havarovaného a  následně místo nehody uklidili. K technickému zásahu - otevření uzavřených prostor do ul. Novohradská v Nových Hodějovicích byli hasiči vysláni v 17:56 hodin, likvidaci požáru odpadu v plechovém kontejneru v ul. Nádražní v Českých Budějovicích prováděli od 21:18 hodin, při požáru nedošlo ke vzniku škody.

20.3. K technickému zásahu vyjela ve 3:27 hodin jednotka profesionálních hasičů do ul. Strakonická v Českých Budějovicích k likvidaci následků po úniku pohonných hmot z nádrže osobního automobilu na vozovku. K požáru kotle ve sklepě rodinného domu v ul. K. Lávičky v Českých Budějovicích byli hasiči vysláni v 6:47 hodin, po příjezdu na místo byl již požár uhašen a hasiči kotel zkontrolovali a zajistili, při požáru vznikla škoda 5 tis. Kč, příčinou jeho vzniku bylo nedbalostní jednání majitele. Hasiči Českých drah odstraňovali v dopoledních větve stromů z průjezdného profilu železniční tratě u Trocnova. Ve třech případech byly hasičské jednotky vyslány k technickému zásahu: v ul. Jeremiášova v Českých Budějovicích (18:54) otevřely bytovou jednotku, z komunikace mezi obcemi Borovany a Ostrolský Újezd odstranily padlý strom (21:10) a totožný typ zásahu provedly po 21:19 hodin u obce Poněšice. K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Planá vyjeli českobudějovičtí hasiči v 19:51 hodin, po příjezdu jednotky na místo byl zraněný řidič již mimo havarované vozidlo a v péči Zdravotnické záchranné služby.

21.3. Profesionální hasiči Českých drah zasahovali v dopoledních hodinách v okolí železniční zastávky Trocnov, kde odstranili stromy ohrožující bezpečnost železničního provozu. Hasičské jednotky vyjely v 8:14 hodin k vytažení osobního automobilu ze stoky u obce  Branišov, do ul. Trocnovská v Českých Budějoviccích (8:44) byly vyslány k odstranění nalomené větve stromu. Ve dvou případech vyjeli hasiči k požáru: od 13:27 hodin zasahovali u požáru vnitřního vybavení zděného skladu v ul. Jiráskova v obci Včelná, při požáru vznikla škoda 20 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 200 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla technická závada na mrazícím boxu a v 19:34 hodin vyjeli místní dobrovolní hasiči k likvidaci požáru hromady listí v Češnovicích - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

22.3. Od 8:05 hodin zasahovali hasiči Českých drah v okolí železniční stanice v Trocnově při odstraňování větví stromů z průjezdného profilu tratě. Likvidaci následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce ulic Pekárenská a Nádražní v Českých Budějovicích prováděli hasiči od 19:19 hodin.

                   23.3. Celkem ve čtyřech případech vyjely hasičské jednotky v průběhu dne k technickému zásahu: v ul. Čechova (8:37) a Dvořákova (13:48) v Českých Budějovicích otevřely byt, v Roudném (9:51) zasahovali hasiči při kontrole po žhnutí elektroinstalace v rozvodné skříně a k obci Dasný (13:01 vyjeli odstranění vyvráceného stromu, zásah hasičů nebyl proveden.

                   24.3. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky 52 minut po půlnoci k údajnému požáru na základě signalizace EPS v objektu firmy v ul. Vrbenská v Českých  Budějovicích - průzkumem na místě určení hasiči požár neobjevili. Požár sazí v komíně rodinného domu v ul. Nádražní v Borovanech likvidovali hasiči od 8:45 hodin - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

25.3. Bez události.

 

Územní odbor Český Krumlov 

 

19.3. Bez události.

20.3. K odstranění stromů padlých na vozovku u obce Račice vyjeli v 6:32 hodin kapličtí profesionální hasiči. Ve dvou případech zasahovali hasiči u dopravní nehody: v 10:28 hodin vyjeli k dopravní nehodě dodávkového automobilu na komunikace u Lipna nad Vltavou - hasiči vyprostili mrtvého řidiče zpod vozidla, následně havarovaný automobil vytáhli z příkopu a následky nehody uklidili a k další dopravní nehodě nákladního automobilu u čerpací stanice v Kaplici byli místní hasiči vysláni v 10:51 hodin - hasiči vyprostili zraněného řidiče z vozidla a zajistili překlad transportovaného materiálu. Třikrát provedli profesionální hasiči technický zásah: padlé větve a stromy ze silnice odstranili u Zátoně (17:13) a u obce Dlouhá (20:01) a ve 22:47 hodin otevřeli osobní automobil v Kaplici.

21.3. Jednotka HZSP Českých drah provedla v dopoledních hodinách kontrolu poškozené troleje v železniční stanici u obce Velešín.

22.3. K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Frymburk vyjeli hasiči osm minut po 10:00 hodin, na místě provedli odpojení akumulátoru u havarovaného vozidla, při nehodě byla zraněna řidička.

                   23.3. V 15:26 hodin byli kapličtí profesionální hasiči vysláni dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu u obce Malonty, hasiči vyprostili nákladní automobil, který byl vzpříčený mimo vozovku mezi dvěma stromy a odstranili následky po této nehodě.

24.3. Jednotky profesionálních hasičů provedly úklid vozovky po úniku provozních kapalin na komunikaci u vlakového nádraží v Českém Krumlově (5:03), v ul. Dlouhá v Českém Krumlově otevřely dveře obchodu (9:04) a ve 13:46 hodin byly vyslány k odstranění olejové skvrny na silnici u obce Lověšice.

25.3. Ve dvou případech provedli profesionální hasiči technický zásah - otevření bytové jednotky v ul. Vyšehrad v Českém Krumlově (3:34) a ve Větřní (11:59).

 

Územní odbor Jindřichův Hradec

 

19.3. K požáru vysokozdvižného vozíku ve výrobní hale  areálu firmy TRW -DAS v Dačicích vyjeli v 17:44 hodin místní profesionální hasiči, k požáru došlo po elektrickém zkratu na akumulátoru, vzniklá škoda dosáhla výše 200 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 200 tis. Kč.

20.3. V průběhu dne zasahovali hasiči u dvou technických zásahů: odstranili nebezpečně nakloněný strom nad komunikací v obci Studená (9:06) a na žádost Policie ČR otevřeli bytovou jednotku a sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci (15:14). Také ve dvou případech zasahovali u dopravní nehody nákladního automobilu obce Klášter (16:56), hasiči pomocí autojeřábu vytáhli havarované vozidlo ze strouhy a deset minut před 20:00 hodin vyjeli k další dopravní nehodě osobního automobilu u obce Horní Pěna - při nehodě byla jedna osoba zraněna, i v tomto případě hasiči následky nehody zlikvidovali.

21.3. Sedm minut po 4:00 hodin byla jednotka jindřichohradeckých profesionálních hasičů vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Otín - hasiči vyprostili zraněnou osobu (ta byla předána do péče Zdravotnické záchranné služby) z havarovaného vozidla, které následně zajistili proti vzniku požáru.

22.3. Od 11:23 hodin zasahovali místní hasiči na nám. Palackého v Dačicích, kde ze zatopeného sklepa obytné budovy odčerpali vodu v důsledku prasklého vodovodního potrubí.

23.3. Ve 20:04 hodin byla jednotka místních hasičů opětovně nasazena při odčerpávání vody ze zatopeného sklepa obytné budovy na nám. Palackého v Dačicích, kde došlo k závadné opravě prasklého potrubí.

                    24.3. Jednotky profesionálních hasičů zasahovaly od 9:52 hodin při požáru vraku osobního automobilu určeného ke slisování  v ul. Antonínská v Dačicích - při požáru nedošlo ke vzniku škody. Na sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci otevřeli hasiči bytovou jednotku (15:29) a odstranili následky po úniku provozních kapalin na vozovku (15:41), tento typ zásahu provedli hasiči také v ul. B. Němcové v Třeboni po 18:21 hodin. K dopravní nehodě osobního automobilu byli hasiči vysláni v 18:43 hodin k Jemnici, hasiči pomocí lana vytáhli havarované vozidlo z příkopu a následky nehody odstranili.

25.3. Šest minut po 5:00 hodin vyjeli třeboňští a jindřichohradečtí profesionální hasiči na sídl. Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně k požáru kuchyňské linky bytové jednotky v přízemí obytné budovy - při požáru vznikla škoda 80 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 500 tis. Kč, příčina jeho vzniku bylo nedbalostní jednání (ponechaný zapnutý sporák), uživatel bytu byl předán do péče Zdravotnické záchranné služby.

 

Územní odbor Písek

 

19.3. Na Budějovické předměstí v Písku vyjeli v 15:40 hodin místní profesionální hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu - při nehodě byly dvě osoby zraněny, hasiči na místě odstranili následky po této nehodě.

20.3. K dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu u obce Sepekov vyjeli hasiči ze stanice Milevsko v 19:12 hodin, při nehodě byla zraněna jedna osoba, hasiči odstranili havarované vozidlo z jízdního pruhu a následky nehody uklidili.

21.3. Bez události.

22.3. Jednotka HZSP Českých drah odstraňovala v dopoledních hodinách stromy a větve, které ohrožovaly bezpečný provoz  v objektu železničního nádraží v Písku.

23.3. Bez události.

24.3. V 11:00 hodin vyjeli místní profesionální hasiči k technickém zásahu do ul. Dvořákova v Písku, kde otevřeli byt.

                  25.3. Profesionální hasiči byli v 9:39 hodin vysláni k odstranění padlého stromu na komunikaci u obce Bernartice a ve 14:30 hodin zajistili pročištění propustí rybníka v lokalitě U Třech rybníků v Písku.

                  

                  Územní odbor Prachatice

 

19.3. Prachatičtí hasiči byli vysláni v 1:17 hodin k odstranění padlých stromů na silnici u obce Koryto. V 5:56 hodin vyjeli vimperští profesionální hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Zadov - hasiči vyprostili jednu osobu z havarovaného vozidla a následky dopravní nehody zlikvidovali. Zdravotnická záchranná služby si ve dvou případech vyžádala asistenci hasičů při transportu pacienta v ul. Nová kolonie ve Volarech (11:03) a v ul. Česká v Prachaticích (18:03).

20.3. Bez události.

21.3. Bez události.

22.3. V 17:18 hodin vyjeli volařští hasiči k obci Chlum, kde v přízemí rodinného domu došlo požáru kotle, požár byl lokalizován obyvateli domu před příjezdem jednotky na místo hasiči provedli kontrolu kotle a  zakouřené místnosti odvětrali, při požáru vnikla škoda 2 tis. Kč, příčina jeho vzniku byl technická závada na elektroinstalaci.

23.3. Místní jednotka profesionálních hasičů byla 18 minut po 22:00 hodin vyslána do ul. Lázeňská v Prachaticích, kde v bytovém domě došlo k přetopení a úniku páry přetlakovým ventilem kotle, hasiči na místě provedli jeho kontrolu a zajištění.

24.3. Ve dvou případech byli hasiči vysláni k odstranění následků po úniku provozních náplní z osobního automobilu na vozovku v ul. Mírová v Prachaticích (10:17) a v ul. Tyršova v Netolicích (15:47). K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Husinec vyjeli hasiči 22 minut po 14:00 hodin, na místě provedli odpojení akumulátoru u havarovaného vozidla a následně vozovku uklidili.

25.3. Ve třech případech vyjeli hasiči k technickému zásahu: v ul. Česká (12:53) a Skalka (16:50) v Prachaticích k otevření uzavřených prostor - v druhém případě nebyl zásah hasičů nutný a ve 13:44 hodin zasahovali při odstranění padlého stromu na vozovku u obce Lipka. Sedm minut po 16:00 hodin byli místní profesionální hasiči vysláni do ul. U Rybníčku v Prachaticích, kde z rozeklaného stromu pomocí motorové pily vyprostili zaklínění dítě, při zásahu nedošlo ke zraněním.

 

Územní odbor Strakonice

 

19.3. Bez události.

20.3. Jednotka HZSP Českých drah provedla v dopoledních hodinách pročištění propusti pod železničním přejezdem u obce Tchořovice.

                   21.3. Strakoničtí profesionální hasiči vyjeli v 19:49 hodin na žádost Policie ČR k technickému zásahu - otevření zadních dveří osobního automobilu u obce Nišovice.

22.3. Do ul. Smetanova ve Vodňanech (12:30) byla vyslána jednotka místních profesionálních hasičů k technickému zásahu - otevření bytové jednotky, kde se uvnitř bytu  nacházelo malé dítě.

23.3. Na žádost Městské policie vyjeli hasiči ve 22:16 hodin k technickému zásahu do ul. Jezerní ve Strakonicích k otevření bytové jednotky.

                   24.3. Jednotky profesionálních hasičů zasahovaly od 6:46 hodin při likvidaci požáru zvonků v panelovém domě v ul. Stavbařů se Strakonicích - při požáru došlo ke vzniku škody 10 tis. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření, v 17:24 hodin vyjely k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Mačkov - hasiči odpojili u havarovaného vozidla akumulátor a odstranili následky po úniku provozních kapalin na vozovku, při nehodě byl zraněn řidič vozidla. Pět minut po 21:00 hodin vyjeli hasiči k požáru sazí v komíně rodinného domu v ul. Sadová v obci Nový Dražejov - při požáru nedošlo ke vzniku škody, uchráněné hodnoty činí 50 tis. Kč.

25.3. Bez události.

 

Územní odbor Tábor

 

19.3. Od 10:05 hodin zasahovala jednotka místních dobrovolných hasičů při odstranění následků po úniku provozních kapalin z osobního automobilu na vozovku na sídl. Na Libuši v Bechyni.

20.3. Táborští hasiči byli v 6:06 hodin vysláni na asistenci Zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta v ul. Lipova v Sezimově Ústí. K technickému zásahu, při němž odstranili vyvrácené stromy z vozovky, které zde tvořily překážku bezpečného silničního provozu, vyjeli 22 minut po 20:00 hodin k Plané nad Lužnicí.

21.3. Ve dvou případech byly táborské hasičské jednotky vyslány k odstranění stromů padlých na komunikaci mezi obcemi Oltyně a Opařany (0:33 a 7:08). K technologickému zásahu k obci Hvožďany u Bechyně vyjeli dobrovolní bechyňští hasiči v 19:33 hodin, na místě určení provedli dohašení ohnisek po pálení klestu.

22.3. Na žádost Zdravotnické záchranné služby asistovali místní dobrovolní hasiči při transportu pacienta do sanitky na sídl. Na Libuši v Bechyni (8:45) a ve dvou případech vyjeli k odstranění následků po úniku provozních kapalin z osobního automobilu na vozovku na silničním obchvatu  města u motocentra (9:29) a  do ul. A. Kančeva  (12:13) v Táboře.

23.3. Jednotka profesionálních hasičů vyjela ve 12:29 hodin do ul. Na Pískách v Soběslavi, kde v prostoru větracích kanálů základů bytového domu uvízlo štěně, hasiči ve spolupráci s obyvateli domu zajistili jeho vyproštění. Čtyři minuty po 15:00 hodin byli místní hasiči vysláni do ul. Dukelských bojovníků v Táboře, kde obyvatelé domu ohlásili podezření na únik plynu, hasiči po měření koncentrací plynu výskyt látky v ovzduší nekonstatovali.

24.3. Bez události.

25.3. Celkem třikrát byly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyslány k likvidaci požáru: od 8:15 hodin likvidovali hasiči požár v půdním prostoru rodinného domu ve Slapech, při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina jeho vzniku bylo nedbalostní jednání, o 90 minut později vyjeli profesionální hasiči ze stanice Soběslav a dobrovolní hasiči obce Veselí nad Lužnicí k požáru osobního automobilu u motorestu u obce Řípec - při požáru vznikla škoda 5 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 20 tis. Kč, příčina vzniku požáru byla technická závada. Od 12:13 hodin zasahovali táborští hasiči u požáru sazí v komíně rodinného domu v obci Bálkova Lhota,  při požáru nedošlo ke vzniku škody.

 

 

 


Pozvánka na konferenci Červený Kohout 2007, která se koná ve dnech 24.4. - 25.4. 2007 v Českých Budějovicích. Více informací, přihláška a pozvánka ve formátu .PDF

Pálení hořlavých látek.

 

Ze Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně vyplývá, že fyzická osoba nesmí provádět  vypalování porostů. V případě porušení zákazu hrozí soukromým osobám pokuta až ve výši 25 tis. Kč, právnickým osobám a  podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 500 tis. Kč.

Na volných prostranstvích a zahrádkách mohou občané provádět spalování drobného zahradního odpadu (větve stromů, suchá tráva) pokud městský nebo obecní úřad nestanoví jinak (např. ve městě České Budějovice je spalování odpadu zakázáno).

Spalování odpadu po těžbě v lese se řídí Nařízením Jihočeského kraje č. 3/2005. Zvláště upozorňujeme podnikatele či právnické osoby na povinnost oznámit před zahájením pálení územně příslušnému operačnímu a informační středisku Hasičského záchranného sboru den, dobu a místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

Soukromé osoby tuto povinnost nemají, ale je každopádně lepší, když tuto skutečnost dopředu také ohlásí, mohou tak předejít zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany.

Fyzické osoby si při spalování hořlavých látek na volném prostranství musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, tzn. zejména s ohledem na povětrnostní podmínky (směr a sílu větru), druh a množství spalované látky, stanovit vzdálenost pro spalovaní od objektů, ploch s dozrávajícím obilím a lesů. Od lesů je nutno dodržet vzdálenost min. 50 metrů.

Z hlediska požární ochrany by neměli občané do ohně házet ani používat např. hořlavé kapaliny, kartuše se stlačeným plynem, zapalovače, výbušniny, prostředky zábavné pyrotechniky a další.

Spalování hořlavých látek je vhodné provádět za bezvětří, pokud není nadměrné sucho a ve volném prostranství, kde podkladem je minerální zemina nebo jiný nehořlavý materiál.

 

 

 


Pozvánka na konferenci Červený Kohout 2007, která se koná ve dnech 24.4. - 25.4. 2007 v Českých Budějovicích. Více informací, přihláška a pozvánka ve formátu .PDF
Zabezpečení bytových domů z hlediska požární ochrany
 
Povinnosti z hlediska požární ochrany jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska povinností právnických osob ve vazbě na danou problematiku se jedná zejména o § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně.
Další povinnosti vyplývají ze stavebního zákona a z projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby mohou být stanoveny (např. v požárně bezpečnostním řešení stavby - dřívější název požární zpráva, apod.) podmínky pro zajištění únikových cest nebo zásahových cest v objektech. Podmínky uvedené v dokumentaci tohoto typu musí být rovněž dodržovány. 
V panelových domech není zpravidla prostor strojovny výtahu určen jako úniková cesta z bytového domu a pokud je schodiště řešeno jako zásahová cesta, je výlez zpravidla řešen ze schodiště přímo na střechu. Povinnost trvalého odemčení výlezu do strojovny ani výlezu ze strojovny výtahu na střechu objektu není přímo stanovena žádným právním předpisem.
 
                                                                                                                               

Úterý 6.3.2007 Únik Tetrahydrothiofenu v Sezimově Ústí.

Ve 2:59 hodin vyjela jednotka profesionálních hasičů k čerpací stanici v Sezimově Ústí, kde došlo  k úniku Tetrathydrothiofenu - obchodní název Captan 21-  z tlakové láhve v nakládacím prostoru kamionu. Z bezprostředního okolí, kde došlo ke zmiňovanému úniku, byly na pozorování do nemocnice dopraveny tři osoby, které se látky nadýchaly. Tetrahydrothiofen je tekutá látka, bezbarvé až světle žluté barvy, která se užívá pro odorizaci zemního plynu  za tímto účelem byla převážená pro plynárenskou společnost do Prahy. Na místě události došlo k provedení opatření k ochraně obyvatelstva prostřednictvím městského rozhlasu byli občané informování o vzniklé události a bylo jim doporučeno nevycházet z domu, uzavřít okna a utěsnit ventilaci. Policie ČR odklonila dopravu a komunikace uzavřela, po ukončení byla komunikace opět zprovozněna (8:10). Na místě byly přítomny i ostatní složky integrovaného záchranného systému, ČIŽP, pracovníci plynárenské služby a zástupci radnice. Hasiči v ochranných prostředcích asistovali při zajištění ventilu na tlakové láhvi, ze které látka unikala a okolí události monitorovali. Po 7:30 hodin kamion s nákladem zajištěných a zkontrolovaných tlakových láhví pokračoval v cestě a po 8:15 hodin došlo k ukončení ochranných opatření


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 7. března 2007 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.Hasičské jednotky na území Jihočeského kraje zasahovaly v průběhu 9. týdne roku 2007 celkem u 108 případů, nejčastěji vyjížděly na Českobudějovicku, naopak nejméně zásahů zanamenali hasiči na Strakonicku. Celkem osmnáctkrát likvidovali hasiči požár - ve většině případů se jednalo o požár odpadu, travního či lesního porostu, v sedmnásti případech asistovali při dopravní nehodě a více jak 60% veškerých zásahů tvořily technické zásahy.

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

od 26.2. do 4.3. 2007

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

 

26.2. 23 minut po půlnoci vyjela jednotka profesionálních hasičů k požáru vnitřního interiéru osobního automobilu v ul. Loucká v Českých Budějovicích ? požárem vznikla škoda i na vedlejším vozidle ve výši 110 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 200 tis. Kč, příčina jeho vzniku bylo úmyslné zapálení. Hasičské jednotky provedly otevření bytové jednotky v ul. Staroměstská v Českých Budějovicích (14:37) a na žádost Policie ČR vyjely v 17:51 hodin na Sokolský ostrov k Jiráskovu jezu k vylovení utonulé osoby, utonulá osoba byla vytažena z vody pomocí lana a háku.

27.2. Trhosvinenští profesionální hasiči byli v 11:14 hodin vysláni k odstranění následků po dopravní nehodě u obce Jedovary. Ke dvěma požárům vyjížděli hasiči v odpoledních hodinách ? od 16:23 hodin likvidovali požár jehličí a trávy v ul. Prachatická v Českých Budějovicích a o půl hodiny později vyjeli na Zavadilku k požáru trávy na ploše 20 x 20 m ? ani v jednom případě nevznikla při požáru škoda.

28.2. V 17:26 hodin vyjela jednotka místních profesionálních hasičů k požáru odpadu u autobusové zastávky v obci Jarošovice ? požárem nedošlo ke vzniku škody. V ul. J. Opletala v Českých Budějovicích zasahovali hasiči od 17:54 hodin při otevření uzavřených prostor.

1.3. Jednotky profesionálních hasičů byly ve 3:39 hodin vyslány k obci Krasejovka k dohašení ohniště po pálení klestu a k odstranění následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů u Temelína vyjely v 6:27 hodin. Jednotka HZSP Českých drah zajistila v dopoledních hodinách dovoz vody do ČOV v objektu v ul. Novohradská v Českých Budějovicích a po 21:00 hodin zde asistovala při nakolejení vagónu. Technický zásah ? otevření bytu v ul. Zahradní čtvrť v Nových Hradech provedli hasiči 7 minut po 11:00 hodin.

2.3. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky ve 4:43 hodin k údajnému požáru na základě signalizace EPS v objektu budovy v ul. Rudolfovská v Novém Vrátě, po příjezdu na místo a následném průzkumu hasiči zjistili, že se jedná o poruchu čidla zařízení. Hasiči HZSP Českých drah zajistili dovoz vody do zařízení v ul. Novohradská v Českých Budějovicích (7:57) a od 9:35 hodin čistili kanalizaci u železniční zastávky v Trocnově. Ve třech případech vyjeli hasiči k otevření bytové jednotky v ul. Fr. Hrubína (11:45), Nerudova (16:09) ? v tomto případě jednotka nezasahovala a na tř. Pražská (21:22) v Českých Budějovicích. Ve 20:30 hodin byla jednotka místních profesionálních hasičů vyslána k požáru odpadkového koše na Jiráskově nábř. v Českých Budějovicích ? při požáru nedošlo ke vzniku škody a 23 minut po 23:00 hodin zasahovala při odstranění následků po dopravní nehodě na křižovatce ulic Husova tř. a ul. Oskara Nedbala v Českých  Budějovicích.

3.3. K technickému zásahu v rámci spolupráce složek Integrovaného záchranného systému vyjela jednotka profesionálních hasičů do ul. B. Němcové v Českých Budějovicích (5:26) a do obce Češnovice byla vyslána v 17:56 hodin k odstranění následků po úniku nafty z vozidla na vozovku.

4.3. K technickému zásahu vyjeli hasiči do obce Zahájí 21 minut po poledni k zajištění uvolněné střešní krytiny na zemědělském objektu ? jednotka na místě nezasahovala. K dalšímu technickému zásahu ? otevření uzavřených prostor  v ul. M. Horákové v Českých Budějovicích vyjeli ve 13:18 hodin. Požár trávy a odpadu v blízkosti ul. M. Horákové v Českých Budějovicích likvidovali hasiči od 13:04 hodin  - při požáru nedošlo ke vzniku škody.

 

Územní odbor Český Krumlov

 

26.2. Jednotky profesionálních hasičů byly na žádost Zdravotnické záchranné služby vyslány do obce Frymburk (9:30) na asistenci při snesení pacienta ? hasiči nezasahovali, ve 13:24 hodin vyjely k údajnému požáru travního porostu v obci Zdíky ? po příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou kouře bylo pálení klestu (výjezd byl překvalifikován na planý poplach) a od 15:52 hodin zasahovaly u požáru odpadu v odpadkovém koši v ul. Horní v Českém Krumlově ? při požáru nedošlo ke vzniku škody.

27.2. Hasičské jednotky vyjížděly k technickým zásahům do ul. Družstevní (12:22)  a na sídl. Plešivec (15:49) v Českém Krumlově k otevření bytu a 5 minut po 19:00 hodin odstranily padlý strom přes cestu u obce Lipno nad Vltavou.

28.2. Od 1:25 hodin zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Kaplice u obce Velešín, kde zajistila odtažení havarovaného osobního vozidla z blízkosti železničních kolejí.Ve večerních hodinách byli českokrumlovští hasiči vysláni ke dvěma technickým zásahům do Větřní (18:07) a do ul. Urbinská v Domoradicích (19:01) k otevření bytové jednotky.

1.3. Jednotka místních profesionálních hasičů zasahovala v ul. Urbinská v Domoradicích (11:26) při otevření bytu, v 11:36 hodin uvolnila komunikaci po dopravní nehodě tří osobních automobilů v Domoradicích a po 14:36 hodin zasahovali kapličtí hasiči při odstranění padlých stromů z vozovky mezi obcemi Dlouhá a Velešín.

2.3. Jednotky profesionálních hasičů provedly technický zásah v ul. Za Nádražím (12:09) a v ul. Horní (19:53) v Českém Krumlově, kde otevřely byt a v 16:27 hodin byly vyslány do ul. Spojovací v Křemži k likvidaci požáru odpadu v kontejneru ? požár se obešel beze škody.

3.3. Hasiči vyjeli ve dvou případech k odstranění padlé stromu z komunikace v obci Větřní (18:59) a u obce Loučovice (19:24).

4.3. V dopoledních hodinách zasahovali kapličtí profesionální hasiči u technického zásahu u obce Pořešín (9:31), kde odstranili nalomený strom nad komunikací a ve Velešíně (10:29) otevřeli bytovou jednotku.

 

Územní odbor Jindřichův Hradec

 

26.2. V 9:35 hodin vyjela jednotka místních dobrovolných hasičů k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na nám. 5. května v Lomnici nad Lužnicí ? na místě hasiči uklidili vozovku. Dvě minuty před 13:00 hodin byli třeboňští hasiči vysláni k technickému zásahu do obce Mníšek, kde provedli opravu na zařízení místní požární zbrojnice.

27.2. K dopravní nehodě osobního automobilu u obce Otín byla v 7:15 hodin vyslána jednotka ze stanice Jindřichův Hradec ? hasiči havarované vozidlo zajistili proti vzniku požáru, 14 minut po 9:00 hodin asistovala Policii ČR v ul. Pražská v Jindřichově Hradci při manipulaci s osobním automobilem a do obce Horní Žďár vyjela v 18:09 hodin k dopravní nehodě osobního automobilu ? také v tomto případě hasiči havarované vozidlo zajistili a provedli úklid vozovky.

28.2. Sedm minut po 8:00 hodin vyjela jednotka profesionálních hasičů do ul. Rezkova v Jindřichově Hradci k odstranění následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů ? při nehodě nebyl nikdo zraněn.

1.3. V dopoledních hodinách zasahovaly jednotky profesionálních hasičů v ul. Táboritská v Třeboni (10:25), kde odčerpaly vodu ze zatopených sklepních prostor v důsledku závady na kanalizačním potrubí, v 11:50 hodin asistovaly Zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta na sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci a minutu před polednem byly vyslány k zajištění pračky po zkratu a jejím následném výbuchu v bytě panelového domu na sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci ? při požáru vznikla škoda 1 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 500 tis. Kč, příčinou jeho vzniku byla technická závada na automatické pračce.

2.3. Šest minut po 8:00 hodin vyjela jednotka ze stanice Třeboň a místní dobrovolní hasiči k údajnému požáru bytu v panelovém domě v ul. Na Sadech v Českých Velenicích ? po příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou zakouření byly připálené potraviny ponechané na sporáku. Místní jednotka SDHO zajistila v odpoledních hodinách pročištění kanalizace u ZŠ v obci Stráž nad Nežárkou.

3.3. 10 minut před 10:00 hodin vyjeli dačičtí profesionální hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu u obce Valtínov ? hasiči pomocí autojeřábu vytáhli havarované vozidlo z potoka a zajistili jej proti úniku provozních kapalin.

4.3. Místní profesionální hasiči vyjeli v 10:27 hodin k dopravní nehodě dvou osobních automobilů v ul. Denisova Jindřichově Hradci ? hasiči na místě vyprostili zraněnou osobu, z komunikaci odtáhli havarované vozidla a 16 minut po 14:00 hodin byli vysláni k požáru lodě na zahradě v ul. Vídeňská v Jindřichově Hradci ? při požáru nedošlo ke vzniku škody, příčina jeho vzniku bylo pálení papírového odpadu. Hasičské jednotky zasahovaly v ul. Na Nivách v Dačicích (19:12), kde otevřely byt a v ul. Táboritská v Třeboni (19:12) odstranily následky po úniku oleje z osobního automobilu na komunikaci.

 

Územní odbor Písek

 

26.2. Bez události.

27.2. Bez události.

28.2. Požár odpadu v kontejneru v ul. U Vodárny v Písku likvidovali od 3:25 hodin místní profesionální hasiči ? při požáru nedošlo ke vzniku škody, pravděpodobnou příčinou jeho vzniku bylo nedbalostní jednání.

1.3. V 16:38 hodin vyjela jednotka píseckých profesionálních hasičů k požáru nákladního automobilu na komunikaci u výjezdu z města směr Protivín ? před příjezdem jednotky na místo likvidoval kolemjedoucí řidič požár pomocí hasicího přístroje. Požárem byl zasažen motorový prostor ? při požáru, jehož příčinou vzniku bylo vznícení hořlavého materiálu na výfuku, škoda nevznikla, uchráněné hodnoty činí 100 tis. Kč.

2.3. Požár sazí v komínovém tělese rodinného domu v obci Zběšičky likvidovala od 17:51 hodin jednotky ze stanice Milevsko ? při požáru nedošlo ke vzniku škody.

3.3. Ve dvou případech byla jednotky místních profesionálních hasičů vyslána k technickému zásahu do ul. Masarykova (3:13) a Komenského (21:46) v Milevsku k otevření bytových prostor.

4.3. Bez události.

 

Územní odbor Prachatice

 

26.2. K požáru suché trávy na ploše cca 50 m² v obci Chvalovice vyjela jednotka profesionálních hasičů ve 13:36 hodin ? požár se obešel bez zranění a beze škody. Ve dvou případech dobrovolní hasiči dohašovali ohniště po pálení odpadu u obce Zátoň (13:38, JSDHO Volary) a ohniště po pálení klestu na louce u obce Říhov (19:37, JSDHO Stachy) ? ani při jednom ze zásahů nedošlo ke vzniku škody. Tři minuty po 15:00 hodin byli místní profesionální hasiči vysláni k údajnému požáru sazí v komíně rodinného domu v ul. Smetanova ve Vimperku, po příjezdu na místo určení hasiči požár nepotvrdili a výjezd byl překvalifikován na planý poplach.

27.2. Ve třech případech byli hasiči vysláni k technickému zásahu do ul. Slámova (12:34) a Husova (13:05) v Prachaticích a do ul. Sklářská ve Vimperku (16:04) k otevření bytové jednotky.

28.2. Bez události.

1.3. V odpoledních hodinách zasahovali hasiči při odstranění následků po úniku nepatrného množství nafty do Volarského potoka u obce Mlýny (16:11) - na místě přítomna ČIŽP konstatovala, že k ohrožení životního prostředí nedošlo. K technickému zásahu byli vysláni místní profesionální hasiči do ul. Topolová v Prachaticích (16:55), kde otevřeli bytovou jednotku.

2.3. Ve 21:40 hodin vyjeli vimperští profesionální hasiči k odstranění následků po dopravní nehodě osobního automobilu U Sloupu ? při nehodě byla zraněna jedna osoba a šest minut po 22:00 hodin zasahovali v ul. Čelakovského ve Vimperku, kde otevřeli byt.

3.3. K technickému zásahy vyjeli hasiči do ul. Žižkova ve Vimperku (14:24), kde otevřeli byt a 30 minut po 17:00 hodin byla jednotky SDHO Volary vyslána k technickému zásahu k obci Chlum, kde z vozovky odstranila dva padlé stromy.

4.3. V dopoledních hodinách zajistili dobrovolní hasiči obce Vitějovice dovoz pitné vody do rezervoáru v obci Žitná. 9 minut po poledni zasahovaly jednotky profesionálních (Prachatice) a dobrovolných hasičů (Netolice) u požáru lesního porostu na ploše 100 m² u obce Mahouš ? při požáru nevznikla škoda, příčina jeho vzniku je v šetření.

 

                    

Územní odbor Strakonice

 

26.2. V ul. Nádražní ve Vodňanech zasahovali místní profesionální hasiči od 4:45 hodin, kam byli vysláni na základě podezření na únik plynu, hasiči po měření koncentrací jeho únik potvrdili a přívod plynu uzavřeli. Do obce Kadov vyjeli hasiči  ve 12:35 hodin k odstraněných nakloněných větví stromu u vchodu do kostela.

27.2. 42 minut po půlnoci vyjeli profesionální hasiči ze stanice Strakonice a místní dobrovolní hasiči k požáru uskladněného dřeva ve sklepě rodinného domu v obci Štěkeň ? příčina vzniku požáru bylo nedbalostní jednání (skladování paliva blízkosti kotel), požárem nebyla způsobena škoda.

28.2.  V 6:34 hodin vyjeli strakoničtí profesionální hasiči k dopravní nehodě nákladního automobilu u obce Zlešice ? hasiči u havarovaného vozidla odpojili akumulátor, zabránili úniku pohonných hmot a následně vozovku uklidili.

1.3. Jednotky profesionálních hasičů byly vyslány v 9:20 hodin k požáru lesní hrabanky u obce Radějovice ? při požáru nedošlo ke vzniku škody a 16 minut po 22:00 hodin zasahovaly při odstranění následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů u obce Sedlice u Obory.

2.3. Bez události.

3.3. Bez události.

4.3. 33 minut po 8:00 hodin byla jednotka místních profesionálních hasičů vyslána k odstranění následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů v ul. Bavorovská ve Vodňanech ? hasiči na místě uklidili vozovku.

 

Územní odbor Tábor

 

26.2. 13 minut po 23:00 hodin vyjela jednotka táborských profesionálních hasičů k obci Všechov k vyproštění nákladního automobilu z pole, po domluvě s řidičem hasiči nezasahovali.

27.2. Bez události.

28.2. K požáru v kotelně v bývalém vojenském areálu v obci Hodonice u Bechyně byla v 16:29 hodin vyslána jednotka SDHO Bechyně ? při požáru nedošlo ke zranění ani ke vzniku škody. Místní profesionální hasiči zasahovali od 18:56 hodin v ul. Bechyňská v Soběslavi při odstranění následků po úniku motorového oleje z havarovaného  nákladního automobilu.

1.3. Ve 4:36 hodin vyjely jednotky profesionálních hasičů k požáru hořlavého prachu na ploše cca 2 m² (mimo zásobník) v objektu obilného sila v Čekanicích - hasiči zlikvidovali žhnoucí hromady prachu a zakouřené prostory následně odvětrali ? požár se obešel beze škody, jeho pravděpodobnou příčinou vzniku bylo nedbalostní jednání. Pět minut po 5:00 hodin zasahovali hasiči v obci Vlastiboř při odstranění telefonních drátů padlých na komunikaci a ve 14:10 hodin byli vysláni k odstranění padlého stromu z vozovky u obce Chýnov.

2.3. V odpoledních hodinách byly hasičské jednotky vyslány k požárům: lesní hrabanky a klestu na ploše cca 8 m² v Táboře ? Horkách (14:07) ? při požáru škoda nevznikla, příčinou vzniku požáru bylo nedohašené ohniště po pálení klestu a 22 minut po 15:00 hodin likvidovali místní dobrovolní hasiči požár tújí v zahradě v ul. Židovská v Mladé Vožici ? požárem vznikla škoda 1 tis. Kč, příčinou jeho vzniku byl odhozený nedopalek.

3.3. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly v dopoledních hodinách celkem u pěti technických zásahů: v obci Roudná čistily kanalizaci (7:09), v obci Soběslav odstranily z kolejiště následky po srážce vlaku s ovcemi (9:55), následky dopravní nehody osobního automobilu v Bechyni likvidovaly od 10:41 hodin, na nám. Fr. Křižíka v Táboře otevřely byt (11:18) a od 11:21 hodin zajišťovaly vyproštění vozidla obci Soběslav.

4.3. Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjeli táborští profesionální hasiči v 15:37 hodin do obce Dražice k asistenci při transportu pacienta do sanitky.

 

 


Pozvánka na konferenci Červený Kohout 2007, která se koná ve dnech 24.4. - 25.4. 2007 v Českých Budějovicích. Více informací, přihláška a pozvánka ve formátu .PDF

V uplynulém týdnu od 19. do 25. února 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany na území Jihočeského kraje v 99 případech. Celkem 15krát vyjížděli hasiči k likvidaci požáru (nejčastěji vzniklého na Českokrumlovsku), při nichž včasným zásahem dosáhli výše uchráněných hodnot celkem 330 tis. Kč. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly u 18ti dopravních nehod a 47 technických zásahů. V pátečních večerních hodinách došlo k tragické události na Volyňsku, kdy v důsledku nadáchání se CO umřely dvě osoby, lidé by proto neměli zapomínat na provádění pravidelných revizí a kontrol tepelných, plynových, elektrických spotřebičů a komínů.  A to proto, že topí-li se např. na pevná paliva, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí.  Lhůty čištění a kontroly komínů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 111/1981 Sb.

 

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

od 19.2. do 25.2. 2007

 

                                 HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

 

19.2. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky na základě signalizace EPS k údajnému požáru v objektu budovy v ul. U Černé věže v Českých Budějovicích (00:59) ? ten po příjezdu na místo potvrzen nebyl. K požáru odpadu na zahradě rodinného domu do ul. Srubecká v Dobré Vodě u Českých Budějovic vyjeli hasiči v 1:20 hodin ? požár se obešel beze škody. Hasičské jednotky vyjížděly k technickému zásahu na žádost Policie ČR do ul. Čechova v Českých Budějovicích (8:35), kde otevřely byt ? totožný typ zásahu provedly v ul. M. Vydrové v Českých Budějovicích (10:57) a do obce Slavošovice byly vyslány v 11:20 hodin k odstranění následků po dopravní nehodě dvou osobních automobilů, hasiči u havarovaných vozidle odpojili akumulátory a vozovku následně uklidili. Jednotky HZSP Českých drah provedly v dopoledních hodinách v ul. Nádražní v Českých Budějovicích pročištění kanalizace v areálu depa a v Mladém zajistily dodávku vody.

20.2. Hasiči Českých drah odstraňovali v dopoledních hodinách stromy z průjezdného profilu železnice v Nových Hodějovicích a v 17:00 hodin byli vysláni k požáru trávy u železniční tratě ve Zlivi ? při požáru nedošlo ke vzniku škody.

21.2. Šest minut po 6:00 hodin vyjeli českobudějovičtí hasiči k dopravní nehodě tří osobních automobilů u obce Borek ? na místě havarovaná vozidla zajistili proti vzniku požáru a následně vozovku uklidili. Ve dvou případech pak hasičské jednotky zasahovaly u technického zásahu v ul. Čéčova (17:45) a V. Volfa (19:59) v Českých Budějovicích, kde otevřely byt.

22.1. K dopravní nehodě dodávkového automobilu u obce Vidov vyjeli českobudějovičtí hasiči v 1:31 hodin, na místě provedli zajištění havarovaného vozidla, zraněný řidič byl již v péči Zdravotnické záchranné služby. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotek vltavotýnských hasičů v 8:33 hodin k údajnému požáru střechy zemědělské budovy v obci Zvěrkovice ? po příjezdu na místo hasiči zjistili, že příčinou kouře bylo pálení klestu. K technickému zásahu vyjeli místní profesionální hasiči v 8:38 hodin na Nábřeží Svat. Čecha v Trhových Svinech, kde odstranili nalomený strom. Třikrát provedli hasiči otevření bytu v ul. Dalimilova (13:47), V.Volfa (18:32) v Českých Budějovicích a v ul. Masarykova v Hluboké nad Vltavou (16:46). V 15:37 hodin vyjeli podnikový hasiči do depa kolejových vozidel v ul. Novohradská v Českých Budějovicích, kde ochladili podvozek elektrické lokomotivy po žhnutí prachu. Pět minut po 21:00 hodin byli hasiči vysláni k dopravní nehodě osobního automobilu do ul. Hlinská v Novém Vrátě ? hasiči vyprostili dvě zraněné osoby z havarovaného vozidla a místo nehody následně zajistili. K záchraně psa z bazénu na zahradě u rodinného domu v ul. Růžová v Českých Budějovicích vyjela jednotka profesionálních hasičů ve 21:31 hodin ? hasiči pomocí lana vytáhli psa z bazénu a předali ho Městské policii.

23.2. Do ul. V. Volfa v Českých Budějovicích byla jednotka profesionálních hasičů vyslána minutu po 15:00 hodin k otevření bytu a v 16:17 hodin zajistili hasiči odstranění následků po dopravní nehodě v ul. Na Zlaté stoce v Českých Budějovicích.

24.2. Jednotky profesionálních hasičů asistovaly Cizinecké policie při zásahu v ul. U Křížku na Dobré Vodě u Českých Budějovic (2:12), 9 minut po 11:00 hodin byly vyslány k úklidu vozovky po dopravní nehodě u obce Lišov, ve 12:21 hodin vyjely do panelového domu v ul. Mánesova v Českých Budějovicích, kde zajistily ochlazení žhnoucí elektroinstalace (vypálený bytový jistič na chodbě domu) a následky další dopravní nehody osobního automobilu v obci Ševětín odstranili hasiči ve 14:07 hodin. Ochlazení žhnoucí elektroinstalace ve stropě prodejny v objektu obchodního centra v ul. Pražská v Českých Budějovicích prováděli hasiči od 14:26 hodin, do ul. Čéčova v Českých Budějovicích (16:33) byli vysláni k otevření bytové jednotky a od 18:00 hodin likvidovali požár suché trávy u Hluboké nad Vltavou ? požár se obešel beze škody.

25.2. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky k údajnému požáru v objektu na základě signalizace EPS  do Včelné (12:50), po příjezdu na místo a následném průzkumu hasiči zjistili, že se jedná  poruchu čidla EPS. Ve dvou případech provedli hasiči technický zásah ? otevření uzavřených prostor ? v ul. J. Plachty v Českých  Budějovicích (13:49) a v ul. Branka v Trhových Svinech.

  

Územní odbor Český Krumlov

 

19.2. Minutu po 8:00 hodin vyjela jednotka místních hasičů k technickému zásahu na Latrán v Českém Krumlově ? hasiči zajistili na střeše budovy uvolněnou střešní krytinu a o 40 minut později byla vyslána k otevření uzavřených prostor do ul. Linecká v Kaplici.

20.2. V odpoledních hodinách zasahovaly jednotky profesionálních hasičů na sídl. Plešivec v Českém Krumlově (14:42) při otevření bytu a čtyři minuty po 18:00 hodin vyjely k požáru nákladního automobilu u čerpací stanice v ul. Českobudějovická v Kaplici ? při požáru vznikla škoda 20 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla technická závada. K údajnému požáru lesního porostu u Chmelné směr Nová Ves byli hasiči vysláni ve 20:42 hodin ? po průzkumu na místě určení zjistili, že se jedná o nedohašené ohniště po pálení klestu.

21.2.17 minut po 15:00 hodin vyjeli kapličtí profesionální hasiči k požáru 10 balíků slámy na poli u obce Hradiště u Kaplice ? požárem vznikla škoda 4 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 10 tis. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.

22.2. V odpoledních hodinách vyjížděla jednotka místních dobrovolných hasičů k údajnému požáru stromu u ZŠ ve Vyšším Brodě (13:12) ? po příjezdu na místo požár potvrzen nebyl a výjezd byl překvalifikován na planý poplach, o 35 minut později zasahovali profesionální hasiči u požáru odpadu na sídl. Plešivec v Českém Krumlově ? při požáru  nedošlo ke vzniku škody.

23.2. Ve dvou případech zasahovaly jednotky profesionálních hasičů u technického zásahu: v 8:31 hodin ve Frymburku asistovaly při zajištění přívozu a  na sídl. Špičák v Českém Krumlově otevřely byt (15:52), 10 minut po 16:00 hodin vyjely k likvidaci požáru trávy na ploše cca 10 x 30 m u kláštera ve Zlaté Koruně ? při požáru škoda nevznikla.

24.2. Českokrumlovští hasiči otevřeli dveře budovy na Latráni (8:45) a od 12:01 hodin ve spolupráci s JSDHO Vyšší Brod a za pomoci autojeřábu vyprošťovali havarované osobní vozidlo z řeky u obce Loučovice.

25.2. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky k údajnému požáru v obytné budově v ul. Na Vyhlídce v Kaplici (19:57) ? po příjezdu na místo a následném průzkumu hasiči zjistili, že zdrojem světla byla zapálená svíčka u okna.

                                                                                                                                             

 

Územní odbor Jindřichův Hradec

 

19.2. Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Dačice vyjela ve 3:49 hodin k odstranění padlého stromu z komunikace u obce Český Rudolec.

20.2. 19 minut po 8:00 hodin vyjela hasičská jednotka na žádost Policie ČR k dopravní nehodě osobního automobilu u Stráže nad Nežárkou, hasiči zajistili havarované vozidlo proti vzniku požáru a pomocí navijáku jej vytáhli z příkopu. O hodinu později byli třeboňští profesionální hasiči vysláni k případné likvidaci následků po úniku oleje z nakladače, který se nacházel v zatopené pískovně v Halámkách ? hasiči na člunu preventivně nainstalovali norné stěny (nedošlo k úniku provozních kapalin), po vyproštění nakladače pomocí dvou jeřábů a za asistence policejních potápěčů jímali hasiči uniklý motorový olej z hladiny.

21.2. Jednotka místních dobrovolných hasičů prováděla v dopoledních hodinách čištění kanalizace v Nové Bystřici. Ve 22:21 hodin vyjeli místní profesionální hasiči na žádost Policie ČR do ul. Jáchymova v Jindřichově Hradci k zajištění dvou osob na střeše nákupního centra ? jedna osoba byla svezena pomocí plošiny a druhá slezla po žebříku budovy, následně byly byly zajištěny Policií ČR.

22.2. Dvě minuty před 2:00 hodin byla jednotka profesionálních hasičů vyslána k likvidaci požáru odstaveného osobního automobilu na odpočívadle u obce Děbolín ? příčina vzniku požáru a škoda způsobená požárem je v šetření.

23.2. Bez události.

24.2. 4 minuty po 2:00 hodin asistovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třeboň při technickém zásahu Celní správě v obci Stará Hlína a následně v obci Mláka.

25.2. Ve dvou případech vyjely jednotky hasičů k likvidaci požáru kontejneru ? na sídl. Hvězdárna v Jindřichově Hradci (10:45) a na sídl. Fr. Hrubína v Chlumu u Třeboně -  požáry se obešly beze škody. Tři minuty po 19:00 hodin zasahovali jindřichohradečtí hasiči u dopravní nehody osobního automobilu v Kardašově Řečici ? hasiči havarované vozidlo zajistili proti případnému vzniku požáru. 

  

 

Územní odbor Písek

 

19.2. Bez události.

20.2. Bez události.

21.2. Bez události.

22.2. 14 minut po 9:00 hodin vyjeli místní profesionální hasiči k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ul. Pražská v Písku ? při nehodě byla zraněna jedna osoba, hasiči odstranili následky této nehody.

23.2. Ve dvou případech byli hasiči vysláni k otevření bytu v ul. Nádražní (8:25) a v ul. Za školami (11:07) v Milevsku, 18 minut po 18:00 hodin byli vysláni k údajnému požáru v odpadové šachtě v sklepě budovy v ul. Dvořákova v Písku -  po příjezdu na místo hasiči hlášený požár nenalezli a výjezd byl překvalifikován na planý poplach.

24.2. Následky dopravní nehody osobního automobilu v ul. Hradišťská v Písku odstraňovali hasiči od 13:50 hodin a minutu po 15:00 hodin vyjeli písečtí profesionální hasiči k požáru karavanu u řeky Otavy ve Vršovicích ? při požáru vznikla škoda 40 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 100 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm.

25.2. Požár odpadu v plastovém kontejneru v ul. Zahradní v Hradišti likvidovali od 12:47 hodin hasiči ze stanice Písek - při požáru, jehož příčinou vzniku byla nedbalost, nedošlo ke vzniku škody. Hasičská jednotka asistovala při snesení pacienta do sanitky v ul. Karlova v Milevsku (18:00), následně pak prováděla měření koncentrace CO v bytě.

   

Územní odbor Prachatice

 

19.2. Čtyři minuty po 1:00 hodin provedli hasiči otevření uzavřených prostor v budově na Velkém náměstí v Prachaticích a dvě  minuty po 18:00 hodin vyjeli místní profesionální hasiči k údajnému požáru lesa u železniční zastávky ve Vimperku, po příjezdu na místo hasiči dohasili ohniště po pálení klestu (beze škody).

20.2. Bez události.

21.2. Jednotky profesionálních hasičů vyjely v 11:38 hodin na žádost Policie ČR do obce Strunkovice nad Blanicí k otevření bytu a ve dvou případech byly vyslány k dopravní nehodě: dvou osobních automobilů u Kvildy (17:17) ? hasiči odstranili následky po úniku oleje na vozovku a od 18:47 hodin zasahovali u dopravní nehody tří osobních automobilů u Netolic, na místě vyprostili zraněnou osobu z havarovaného vozidla a následně provedli zajištění a úklid místa nehody.

22.2. Do ul. Zvolenská v Prachaticích vyjeli 19 minut po 19:00 hodin místní hasiči k technickému zásahu ? otevření bytové jednotky.

23.2. Požár sazí v komíně rodinného domu v obci Ktiš likvidovala jednotka místních dobrovolných hasičů od 21:30 hodin ? při požáru nedošlo ke vzniku škody.

24.2. 7 minut po 4:00 hodin vyjeli profesionální prachatičtí hasiči k dohašení ohniště po pálení klestu u obce Leptáč.

25.2. Jednotka SDHO Vitějovice zajistila dovoz vody do vodojemu v obci Žitná (8:42), ve 14:38 hodin vyjeli místní profesionální hasiči k záchraně andulky ze stromu v ul. Nad stadionem ve Vimperku, po sundání z větve borovice byla předána majitelce.

                    

 

 Územní odbor Strakonice

 

19.2. V 8:57 hodin vyjela jednotka místních profesionálních hasičů k zajištění uvolněné střešní krytiny na budově skladu v ul. Jiráskova v Blatné. Jednotka HZSP Českých drah zasahovala v odpoledních hodinách v okolí železnice u Strakonice, kde z průjezdného profilu tratě odstranila strom. Strakoničtí hasiči byli 16 minut po 16:00 hodin vysláni k obci Střelské Hoštice k likvidaci následků po úniku oleje z nákladního automobilu na vozovku, hasiči následně vozidlo odtáhli z jízdního pruhu a vozovku uklidili, ve 20:30 hodin pak vyjeli na žádost Policie ČR k dopravní nehodě osobního automobilu v ul. Nádražní ve Volyni, hasiči havarované vozidlo zajistili proti vzniku požáru.

20.2. K dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce ulic Lidická a Nerudova ve Strakonicích vyjeli místní profesionální hasiči v 17:29 hodin, havarovaná vozidla zajistili a místo nehody následně uklidili.

21.2. V 15:19 hodin vyjeli místní profesionální hasiči do ul. Chelčického ve Vodňanech k otevření bytu.

22.2. 18 minut po 16:00 hodin vyjela jednotka strakonických profesionálních hasičů na žádost Policie ČR k asistenci při sejmutí oběšené osoby v prostorech rodinného domu v obci Velká Turná.

23.2. 32 minut po 20 hodin vyjela jednotka profesionálních hasičů k měření koncentrací CO v prostorech rodinného domu v obci Nišovice  - v objektu byli nalezeni mrtví majitelé domu ? smrt nastala pravděpodobně po nadýchaní se CO, který unikal z kotle, hasiči nenaměřili vysoké hodnoty CO a místnosti odvětrali.

24.2. K dopravní nehodě osobního automobilu v blízkosti železničního  přejezdu u obce Horní Poříčí vyjela v 7:43 hodin jednotka ze stanice Strakonice ? hasiči na místě zajistili havarované vozidlo a odpojili mu akumulátor, vozovku následně uklidili.

25.2. Bez události.

 

                                                    Územní odbor Tábor

 

19.2. Od 15:30 hodin čistila místní jednotka dobrovolných hasičů kanalizaci v obci Chýnov. 17 minut po 19:00 hodin vyjeli táborští profesionální hasiči k požáru pneumatiky u silnice u obce Sudoměřice u Tábora ? požárem nedošlo ke vzniku škody.

20.2. Na planý poplach byl přehodnocen výjezd jednotky ve 4:24 hodin ze stanice Soběslav k údajnému požáru blíže neupřesněného objektu u obce Tučapy ? hasiči po průzkumu v okolí místa určení požár neobjevili (pravděpodobně se jednalo o odraz pouličního osvětlení).

21.2. Ve dvou případech vyjeli hasiči k technickému zásahu do ul. Písecká v Bechyni (10:48) a do ul. Petrohradská v Táboře (15:31), kde provedli otevření bytové jednotky.

22.2. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyjely ve 14:48 hodin k požáru vybavení pokoje bytu v ul. Kotnovská v Táboře ? při požáru vznikla škoda 1 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 200 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla nedbalost. I v druhém případě požáru byla příčinou jeho vzniku nedbalost ? jednalo se o požár vstupní chodby v bytě v ul. Budějovická ve Veselí nad Lužnicí ? požár se obešel beze škody a uchráněné hodnoty činí 100 tis. Kč.

23.2. Bez události.

24.2. Táborští profesionální hasiči zasahovali od 8:25 hodin v obci Libějovice při rozřezávání padlých stromů a 14 minut po 10:00 hodin byli vysláni k obci Stohlasná Lhota, kde odstranili následky po úniku slunečnicového oleje do rybníka Homolka ? na hladině hasiči nainstalovali norné stěny a zajistili jímání olejových skvrn. Místní dobrovolní hasiči zajistili pročištění kanalizační šachty na farmě U lesa v Sudoměřicích u Bechyně (8:00).

25.2. Bez události.

 


V pátek 23. února navštívala krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích delegace z Polska. Zástupci Państwowej Straźy Poźarnej - PSP (čj. HZS) Marek Kowalski (velitel PSP kraje Zachodnipomorski), Jacek Jagodzki (ředitel střediska školení PSP v Bornem Sulinowie), Jacek Majewski (zaměstnanec úřadu školení hlavního velitelství PSP), Ryszard Korzeniewski (bývalý hlavní velitel PSP) v doprovodu s bývalým vrcholným představitelem požární ochrany České republiky Vladislavem Banasinským zavítali do Jihočeského kraje v souvislosti se školeními nejen potápěčské skupiny v rámci několikaleté spolupráce s OU PO v Borovanech.

V rámci prezentace byl návštěvníkům představen nejen Jihočeský kraj, ale i systém Hasičského záchranného sboru - s praktickou ukázkou činnosti na Telefonním centru tísňového volání a Krajském operačním a informačním středisku Jihočeského kraje. Po prohlídce požární mobilní techniky na stanici v Českých Budějovicích následovala přátelská diskuze, která byla zakončena příslibem návštěvy zástupců HZS Jihočeského kraje v   Polsku.                                                                

 

        

 


Dne 20. února 2007 došlo v Bechyni k podpisu Realizační dohody mezi vojenskými záchrannými útvary 15. ženijní záchranné brigády a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje o poskytnutí podpory při radiační havárii na Jaderné elektrárně Temelín.

Tato realizační dohoda o vzájemné výměně informací a o poskytnutí podpory Hasičskému záchrannému sboru  a ostatním oprávněným orgánům Jihočeského kraje silami a prostředky záchranných praporů 15. ženijní záchranné brigády v případě vzniku mimořádné události 3. stupně (radiační havárie) na JE Temelín stanovuje základní organizační opatření a systém součinnosti pro poskytnutí podpory silami a prostředky záchranných praporů 15. ženijní záchranné brigády orgánům veřejné správy Jihočeského kraje v případě vzniku mimořádné události 2. a 3. stupně na JE Temelín.

V případě vzniku mimořádné události 3. stupně na JE Temelín by záchranné prapory prováděly např. dekontaminaci osob, techniky a částečně by se podílely na zabezpečení evakuace osob z ohroženého prostoru, jejich následného náhradního ubytováni  a zásobování.

Dohoda nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.


Sedmý týden roku 2007 zasahovaly hasičské jednotky na území Jihočeského kraje celkem v 91 případech - více jak 50% veškerých zásahů tvořily technické zásahy (otevírání uzavřených prostor nebo odstraňování překážek a nebezpečných stavů z komunikací či objektů), necelých 12% výjezdů se zapsalo do statistiky dopravních nehod a likvidace jejich následků a ve 12 případech byli hasiči povoláni k požáru - nejčastěji v těchto případech zasahovali na Táborsku. K ojedinělému zásahu byli vysláni strakoničtí profesionální hasiči v sobotu  22 minut před polednem do Podskalí - na místě pomocí výškové technicky vyprostili z větví topolu parašutistu, který zde uvízl se svým padákem - následně jej předali k ošetření Zdravotnické záchranné službě.


V průběhu 5. týdne roku 2007 zasahovali hasiči na území Jihočeského kraje u 117ti případů. Více jak polovinu všech zásahů tvořily technické zásahy, při nichž například hasiči v případě hrozícího nebezpečí z prodlení či za asistence složek Integrovaného záchranného systému otevírají bytové prostory. Dvacekrát vyjely jednotky požární ochrany k odstranění následků po dopravní nehodě a ve čtrnácti případech likvidovali požáry - k nejzávažnějšímu požáru došlo v pátek 2. února v 19:22 hodin, kdy jednotky profesionálních (Blatná) a dobrovolných hasičů (Kadov, Pole, Lnáře a Blatná) likvidovaly požár srubu u obce Kadov - požár, který se podařilo zlikvidovat až po půlnoci, způsobil škodu 2,7 mil. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 7. února 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.


V průběhu 4. týdne 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany na území Jihočeského kraje celkem ve 183 případech. Počátkem zmiňovaného období vyjížděli hasiči v důsledku orkánu Kyrill ještě ke čtěřem desítkám případů, při nichž  odstraňovali popadané stromy a zajišťovali uvolněné střešní krytiny. Do položky technické zásahy, které tvořily cca 54% celkového počtu všech událostí, připsali hasiči výjezdy, při nichž odstraňovali následky intenzivního sněžení - shazovali sněhové převisy a rampouchy ze střech budov. Hasiči v těchto případech vyjíždějí k zásahu ? k odstranění sněhových a ledových převisů ? dochází ? li na určeném místě k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví obyvatel a jedná ? li se o budovy či prostranství, na kterých se shromažďuje větší počet občanů. To jsou např. nemocnice a školy.

Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovaly dále při likvidaci 16 požárů - nejčastěji se jednalo o požáry sazí v komínových tělesech rodinných domů a vyjížděly k dopravním nehodám, při nichž musely v několika případech zajistitit vytažení vozidel z příkopů, které se zde ocitly vlivem namrzající vrstvy sněhu na vozovkách.

 


Základní organizace Odborového svazu hasičů v Českých Budějovicích

 

ve spolupráci s

 

Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje

 

Vás zvou na

 

 VI. HASIČSKÝ PLES

         

v multifunkčním centru

G E R B E R A

  

v sobotu 10. února 2007 od 20 00 hod

 

    Hraje : Hudba Hradní stráže a Policie ČR  

- předtančení

- moderní gymnastika

 

 

                                     TOMBOLA: VSTUPENKY JSOU SLOSOVATELNÉ

   
Cena vstupenky:     200,- Kč

 

Vstupenky v prodeji:

od  18.1.2007  u p. J. Šulisty HZS JčK Pražská 52b, Č. Budějovice, tel. 950 230 274

nebo na místě konání od 19.00 hodin

HZS Jihočeského kraje upozorňuje veřejnost na Opatření č.1 hejtmana Jihočeského kraje vydané v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro Jihočeský kraj, který nabývá platnosti dnem 25. ledna 2007, 5:00 hodin. Opatření zakazuje vstup, pobyt a pohyb osob v lesích na územích, pro která je nouzová stav vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí. Vzniklá krizová situace dále umožňuje provádění terénních úprav, je-li to v souvisloti s krizovou  situací nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení  veřejného ohrožení, vyplývajícího z krizové situace.

Stromy poškozené větrem  vichřicí z minulého týdne totiž přikryl těžký sníh a riziko jejich pádu dále stouplo.


Ve druhém týdnu roku 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany v Jihočeském kraji celkem ve 160 případech. Více jak 20% všech výjezdů tvořila položka požáry, nejčastěji likvidovali hasiči požáry suché trávy, odpadu či vznícených sazí v komíně?o víkendu, konkrétně v sobotu 13.1. v 1:39 hodin došlo k požáru chaty s tragickými následky v ul. na Parkánech Táboře ? v objektu byli nelezeni dva mrtví muži a jeden, který stihl před plameny utéct, byl hospitalizován s popáleninami v nemocnici, při požáru došlo ke vzniku škody 20 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla pravděpodobně nedbalost. Téměř deset hodin likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů požár skladu slámy v Újezdě u Vodňan v neděli od 3:52 hodin - požárem byla způsobena škoda na uskladněném materiálu a rozmetacím stroji ve výši 400 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 2 mil. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření.

V 90ti případech byli hasiči vysláni k technickému zásahu - zvýšený nárůst počtu těchto zásahů byl zaznamenán v souvislosti se silným větrem, v důsledku něhož hasiči odstraňovali spadlé stromy a větve z vozovky, kde tvořily překážku bezpečného silničního provozu. Nejčastěji vyjížděli k těmto zásahům hasiči na Českobudějovicku, Prachaticku a Českokrumlovsku.


  

Základní organizace Odborového svazu hasičů v Českých Budějovicích

 

ve spolupráci s

 

Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje

 

Vás zvou na

 

 VI. HASIČSKÝ PLES

         

v multifunkčním centru

G E R B E R A

  

v sobotu 10. února 2007 od 20 00 hod

 

    Hraje : Hudba Hradní stráže a Policie ČR  

- předtančení

- moderní gymnastika

 

 

                                     TOMBOLA: VSTUPENKY JSOU SLOSOVATELNÉ

   
Cena vstupenky:     200,- Kč

 

Vstupenky v prodeji:

od  18.1.2007  u p. J. Šulisty HZS JčK Pražská 52b, Č. Budějovice, tel. 950 230 274

nebo na místě konání od 19.00 hodin


První týden roku 2007 vyjížděly jednotky požární ochrany ke 106ti zásahům na území Jihočeského kraje. Celých 20 výjezdů se týkalo likvidace požárů - nejčastěji na Českobudějovicku: k nejrozsáhlejšímu požáru došlo v pátek krátce před 2:00 hodin, kdy jednotky profesionálních (České Budějovice a Suché Vrbné) a dobrovolných hasičů obce Lišov zasahovaly u požáru skladu sena v Horních Slověnicích, v tomto případě vznikla škoda 140 tis. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření. K požáru s nejvyšší způsobenou škodou vyjížděli hasiči v sobotu 18 minut před 6:00 hodin do Dolní Pěny, kde hořela truhlářská dílna - škoda způsobená požárem činí 1,8 mil. Kč, příčina jeho vzniku je v šetření. Ani při jednom z požárů nedošlo ke zraněním či úmrtím. Necelých 50% výjezdů hasičských jednotek tvořily opět technické zásahy, v 17ti případech zasahovali hasiči u dopravních nehod a sedmkrát byl jejich výjezd překvalifikován na planý poplach.

 


V poslední den roku 2006 a počátkem nového roku 2007 zaznamenaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů celkem 55 výjezdů na území Jihočeského kraje. V neděli 31. prosince 2006 zasahovali hasiči celkem u 12 požárů (nejčastěji odpadu v kontejnerech, suché trávy a keřů), při nichž vznikla škoda 170 tis. Kč,  hasiči dále prováděli technické zásahy a odstraňovali následky po dopravních nehodách. Na Nový rok vyjížděli ke 27 zásahům v Jihočeském kraji, kromě odstraňování následků intenzivních větrných poryvů (rozřezávání stromů popadaných na komunikace) na území JIndřichohradecka, Táborska a Písecka, zasahovaly jednotky profesionálních (Písek) a dobrovolných hasičů obcí Nevězice, Čimelice a Ostrovec u požáru dřevěné chaty u přehradní nádrže Orlík, v k.ú. Nevězice - požárem vznikla škoda 900 tis. Kč, jako pravděpodobné příčiny jeho vzniku byly stanoveny vyšetřovací verze: technická závada na elektroinstalaci nebo spotřebiči, závada na komínovém tělese, nedbalost či úmysl.


Dopisem ze dne 22.12.2006 jmenoval pan ministr vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivan Langer, s platností od 27.prosince 2006, pana pplk. Ing. Lubomíra Bureše ředitelem HZS Jihočeského kraje.

V týdnu od 4.12 do 10.12. 2006 zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči Jihočeského kraje u 107 událostí - většinou se jednalo o technické zásahy, při nichž hasiči provedli otevření uzavřených prostor či zajistili úklid vozovky po dopravní nehodě. Ve 24 případech byly hasičské jednotky vyslány k požáru - nejčastěji  na Jindřichohradecku a Táborsku. V souvislosti se zimním obdobím se množí také výjezdy hasičů k požárům sazí v komínových tělesech - občané jim samozřejmě mohou předcházet i pravidelným čištěním komínům, jak jim ukládá vyhláška č. 111/1981 Sb.


Během 48. týdne 2006 vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů na území Jihočeského kraje ke 121 zásahu, z celkového počtu zasahovali hasiči u 22 požárů, při kterých vznikla škoda způsobená požárem  1 655 tis. Kč, při těchto požárech nedošlo ke zraněním. Největší část výjezdů tvořily opět technické zásahy (52) a výjezdy, při nichž hasiči provádějí odstraňování následků po dopravních nehodách. Nejčastěji vyjížděli hasiči k události na Českobudějovicku a Prachaticku.


 

Pozor na svíčky

 

S oslavou adventního času a následně vánočních svátků je spjato zapalování svíček na adventním věnci, zdobení vánočních stromků a instalace osvětlení apod. Nazdobený vánoční stromeček, který je navíc osvětlený hořícími svíčkami a vše je umocněno jiskřícími prskavkami, působí jistě neodolatelně. Současně je nutné si uvědomit, že toto všechno představuje i určité riziko možného vzniku požáru. Teplota plamene svíčky se pohybuje v rozmezí 640 ? 940°C. Teplota vznícení jehličí se však pohybuje již v rozmezí 270 ? 350 °C. Z toho je patrné, že pokud svíčku neumístíme v dostatečné vzdálenosti od ostatních větviček stromku, může dojít lehce k jejich zapálení a následnému požáru. Neznamená to však, že svíčky raději nebudeme používat. Musíme ale dodržovat záklaní pravidla bezpečnosti při používání otevřeného ohně, zejména nenechávat hořící svíčku bez dozoru, kontrolovat stav jejího vyhoření, nedávat do její těsné blízkosti  lehce hořlavé materiály, apod. 

 

             

 


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 6. prosince 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.V průběhu 47. týdne roku 2006 vyjížděly hasičské jednotky na  území Jihočeského kraje  celkem ke 116ti zásahům. Necelých 34% zásahů tvořily výjezdy k požárům  - nejčastěji vyjížděli hasiči na Písecku a Českobudějovicku. Na území jižních Čech došlo minulý týden hned k několika větším (ať už rozsahem nebo výší škody vzniklé při požáru ) požárům: na Táborsku hořela a doutnala po tři dny skládka v Želči (požár se obešel beze škody), v Českých Budějovicích došlo v úterý k požáru čtyř a následnému výbuchu jedné z propanbutanových láhví v areálu stavby nového multifinkčního centra na Nádražní ulici,  také v úterý hořela třídící linka komunálního odpadu v místní část Pinskrův Dvůr v Českém Krumlově - při tomto požáru vznikla škoda 3 mil. Kč a v pátečních časných hodinách došlo k požáru skladu sena v obci Chvaletice- i tento požár hlídali a dohašovali hasiči až do neděle.   K dopravním nehodám (odstranění jejich následků nebo vyproštění osob z havarovaných vozidel) vyjížděli ve 23 případech a opět největší část (téměř 50) zaujímaly technické zásahy. 


 

140. let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích

 

Profesionální hasičský sbor v Českých Budějovicích byl zřízen městským úřadem v roce 1866, v tomto roce byl vydán nový hasičský řád, podle něhož čítal tento městský sbor celkem 30 hasičů.

Od této doby uplynula řada změn společenských a tím i organizačních, co se podoby sboru týče, bylo by velni náročné popisovat historický vývoj sboru, je tomu však tak učiněno brožuře nazvané ?140 let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích?, tuto brožuru vydal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Právě v tomto roce uplyne 140 let od této události a českobudějovičtí hasiči tak mají důvod k oslavě.

HZS Jihočeského kraje, stanice České BUdějovice připravilo pro tuto příležitost nejen slavnostní zasedání, které se koná 3. listopadu 2006 v pavilonu ?Z? Výstaviště v Českých Budějovicích. U příležitosti této akce dojde také k představení nového praporu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje všem zúčastněným osobám,  prapor věnoval hasičům Krajský úřad Jihočeského kraje.

Záštitu nad slavnostním zasedáním u příležitosti 140. výročí vzniku profesionálních hasičů v Českých Budějovicích převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Slavnostního zasedání se zúčastní také předstvitalé Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci složek IZS a řada pozvaných vážených hostů.

 

 


 

Cvičení lezců - Kleť 31.10.2006

 

V rámci pravidelné odstávky (údržba, revize) sedačkové lanovky na Kleť se opět po roce dne 31.10.2006 v 9 hodin sešli provozovatelé lanové dráhy a profesionální záchranáři - hasiči, aby nacvičili záchranu osob ze sedaček lanovky v případě poruchy na lanovce. Jako pasážéři tentokrát vypomohli členové turistického oddílu Start Český Krumlov, kteří byli rozvezeni po celé délce tratě lanové dráhy. Jejich záchranu prováděli tři skupiny záchranářů HZS Jihočeského kraje z  územních odborů  Český Krumlov, České Budějovice a Prachatice. Pro případ jakéhokoli zranění při tomto cvičení byla u dolní stanice lanovky připravena výjezdová skupina ZZS Č. Krumlov.

Při cvičení byly použity dva způsoby záchrany. První - pomocí horolezecké techniky, kdy se záchranář pomocí vlastní kladky dopraví po nosném laně lanovky k pasažérovi, toho zajistí a spustí pomocí lana na zem. Druhý - k  sedačce lanovky je přistaven žebřík, po kterém se záchranář dostane k pasažérovi, zajistí jej a poté na žebříku spustí na zem.
Dále byly prověřeny přístupové cesty pro vozidlovou techniku na jednotlivé úseky lanové dráhy. Oba způsoby záchrany jsou reálné a efektivní. Byly upřesněny informace pro obsluhu lanovky ohledně obsahu nahlášení mimořádné informace na tísňovou linku Krajského iformačního a operačního střediska HZS JčK, dále informace o rozmístění materiálu pro záchranu na horní a dolní stanici lanovky a rozmístění jednotlivých skupin záchranářů po dráze lanovky.

Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Dne 1. listopadu 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.


Celkem ke 134 zásahům vyjížděly jednotky požární ocrany na území Jihočeského kraje uplynulý 43. týden roku 2006. Nejvíce zásahů si připsali do statistiky hasiči na Českobudějovicku - 44, z toho devětkrát hasili požár. K požárům vyjížděli jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči ve 26ti případech, celková škoda dosáhla při zmiňovaných požárech výše 170 200 Kč, nejčastěji likvidovali hasiči požáry lesních a travních porostů, odpadu či osobních automobilů. Následuje číslo 56, které určuje počet technických zásahů. Ve dvou případech vyjely hasičské jednotky k záchraně zvířete: v sobotu v dopoledních hodinách vyprostili hasiči holuba z instalační šachty v panelovém domě v ul. Bezdrevská v Českých Budějovicích a tentýž den vyjížděli v 16:22 hodin do obce Rejta k vytažení koně ze studně.


Slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru České Republiky

 

 

 

Zámek Koloděje bude v pátek 27. října 2006 od 10:00 hodin dějištěm slavnostního předání medailí HZS ČR. Medaile se každoročně udělují u příležitosti státního svátku 28. října ? ,,Dne vzniku samostatného československého státu?. Své zastoupení zde bude mít i Jihočeský kraj. Medaili  ,,Za věrnost I. stupně ? zde z rukou generálního ředitele HZS České republiky genmjr.  Ing. Miroslava Štěpána převezme příslušník HZS Jihočeského kraje, ředitel  územního odboru Strakonice plk. Ing. František Hrach, dále ředitel územního odboru Tábor plk. Zdeněk Dvořák a příslušník HZS Jihočeského kraje npor. Miloslav Lamač, který zde vykonává funkci operačního důstojníka. Výše tři zmiňovaní obdrží medaili HZS ČR ?Za věrnost I. stupně?., což je ocenění za dosahování velmi dobrých výsledků za dobu trvání 30ti let pracovního poměru u  Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.


V uplynulém 42. týdnu roku 2006 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů u 123 případů na území Jihočeského kraje. Více jak polovinu výjezdů tvořily opět technické zásahy, při nichž hasiči otvírali byty, odstraňovali obtížný hmyz či likvidovali následky dopravních nehod na jihočeských silnicích. Ve 24 případech likvidovali hasiči požár: odpadu v popelnících, suché trávy, opuštěných stavebních buněk a osobních automobilů ...nejdelší zásah, při němž hasiči likvidovali požár, zaznamenaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů na Táborsku ve středu a čtvrtek, kdy zasahovaly u požáru odpadků a různého druhu odpadu v rodinném domě ve Veselí nad Lužnicí, požár se v tomto případě obešel beze škody.


V průběhu týdne od 9. do 15. října 2006 vyjely hasičské jednotky na území Jihočeského kraje celkem ke 104 zásahům. Necelých 46% zasahů tvořily technické pomoci, k dopravním nehodám vyjíždeli hasiči ve 20ti případech a požár likvidovali 27krát - nejvíce požáru vypuklo uplynulý týden na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Při všech 27 požárech vznikla škoda 269 tis. Kč a hasiči při nich uchránily hodnoty ve výši 1,4 mil. Kč.

Pracovní týden zakončily týmy profesionálních hasičů ze všech územních okresů účastí na krajském kole soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, nejúspěšnější byl tým z Českého Krumlova, který reprezentoval Jihočeské hasiče na III. mistrovství ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel na Letenské pláni v Praze.


Krajské kolo soutěže HZS JčK ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 
V pátek 13. října 2006 se na parkovišti Jelenka v Českém Krumlově uskutečnilo krajské kolo soutěže Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Soutěžní týmy jednotlivých územních odborů HZS Jihočeskéhokraje soutěžili o to, kdo nejdříve vyprostí zraněné osoby a poskytne jim první předlékařskou pomoc.
 
Celkové pořadí:

1. HZS JčK ÚO Český Krumlov

2. HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec

3. HZS JčK ÚO Tábor

 

Vítězní tým reprezentoval HZS Jihočeského kraje 19. září 2006 v Praze na Letenské pláni na III. mistrovství republiky HZS ČR ve vyprošťování osob, kde obsadil 10. místo.


SEMINÁŘ

 

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádají semináře týkající se povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

 

Semináře jsou určeny pro právnické a podnikající fyzické osoby s počtem zaměstnanců do 20 osob.

 

Semináře se budou pořádat v prostorách objektů územních odborů HZS Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích bude seminář uspořádán v zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, 370 01 České Budějovice, info@jhk.cz, tel: 387 318 433.

 

Lektorské zabezpečení v oblasti požární ochrany je zajištěno příslušníky územních odborů v součinnosti s pplk. Ing. Janem Pavlíkem a mjr. Ing. Milanem Brabcem, lektorské zabezpečení v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje Komora BOZP a PO Jihočeského kraje.

 

Program semináře:

 1. Úvod
 2. Členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 3. Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
 4. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
 5. Stavební řízení, kolaudace staveb a změny jejich užívání z hlediska požární ochrany, stavby provedené v rozporu s platným stavebním povolením
 6. Informace z oblasti Bezpečnosti práce
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Semináře se uskuteční od 9,00 hod. do 14,00 hod. v níže uvedených městech.

Tábor                                dne 17.10.2006

Písek                                 dne 24.10.2006

Prachatice                         dne 31.10.2006

Jindřichův Hradec  dne 7.11.2006

České Budějovice dne 14.11.2006

 

Kontakt:

mjr. Ing. Milan Brabec

tel. 950 230 231

e-mail: milan.brabec@jck.izscr.cz

 

Poznámka:

Seminář není určen pro odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany ani pro techniky požární ochrany.


V průběhu 40. týdne 2006 vyjížděly jednotky požární ochrany na území Jihočeského kraje celkem ke 124 zásahům, požárů likvidovali 13 - z toho nejvíce jich bylo na Českobudějovicku, kde hasiči zasahovali nejčastěji. Největší počet událostí opět naplnily technické zásahy - 71, k dopravním nehodám vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů ve 14ti případech a planých poplachů zaznamenali hasiči 10. Hasičské jednotky se uplynulý týden zúčastnily také několika prověřovacích cvičení a jednoho taktického cvičení, které se ve čtvrtek 5. října 2006 uskutečnilo na Zimním stadionu ve Strakonicích - složky IZS a krizový šáb města se zde potýkal s řešením situace úniku amoniaku z technologického zařízení zimního stadionu.

Krajské kolo soutěže HZS Jihočeského kraje

ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

 

 

Krajská soutěž ve vyprošťování se uskuteční v pátek 13. října 2006 na parkovišti P1 ve Chvalšinské ulici v Českém Krumlově od 8.30 hodin.

Pořadatelem krajské soutěže ve vyprošťování je HZS Jihočeského kraje územní odbor Český Krumlov.  Předpokládané ukončení soutěže je naplánováno na 15:00 hodin, kdy bude soutěž vyhodnocena a dojde k předání cen vítězným týmům. 

Krajské soutěže ve vyprošťování se zúčastní jedno družstvo z každého územního odboru, které ředitel jednotlivého HZS územního odboru kraje do krajské soutěže ve vyprošťování nominuje.

Bezproblémový průběh soutěže bude zajišťovat organizační tým a skupina rozhodčích.

Soutěž bude probíhat podle pravidel soutaží ve vyprošťování raněných osob z havarovaných vozidel.

      

 

 

 

 

                                  


Během uplynulého 39. týdne roku 2006 vyjížděly jednotky požární ochrany na území Jihočeského kraje celkem ke 118ti událostem, nejvíce zásahů provedli hasiči na Českobudějovicku. Z celkového počtu tvoří necelých 50% událostí tzv. technické zásahy - v současné době hasiči stále ve zvýšené míře odstraňují obtížný hmyz. K dopravním nehodám a k odstraňování jejich následků vyjížděli hasiči v 18 případech a o 4 výjezdy více zaznamenali při likvidaci požárů. Požár s největší škodou - 3 820 tis. Kč - likvidovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů od ranních hodin v objektu bývalé odchovny kachen  v blízkosti Starolipnického rybníka v k.ú. Jílovice, požár byl zlikvidován až po 18:00 hodin a příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

 


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění. Dne 4.října 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Oznámení :

 

     Dnem 1.10.2006 se mění doručovací adresa HZS

Jihočeského kraje, krajského ředitelství České Budějovice.

 

 

Nové znění adresy :

 

 

 

Hasičský záchranný sbor

Jihočeského kraje

Pražská 52b

370 04 České Budějovice 3


 III. mistrovství HZS ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

 

V úterý 19. září 2006 se na Letenské pláni v Praze konalo III. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 soutežních týmů HZS ČR,  Jihočeský kraj reprezentovalo družstvo profesionálních hasičů z Českého Krumlova. Po náročném soutěžním dni, kdy tým provedl celkem dva zásahy, obsadil 10. místo!

 

Velitel týmu - Petr Zifčák,

členové týmu: Jiří Placek, Josef Študlar, Jiří Hálek

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 
V těchto dnech se tým profesionálních hasičů z Českého Krumlova připravuje na III. mistrovství HZS ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, kde bude reprezentovat Jihočeský kraj.
Toto mistrovství se koná 19. září 2006 v Praze na Letenské pláni a je vyhlašováno jednou za dva roky.
Soutěží čtyřčlenné týmy profesionálních hasičů. Úkolem týmu je vyproštění zraněné osoby z havarovaných vozidel a poskytnutí první předlékařské pomoci.
Mistrovství republiky bude tentokrát  dvoukolové, tzn. že každé družstvo bude mít v rámci mistrovství dva pokusy (se součtem bodů -> celkové vyhodnocení). První kolo proběhne s ?novými? vraky, poskytnutými od Škoda Auto a. s. a druhé se ?starými? vozidly. Důvodem je skutečnost, že konstrukce nových modelů může v určitých případech přinášet komplikace při dělení karoserie. Navíc bude demonstrován kontrast mezi odolností konstrukce starého a nového vozidla s důrazem na výskyt prvků pasivní bezpečnosti, které se dnes vyskytují již na všech nových vozech.
Je předpokládaná účast 16 družstev = vítězové krajských kol + 1 družstvo HZS podniku a 1 družstvo jako host ze Slovenské republiky.
 
Českokrumlovští profesionální hasiči (a to jak družstva z požární stanice Č. Krumlov tak i z požární stanice Kaplice) dlouhodobě zaujímají přední místa při účasti na soutěžích ve vyprošťování.
 
Přesně za měsíc 13.10.2006 bude HZS JčK ÚO Český Krumlov organizovat v městě Český  Krumlov na parkovišti P1 Jelení zahrada krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, kde se utkají týmy profesionálních hasičů z celého Jihočeského kraje.
Na tuto soutěž se začne příští týden, po mistrovství republiky připravovat i tým českokrumlovských hasičů - ovšem ve zcela novém složení.
Zapojí se i nováčci, nejmladší pracuje u HZS dva roky.
Je to velmi dobrá příležitost prohloubit si technické a taktické dovednosti, které jsou potřebné u zásahu na dopravní nehody. 
 

Během 36. týdne roku 2006 vyjížděly jednotky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje celkem ke 162 událostem. Na území Jihočeského kraje likvidovali hasiči minulý týden 20 požárů - v pátek 8.9. 2006 v 18:17 hodin vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k požáru autodílny v Českém Krumlově - Dobrkovicích. Požárem byly zasaženy objekty v garáži (motocykl, pohonné hmoty a pneumatiky), vzniklá škoda je 900 tis.Kč, uchráněné hodnoty 1 mil. Kč, pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo svařování, v nočních hodinách a následující den prováděli hasiči monitoring požářiště a dohašení trámů. Hasiči zasahovali ve 24 případech u dopravních nehod a největší počet výjezdů opět tvořily technické zásahy. 

A na závěr dobrý konec...V pondělních dopoledních hodinách vyjeli místní profesionální hasiči k záchraně osoby zachycené za pilíř mostu v řece Vltavě v Českém Krumlově - jednalo se o vodáka z Austrálie, kterého proud vody strhl doprostřed řeky a zde se zachytil pilíře mostní konstrukce, hasiči k jeho vyproštění použili záchranné lezecké techniky.

 


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění

Dne 6.září 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.Požární ochrana a zateplení budov

 

 

     V posledních letech se mnoho majitelů starších bytových domů rozhodlo pro jejich dodatečné zateplení. Zateplovací systém je obal svislých obvodových konstrukcí chránící budovu a snižující únik tepla z budovy. Mimo okamžitých úspor nákladů na vytápění má řadu dalších ekonomických, technických a v neposlední řadě i estetických výhod.

     Proto si připomeneme některé důležité skutečnosti při zateplování fasád domů z pohledu požární ochrany. Při plánování a přípravě zateplení fasády objektu je třeba mít vždy na paměti zejména následující fakta. Zateplení fasády podléhá stavebnímu povolení. Součástí projektové dokumentace k takovéto stavební akci, jako i v jiných případech, je požárně bezpečnostní řešení stavby. V našem případě půjde zejména o vyhodnocení použitých materiálů z hlediska jejich požárně technických vlastností. Součástí těchto stavebních úprav objektů bývá i rekonstrukce balkonů nebo lódžií. Zde je důležité upozornit na použité materiály pro jejich výplně či zastřešení. Vyskytují se případy, kdy investoři využívají materiály jako je např.Makrolon. Z hlediska požárně technických vlastností je tento materiál nevyhovující a v případě jeho použití dojde k porušení funkce požárních pásů.

      V případě, že se rozhodneme provést dodatečné zateplení budovy, je potřebné všechny technické otázky řešit již v projektové dokumentaci a důsledně dbát na dodržení projektu v průběhu celé realizace stavební akce. Samozřejmostí je pak i to, že všechny použité materiály a prvky zateplovacího systému musí být certifikovány v České republice. Případné změny v projektu v průběhu stavebních úprav je vždy nutné projednat s místně příslušným stavebním úřadem.      

 

                                                           

                                                                                             npor.Ing. Olga Smržová


Již v neděli 6. srpna 2006 zasahovaly jednotky požární ochrany při odstraňování stromů a větví, které v důsledku silného větru a deště padaly na komunikace a tvořily zde překážky silničního provozu, v jižních Čechách však výrazný nárůst tohoto druhu výjezdů zaznamenán nebyl. V souvislosti se zmiňovanými vydatnými dešťovými srážkami došlo k vzestupu hladiny některých toků: zvýšené stupně povodňové aktivity byly vyhlášeny např: na toku Černá v Líčově, na Malši v Roudném a Pořešíně, na Blanici v Podedvorech, na Lužnici v Nové Vsi atd. Ojedinělé bylo čerpání vody ze zatopených prostor v Českých Budějovicích, zatím k nejzásadnějšímu zásahu vyjížděli hasiči v pondělí v ranních hodinách: u obce Líčov evakuovali hasiči dětský tábor, čítající skupinu 40 dětí a několika dospělých v důsledku zvýšené hladiny toku Černé, která vyhnala tábořící děti z prostoru louky.


STATISTICKÉ ÚDAJE HZS JIHOČESKÉHO KRAJE 1. POLOLETÍ 2006

 

 

Za  období od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 vyjížděly jednotky požární ochrany na území Jihočeského kraje celkem ke 4383 událostem, průměrně tedy 24 výjezdů denně.

V porovnání s pololetím loňského roku došlo k nárůstu počtu výjezdů o 1241 zásahů, tento značný nárůst byl zapříčiněn velkým počtem výjezdů v důsledku lednové sněhové kalamity a březnové povodně převážně na Táborsku a Jindřichohradecku. Zásahy související s uváděnými událostmi sehrály tak v konečném součtu zásahů svou roli.

První lednový týden roku 2006 postihly jižní Čechy vytrvalé a intenzivní sněhové srážky, pod tíhou mokrého sněhu se stromy kácely a hasiči byli vysílání z místa na místo, aby zablokované silnice uvolnili. Nejkritičtější stav a nejvíce výjezdů zaznamenaly hasičské jednotky na Českokrumlovsku, Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Celkem bylo na území Jihočeského kraje v časovém období od 2. ledna do 8. ledna 2006 evidováno přes 400 výjezdů.

Poslední dva březnové týdny roku 2006 zaznamenaly hasičské jednotky na území Jihočeského kraje zvýšený nárůst zásahů v souvislosti s oteplováním, táním sněhu a současně dešťových srážek. Hasiči vyjížděli tak převážně k odčerpávání vody ze zatopených prostor obytných budov, čerpali vodu ze zatopených komunikací, připravovali pytle s pískem, stavěli protipovodňové zátarasy a monitorovali toky rozvodněných jihočeských toků. S postupem času se stala situace v některých oblastech nebezpečnou a hasiči tak pomáhali s vynášením materiálu a bytového vybavení z objektů ohrožených zaplavením, jen v ojedinělých případech museli hasiči přikročit k evakuaci z objektů ohrožených stoupající hladinou vody. Nejkritičtější situace nastala v povodí řeky Lužnice, Vltavy a jejich přítoků tj. oblast Jindřichohradecka  a Táborska. Do záchranářských a likvidačních prací se zapojily také jednotky obecních dobrovolných hasičů. Celkový počet zásahů v povodněmi postižených oblastech se přibližuje 400.

Počet zásahů byl v uplynulém pololetí nejvyšší na Českobudějovicku (1377), následovalo Českokrumlovsko (732), Jindřichohradecko (716) a Táborsko (713).

Od začátku roku 2006 zlikvidovali hasiči 470 požárů, což je 10,72% z celkového počtu událostí. Při těchto požárech vznikla škoda téměř 38 400 tis. Kč, zraněno při požárech bylo 21 lidí ? z toho 5 hasičů a 2 osoby byly usmrceny. Nejčastější příčinou vzniku požáru byla technická závada, nedbalostní jednání ( kouření, zakládání ohňů v přírodě, manipulace se žhavým popelem, sváření apod.) a úmyslné zapálení. Na základě kritéria objektu vzniku  požáru se na prvních místech objevují odpady (skládky, kontejnery..), dopravní prostředky a rodinné domky.

K dopravním nehodám, kdy je potřeba vyprostit zraněné osoby z havarovaných vozidel či zajistit automobily proti vzniku požáru a následně místo nehody uklidit, vyjížděli hasiči v 533 případech.

Téměř 58% všech zásahů tvořily opět technické zásahy, pod tímto označením se skrývá např. časté otevírání uzavřených prostor, práce s výškovou technikou, čerpání vody, odstraňování nebezpečných stavů (překážky silničního provozu) či odstraňování obtížného hmyzu?

Ve 170 případech byl výjezd jednotky požární ochrany překvalifikován na planý poplach, oproti pololetí minulému roku je to o 36 ?zbytečných? výjezdů méně.

Počet zásahů se v porovnání s pololetím roku 2005 zvýšil také v souvislosti s vyhledáváním pohřešovaných osob na vodních tocích v Jihočeském kraji, od konce dubna do 30. června 2006 zasahovali hasiči ve zmiňované situaci celkem ve třinácti případech, z toho pětkrát vylovili utonulou osobu.

V závěrečné části uvedu některé zásahy, které svým charakterem spadají do sekce kuriozity J. Hasiči vyjížděli k likvidaci požáru psího kotce, požáru věnce na hřbitově či požáru postelové matrace plovoucí na hladině řeky Volyňky. Při záchraně zvířat se hasičské jednotky setkávají v zimním období často s údajně přimrzlými labutěmi na řekách a rybnících, které  po vyplašení odletí. Hasiči vyprošťovali mimojiné mládě holuba, které uvízlo ve stoupačkách panelového domu, zachraňovali tonoucího psa z bazénu nebo ježka z řeky Vltavy. K další záchraně psa vyjeli hasiči na řeku Malši, po příjezdu na místo však odhalili, že se jedná o černý igelit, který létal po řece.

 

 

 


Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění

Dne 2.srpna 2006 proběhne na území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.


Pozor na požáry v přírodním prostředí

Již delší dobu jsou i na území České republiky velice teplé dni, kterým je dáván přívlastek tropické. Přes problémy, které přináší současné vysoké teploty lidem v různých oblastech jejich konání, je potřebné mít na paměti i stále se zvyšující riziko vzniku požárů v přírodním prostředí. O tom, že nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí je značně vysoké se můžeme v posledních dnech přesvědčit i ze zpráv o řadě lesních požárů v okolních státech. Plameny ničí lesní porosty na Slovensku, v Rakousku i Polsku. S hořícími lesy se v současné době potýkají například i v Portugalsku nebo i v Chorvatsku.

Co se týká přímo jižních Čech není situace naštěstí nijak tragická. Za poslední tři týdny eviduje HZS Jihočeské kraje asi 20 požárů v přírodním prostředí. Jednalo se však pouze o menší požáry bez významných škod.

Předpověď počasí na další dny však říká, že velmi teplé počasí bude zřejmě nadále pokračovat. Nebezpečí vzniku většího počtu požárů v důsledku zvyšujícího se sucha se tedy stále zvyšuje. Proto je nutné si připomenout některé zásady, které minimalizují možnost vzniku požáru. Především jde o důsledné dodržování zákazu kouření a rozdělávání ohňů v lesích a zákazu táboření mimo vyhrazených míst (lesní zákon). Zároveň je třeba dbát obzvlášť vysoké opatrnosti při manipulaci s různými typy mechanizace či spotřebiči v přírodním prostředí, které se mohou stát iniciátorem požáru. Důsledně je třeba dodržovat rovněž návody k používání těchto zařízení.

Závěrem bych rád upozornil, že dne 20.7.2006 vydal z důvodu mimořádných klimatických podmínek hejtman Jihočeského kraje rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území Jihočeského kraje. Součástí tohoto rozhodnutí je i omezující opatření k překonání déletrvajícího sucha a zabránění vzniku požáru. Pro území celého Jihočeského kraje platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství a zákaz pálení v lesích. Tato omezení jsou vyhlášena na dobu od 21.7. do 28.7.2006.

kpt.Pavel Šimeček

HZS Jihočeské kraje


V uplynulém 28. týdnu roku 2006 vyjížděly hasičské jednotky na území jižních Čech celkem 253 zásahům. 21 výjezdů k  požárům - ty dva s nejvyšší vzniklou škodou likvidovali hasiči 11.7. 2006 v nočních hodinách v Selibově, kde došlo k požáru v kuchyni restauračního zařízení, při tomto požáru vznila škoda 250 tis. Kč, příčina jeho vzniku byla pravděpodobně nedbalost a druhý požár - kiosku u rybníku Mrhal v k.ú. Jivno likvidovali hasiči 15.7. 2006 od 4:01 hodin, v tomto případě vznikla škoda 200 tis , Kč, pravděpodobná příčina vzniku pořáru bylo úmyslné zapálení. Z celkového počtu událostí tvořily opět největší část tzv. technické zásahy - v polovině týdne to byly nejčastěji výjezdy k odčerpávání vody ze zatopených prostor či odstraňování stromů a větví, které vlivem silného přívalového deště a bouřky na komunikace popadaly - takové zásahy se týkaly celého území jižních Čech a bylo jich několik desítek, v souvislosti s vydatnými dešťovými srážkami museli hasiči evakuovat dětský tábor z kempu v obci Žíchovec na Prachaticku a u Soumarského mostu zachránili skupinu vodáků z řeky Vltavy.

 


Výraznější teplotní změny letního počasí a častější výskyt intenzivních přívalových dešťových srážek a bouřek je příčinou, že hasiči zaznamenávají zvýšený nárůst výjezdů k odčerpávání vody ze zatopených - převážně sklepních prostor, odstraňují stromy spadlé na vozovkách, kde tvoří nebezpečnou překážku silničního provozu a v neposlední řadě následky povodní likvidují... Jinak tomu nebylo ani v závěru uplynulého 27. týdne roku 2006 - nejvíce takových zásahů si připsaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. 


 Ve středu 5. července 2006 pravidelná zkouška sirén neproběhne

 

V souladu  s ?Vyhláškou ministra vnitra č. 380/2002 Sb.,  k přípravě a provádění úkolů ochrany   obyvatelstva ?, § 11  o ověřování   provozuschopnosti  jednotného   systému   varování a vyrozumění, zrušil generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra  akustickou zkoušku koncových prvků varování, plánovanou na den  5. července 2006.


V souvislosti s vydatnými dešťovými srážkami na území jižních Čech zaznamenaly zvýšený nárůst počtu zásahů i jednotky profesionálních a dobrovolných jednotek od čtvrtečních večerních hodin.

Hasiči odčerpávali vodu ze zatopených prostor obytných objektů, garáží, sklepů, stájí? jednalo se převážně o povrchový splach, postupem času však začaly stoupat hladiny potoků a řek a v současné době je 3. SPA (stupeň povodňové aktivity) vyhlášen hned na několika místech - na Malši v Roudném, na Moravské Dyji v Janově, Na Křemežském potoku v Brlohu či na Stropnici v Pašínovicích.

K několika desítkám zásahů vyjížděli hasiči převážně na Jindřichohradecku, Českokrumlovsku a Českobudějovicku ? jednalo se převážně o odčerpávání vody ze zatopených prostor, odstraňování stromů  spadlých na vozovku, stavění protipovodňových zátaras a s vyvíjející se situací sledovali hasiči i hladiny toků řek.

Ve dvou případech museli hasiči evakuovat osoby: na Českokrumlovsku krátce před 22:00 hodin zajišťovali hasiči přepravu 34 dětí a 4 dospělých osob z táboru U Dívčího Kamene do náhradního ubytování v Křemži, ve 2:05 hodin jindřichohradečtí hasiči evakuovali 20 osob z tábora v Rapšachu, další evakuace byla zapotřebí v chatové oblasti Želízkův mlýn u obce Strážkovice v dopoledních pátečních hodinách.

Počet výjezdů a zásahů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se pohybuje okola čísla 100.


Dne 22. června 2006 došlo v zasedací síni HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích došlo k slavnostnímu předání medailí HZS ČR. Rozhodnutím ministra vnitra a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR uděleno v Jihočeském kraji v roce 2006 celkem 7 medailí za Věrnost II. a III. stupně. Dodatečně byly předány medaile i z předchozího roku.

Ministerstvo vnitra jako formu ocenění příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky uděluje medaili HZS ČR. Medaile HZS ČR Za věrnost má tři stupně a uděluje s hasičům za dosahování velmi dobrých výsledků v služebním poměru ve spojení s dobou trvání služebního poměru,

Oceněni byli:

za 30 let ? medaile Za věrnost I. stupně ? byla udělena panu Václavu Švantnerovi

za 20 let ? medaile Za věrnost II. stupně ? 7 ks ? byly uděleny pánům: Jaromíru Cipínovi, Jaroslavu Chvalovi, Tomáši Pazourkovi, Ing. Karlu Vrkočovi, Evženu Lindovi, Vladimíru Kolářovi a Františku Novákovi

za 10 let ? medaile Za věrnost III. stupně ? 5 ks ? byly uděleny Oto Česákovi, Martinu Noskovi, Petru Duškovi, Josefu Hynkovi a Jiřímu Vojtovi,

Všem oceněným byly uděleny medaile za obětavý, aktivní a odpovědný přístup k vykonávané práci ve sboru, ale i mimo něj, např. stejně aktivním působením u dobrovolných jednotek. Vzhledem ke strávenému údobí u HZS předávají zkušenosti a dovednosti ze svého oboru příslušníkům, kteří jsou u sboru krátší dobu.


V souvislosti s vývojem počasí v uplynulých dnech museli hasiči opět vyjíždět k mnoha zásahům, ty se v důsledku silného větru a intenzivních dešťových srážek týkaly převážně odstraňování stromů z vozovek a odčerpávání vody ze zatopených, převážně sklepních prostor. Takový výjezdový scénář byl platný pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů včerejší den, neděli 25. června 2006 téměř na celém území jižních Čech - s výjimkou Prachaticka a Českokrumlovska. Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ však varuje před bouřkami a přívalovými dešti i na další dny, není tedy vyloučeno, že v důsledku těchto přívalových srážek může docházet k prudkému, krátkodobému rozvodnění malých toků, potoků, nebo i jindy suchých koryt, k zatopení sklepů, garáží, níže položených bytů, komunikací apod...

 
       


KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU HZS JIHOČESKÉHO

KRAJE

 

 

 

V pátek 16. června 2006 od 8:00 hodin se v areálu Sportovního klubu Policie ČR na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích koná krajské kolo soutěže v požárním sportu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Závodníci bojují ve čtyřech disciplínách požárního sportu: Výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok.

Soutěž bude zahájena v 8:00  hodin disciplínou ?výstup do 4. podlaží cvičné věže? na čtyřech drahách, po této disciplině bude následovat ?běh na 100 m s překážkami? na 3 dráhách, po  této disciplíně bude štafeta 4x100 m na 2 dráhách a na závěr proběhne na  hřišti požární útok z jedné základny.

Pořadatelem krajského kola soutěže v požárním sportu v tomto roce je HZS Jihočeského kraj územní odbor České Budějovice, soutěže se zúčastní vybraná družstva ze všech územních odborů HZS Jihočeského kraje.

Soutěž se uskuteční podle pravidel požárního sportu.

Všichni jsou srdečně zváni na tento sportovní zážitek?


Zemřel plk. JUDr. Josef Blažek

            Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 4. června 2006 v ranních hodinách ve věku 60 let náhle zemřel pan plukovník JUDr. Josef Blažek - ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

            Plk. JUDr. Josef Blažek pracoval celý život v požární ochraně a prošel různými funkcemi. Dne 5.10. 1966 nastoupil na tehdejší krajskou inspekci požární ochrany v Českých Budějovicích do oddělení represe, v roce 1974 krátce pracoval i v oddělení prevence. V říjnu 1975 byl jmenován do funkce zástupce velitele Krajského veřejného požární útvaru v Č. Budějovicích a v roce 1989 byl i jeho velitelem. V roce 1990 byl pověřen řízením krajské správy Sboru požární ochrany v Č. Budějovicích.

            Od 1.1. 1991 byl náčelníkem okresní správy Sboru požární ochrany v Č. Budějovicích a v této funkci s různými názvy pracoval až do konce roku 2000. V souvislosti s reorganizací požární ochrany a krajským uspořádáním státní správy vznikl  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, do jehož čela byl JUDr. Josef Blažek jmenován.

            Pan plukovník Josef Blažek byl vynikajícím odborníkem v oblasti požární ochrany. V průběhu svého působení v požární ochraně vystudoval právnickou fakultu Karlovy univerzity. Byl velice obětavým příslušníkem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a nikdy neváhal věnovat svůj volný čas plnění úkolů.  Kromě práce v HZS Jihočeského kraje byl činný i v dobrovolné požární ochraně, mj. tím, že byl členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Za příkladnou práci v požární ochraně byl plukovník JUDr. Josef Blažek v roce 2000 oceněn Medailí HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost a v roce 2005 Medailí HZS ČR Za věrnost I. stupně.

            Odchodem plk. JUDr. Josef Blažka ztrácí požární ochrana, nejen v jižních Čechách, jednoho z uznávaných odborníků a obětavých příslušníků.

            S panem plukovníkem JUDr. Josefem Blažkem se naposledy rozloučíme v pátek dne 9. června 2006 ve 13,30 hod.v obřadní síni českobudějovického krematoria, Pražská tř. 110, České Budějovice.

Čest jeho památce!

 

Vedení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje


Hasiči opět bojovali s vodním živlem

 

Během uplynulého víkendu zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů v důsledku intenzivních dešťových srážek i na území jižních Čech. Hasiči vyjížděly již od časných nedělních hodin k rozvodněním tokům Lužnice, Nežárky, Lomnice, Otavy, Skalice, Blanice, Vltavy?a k zásahům, při nichž škodil povrchový dešťový splach.

Během včerejška a noci na dnešek kulminovaly takřka všechny řeky v jižních Čechách a nyní jsou jejich hladiny setrvalé nebo na poklesu.

Nejkritičtější situace byla v povodí řeky Lužnice a na Táborsku,  hasiči odčerpávali vodu ze zatopených převážně sklepních prostor, čistili česla na rybnících, plnili pytle s pískem a budovali z nich hráze a stoupající hladiny řek kontrolovali.

Krátce po 9:00 hodin došlo k provalení hráze rybníku Kacíř v obci Deštná i zde byla vyžádána pomoc hasičských jednotek, na Jindřichohradecku provedli hasiči čištění česel výpustě rybníku Červená Lhota.

Na Písecku hrozila říčka Smutná, hasiči čerpali vodu za zatopených objektů v Milevsku, Srlíně, Krsicích, Čimelicích, Sepekově? hasiči evakuovali osobní věci před vodou v obci Chyšky a stavěli protipovodňové bariéry ve Smetanově Lhotě a Mirovicích.

Na Strakonicku monitorovali hasiči hladinu řeky Lomnice a odčerpávali vodu ze zatopeného sportovního areálu v Katovicích.

Jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů tak zaznamenali během neděle 28. května 2006 přes třicet zásahů  v souvislosti s vydatnými dešťovými srážkami.

 


Ve 20. týdnu roku 2006 vyjely hasičské jednotky na území Jihočeského kraje k 115ti zásahům. Nejčastěji to byly opět technické zásahy, jež si vyžádaly přítomnost hasičů i v uplynulém týdnu zasahovali hasiči u dopravních nehod, nejtragičtější následky si vyžádala hromadná dopravní nehoda v pondělí 15. května u obce Planá nad Lužnicí, hasiči na místě vyprošťovali zraněné a mrtvé osoby z havarovaných vozidel, následky této nehody likvidovali až do večerních hodin. Hasičské jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů likvidovaly uplynulý týden celkem 15 požárů, ten s největší způsobenou škodou vypukl v neděli 21. května v časných ranních hodinách v půdní části obytné budovy hospodářského stavění v obci Bzí. Na místě zasahovala jednotka ze stanice Týn nad Vltavou a dobrovolní hasiči obcí Neplachov a Dolní Bukovsko, při požáru vznikla škoda 500 tis. Kč, příčina vzniku požáru bylo úmyslné zápalení majitelem objektu.

 

 


Ministr vnitra ocenil včera 15. května v aule Policejní akademie na Praze 4 příkladné činy při letošních povodních, poděkoval zároveň oceněným občanům, policistům a hasičům za aktivní a nezištný přístup při záchranných pracích a likvidaci následků při nedávných povodních. Při slavnostní akci bylo 165 oceněným předáno poděkování ministra vnitra a policejní a hasičské medaile. Své zastoupení zde měli i povodněmi postižení Jihočeši, za HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor byly oceněny jednotky dobrovolných hasičů obcí Bechyně, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, jednotky profesionálních hasičů stanice Soběslav a Tábor a jmenovitě pak plk. Ing. Zdeněk Dvořák - ředitel HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor a kpt. Jiří Šustr - velitel stanice Soběslav. ÚO Jindřichův Hradec zastupovaly jednotky dobrovolných hasičů obcí Dačice, Nová Bystřice, Lomnice nad Lužnicí a Staré Hobzí, oceněna byla práce jednotek profresionálních hasičů stanic Dačice a Jindřichův Hradec, strážníků Městské Policie Jindřichův Hradec a také ředitele HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec pplk. Oldřicha Pánka.

Udělení medailí HZS ČR

 

Zámek Koloděje byl v pátek 5. května 2006 od 10.00 hodin dějištěm slavnostního předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky. Medaile se každoročně udělují u příležitosti státního svátku 8. května. Své zastoupení měl i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Medaili  <<Za zásluhy o bezpečnost>> zde z rukou náměstka ministra vnitra a generálního ředitele HZS České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána převzali příslužníci HZS Jihočeského kraje:  mjr. Jan Bárta, por. Ludvík Kubát a kpt. Jaroslav Muchl.


Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji.

 

1. Úvod

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  (dále jen HZS JčK)  na základě ustanovení § 26, odst. 2, písm. n)  z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (dále jen ZPO),  v podrobnostech upravených § 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení ZPO, v platném znění zpracoval tuto roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji. Tato zpráva je v souladu s výše uvedeným ustanovením ZPO  určena pro potřeby  krajského úřadu, jemuž je předkládána.

 

2. Hlavní údaje o kraji  a o HZS JčK

2.1. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je územně vymezen katastrálními územími okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Rozloha Jihočeského kraje činí 10 056 km2 tj. 12,8% celkové rozlohy České republiky.  Na této ploše žije 625 267 obyvatel v 623 obcích z niž statut města mají 43 obce.

Jihočeský kraj je geograficky uzavřeným celkem, jehož jádro je tvořeno Jihočeskou kotlinou s Českobudějovickou a Třeboňskou  pánví, jež jsou obklopeny na Jihozápadě Šumavou, dále pak směrem od západu na jihovýchod výběžky Brd, Středočeskou žulovou vrchovinou, Českomoravskou vrchovinou a Novohradskými horami.

Svou strategickou polohou je Jihočeský kraj důležitým uzlem pro mezinárodní dopravu na ose Sever  Jih. Krajem procházejí důležité mezinárodní silnice. Jihočeský kraj protíná od severu k jihu silnice I/3 E55 (Praha-České Budějovice-Linec), od východu na západ silnice E49 (I/34 a I/20, Vídeň-Č.Budějovice-Plzeň). Další, pro mezinárodní přepravu důležitou dopravní tepnou, je  železniční koridor opět ve směru severo  jižním. Hlavní dálková spojení v Jihočeském kraji slouží převážně pro mezinárodní nákladní přepravu. Ojediněle dochází k převozu jaderného paliva do jaderné elektrárny Temelín, které podléhá utajení. Problémem kraje je napojení na evropskou síť zejména  stále nedořešená otázka dálnice D3.

Průmyslová výroba není v Jihočeském kraji dominantním zdrojem příjmů. Pro rozvoj kraje je důležitý turistický průmysl a zemědělství orientované na rostlinou výrobu. Významným  bohatstvím Jihočeského kraje jsou lesy, které zaujímají více než 1/3 plochy kraje. S velkou rozlohou lesních porostů a vzhledem k jejich velké návštěvnosti roste riziko lesních požárů. V často nepřístupných terénech se bude jednat o plošné požáry. Rozsah těchto požárů bývá velký, neboť je ovlivňován mnoha faktory, zejména klimatickými, které nelze předem stanovit, ale i průjezdností lesních cest pro těžkou požární techniku apod.

Z hlediska plnění úkolů HZS JčK stanovených právními předpisy je důležitá, zejména s ohledem na záplavy v letech 2002 a 2006,  dobrá znalost hydrografické situace. Území kraje náleží do povodí horní a střední Vltavy s přítoky Otavou, Lužnicí, Malší, Blanicí a mnohými dalšími. V minulosti bylo na území JčK vybudováno více než 7 000 rybníků, jejichž celková výměra dnes představuje více než 30 tis. hektarů. Největšími z nich jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha, které jsou zároveň největšími rybníky v České republice. Kromě toho byla na území kraje vybudována velká vodní díla Lipno (největší vodní plocha v České republice 4 870 ha), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a také Římov, který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje. V posledních letech byla v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín vybudována vodní nádrž Hněvkovice.

Území uceleného povodí horní Vltavy představuje povodí Vltavy po soutok s Otavou a povodí Otavy. Takto definované povodí má rozlohu zhruba 12 tisíc km2. Je tvořeno třemi hydrografickými celky:

 vlastním povodím horní Vltavy po soutok s Lužnicí,

 povodím Lužnice a částí Vltavy po soutok s Otavou,

 povodím Otavy.

Území JčK má velmi hustou hydrografickou síť čítající cca 8000 km vodních toků. Z toho více než 1500 km představují toky vodohospodářsky významné.

V uceleném povodí horní Vltavy se nachází 17 nádrží s vymezeným ochranným objemem větším než 0,5 mil. m3. Většinou se jedná o víceúčelové nádrže. Při řízení jejich provozu je nutno dbát také na ostatní účely, jako jsou zásobní a hydroenergetické, zejména při rozhodování o předvypouštění nádrže. Za povodně jsou ovšem rozhodující hlediska bezpečného převedení povodňových průtoků a povodňové ochrany území pod nádrží. Pravidla řízení výšky vodní hladiny manipulací pro jednotlivé nádrže jsou zakotveny v jejich manipulačních řádech.

Z hlediska geografického rozmístění nádrží s vyčleněným ochranným objemem jsou nejlepší možnosti pro ovlivňování průběhu povodní ve vlastním povodí horní Vltavy po soutok s Lužnicí.  V povodí Lužnice sehrává dominantní úlohu rozsáhlá rybniční soustava, kde však s výjimkou rybníka Rožmberk dochází pouze k neovladatelné transformaci povodňového odtoku. V povodí Otavy se nachází jediná nádrž s vyčleněným ochranným prostorem - Husinec na horním toku Blanice. Na vlastní Otavě a jejích ostatních přítocích není možno průběh povodní aktivně ovlivňovat.

 

2.2. Územní působnost HZS JčK je vymezena katastrálním územím Jihočeského kraje. HZS JčK byl zřízen z. č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, v platném znění. Funkci zřizovatele pro HZS JčK plní, v souladu se z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, Ministerstvo vnitra České republiky.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je zřízen z. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ze dne 28. června 2000 (dále jen ZoHZS). Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Dalšími právními předpisy upravujícími činnost HZS ČR  jsou z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně něk. zákonů,  z. č.  240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně někt. zákonů a další.

HZS Jihočeského kraje je, dle §3 z. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  ve spojení s §2 odst.1 písm b) ZoHZS, organizační složkou státu.

2.3. Úkoly  stanovené právními předpisy, zejm. z. č. 238/2000 Sb., zabezpečuje šest územních odborů HZS JčK - Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor a krajské ředitelství HZS JčK se sídlem v Českých Budějovicích, které současně plní úkoly sedmého územního odboru HZS.

 Krajské ředitelství se vnitřně člení na úseky, na kancelář krajského ředitele (dále jen kancelář) a na pracoviště (pracovníka) interního auditu a kontroly. Úseky jsou členěny na odbory a oddělení (pracoviště), kancelář  se člení na oddělení (pracoviště), odbory se člení na oddělení (pracoviště). V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, v čele odboru stojí ředitel odboru a v čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

 

Organizační struktura krajského ředitelství je následující:

 

(I)     KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE

a)    oddělení vnitřní správy,

b)   oddělení personální a PaM,

c)    psychologické pracoviště.

 

(II)       ÚSEK PREVENCE A PLÁNOVÁNÍ

1.      Odbor prevence

a)    oddělení kontrolní činnosti,

b)   oddělení stavební prevence,

c)    oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

2.      Odbor ochrany obyvatelstva a plánování

a)    oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva,

b)   oddělení krizového a havarijního plánování.

 

(III)            ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ

1.      Odbor IZS a služeb

a)    oddělení IZS a řízení jednotek PO,

b)   oddělení služeb.

2.      Odbor operačního řízení, komunikačních a informačních systémů

a)    oddělení krajské operační a informační středisko,

b)   oddělení komunikačních a informačních systémů,

c)    pracoviště GIS

 

(IV)           ÚSEK EKONOMICKÝ

1.      Odbor finanční

a)    oddělení rozpočtu,

b)   oddělení účetnictví.

2.      Odbor provozní a správy majetku

a)    oddělení zásobování,

b)   oddělení správy majetku.

 

(V)              Pracovník interního auditu a pracovník kontroly

           

(VI)           Vzdělávací, technická a účelová zařízení, ke kterým patří:

1.            sklady materiálu,

2.            rekreační a rehabilitační zařízení.

 

Organizační struktura každého územního odboru je následující:

 

a)    oddělení prevence,

b)   pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování,

c)    oddělení  IZS a služeb,

d)   oddělení územní operační a informační středisko - (mimo územního odboru HZS JčK Český Krumlov),

e)    pracoviště provozní,

f)     stanice HZS kraje.

 

3. Úsek prevence a plánování

3.1.  HZS JčK vykonává státní požární dozor v rozsahu vymezeném ZPO a způsobem stanoveným tímto zákonem a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního dozoru rozdělit do následujících oblastí:

 

a)                  kontrolní činnost,

b)                 stavební prevence,

c)                 zjišťování příčin vzniku požárů

d)                správní řízení

           

ad a) kontrolní činnost

  Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována podle Plánu kontrol HZS JčK na rok 2005,  schváleným MV - Generálním ředitelstvím HZS ČR. V roce 2005 bylo provedeno celkem 992 požárních kontrol. Z toho bylo 239 komplexních kontrol, 358 tématických kontrol a 395 kontrolních dohlídek.

  Kontrolní činnost byla zaměřena na kontrolu dodržování povinností stanovených ZPO u právnických a podnikajících fyzických osob. Náplň kontrol byla v souladu s § 45 vyhlášky o požární prevenci a podle Pracovní pomůcky. Mimo rozsah stanovených kontrol byly provedeny mimořádné tematické požární kontroly.

  Tématické požární kontroly byly v roce 2005 zaměřeny na ochranu úrody před požáry, na kontrolu objekt škol a školských zařízení a prodej pyrotechnického zboží. V měsíci prosinci byly dále provedeny tématické požární kontroly v náhodně vytipovaných  supermarketech a nákupních střediscích v Jihočeském kraji se zaměřením na kontrolu množství prodávaných a skladovaných prostředků zábavné pyrotechniky. Nedostatky při těchto kontrolách, které byly zjištěny u některých subjektů, především v překročení povoleného množství těchto výrobků na prodejní ploše, byly neprodleně během kontroly odstraňovány. Počet a druh provedených kontrol je v podrobnostech uveden v  Přehledu činností  HZS Jihočeského kraje za rok 2005, který je přílohou č. 2 této zprávy.

V souladu se ZPO se činnosti dle požárního nebezpečí do kategorií následovně - kategorie s vysokým, se zvýšeným požárním nebezpečím a bez zvýšeného požárního nebezpečí. V roce 2005 bylo evidováno v Jihočeském kraji 10 subjektů provádějících činnosti s vysokým požárním nebezpečím.  Z toho 4 subjekty na území okresu České Budějovice, 4 subjekty na území okresu Tábor, 1 subjekt na území okresu Písek a 1 subjekt na území okresu Strakonice. V souvislosti s podniky s činnostmi s vysokým požárním nebezpečím HZS JčK v uplynulém roce schvaloval  dvě dokumentace posouzení požárního nebezpečí a to k výrobě methylesteru řepkového oleje subjektu Setuza a.s., odbor Mydlovary na území okresu České Budějovice a k provozu  skladování propan-butanu v manipulačním skladu LPG v areálu subjektu TOMEGAS, s.r.o., Okrouhlá u Branic na území okresu Písek.  Zpracování obou těchto dokumentů vyžadovalo úzkou spolupráci všech složek HZS JčK, zejména z hlediska vysokých požadavků na zabezpečení požární ochrany u obou subjektů. Řízení ke schvalování požárního nebezpečí subjektu Setuza a.s, bylo v roce 2005 ukončeno. Řízení ke schvalování požárního nebezpečí subjektu TOMEGAS, s.r.o. dořešeno nebylo a bude pokračovat i v roce 2006.

ad b) stavební prevence

 Pro zkvalitnění práce příslušníků HZS JčK na  úseku prevence a plánování byl zaveden od 1.1.2005 program SW prevence, který slouží také v oblasti stavební prevence a to zejména k evidenci činností a dokumentů (stavební akce, objekty,  stanoviska, atd.) v rámci výkonu státního požárního dozoru.

Oddělení stavební prevence se na výkonu státního požárního dozoru podílí podstatným způsobem a to zejména posuzováním podkladů pro vydání územního rozhodnutí, posuzováním projektové dokumentace staveb ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, apod.  V roce 2005 bylo vydáno celkem 3523 stanovisek. Z tohoto počtu bylo 130 stanovisek k výjimkám z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. V rámci spolupráce se stavebními úřady bylo posouzeno 105 žádostí.

Při kolaudačních řízeních ověřují příslušníci HZS JčK splnění podmínek uvedených ve schválené projektové dokumentaci případně ve stanovisku HZS JčK. V uplynulém roce se příslušníci HZS JčK se účastnili celkem  1784 jednání na místě stavby. Při místních šetřeních  se příslušníci HZS JčK zařazení do oddělení stavební prevence  dále zúčastnili 82 jednání v rámci územních řízení a 198 jednání v rámci stavebních řízení.

Zásadní pozornost byla z hlediska požární ochrany, při výkonu státního požárního dozoru, věnována projektovaným nebo dokončovaným stavbám, které slouží ke shromažďování většího počtu osob (zejména obchodní centra, apod.) nebo průmyslovým stavbám a průmyslovým zónám většího rozsahu.

Nejproblematičtější otázkou v rámci schvalování projektových dokumentací bylo řešení problematiky splnění podmínek stanovených v § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, konkrétně správné vyřešení přesahu požárně nebezpečného prostoru přes hranici pozemku. Poznatky z činnosti HZS JčK v této oblasti byly zpracovány v Pokynu ředitele HZS JčK č. 128/2005 ze dne 23.12.2005, kterým byla přijata změna postupu při vydávání Stanovisek k výjimkám z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

V rámci kolaudačních řízení nebo jiných řízení na místě stavby, v souvislosti s uváděním staveb do užívání, se stále projevují u stavebních firem nedostatky v aplikaci vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, při dokladování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení způsobem stanoveným touto vyhláškou.

Je možno konstatovat, že na úseku stavební prevence se podařilo bezezbytku a v odpovídajících termínech vyřídit veškeré žádosti k posouzení projektové dokumentace a zajistit odpovídající účast příslušníků HZS Jihočeského kraje na kolaudačních nebo obdobných řízeních.

Oddělení stavební prevence se v roce 2005 také  zapojilo do připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví technické podmínky požární ochrany staveb. Dále probíhala připomínková řízení k návrhům revizí ČSN 65 0201 a ČSN 73 0835.

Při přípravě a realizaci konference Červený kohout se HZS Jihočeského kraje podílel na konferenci jako odborný garant. V rámci možností byla zajištěna účast části příslušníků odboru prevence na vybraných konferencích a seminářích zaměřených na problematiku související s výkonem státního požárního dozoru.

 

ad c) zjišťování příčin vzniku požárů

V roce  2005 vzniklo na území Jihočeského kraje celkem 1053 požárů, které zůsobily  celkovou škodu ve výši 65 223 000,- Kč. Včasnými a účinnými zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech  byly  na  majetku  uchráněny  hodnoty,  odhadem  v celkové  výši 389 728 000,- Kč.

     V souvislosti s  požáry bylo v roce 2005 v JčK usmrceno celkem 7 osob, zraněno bylo 38 osob, z toho 9 příslušníků  Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a v 6 případech došlo ke zranění člena jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDHO). Při požárech bylo přímým zásahem jednotek PO HZS JčK zachráněno celkem 117 osob a 142 osob bylo evakuováno.

     Nejčastější příčinou vzniku požáru byly technické závady strojů a zařízení -163 požárů a dále nedbalost osob 112 požárů. Ve 45 případech požárů bylo příčinou vzniku úmyslné zapálení a za 16 požáry stojí hra dětí s otevřeným ohněm. Neobjasněných požárů je evidováno celkem 96, což představuje 9,12% z celkového počtu statisticky evidovaných případů požárů.

            Nejvíce hořelo v měsíci dubnu  174 požárů, nejméně pak v měsíci únoru  49 požárů. Pokud se jedná o den v týdnu, tak nejčastěji hořelo v sobotu  187 požárů, naopak nejméně požárů připadlo na středu   119 požárů.

            Jednotky HZS JčK dále zasahovaly u 1414 dopravních nehod, 35 událostí spojených s odstraňováním následků živelní pohromy, 303 úniků nebezpečných chemických látek a 3241 technických havárií. Ve 411 případech byl příčinou výjezdů jednotek planý poplach. Za období kalendářního roku 2005 je v databázi programu statistického sledování událostí vedeno celkem 6457 událostí.

           V rámci zlepšení spolupráce s PČR zabezpečovali vybraní příslušníci HZS JčK v uplynulém roce přednáškovou činnost pro Policii ČR ve  zdokonalovacích kurzech pořádkové a železniční policie. Příslušníci oddělení ZPP v roce 2005 uspořádali nebo přednášeli celkem ve 30 kurzech.

           Pro potřebu zajištění činností spojených se zjišťováním příčin vzniku požárů na KŘ HZS JčK v roce 2005 HZS JčK  zakoupil nové terénní vozidlo Nissan X-trail, které bude využíváno k ohledání místa požáru ve špatně přístupných lokalitách.

            V roce 2005 začali příslušníci pro zjišťování příčin vzniku požárů využívat při ohledání místa požáru služebního psa vycvičeného k vyhledávání akcelerantů, kterého v rámci součinnosti poskytuje Policie ČR SJK.

 

Podrobný rozbor požárnosti a přehled o událostech je přílohou č. 3 této zprávy.

 

 ad d) správní řízení

HZS JčK je, ve smyslu §5 odst. 1 z.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, platného do 31.12.2005, a § 26 odst. 2 písm. m) ZPO orgánem věcně příslušným k projednání správních deliktů právnických osob a ve smyslu § 52 odst.2 z.č.200/1990 Sb., o přestupcích , v platném znění, přestupků fyzických osob.

   HZS JčK má ve své činnosti snahu zaměřit se zejména na preventivní působení vůči právnickým a fyzickým osobám. Z tohoto důvodu řeší společensky méně nebezpečné  události, u nichž nedošlo ke zraněním osob nebo škodám na majetku v souladu s § 11 z.č. 200/1990 Sb. formou uložení sankce napomenutí. Další ne nepodstatná část  přestupků fyzických osob je řešena  na místě formou blokového řízení. Tento způsob vyřízení věci je operativní a velmi účinný z hlediska okamžitého a neodvolatelného uložení sankce. Vyřešení přestupku na místě má, mimo sankčního působní na pachatele přestupku, nemalý vliv i na další osoby, jako jsou např. svědci a další,  jako další součást preventivního působení.

V roce 2005 tak bylo uloženo 130 blokových pokut oproti 6 zahájeným a do konce roku ukončeným přestupkovým řízením. Správní řízení proti  právnické osobě bylo v uplynulém roce vedeno 3-krát. V podrobnostech viz. příloha č.2 této zprávy.     

 

3.2. Činnost dotčeného orgánu dle z.č. 353/1999 Sb.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, v platném znění stanoví, v souladu s právem EU, pravidla systému organizačních a technických opatření, jejichž cílem je předejít závažným haváriím, nebo vytvořit podmínky havarijní připravenosti pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné havárie pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Typ a množství látek, na něž se vztahují ustanovení tohoto zákona jsou taxativně stanoveny přílohou č. 1 tohoto zákona. Tyto kontroly byly provedeny ve spolupráci HZS JčK a České inspekce životního prostředí.  Kontroly vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií jsou prováděny pravidelně, proto HZS JčK zpracoval metodiku pro jejich provádění do Pokynu krajského ředitele.

 

 a) zpracování vnějšího havarijního plánu

Objekty zařazené do skupiny B podle §3 zákona č. 353/1999 Sb. jsou v současné době na území kraje dva:

 

Explosive Servis,a.s., Praha
 Sklady výbušnin Drhovice
 B
 ÚO HZS Tábor
 
Tomegas, a.s., Milevsko
 Úložiště propan-butanu
 B
 ÚO HZS Písek
 

 

Do současné doby nebyla Krajským úřadem Jihočeského kraje ani pro jeden z uvedených objektů stanovena zóna havarijního plánování a HZS JčK tak nemohl zpracovat vnější havarijní plán pro vymezené území. Společnost Explosive Servis, a.s., Praha v minulém roce podal žádost o zařazení do skupiny B a o schválení bezpečnostní dokumentace. Pro vady těchto podání bylo řízení přerušeno a dosud není ukončeno.

 

b) kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií

Kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií probíhá dle Plánu kontrol ČIŽP, schváleného MŽP ČR. V roce 2005 byly, dle tohoto plánu, kontrolovány objekty:

1) Tomegas, a.s., Milevsko  skupina B

2) Čepro, a.s., středisko Smyslov, sklad Smyslov  skupina A

3) Jihočeské dřevařské závody, a.s., Soběslav skupina B, po kontrole KÚ JčK vyřazen ze  seznamu

 

U všech subjektů byla provedena kontrola bezpečnostní dokumentace, jejích náležitostí dle právních předpisů a její dodržování  v rozsahu dle příslušného pověření ke kontrole pro jednotlivé pracovníky HZS JčK  odbor IZS, prevence, plánování a ochrana obyvatel. Souhrnná závěrečná informace z kontroly byla v souladu s právními předpisy předána ČIŽP v Českých Budějovicích. Zjištěné nedostatky v oblasti požární prevence byly řešeny formou vydání rozhodnutí o odstranění závad.

 

3.3. Preventivně výchovná činnost

V rámci plnění úkolů stanovených předpisy o požární ochraně, plnil HZS JčK na svém území mnoho úkolů  v rámci preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ).

            Hlavní zaměření této činnosti je stanoveno v  Pokynu ředitele HZS JčK č. 58 ze dne 1.9.2004 Preventivně výchovná činnost na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva v působnosti HZS Jihočeského kraje a dalším rozpracováním a zpřesněním dílčích, již dříve stanovených, úkolů. Toto zpřesnění bylo provedeno formou plánů PVČ, který zpracoval každý územní odbor HZS JčK. PVČ byly stanoveny priority, které navazují na znalost místních podmínek a tyto dílčí plány řeší i aktuální potřeby v dané lokalitě.

            Jedním z hlavních zaměření preventivně výchovné činnosti je osvěta, která přispívá ke zvýšení znalostí a dovedností všech občanů takovým způsobem, aby se omezilo riziko vzniku požárů a technických havárií. Pořádané akce byly uskutečňovány vždy se záměrem splnění tohoto konkrétního úkolu a snahou bylo informovat veřejnost všech věkových skupin o možných nebezpečích. Při plnění  úkolů PVČ byl kladen důraz na prezentaci opatření k zamezení vzniku požárů a souvisejících nežádoucích ekologických havárií.

            Pro prezentaci širokého okruhu činností, jejichž výčet by byl velmi dlouhý a které byly v rámci HZS JčK uskutečněny v roce 2005, můžeme zdůraznit několik nejvýznamnějších. Tyto akce se svým rozsahem, co do důležitosti i co do nasazení množství příslušníků z řad HZS JčK určitým způsobem vymykají a svým obsahem mohou v rámci PVČ zapůsobit na široké vrstvy laické veřejnosti.

            Jednou z nejvýznamnějších akcí je podíl HZS JčK na výstavě Mobil salon, která se koná vždy na Výstavišti v Českých Budějovicích a má za sebou již třináctiletou tradici. Ročník 2005 proběhl ve dnech 14. až 17.4.2005 a na doprovodných akcích se ho zúčastnily,  kromě HZS JčK, i Policie ČR, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie České Budějovice. Ročník 2005 byl svým obsahem, kromě prezentace zásahové činnosti a s tím spojených ukázek, spojen hlavně s prezentací oddělení ochrany obyvatelstva, které návštěvníkům formou názorných ukázek připomínalo možná nebezpečí.

Příprava na tuto akci je prováděna vždy s několikaměsíčním předstihem, kdy zejména příslušníci ZPP shromažďují zajímavé materiály, které se používají při prezentaci práce HZS JčK a připravují i předměty nalezené při požárech, na kterých jsou následně demonstrovány příčiny vzniku požárů a jejich následky. Při konání výstavy Mobil salon jsou využiti téměř všichni příslušníci odboru prevence, kteří se účastní jako pořadatelé a jsou připraveni odpovídat na otázky návštěvníků. V rámci výstavy probíhají dále ukázky ze zásahové činnosti HZS JčK a dalších složek IZS, při nichž je veřejnost seznamována s problematikou vedení požárního zásahu, odstraňování a zmírňování následků havárií a jiných mimořádných událostí.


V průběhu 15. týdne roku 2006 vyjeli hasiči na území Jihočeského kraje - jak jednotky profesionálních tak i dobrovolných hasičů - k téměř 140 případům. Z tohoto počtu výjezdů tvořily poměrnou část - 50% - technické zásahy, nejvíce výjezdů zaznamenali hasiči  na Českobudějovicku, Táborsku a Jindřichohradecku - v posledních dvou zmiňovaných oblastech vyjížděly hasičské jednotky k likvidaci  následků nedávných povodní.Celkem 15krát vyjeli hasiči v Jihočeském kraji k likvidaci požárů - nejvíce požárů se vyskytlo na Jindřichohradecku, tam museli hasiči zasahovat v osmi případech.

Ve dnech 25. - 26. dubna 2006 se v prostorech hotelu Gomel v Českých Budějovicích uskuteční 9. ročník konference ČERVENÝ KOHOUT 2006. Konference, kterou pořádají Dům techniky České Budějovice, spol. s r.o. a Požární uzávěry, s.r.o. se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloše Svobody. V rámci konference vystoupí se svými přednáškami řada odborníků s tématikou odpovídající programu konference.


Přes dvě stě výjezdů k zásahům si do svých statistik připsali hasiči za uplynulý 14. týden roku 2006. Poměrnou část výjezdů zaujímaly likvidační a obnovovací práce po povodních na území Jindřichohradecka a Táborska, do těchto oblastí byly vysílány skupiny z ostatních územních odborů, které se zapojily do těchto činností. O uplynulém týdnu likvidovaly hasičské jednotky 21 požárů. Ten s nejvyšší způsobenou škodou byl zapříčininěn vznícením produktů při sušení, jednalo se o požár sladu ve sladovně v Táboře dne 8. dubna 2006 v časných ranních hodinách.

CO DĚLAT PO  POVODNI ?

 

Pokyny pro obyvatelstvo

 

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

-         statickou narušenost,

-         obyvatelnost bytu, domu,

-         rozvody energií (plynu, elektrické energie),

-         stav kanalizace a rozvodů vody,

-         pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

Podle pokynů hygienika:

-         zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,

-         zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,

-         zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,

-         nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,

-         nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

     (v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)

-         finanční pomoc,

-         pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,

-         potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod, 

-         další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

-         vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,

-         chemické ošetření vody ve studni,

-         laboratorní prověření kvality vody,

-         povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

-         ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, 

-         vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví), 

-         při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny, 

-         odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

-         informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,

-         jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,

-         dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,

-         dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,

-         odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte,

-         odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

 


Pravidelná zkouška sirén se ve středu 5. dubna 2006 neuskuteční

 

 

     Pravidelná zkouška sirén v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb. § 11 ze dne 9. srpna 2002 plánovaná na každou první středu v měsíci se ve středu 5. dubna 2006, neuskuteční.  V pravé poledne se tak na celém území kraje zítra nerozezní sirény zkušebním tónem, což je nepřerušovaný tón sirény v trvání 140 sekund.  Zkouška se neuskuteční v souvislosti s povodňovou situací v České republice. Rozhodl o tom ministr vnitra František Bublan.

 


Oznámení o změně telefonních čísel HZS Jihočeského kraje
Dne 30.3. 2006 došlo k přechodu pevného telefonního připojení HZS Jihočeského kraje do neregionální telefonní sítě HZS s předvolbou 950. Tím došlo k přečíslování pevných linek na krajském ředitelství, územních odborech a požárních stanicích v rámci celého kraje. Více informací o telefonních číslech v novém tvaru 950 2xx xxx pod odkazem Kontakty

ZASEDÁNÍ ŠTÁBU KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ HZS JIHOČESKÉHO KRAJE

 

Dnes 31.3. 2006 v 8:30 hodin byl na své prvnímu zasedání svolán štáb Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Tohoto jednání se zúčastnili  členové stálého štábu a vedoucí pracovních skupin. Zasedání štábu KŘ HZS Jihočeského kraje se uskutečnilo na základě vyhlášení stavu nebezpečí dne 30.30 2006 v 19:30 hodin hejtmanem kraje pro území okresů Jindřichův Hradec a Tábor.

V průběhu zasedání byla upřesněná příprava postupu a činnosti jednotlivých pracovních skupin se zaměřením na jejich nepřetržitou činnost. Vedoucí štábu Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje stanovil základní úkoly pracovním skupinám, které vyplynuly z jednání krizového štábu, zejména s důrazem na spojení, přípravu technických prostředků, vysoušečů, humanitární pomoci apod.

 


Již během víkendu zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů v důsledku tání sněhu a zvýšené hladiny toků řek na několika místech Jihočeského kraje při odčerpávání vody ze zatopených, převážně sklepních prostor, prováděly plnění pytlů s pískem a následnou stavbu protipovodňových hrází, v několika případech došlo také k vynášení materiálů z objektů ohrožených zaplavením, situaci  o stavu hladin toků hasiči neustále monitorují. Nejvíce výše uváděných zásahů zaznamenali hasiči na Jindřichohradeckuaa Táborsku.

UDÁLOSTI HZS JIHOČESKÉHO KRAJE 25. ? 27. března 2006

 

 

O víkendu 12. týdne roku 2006 zaznamenaly hasičské jednotky na území Jihočeského kraje zvýšený nárůst zásahů v důsledku oteplování, tání sněhu a současně dešťových srážek, hasiči vyjížděli převážně k odčerpávání vody ze zatopených prostor obytných budov, čerpali vodu ze zatopených komunikací, v některých případech stavěli protipovodňové zátarasy a monitorovali toky některých jihočeských toků.

Již v sobotu večer byl vyhlášen zvýšený stupeň povodňové aktivity ? konkrétně v Heřmani na řece Blanici, v průběhu neděle 26. března byl v Jihočeském kraji zvýšený SPA vyhlášen i na dalších tocích, hasiči však v souvislosti ze stoupající hladinou toků řek zasahovat nemuseli, o výjezdy na odčerpávání vody se zapříčinil tající sníh z polí.

Na Písecku vyjely již v sobotu v odpoledních hodinách jednotky dobrovolných hasičů k odčerpání vody ze zatopených sklepních prostor obytného domu v Chrásti, v Milenovicích pak stavěly hráz pytlů s pískem na břehu rozvodněného Radčického potoka.

V průběhu neděle pak hasičské jednotky odčerpávaly vodu ze zatopených prostor a komunikací ve Dvorcích a Táboře ? Klokotech, Křemži, Kaplici, Českých Budějovicích, Homolích, v Údolí u Nových Hradů a Otěvěku. Hasiči monitorovali hladiny toků Netolického potoka, Křemežského potoka, Polečnice a Malše, prováděli pročištění kanalizace v Prachaticích a Suchdole nad Lužnicí. V Mirovicích na Písecku na řece Skalice stavěli doborovolní místní hasiči pytlové zábrany s pískem.

V pondělí 27. března 2006 vyjeli hasiči k pročištění přepadu mlýnského náhonu ve Vodňanech a ve Slavči a v Kaplici odčerpali vodu ze zatopených sklepních prostor.

 

 

 


 

V sobotu dne 18. března 2006 navštívil ministr vnitra Mgr. František Bublan prostory krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a požární stanici v Českých Budějovicích.

Ministr František Bublan svou návštěvou navázal svou cestou po jižních Čechách na sobotní střeleckou soutěž v Borovanech (nad kterou mimojiné převzal záštitu). Společně se zástupci vedeni HZS Jihočeského kraje ? ředitelem JUDr. Josefem Blažkem,  náměstky ředitele, ředitelé odborů  krajského ředitelství a řediteli všech územních odorů HZS Jihočeského kraje využil ministr Franitšek Bublan možnosti prohlédnout si Krajské  informační a operační středisko HZS JčK, taktéž výjezdové garáže s požární technikou (nepoměl ani historické vozidla). V rámci neformální debaty představitelé zúčastněných stran hovořili dále o aktuálních tématech rezortu ministerstva vnitra.